ایزو چیست؟

ازکجا ایزو بگیریم - امکان ثبت | 44858017 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش دادن اخذ ایزو شرکت توسط مراجع صادر کننده انجام میشود. مراجع صادر کننده میتوانند آموزشهای حرفه ایی ایزو انجام دهند. شرکت های بسیاری سیستم مدیریت کیفیت ایزو نمیدانند باید مسئول ایزو آموزش اخذ آیزو شرکت اطلاع رسانی کنند. مراجع صادر کننده میدانند شرکتهای اخذ ایزو حرفه ایی نیستندکارشناس جهت آموزش دادن اعزام شرکت مشتری میکنند.

  آموزش ایزو اصول اولیه ش جهت اخذ ایزو توسط مراجع صادر کننده آیزو میباشد مراجع صادر کننده اطلاع رسانی دریافت اخذ ایزو میکنند سازمانها میتوانند اخذ ایزو اقدام کرده دریافتISO همچنین همکاری مرجع صادر کننده اعلام آمادگی میکنند. مراجع صادر کننده فایل اطلاعات مشتری ارسال کرده اطلاعات حاوی مطالبی همچون نام مدیر عامل، نام نماینده، آدرس، زمینه فعالیت، گواهینامه های درخواستی نام مرجع صادر کننده بوده اطلاعات تکمیل شده بدست مرجع صادر کننده رسیده مرجع جهت نگهداری بایگانی خود فایل تحویل میگیرد.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

  آموزش اخذ ایزو جهت شرکتهای شرکت کننده مناقصات

   

   

  صادر کردن اخذISO مرحله بعد میباشد مرجع پرینت اخذ ایزو صادر کرده انجام داده تحویل درخواست کننده آیزو میدهد. پرینت گواهی شامل نام شرکت، نام مرجع صادرکننده، گواهینامه درخواستی، آدرس، کد رجیستری، بارکد، تاریخ صادر شدن اخذ ایزو، زبان لاتین بوده تحویل داده خواهد شد. اخذ مدرک ایزو همراه مستندات بوده مراجع صادر کننده اخذ ایزو بدون مستندات تحویل نمیدهند. مستندات ایزو همراه اخذISO بوده حتما باید مستندات تحویل داده شود.

  اخذ ایزو شرکت انجام شد مراجع صادر کننده کارشناس آیزو اعزام شرکت میکنند کارشناس اعزام شده تمام مباحث ایزو حرفه ایی بوده میتواند توضیحات تکمیلی همچنین پاسخ پرسشهای مشتریان وارد سازمان میشود. اطلاعات تکمیلیISO پیشرفت سازمان موثر بوده دریافت کننده میتوانند اطلاعات ایزو گرفته شرکت خود بکار گیرند. اخذ ایزوی دریافت شده شرکت یکساله بوده سالی یکبار باید تمدید ایزو انجام دهند. تمدید ایزوی شرکتها میتواند موثر باشد اگر مشتری تمدید کردن اخذ آیزو انجام دهند میتوانند شرکت کردن مناقصه همچنین برنده شدن امیدوار باشند.
  تمدیدIZO انجام شد سازمان کد رجیستری دریافت کرده ارائه بکارفرما میدهند بتوانند همکاری خود ادامه دهند. مراحل اخذ ایزوی صادر شده برعهده مراجع صادر کننده بوده صادرکنندها ذیصلاح میتوانند انجام اخذIZO شرکتهای درحال دریافت انجام دهند. جمله متن اطلاعات مستندات میتوان ارائه خدمات آموزشی، مشاوره، طراحی، استقرار، بهره برداری، بهینه سازی همچنین بهبود تعالی سیستم های مدیریتی، استاندارد فنون مهندسی تخصصی کارفرمایان، مشاوران مجریان تامین کنندگان حوزه های پیمانکاران مانند سیستم های مدیریت کیفیت، سیستم های مدیریت تداوم کسب، کار، سیستم های مدیریت آموزش همچنین استانداردهای بین المللی معمولا توسط کمیته های فنی انجام میگیرد. بایدتوجه داشت بخش های استاندارد مشمول حق ایزو امتیاز باشد مسئولیت شناسایی چنین حق امتیازهایی اعم کلی الی جزئی نمیپذیرد. جزئیات شناسایی هرگونه حقوق امتیاز زمان توسعه مدرک لیست های ثبت امتیاز دریافتی خواهد بود ببینند. پذیرش سیستم مدیریت کیفیت تصمیم استراتژیک سازمان میباشد. بتواند جهت بهبود عملکرد کلی کمک کند مبنایی جهت طرحهای توسعه پایدار ارائه نماید. منافع بالقوه پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت براساس استاندارد بین المللی سازمان شامل، قابلیت ارائه مداوم محصولات خدمات برآورده سازی الزامات مشتری مراجع قانونی مقرراتی کاربرد دارد. تسهیل فرصت ها بمنظور افزایش رضایت مشتری همچنین پرداختن ریسکها، فرصتهای مرتبط شرایط اهداف، قابلیت نشان دادن انطباق الزامات مشخص شده سیستم های مدیریت کیفیت، استاندارد بین المللی میتواند توسط طرفهای داخلی همچنین خارجی مورد استفاده قرار گیرد. استانداردIZO قصد ایجاد نیاز موارد ذکر شده نمیباشد، شکل یکسان سیستم های مختلف مدیریت کیفیت، همراستایی مستنداتی بندهای استاندارد بین المللی جهت بکارگیری اصطلاحات خاص استاندارد، سازمان، الزامات سیستم مدیریت کیفیت استاندارد تعیین شده مکمل الزامات مرتبط محصول خدمات میباشد.

   

   

  آموزش اخذ ایزو برای شرکت

   

  اخذ ایزو ارزان و فوری و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  استاندارد بین المللی ایزو رویکردی فرایندی بخدمت گرفته ترکیبی اخذ ایزو چرخه طرح همچنین اجرا بررسی تفکر مبتنی ریسک میباشد. رویکرد فرایندی سازمان جهت برنامه ریزی فرایندها تعیین ارتباط متقابل آنها توانمند میسازد. تفکر مبتنی ریسک قادر میسازد سازمان عواملی متواند موجب انحراف نتایج برنامه ریزی شده فرایندها همچنین سیستم مدیریت کیفیت سازمان باشد شناسایی کرده کنترل های پیشگیرانه ای جهت حداقل رساندن اثرات منفی بکار برده حداکثر استفاده جهت فرصتها بوجود آمده ایجاد نماید.

  برآورده سازی مداوم الزامات پرداختن نیازهای آتی همچنین انتظار چالش جهت سازمان محیط بصورت فراینده ای پویا همچنین پیچیده میباشد جهت دستیابی اهداف سازمان ممکن میباشد دریابد اتخاذ اشکال مختلفی جهت بهبود علاوه براصلاح بهبود مستمر ضروری باشد مواردی مانند دستیابی موفقیت جهت تغییر نوآوری همچنین سازماندهی مجدد. استاندارد بین المللی براساس اصول مدیریت کیفیت تشریح شده میباشد . تشریحات شامل بیانیه اصولمنطقی جهت اصل سازمان مهم میباشد. جند نمونه مزایای مرتبط اصل نمونه هایی جهت اقدامات معمول بمنظور بهبود عملکرد سازمان هنگام استفاده این اصل. اصول مدیریت کیفیت مانند تمرکز برمشتری، رهبری، تعامل باافراد، رویکرد فرایندی، بهبود، تصمیم گیری مبتنی جهت شواهد، مدیریت ارتباطات، استاندارد بین المللی پذیرش یک رویکرد فرایندی مراحل توسعه استقرار بهبود اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت بمنظور افزایش رضایت مشتری طریق برآورده کردن خواسته های مشتری ترغیب مینماید. الزامات خاصی جهت یک رویکرد فرایندی ضروری مدنظر گرفته شده اند. سایت امکان ثبت جهت راهنمای مشتریان ایجاد شده مشتریان میتوانند مراجعه سایت امکان ثبت جواب سوالات خود دریابند. شماره تماس سایت امکان ثبت 44858017 -021

  {jcomments on}

  Read more
 • اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  اخذ گواهینامه ایزو اصلی

  گواهی‌نامهISO اصلی ، گواهینامه ایزو معتبر، گواهینامهISO با سطح اعتبار بالا، گواهیISO با اعتبار بین‌المللی، اصل گواهینامه ایزوISO همگی از جمله درخواست‌های متقاضیان انواع گواهینامه ایزو اصلی می باشند. معنی عبارات بالا حاکی از اخذ گواهینامه و استانداردی است که واقعی و اصیل باشد و باطن گواهینامه و مزایا و فواید فراوانی که از دریافت گواهینامه ایزو اصل به دست می‌آید، مهم می‌باشد و گرنه با انجام یک فتوشاپ ساده و طراحی گرافیک که خیلی ساده می‌باشد که در زمان امروزی حتی یک کودک دبستانی هم می تواند از عهده آن برآید، میتوان گواهینامه خوشگل و با رنگ و لعابی را اتخاذ نمود و دم از داشتن گواهینامه ایزو زد. ولی شرط مهم و اساسی در گواهینامه‌های ایزو اصالت و اعتبار آن‌ها می باشد و اجرای قوانین و دستورالعمل‌هایی را که از طرف سازمان استاندارد جهانی برای اکثر مشاغل تهیه و تدوین شده است. سازمان‌ها و شرکت‌ها با اخذ گواهینامه ایزواصل باید بتوانند در مجموعه خود به صورت صحیح و کاربردی کار طراحی و پیاده سازی مستندات را انجام دهند.

   

  شرایط و مدارک لازم برای اخذ گواهینامه ایزو اصلی چیست؟

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو اصل با توجه به اینکه گواهی بین المللی می باشد در ابتدا به نظر یک سری از سازمان‌ها و شرکت‌ها گرفتن آن سخت و پیچیده می‌باشد ولی اینطور نیست. هنگامی که سازمان و مجموعه‌ای دارای یک دفتر مرکزی باشد و یا با تعدادی پرسنل و کارگر مشغول به فعالیت باشد و در حال تولید محصولات و ارائه خدمات باشد، می تواند به راحتی برای افزایش سطح کیفیت و ارتقاء مجموعه خود درخواست گواهینامه ایزو اصلی را داشته باشد. برای گرفتن گواهینامه ایزو اصل و ارجینال فقط کافی است که فرم درخواست گواهینامه ایزو را دریافت کنید و نسبت به تکمیل فرم درخواست یا ثبت نام گواهینامه اقدام نمایید. فرم درخواست ایزو راAPPLICATION FORM نیز می نامند. مفاد این فرم عبارت است از مشخصات مدیرعامل، مشخصات و زمینه فعالیت شرکت به اضافه کد پستی، شماره همراه فکس و تلفن و آیتم های دیگری همچون انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزو و غیره که به دو صورت فارسی و انگلیسی نگارش شده اند. مرکز مشاوره امکان ثبت فرم درخواست گواهی ایزو اصلی را از طرق مختلف در دسترس متقاضیان قرار داده است. شما می توانید با کارشناسان مرکز تماس برقرار نمایید و نسبت به دریافت و تکمیل فرم ثبت نامISO اصلی اقدام نمایید. اگر چنانچه به هنگام تکمیل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو اصلیبه مشکل بر خوردید و نتوانستید به طور دقیق اطلاعات لازم را قید نمایید، اصلاً نگران نباشید. مشاوران و کارشناسان ایزو در مرکز امکان ثبت به صورت ۲۴ ساعته برای ارائه مشاوره رایگان و راهنمایی در خدمت شما حاضر هستند. بعد از تکمیل فرم ثبت‌ نام استارت کار صدور گواهینامه ایزو اصل زده می‌شود.

   

  مراجع صدور گواهینامه ایزو اصل کدامند؟

  آیا مراجع صدور گواهینامه ایزو با هم متفاوت هستند؟ آیا تمام مراجع از نظر سطح اعتبار و ارائه خدمات یکسان هستند؟ آیا تمام مراجع صدور گواهینامه ایزو مورد تایید سازمان جهانی استاندارد ایزو هستند؟ آیا تمام مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو میتوانند گواهینامه ایزو اصلی صادر نمایند؟ اصالت و اعتبار این مرجع صدور گواهینامه ایزو چه مرکزی تعیین می‌کند؟ استعلام اعتبار و اصالت مراجع گواهینامه ایزو چگونه است؟ اعتبار و اصالت مراجع صدور گواهینامه ایزو چگونه انجام میشود؟

  سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزو اصلی در ابتدا باید بدانند که تمام مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر نیستند و فقط یک سری از آنها می‌توانند از طریق قانونی و رسمی صدور گواهینامه ایزو اصلی با اعتبار بین‌المللی را انجام دهند. در اصطلاح ایزو مراجعی شایستگی و صلاحیت صدور گواهینامه ایزو اصلی را دارند که عضو انجمنIAF باشند. یعنی مراکز اعتبار دهنده به آن‌ها عضو رسمی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی باشد. شاید بگویید مراکز اعتبار دهنده چه مراکزی هستند؟ هر کشوری که عضو سازمان استاندارد جهانی ایزو باشد یک نماینده رسمی و یک مرکز اعتبار دهنده دارد که از طریق عضویت در سازمانIAF تایید سازمان ایزو می باشد. حال مراجعی که در هر کشوری در زمینه صدور گواهینامه ایزو فعالیت می‌کنند اگر زیر نظر نهادهای اعتبار دهنده اعتباردهی شوند مسلما مورد تایید سازمان ایزو می‌باشند و در نتیجه برای متقاضیان قابل اعتماد می‌شوند.

   

  طراحی و پیاده سازی استاندارد‌های گواهینامه ایزو اصلی

  سازمان ایزو برای تمامی مشاغل و حرفه‌ها به جهت دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان و حمایت از تولیدکنندگان قوانین و دستورالعمل‌هایی را در قالب مستندات تدوین نموده است. هنگامی که سازمانی قصد دریافت گواهینامه ایزو اصلی را دارد باید تمامی مستندات مربوطه به نوع گواهی که انتخاب کرده است را در سطح مجموعه سازمانش طراحی و اجرا و پیاده‌سازی نماید. پیاده‌سازی استانداردهای ایزو در واقع منطبق شدن با قوانین و دستورالعمل های تدوین شده سازمانISO می‌باشد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • از كجا مدرك ايزو بگيريم

  از كجا مدرك ايزو بگيريم

  از كجا مدرك ايزو بگيريم

  كسب علامت هاي تجاري مانند ايزو، فوائد بسياري براي شركتها داشته وباعث بهبوند روند پيشرفتشان خواهد شد. امروزه اين علائم بيش از پيش شناخته شده اند وعموم مردم نيز به نشان هاي استاندارد توجه بيشتري دارند. اما اين مسئله بسيار حائز اهميت است كه گواهينامه خودرا ازكدام منبع وموسسه اي دريافت ميكنيد ومستلزم داشتن آگاهي لازم دراين خصوص است. قبل از يافتن مرجع صادر كننده ایزو مناسب، ابتدا بايد استاندارد مورد نظر راانتخاب كرد چراكه مراكز صدورشان بايكديگر دربرخي مواقع متفاوت خواهد بود. سيستم هاي مديريت شرايط گوناگوني دارند وپياده سازي هركدام بايكديگر تفاوتهايي دارد.

   

  ایزو عمومی و پر کاربرد

  برخي ازآنها مانندISO 9001 شناخته شده است ودر تمام حوزه ها مورد استفاده قرار مي گيرد. دستورالعمل هاي سيستم مديريت كيفيت ( ايزو 9001 ) بمنظور بهبود كيفيت محصولات وخدمات عرضه شده توسط كارخانجات وشركتها تعيين شده است وتوسط اغلب مراجع صادر كننده بثبت ميرسد. اما گاهي اوقات شركتها جهت تبليغات وبرند سازي به مدرك ايزو روي مياورند وقصد اجراي مصوبات آنرا ندارند. بهمين دليل تفاوتي برايشان نداردكه استاندارد بخصوصي رااخذ كنند ودرنتيجه سراغ ايزو هاي پركاربردي همچونISO 14001 وISO 45001 ميروند. سيستم مديريت محيط زيست ياايزو 14001 شامل بخشنامه هايي است كه درجهت توجه بمنابع طبيعي ومحيط زيست شكل گرفته است وبخاطر پيشگيري ازعوارض وآلودگيهاي زيست محيطي، بر فرايندهاي سازمانها اعمال ميشود. سيستم مديريت ايمني وبهداشت هم امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري راهدف قرار ميدهد ودستورالعمل هايي مبني بر ايجاد محيط شغلي امن وبهداشتي ارائه ميدهدكه موجب كاهش خطرات وحوادث شغلي خواهد شد. اين استاندارد ها گاهي اوقات بدليل پياده سازي همزمان وبخاطر شروط كارفرمايان ومناقصه گذاران، بصورت تركيبي وادغام شده درغالب گواهينامه هاي جديدي ارائه ميشوندكه ازآن جمله ميتوان به گواهيHSE ياسيستم مديريت ايمني وبهداشت ومحيط زيست (ISO 14001 , ISO 45001 ) وسيستم مديريت يكپارچه (IMS ) اشاره كرد.

   

  انواع تخصصی ایزو

  برخي استانداردها نيز تخصصي هستند وزمينه هاي مشخصي راشامل ميشوند.ISO 22000 ازاين قبيل ميباشدكه درصنايع غذايي مورد استفاده قرار ميگيرد. سيستم مديريت ايمني مواد غذايي بمنظور اطمينان ازبهداشت اين صنعت بوجود آمده است.ISO 27001 ( سيستم مديريت امنيت اطلاعات حساس ديجيتالي ) وISO 50001 ( سيستم مديريت انرژي ) هم جزء اين دسته بوده وحوزه هاي مشخصي راشامل ميشوند. صادر كننده هاي مدرك ايزو ازدو دسته تشكيل شده اند. دسته اول معتبر بوده وزير نظر انجمنIAF فعاليت ميكنند. انجمنIAF عضو سازمان آيزو بوده ومسئول معرفي نماينده هاي سازمان دركشور هاي مختلف است. اين نمايندگان كهACRIDATE BODY يا (AB) ناميده ميشوند، مراكز صدور گواهي رااعتبار دهي مشخص مي نمايند. در ايران تنها يكAB معين شده است اما مراكز صدور بسياري وجود دارندكه بخشي ازآنها تحت نظارت انجمنIAF هستند. اسناد ارائه شده توسط اين مراجع اعتبار بالايي داشته ودر همه كشورها قابل قبول خواهد بود. بنابراين تنها تحت قوانينIAF ودر صورت اجراي كامل مصوبات اقدام بثبت گواهينامه مي نمايند. مراجع ديگري هم وجود دارندكه زير نظرIAF نيستند واسنادشان چندان اعتباري ندارد، مگر درايران وبرخي كشور هاي همسايه. بهمين دليل توجه زيادي به اجراي مقررات نداشته وبدون برپايي كامل دستورالعملها، اقدام بصدور گواهي ميكنند. ازمزيتهاي مراجعه بمراكز نامبرده، مي توان به هزينه هاي پايينشان اشاره كرد واين مسئله خواسته بسياري ازشركتها خواهد بود ازجمله موسسات تازه تاسيس كه توان مالي بالايي نداشته وبدنبال اخذ مدرك آيزو ازمراجع اينچنيني خواهند بود. البته لازم بذكر است كه متقاضيان ميتوانند درصورت نياز، با پرداخت اختلاف هزينه ها واجراي كامل مستندات استاندارد مورد نظر، گواهي خودرا تحت اعتبارIAF درآورده وبه آن اعتبار دهي نمايند. گاهي اوقات مناقصه گذاران وكارفرمايان، كسب ايزو مشخصي رابراي ورود پيمانكاران بمناقصات قرار ميدهند وپيمانكاران راملزم بدريافتشان مينمايند. دراين مواقع چنانچه پيمانكاري قصد گرفتن ايزو در شرايط عادي ومراكز صادر كننده معتبر راداشته باشد، بطور حتم بدليل زمانبر بودن كسب گواهي، مناقصه رااز دست خواهد داد وبناچار، سراغ مراجع ديگر ميروند.

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  حال چگونه ميتوان صادر كنندگان واعتبار وتفاوتهايشان رااز يكديگر تشخيص داد. بطور معمول سازمانهاي منبع مانند سازمان ايزو و موسسهIAF ليستي ازمراجع صادركننده معتبر رادر سايت هاي خود بنمايش مي گذارند وهمه متقاضيان به آن دسترسي دارند وميتوانند درصورت لزوم، مرجع مورد نظر خودرا آنجا جستجو كرده واز اصالت واعتبارش اطمينان حاصل نمايند. البته بايد درنظر داشت كه گاهي مواقع، شركتهاي معتبر نيز بدليل سود جويي بيشتر، مدركي بدون اعتبار وفاقد هرگونه ارزشي را صادر ميكنند وبمنظور جلوگيري ازاينكار، ميبايست كد چهار رقمي درج شده درگواهينامه را، درسايت مورد نظر استعلام نمود

   

  از كجا مدرك ايزو بگيريم صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

   از کجا گواهینامه ایزو بگیریم

  از کجا گواهینامه ایزو بگیریم؟

  صادرات و اخذ گواهینامه ایزوISO

  صادرات یکی ازاهداف و چشم اندازهای بسیار مهم برای سازمان‌ها و مجموعه‌های بزرگ با ساختار قوی و مدون است که بجهت افزایش فروش محصولات و ارائه خدمات دربازارهای بین المللی و خارج ازایران باعث شده است که به دنبال اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو متناسب با زمینه فعالیتشان باشند. اخذ گواهینامه‌های ایزوبرای انجام صادرات بایدبه صورت اصولی و معتبر انجام شود. استانداردهای سازمان ایزو به عنوان یک زبان مشترک بین تمام مجموعه‌ها و سازمان‌ها درجهان شناخته شده هستند، بنابراین بااخذ گواهینامه ایزو معتبر و اصل از سازمان جهانی ایزومی‌توانید باعث افزایش رونق کسب و کارتان در تمام دنیا شوید.

   

  گواهینامه ایزوISO چیست؟

  گواهینامه ایزوCertificate ISO بعنوان یک مدرک معتبر و جهانیست که اخذ استانداردهای ایزوو استقرار سیستم‌های مدیریتی رابرای یک مجموعه اثبات می‌کنند. هنگامی که مجموعه‌ای گواهینامه ایزو برای صادراترا درخواست می‌کند یعنی اعلام کرده است که می‌خواهد قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازسوی سازمان استاندارد جهانی راطراحی و اجرا نماید و با استفاده ازرعایت اصولی قوانین و الزامات ایزو مدرکی راتحت عنوان گواهینامه ایزو دریافت نماید.

  Certificate ISO ، گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو، گواهیISO ، گواهی ‌نامه ایزو ، مدرک ایزو در صورتی معتبر و رسمی می‌باشد که مرجع صادر کننده آن بعنوانCB تحت اعتبار یک نهاد بالادستی به نامAB فعالیت کند وAB هم مجددا تحت اعتبار یک نهاد بالاتری بنامIAF تأیید شود. مراجع صدور گواهینامه ایزوراCertification Body یاCB و نهادهای اعتبار دهنده به مراجع صدور گواهینامه ایزو راAccerdiation Body یاAB و نهاد اعتبار دهندگان بین المللی راInternational Accreditation Forum یاIAF می‌نامند‌.

   

  گواهینامه ایزو برای صادرات را ازکجا بگیریم؟

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو برای صادرات راباید ازمراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی و رسمی بگیریم. مراجعی که ثبت و صدور گواهینامه ایزو رابصورت رسمی و معتبر انجام می‌دهند معروف به مراجعIAF هستند. روش اخذ گواهی ایزوISO ازمراجعIAF بدین صورت است که ابتدا بایک مرکز مشاوره معتبر درحوزه ایزو باید تماس برقرار کنید و درخواستتان رامبنی برگرفتن گواهینامه ایزو بجهت انجام صادرات و حضور موفق در بازارهای خارجی اعلام نمایید.‌ کاربران و متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو برای صادرات می‌توانند باجستجو درفضای مجازی گوگل مراکز معتبر مشاوره ایزو راسرچ نمایند. مرکز امکان ثبت یکی ازمراکز مشاوره معتبر در حوزه صدور انواع گواهینامه های ملی و بین المللی با سابقه ای درخشان و طولانی در خدمت شما متقاضیان محترم گواهینامه ایزو برای صادرات می‌باشد. مرکز امکان ثبت باتعدادی از مراجع معتبر و بین المللی صدور گواهینامه ایزو سالیان سال است که کار می‌کند و مفتخرست که توانسته تابه حال چندین صد گواهینامه ایزو را بصورت بین المللی با اعتبارIAF برای متقاضیان و مشتریان محترم بگیرد.

   

  گواهینامه های ایزو

  صادرات و مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو

  گرفتن گواهینامه ایزو برای صادرات شامل حال تمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها با هر نوع فعالیتی می‌شود. سازمان‌ها و شرکت‌های تولیدی مثل تولید فرش، تولید مبلمان، تولید لوازم خانگی و تولید خودرو و تولید انواع خشکبار، تولید انواع مواد غذایی با بسته بندی‌های متفاوت و صادرات ظروف تزئینی و تولید انواع محصولات کشاورزی باکیفیت و صادرات محصولات خوراکی معروف ایرانی مثل پسته، زرشک و زعفران و تولید انواع وسایل و تجهیزات پزشکی و تولید انواع سنگها و تجهیزات مرتبط بادکوراسیون منازل و انواع تولیدی‌های صنعتی و غیره می‌توانند جهت انجام صادرات گواهینامه‌های ایزو تخصصی و عمومی سازمان بین المللی استاندارد رادریافت نمایند.‌

  گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بانام ایزو ۹۰۰۱ و گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی بانام ایزو ۱۴۰۰۱و گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بانام ایزو ۴۵۰۰۱ و گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان بانام ایزو ۱۰۰۰۲ ازجمله مهم‌ترین و اصلی‌ترین استانداردهای عمومی ایزو هستندکه متناسب باتمام مشاغل و حرفه‌ها طراحی و تدوین شده‌اند.

  استاندارد سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی بانام گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی بانام گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت - نفت، گاز و پتروشیمی بانام گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی بانام گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱و گواهینامهHACCP مرتبط با صنایع غذایی و غیره از از مهم‌ترین و پرکاربردترین گواهینامه‌های ایزو برای صادرات هستند.

   

  فواید و مزایای اخذ گواهینامه ایزو

  قوانین و دستورالعمل‌های ایزو باعث مشخص شدن فرآیندها و افزایش نظم و قانون دراجرای هرچه بهتر فرآیندها می‌‌گردد. شرح وظایف افراد به درستی اعمال می‌شود. حذف هزینه‌ها و کارهای تکراری و صرفه‌جویی در مدت زمان انجام فرآیندها ازعوامل مؤثربر اخذ گواهینامه ایزو بصورت بین‌المللی هستند. اخذ گواهینامه ایزوموجب بهبود مستمربا انجام شیوه‌های درست و اصولی به شماکمک می‌کندتا راه‌های موثر برای جهانی شدن رابه خوبی شناسایی کنید و رونق درکسب و کارتان راافزایش دهید. استانداردهای ایزو باعث افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شوند وبا پیاده سازی استانداردهای مرتبط بامشتری مداری موجب کاهش شکایات و افزایش رضایتمندی مشتریان و مصرف کنندگان درتمام دنیا می‌شود. طراحی و پیاده سازی واقعی استانداردهای برای صادرات موجب افزایش تعهد مسئولان و صاحبان کسب و کارها می‌گردد و همین امر توسعه‌ای پایدار و مداوم رادر بازارهای داخلی و خارجی برای مجموعه‌ها رقم می‌زند.

  صادرات و مدارک لازم جهت دریافت گواهینامه ایزو

  مدارک مورد نیازبرای گرفتن گواهینامه ایزو کدامند؟ اخذ گواهینامه ایزو چه مدارکی نیاز دارد؟ شرایط و ضوابط گرفتم گواهینامه ایزو چیست؟ مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو و انجام صادرات چیست؟ سوالات فوق و دیگر پرسش‌هایی ازاین قبیل یکی ازدغدغه‌های اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌های متقاضی انواع گواهینامه‌های ایزو است. حتی گاهی اوقات برخی ازمدیران و مسئولان مجموعه‌ها امکان ملاقات حضوری برای ثبت نام و انجام کارهای مرتبط با اخذ گواهینامه ایزو را ندارند و سوأل دارند که آیا ارائه یا تحویل مدارک برای دریافت گواهینامه ایزو بصورت آنلاین امکان پذیر است یا نه؟

  فرم ثبت نام گواهینامه ایزو یکی از مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه است. این فرم توسط مراکز مشاوره ایزو دراختیار سازمان متقاضی قرار داده می‌شود. اگر مدیر یارابط مجموعه بصورت حضوری در محل کار مرکز صدور گواهینامه ایزوحاضر شود بعد ازدرخواست ایزو به تکمیل فرم سفارش ایزو می‌پردازد و تمام آیتم‌های فارسی و انگلیسی راتکمیل می‌نماید. اکثر مواقع مدیران و مسئولان کسب و کارها بعلت دور بودن از مراکز مشاوره ایزو معتبر و بخاطر داشتن مشغله‌های زیاد کاری دوست دارند بصورت آنلاین تمام کارهای ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام دهند.‌ دراین مواقع سازمان و مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو بعداز برقراری تماس با مرکز مشاوره ایزو معتبر ازطریق واتساپ یا تلگرام و یا ایمیل فرم ثبت نام گواهینامه ایزو رادرقالبWORD رادریافت میکند و با انجام مشاوره و راهنمایی آیتم‌های فرم ثبت نام را تکمیل نموده و دوباره ازهر طریق و راه و روشی که برایش مقدور باشد فرم ثبت نام شده رابدست مشاوران و کارشناسان مرکز ایزو ( مرکز امکان ثبت ) می‌رسانند. مرکز مشاوره امکان ثبت کلیه مراحل ازصفر تا صد کار صدور گواهینامه ایزو رابرای متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو باهدف صادرات محصولات و خدمات راانجام می‌دهد.

   

  صادرات و مستندات گواهینامه‌ ایزو

  مدرک مورد نیاز دیگر سازمانها برای دریافت گواهینامه ایزو با توجه به انتخاب مراجع صدور گواهینامه ایزو بین المللی تهیه نمونه مستندات انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشد. روش کار دریافت گواهینامه ایزو ازمراجع بین المللی وIAF این است که مجموعه متقاضی گواهینامه ایزو را ملزم به طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو می‌کند و با توجه به میزان سخت‌گیری مراجع صدور ایزو باید نمونه مستندات ایزو نیزاماده و تهیه شود. نمونه مستندات گواهینامه ایزو باید بسیار دقیق و منطبق با قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده از سوی سازمان جهانی ایزو تهیه و تنظیم شوندبه همین خاطر باید افراد ماهر و متخصص و کاربلد این مدارک را تهیه کنند. مرکز امکان ثبت بعنوان یک مرکز باسابقه طولانی و درخشان توسط افراد متخصص و بسیار مجرب و تحصیلکرده کلیه مستندات ایزو رادر قالب چند هزار صفحه تهیه و نگارش نموده و بصورت فایلWORD و کاملا اختیاری درفضای مجازی منتشر نموده و دراختیار متقاضیان محترم اخذ انواع گواهینامه‌های ایزو برای صادرات قرار می‌دهد.

  مستندات گواهینامه‌های ایزو شامل خط مشی کیفیت، نظامنامه کیفیت، چارت سازمانی و فرم‌ها و دستورالعمل‌ها و نمونه روش‌های اجرایی در بازبینی مدیریت و نمونه روش‌های اجرایی درآموزش به پرسنل و‌ کارکنان، نمونه روش‌های اجرایی افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات، نمونه روش اجرایی برای ایجاد محیطی امن و ایمن، نمونه روش اجرایی برای شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک، نمونه روش‌های اجرایی رعایت اصول حمایت ازمحیط زیست و منابع طبیعی، نمونه روش اجرایی رسیدگی به شکایات مشتریان وغیره می‌شود.

   

  صادرات و شرایط گرفتن گواهینامه ایزو

  شرط گرفتن گواهینامه ایزو برای صادرات چیست؟ شرایط اخذ گواهی ایزو شامل چه چیزی می‌شود؟ آیا اخذ گواهینامه ایزو برای صادرات نیازبه تحصیلات دارد؟ هر سازمان و مجموعه‌ای باهرنوع فعالیتی می‌تواند انواع گواهینامه‌های ایزورادرخواست و دریافت نماید. مجموعه‌ای که دارای یک دفتر مرکزی یا مجموعه‌ای متشکل ارتعدادی کارمند و‌کارگر فعال درحال انجام فرآیند با فرآیندهایی باشد می‌تواند برای گرفتن گواهینامه ایزو ثبت نام کند.‌ عواملی همچون همکاری مدیریت و کارکنان و تخصص و مهارت مرکز مشاوره و سطح سخت‌گیری مراجع صدور گواهینامه در طراحی و اجرا و پیاده سازی استانداردهای ایزو برروی شرایط مدت زمان و هزینه اخذ گواهینامه ایزو تأثیرگذار است.

   

  روش دریافت گواهینامه ایزوISO جهت صادرات

  دریافت فرم ثبت نام گواهینامه ایزو و تکمیلForm

  مشاوره و راهنمایی کارشناسان برای مشخص کردن اهداف سازمان

  انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزوISO

  انتخاب نوع گواهینامه ایزو متناسب بازمینه فعالیت سازمان

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  ممیزی داخلی و ابتدایی

  ممیزی نهایی و خارجی

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  ممیزی مراقبتی گواهینامه ایزو و‌ نگهداری از سیستم‌ها و استانداردهای استقرار یافته

  مدت اعتبار گواهینامه‌های ایزو سه ساله به شرط تمدید سالیانه می‌باشد. یعنی اگرسازمان و مجموعه‌ای تمام مراحل و فرآیندهای اخذ گواهینامه ایزو رابگذراند و تمام نمونه مستندات رابصورت کاملا صحیح اجرا نماید اگر بعد از گرفتن مدرک ایزو درمدت سه سال اعتبار گپاهی ایزو هرساله برروی قوانین و دستورالعمل‌های اجرا شده نظارت و بازرسی کارشناس مرجع صدور گواهینامه ایزو رانداشته باشد گواهینامه و مدرک ایزویی که دریافت کرده است ازاعتبار ساقط می‌شود.‌

  Read more
 • ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا ایزو بگیریم

  از کجا ایزو بگیریم معمولاکناراین سوال مطرح میشود، چرا ایزو بگیریم، درایران معمولا شرکتها و مجموعه های کمی منباب بالا بردن کیفیت بابت اخذ ایزو میکنند و بیشتر جهت شرکت توی مناقصه و دلایلی ازاین دست بدنبال ایزو میروند دراین موارد بعدازاینکه ازمدیران مجموعه میخواهندکه بدلایل گوناگون ایزو دریافت کنند درذهن انهاچنین سوالاتی نقش میبندد و پروسه دریافتش نیزبرایشان سوال میشود. دراینجا توضیحی اجمالی و کامل راازاین سوال شرح میدهیم تابا جستجوی اینعبارت بتوانید بطور کامل جواب سوال خودرا بگیرید، اول ایزو چیست و ازچه مراجعی صادر میشود،گواهی ایزو توسط یک سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کامل international standard organize بطور مخففISOصادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین قوانین و پروتکل هابرای بهترشدن و یک مجموعه ست، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خودباشد انهارا بطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید.

   

   

  از کجا ایزو بگیرم؟

  از کجا ایزو بگیرم و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   

   

  ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه اختصارا CBنام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CBهادر ایران هستند،CBهادرجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CBهاهستند،ABبمعنی موسسه اعتبار دهندست، و هرکشور ABمجزا و مخصوص بخودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند بانام اختصاری IAFهستند بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی هست، واین انجمن بجهت هرکشور ABهای مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کردست، بامراجعه بسایتمربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراه ABان کشور رامشاهده کرددر ایران NACIتنها ABتعریف شده انجمنIAF هست برای ایرانست واز معروفترینABهای تعیین شده میتوانAB کشور انگلیسUKASرانام برد،ABکشور سوییس SASوغیره اشاره کرد.

  ازکجا ایزو بگیرم همانطورکه گفته شدبه اینکه چراباید ایزو بگیرم هم بستگی دارد، مراحل و پروسه دریافت ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظربرای گواهی ایزوISO درنظر گرفته اید وبه چه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت میباشدکه باانتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند، بطورمثال:

  دریافت گواهی ایزو ازطریق مراجع IAFپروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی داردکه این زمان درموسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره.

   

   

   ISO 5

  مراجع صادر کننده ایزو ارزان و فوری و اخذ فوری و ارزان گواهی نامه ایزو

   
   
  از کجا ایزو بگیریم قطعاچه ایزویی رابگیرم نیز درپی دارد؟ ایزوهای مورد نیاز هرمجموعه متفاوت است دراینجا بامعرفی مختصری ازنوع ایزوها این ابهام رانیز رفع میکنیم تصمیم انتخاب نوع ایزو مورد نیاز هم میتواند بعد ازصحبت بایک مرکز مشاوره خوب گرفته شود، دراین زمینه میتوان مشاوره گرفت، سازمان ایزو چندین استانداردرا جهت اجرا تدوین وانهارابه موسسات ذیربط ابلاغ کرده وبااعداد انرا نامگذاری کردست وپس ازتایید متقاضی دریافت گواهینامه درمورد داشتن صلاحیت وتایید نهایی این تاییده رادر قالب یک گواهی بشخص یامجموعه ارائه میدهد بطور مثال رایجترین گواهی ایزو صادر شده توسط سازمان ایزو و ایزویی میتوان گفت پیشنیاز تمام استانداردهای تعریف شده توسط سازمان جهانی ایزو هست، سیستم مدیریت کیفیت نام داردکه تحت عنوانISO9001 ارائه شده است، که دران سیستم مدیریت کیفیت سازمان مورد بررسی قرار میگیردو باعث ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده میشودکه باپیشرفت وپیشبرد مجموعه به سمت پیشرفت وکارامدتر کردن مجموعه میتوان تاثیر این ایزو رادر مجموعه یاشرکت مشاهده کرد البته لازم بذکرست تمام این ایزوها فقط درصورت پیاده سازی اصولی ودرست میتواند برروی مجموعه تاثیر خودرا بگذارد، ایزو 9001 بایشترین ایزو دریافتی راشامل میشود. هرساله سازمان ایزو تمام استانداردهای ارائه شده بموسسات خودرا مورد بررسی قرار میدهد ودرصورت نیاز ویا نقص در قوانین ارائه شده باتوجه بشرایط انرا ویرایش واصلاح میکند.

  ازکجاISO ایزو بگیریم سوالی میباشدکه باتماس باکارشناسان ثبت و صدور امکان ثبت وبهره مندی ازمشاوره رایگان پاسخ آنرا دریافت کرد، ضمنا مشورت باکارشناسان مجموعه میتواند شما عزیزان رادر یک تصمیم گیری درست درمورد اخذ گواهینامه ایزو و مجوزهای مربوطه اداره کار یاری کند.

  Read more
 • ازکجا ایزو بگیریم؟

  ازکجا ایزو بگیریم

  ازکجا ایزو دریافت کنیم دغدغه اکثر مشتریان میباشد.ایزو گرفتن توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی انجام میشود. سازمان جهت گرفتن ایزو نمیدانند کجا مراجعه کرده ایزو بگیرند مراجع بین المللی میتوانند جهت نیاز تمام مشاغل ایزو صادر کنند. کارمندان جهت دریافت ایزو باید اطلاعات لازم برای گرفتن ایزو کسب نمایند. کسب اطلاعات ایزو توسط مراجع صادر کننده میتواند درخواست کننده زیادی راهنمایی کرده میتوانند دریابند ازکجا ایزو بگیرند.

  ایزو گرفتن آسان نبوده همه نمیتوانند جهت اخذ ایزو پیشرو باشند اینکه کجا ایزو بگیریم یک مسئله میباشد، همچنین مسئله دیگر مراجع مورد تاییدشان میباشد. اما اینکه مرجع ذیصلاح پیدا کنیم بسیار امر مهمی میباشد. گرفتنISO میتواند توسط اشخاصی صادر شود صلاحیت صادر کردن ایزو نداشته باشند. ایزو گرفتن میتواند توسط مراجع بسیاری صادر شود. صادرکنندگان تمام نقاط کشور حضور داشته سازمانها میتوانند توسط مراجع صادر کننده تمام مراحل دریافت ایزو جویا شوند.

   

   

  ایزو ISO iso

   

  مراجع صادر کننده ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

   

   

  مراجع صادر کننده ایزو فایلی ارسال کرده اطلاعات مشتری دریافت کرده همین اطلاعات ارسالی تکمیل شده تحویل مراجع صادر کننده میدهد. سپس مراجع صادر کننده اقدام جهت صادر کردن ایزو میکنند. صادر کردن ایزو توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی یک ماهه زمان نیاز داشته این زمان یک ماهه جهت تکمیل گزارشات بوده مراجع صادر کردن طی این یک ماه تمام کارهای صادرکردن ایزو انجام میدهند.هنگام دریافت اخذ ایزو توسط مراجع مستندات تحویل داده خواهد. مستندات حاوی مطالب مفیدی همچون رهبری، تمرکز مشتری، محیط سازمان، درک سازمان محیط آن، اقدامات جهت رسیدگی ریسکهاهمچنین فرصت ها، کنترل اطلاعات مدون، طرح ریزی طراحی توسعه، کنترلهای طراحی توسعه اموال متعلق مشتری میباشد. وقتی ایزو همچنین مستندات تحویل داده شد.

  مراجع جهت توضیحات تکمیلی ایزو کارشناس خود جهت سازمان مشتری اعزام کرده کارشناس اطلاعات تکمیلی ایزو موارد بیان شده مستندات راهنمایی خواهد کرد سازمان بتواند چنان پیشرفت سازمان خود همچنین بهره وری سازمان اطلاعات همچنین مستندات ایزو بکار گیرد. تحویل ایزو همراه مستندات باهم خواهد بود اخذ آیزو بدون مستندات نخواهد بود مدرکISO همراه مستندات تکمیل کننده هم میتوانند باشند. مدیریت کیفیت تاثیر بسزایی جهت سازمانها، مشاغل کاری هرنوع کاری خواهد داشت.

  آیزو میتواند فرصتهای اتخاذ شیوه های جدید راه اندازی محصولات جدید، افتتاح بازارهای جدید، رسیدگی مشتریان جدید، ایجاد مشارکت، استفاده فناوری جدید، همچنین سایر امکانات جدید دوام جهت رسیدگی نیازهای سازمان مشتریان گردند. سازمان باید اهداف کیفیتی جهت ارتباط عملکردها، سطوح فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید. اهداف کیفیت باید خط مشی کیفیت سازگار باشد. قابل اندازه گیری باشد. الزامات قابل کاربرد مدنظر گرفته شود. مرتبط انطباق محصولات خدمات افزایش رضایت مشتری باشد. مورد پایش قرار گیرد. ابلاغ گردد. حسب اقتضا بروز آوری شود.

  سازمان باید اطلاعات مدون اهداف کیفیت نگهداری نماید. سازمان باید هنگاتم طرح ریزی نحوه دستیابی اهداف کیفیت موارد زیر تعیین نماید. مواردی انجام شود. منابعی مورد نیاز خواهد بود. مسئول انتخابی کیست. زمان تکمیلی. نتایج ارزیابی هنگامی سازمان نیاز تغییرات باید شیوه طرح ریزی شده ایی اجرا گردد. سازمان باید موارد هدف تغییرات عواقب بالقوه، یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت. دسترس بودن منابع، تخصیص مجدد مسئولیتها. سازمان باید منابع استقرار، اجرا، نگهداری همچنین بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تعیین فراهم نماید. سازمان باید قابلیتها، محدودیتهای منابع داخلی موجود همچنین ارائه دهندگان بیرونی تامین شود. سازمان باید افراد مورد نیاز جهت اثربخش سیستم مدیریت کیفیت همچنین اجرا کنترل فرآیندهای خود تعیین فراهم نماید. سازمان باید زیر ساخت مورد نیاز عملیات فرایندها دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین فراهم نگهداری نماید.

   

   

  ISO 4

  اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  زیر ساخت شامل ساختمانها همچنین تاسیسات مرتبط، تجهیزات شامل سخت افزارها، نرمافزارها، منابع حمل نقل، فناوری اطلاعات همچنین ارتباطات میباشد. سازمان باید محیط مورد نیاز جهت عملیات فرایندها، دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین فراهم نگهداری نماید. محیط مناسب میتواند ترکیبی جهت عوامل فیزیکی انسانی باشدمواردی مانند عوامل اجتماعی، عوامل روانی، عوامل فیزیکی، داشته باشد. هنگامی پایش اندازه گیری جهت تصدیق انطباق محصولات خدمات همچنین الزامات انجام میگیرد سازمان باید منابع مورد نیاز جهت اطمینان اعتبار همچنین قابلیت اعتماد نتایج تعیین فراهم نماید.

  سازمان باید اطمینان یابد منابع تامین کننده مناسب جهت نوع خاص فعالیتهای پایش اندازه گیری انجام شده باشد. جهت اطمینان تداوم تناسب مقاصد نگهداری میگردد. سازمان باید اطلاعات مدون مناسبی بعنوان شواهد تناسب مقاصد منابع پایش اندازه گیری حفظ نماید. قابلیت ردیابی اندازه گیری یک الزام میباشد توسط سازمان بعنوان یک بخش ضروری تامین شواهد تصدیق نتایج اندازه گیری باشد. تجهیز اندازه گیری باید فواصل مشخص قبل استفاده مورد کالیبراسیون همچنین تصدیق هردو جهت استانداردهای اندازه گیری قرار گیرد.قابلیت استانداردهای اندازطه گیری ملی همچنین بین المللی داشته باشند.

  چنین استانداردهایی موجود نباشد مبنایی جهت کالیبراسیون جهت تصدیق مورد استفاده قرار میگیرد باید بعنوان اطلاعات مدون حفظ شود بمنظور تعیین وضعیتشان شناسایی شوند. دربرابر تنظیمات، آسیب خرابی وضعیت کالیبراسیون نتایج اندازه گیری آتی نامعتبر میکنند محافظت گردند. تجهیزات اندازه گیری جهت هدف مورد نظرشان نامناسب میباشد سازمان باید تعیین نماید اعتبار نتایج اندازه گیری قبلی تاثیرات منفی داشته باید جهت لزوم اقدامات مناسبی انجام دهد سازمان باید دانش مورد نیاز جهت عملیات فرایند دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین نماید. جهت اطلاعات بیستر تماس 44858017 -021سایت امکان ثبت گرفته بدانید ازکجا میتوانید ایزو بگیرید شماره تماس سایت امکان ثبت

  {jcomments on}

  Read more
 • ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  از کجا گواهینامه ایزو بگیرم

  ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزوISO

  مقدمه

  امروزه فرهنگ‌سازی درمورد اخذ انواع استانداردهای ایزو توسط مدیران و مسئولان متعهد درجامعه رفته رفته روبه افزایش می‌باشد.ISO بمعنای سازمان بین المللی استاندارد متشکل ازتعدادی مؤسسات استاندارد کشورهای مختلف جهان است و همگی درژنو سوئیس گردهم آمده‌اندتا بمنظور بهینه سازی و همسان سازی انواع استانداردها بهترین قوانین رااتخاذ نمایند. هرساله ورژن استانداردهای ایزو باپیشرفت تکنولوژی صنعت و سطح توقع افراد جامعه تغییر می‌کند و کامل‌تر می‌شود.

   

  مشاغل و گواهینامه‌های ایزوISO

  سازمان بین المللی ایزو برای اکثر مشاغل و حرفه‌ها قوانین و الزاماتی راتحت عنوان استانداردهای ایزو تهیه و تدوین کرده است. شرکت‌های پیمانکاری، مراکز درمانی، مراکز آموزشی، شرکت‌های خدماتی، صنایع غذایی، صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، آزمایشگاه‌ها و تجهیزات پزشکی، شرکت‌های کامپیوتری، شرکت‌های تبلیغاتی، سازمان‌ها و تأسیسات ساختمانی، صنایع کشاورزی و غیره ازجمله مشاغل و کسب و کارهایی هستندکه انواع استانداردهای مختلف هم درحوزه سیستم‌های مدیریتی و هم درحوزه محصولات و خدمات رامی‌توانند دریافت کنند.

   

  مزایای ایزو

  مهم‌ترین مزیت ایزوISO

  استانداردهای ایزو مراحل تولید محصولات، ارائه خدمات رامورد سنجش و بررسی قرار می‌دهند. بهترین فایده و مزیت استانداردهای ایزو ایجاد آسایش راحتی و امنیت درزندگی افراد جامعه است. وقتی محصول یاتولیدی یاخدمتی ارائه می‌شود مسلماً افراد جامعه و مصرف کنندگان مدرکی جهت ضمانت استفاده ازآن محصول و یا کالا رادرخواست می‌کنند. سازمان‌ها و شرکت‌ها باهرنوع کسب و کاری می‌توانند بادریافت آرم ایزو اعتماد و رضایت مصرف کنندگان و افراد جامعه راجلب نمایند. درواقع گرفتن گواهینامه ایزو نشان دهنده تعهد و مشتری مداری مدیران و مسئولان فعال در هرحرفه ای می‌باشد. تعهدات سازمان‌ها و شرکت‌ها می‌تواند درحوزه بازبینی و بررسی سطح کیفیت تولیدات و محصولات باتعیین شاخص‌های موثر انجام شود.

  امروزه بهترین ابزار برای پیشرفت درهر کسب و کاری و گرفتن امتیاز و اعتبار و رتبه درمیان رقبا استفاده از گواهینامه های ایزو هست. گواهینامه‌ها و مدارک ملی و بین المللی زیادی هستندکه سبب کسب امتیاز برای هرمجموعه میشوند. گواهینامه‌هایی ازقبیل گواهی ایزوISO گواهیHSE ، گواهیCE ، گواهی حلال و گواهیSFBB و گواهیGMP برای مواد غذایی ، گواهی صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) ، گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاران ( ایمنی اداره کار ) و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی ( مجوز اداره کار ) ولی گواهینامه‌های ایزو برای افزایش سطح اعتبار در جوامع بین المللی ازمهمترین و پرکاربردترین گواهینامه‌ها محسوب می‌شوند. گواهینامه‌های ایزو سطح اعتبار محصولات تولیدات و خدمات هرسازمان و مجموعه‌ای رادرسطح جهانی افزایش می‌دهند و مسلماً لازمه پیشرفت هر کسب و کاری اعتباریست که بدست می‌آید.

  گرفتن انواع استانداردهای ایزو چگونه است؟ چگونه می‌توانیم مدرک ایزو بگیریم؟ برای گرفتن گواهی ایزو باید کجا بریم؟ آیا گرفتن گواهینامه ایزو سخت است؟ گرفتن مجوز ایزو چه مراحلی دارد؟ اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو بصورت اینترنتی چگونه است؟ آیا اعتبار گواهینامه‌های ایزو عین هم است؟ روزانه تعداد کاربران زیادی سؤالات و عناوین زیادی راسرچ می‌کنند تابتوانند اطلاعات کافی درمورد اخذ گواهی ایزو ، گرفتن گواهینامه ایزو ، دریافت مدرک ایزو ، اخذ و دریافت گواهینامه ایزو بدست آورند. هرسازمان و مجموعه‌ای باتوجه بنیاز و‌ توقعی که ازمدرک ایزو دارد و باتوجه به اهداف و برنامه‌ها و چشم اندازهایشان گواهینامه‌های ایزو رادرخواست می‌کنند.

   

  سایت ایزوISO

  اخذ گواهینامه‌های ایزو ازطریق سایت ایزوISO بصورت اینترنتی ممکن نمی‌باشد و جهت گرفتن گواهینامه ایزو بایدبا شرکت‌های صادرکننده گواهینامه ایزو ارتباط برقرار کنید. پیدا کردن شرکت‌های صادرکننده گواهینامه ایزو معتبر کاری حساس و مشکل و یکی ازدغدغه‌های مشتریان و متقاضیان ایزو است چراکه تمام شرکتهای مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هرنوع سطح اعتباری که‌داشته باشند مسلما خودشان راتنها مرکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر می‌دانند. البته بازهم برای گرفتن گواهینامه ایزو دسترسی مستقیم به شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، سازمان ثبت و صدور گواهینامه ایزو امکان پذیر نمی‌باشد و باید ازطریق مراکز مشاوره فعال درحوزه ایزو اقدام نمود.

  سایت ایزوISO هم می‌تواند سایت رسمی سازمان بین المللی استاندارد به آدرس WWW.ISO.ORG باشد و هم می‌تواند سایتهای مرتبط بامراکز و شرکتهای صدور گواهینامه ایزو باشد. اطلاعات سایت رسمی سازمان ایزوISO شامل معرفی کامل لیست استانداردهای ایزو و متن استانداردهای ایزو می‌باشد. سایتهای ایزو مرتبط بافعالیت مراکز مشاوره فعال درحوزه ایزو بغیر ازمعرفی استانداردهای ایزو بعرفی شرکت‌های صادر کننده گواهینامه ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو نیز پرداخته و راه و روش گرفتن استانداردهای ایزو رااز مراجع مختلف تعریف کرده است. مرکز امکان ثبت باطراحی سایتهای حرفه‌ای کلیه اطلاعات ازمعرفی انواع استانداردهای ایزو ، گواهینامه ‌های ایزو و مستندات مرتبط باهرنوع استاندارد و معرفی انواع شرکت‌های ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر گرفته تاانجام مراحل مشاوره و مستندسازی و پیاده سازی استانداردهای ایزو و همچنین نگهداری ازاستقرار سیستم‌های مدیریتی سالیانه رابرعهده دارد.

   

  گواهینامه های عمومی

  انواع استانداردهای عمومی و تخصصی ایزوISO

  قوانین و دستورالعمل‌های سازمان بین المللی استاندارد درحوزه سیستم‌های مدیریتی و محصولات و خدمات طراحی و تدوین شده‌اند. استانداردهای مرتبط باسیستم‌های مدیریتی دردو نوع عمومی و تخصصی ارائه شده‌اند. مهم‌ترین و محبوب‌ترین استانداردهای ایزو شامل

  گواهینامهISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

  گواهینامهISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی

  گواهینامهISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی می‌باشند.

  گواهینامهHSE سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست نیز بعلت متن کامل قوانین و الزاماتش مورد تأیید سازمان بین المللی استاندارد قرار گرفته و بعنوان یک گواهینامه عمومی شامل حال تمام مشاغل و حرفه‌ها می‌شود. اخذ همزمان دو گواهینامهISO 14001 وISO 45001 منجربه اجرای سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست و درنتیجه گواهینامهHSE-MS بوجود می‌آید.

  اخذ همزمان سه گواهینامهISO 9001 وISO 14001 وISO 45001 منجربه اجرای سیستم مدیریت یکپارچه درهرسازمانی می‌شود و سازمان دراصطلاح گواهینامهIMS رادریافت می‌کند.

  گواهینامهISO 22000‌ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  گواهینامهISO 13485 سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی

  و غیره ، ازجمله گواهینامه‌ها و استانداردهای تخصصی سازمان ایزو هستند. جهت دسترسی به‌ لیست کامل استانداردهای ایزو بامشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت تماس برقرار کنید.

  Read more
 • ایزو

  اییزو

  ایزو

  ایزو سالیان متوالیست فعالیت میکند و درتمام نقاط جهان وجود دارند و بصورت مدلهای متنوعی نیزموجودست وهرمدل ویژگی و خصوصیات منحصربه فرد خودرا داردکه بااین خصوصیات توانسته ست محصولات انبوهی راتولید کند و بافروش محصولات و انتقالش درسراسر نقاط جهان باعث بوجود آمدن مشتریان زیاد، افزایش سود، محبوب شدن و مشهور شدن نام شرکت، نام مدیران ، ایجاد ارتباط شغلی گسترده در سراسر جهان و.... میشودهمه سازمانها و شرکتهاییکه مدرک ایزو دارند ازیک استاندارد مخصوصی پیروی میکنندکه هدف ایزو اینست واین استاندارد رادر سطح مختلف شرکتها وسازمانهای حاوی ایزو گسترش دهند و باعث افزایش شوند

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  مراجع صادرکننده گواهی ایزو هرشرکت یاسازمانی متقاضی هست مدرک ایزو رادریافت کند نیازمند اینست ابتدابه مراجع صادرکننده گواهی ایزوبروند. ناگفته نماندهمه مراجع صلاحیت اینرا ندارندکه بخواهند مدرک ایزو راصادرکنند و چون ارزانتر ازبقیه یادارای یک ویژگی خاصیست دیگری ندارد و متقاضیان فوراً به سراغ این دست مراجع میروند درحالیکه اینکار، کاری اشتباهست و برخی ازسازمانها بصورت قلابی فعالیت میکنند و هدفشان کلاهبرداریست و تنها به نفع و سود خودفکر میکنند و بعد ازاینکه ازمتقاضیان مبلغ رادریافت کردند فرار میکنند بدون اینکه ازآنها اثری برجای بماند. بنابراین برای اینکار بایدبا آگاهی و دانش وارد عمل شد و اگرکسی دراین زمینه تجربه دارد ازتجربه او استفاده کرد تابا مراجع کلاهبردار مواجه نشد.

   

  دریافت ایزو

  بعداینکه شرکتهای متقاضی دریافت ایزو ، فرمهایی راکه مراجع بدانها میدهد پر کردند باید طبق روشهای خاص مراجع صادرکننده گواهی ایزو عمل کنندکه این روشها عبارتنداز: مراجع صادرکننده گواهی ایزو بابت هرشرکت و سازمانی یک طرح کلی و عالی میکشد وبه مدیران شرکتهای متقاضی اعلام میکند. مدیران شرکتهای متقاضی بایداین طرح و نقشه رادر سطح مختلف شرکت و سازمان پیاده کنند و ازایجاد هرگونه مشکل درمسیراین طرح خودداری کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، منباب هرشرکت و سازمان متقاضی دریافت ایزو، هدف خاصی را درنظر میگیرد و ازمدیران شرکتها میخواهدکه شرکت رادر راستای اهداف ایزو هدایت کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای تک تک مدیران شرکتها و سازمانهای متقاضی جلسات مخصوصی راارائه میدهند واین مدیران موظف هستندکه درتمام جلسات حاضر شوند و عدم حضور آنهابه منزله عدم درخواست دریافت ایزو هست

   

  مشاوره ایزو

  مراجع صادرکننده گواهی ایزو بجهت تمام اعضای شرکت متقاضی ، جلساتی رادر زمان و مکان مخصوص برنامه ریزی میکند و اطلاع میدهدهمه کارمندان بایدحاضر شوند دراین جلسات و تمامی نکات و مواردیکه دراین جلسات بیان میشود رادر حیطه­ی کارخود اعمال کنند و همچنین نکاتی راکه برای ماموریتهای آنهادر زمینه کار لازمست بدانند، بدانند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو منباب شرکت هاوسازمانهای متقاضی دریافت ایزو راهکارهایی راجهت ارتقا و پیشرفت شرکت ارائه میدهندکه مدیران شرکت هامکلفنداین راهکارها رادر سطح مختلف شرکت و سازمان اجرا و پیاده کنند و همچنین مدیران شرکت هاباید برکار کارمندان و اعضای شرکت نظارت تام و کاملی داشته باشند و اگردر مسیر اینکار، مشکل و موانعی ایجاد شد مدیران موظفند هرچه سریعتر جهت رفعش اقدام کنند وآن مشکل رابرطرف کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، بابت مدیران شرکتها وسازمان هاجلسات عمومی و خصوصی برگزار میکنند. جلسات عمومی بابت تمامی مدیران شرکت هاوسازمانهابه صورت کنفرانسها ، همایشها و سمینارها برگزار میشودکه همگی مدیران بصورت جمعی دراین جلسات شرکت میکنند ولی جلسات خصوصی مدیران هرشرکت و سازمان بصورت جدا و مجزا دراین جلسات حضور بعمل میرسانند و مواردیکه لازمست راباید بکار ببرند. وگرنه اگرمدیری بهر دلیلی نتواند دراین جلسات حضور یابد انی عدم حضور او بهمنزله عدم درخواست دریافت گواهی مدرک ایزو هست و از یست حذف میشود.

   

  ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • ایزو ISO چیست؟

  ایزوISO چیست؟

  گواهی نامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها بابت مناقصات هست و اغلب شرکتها جهت مناقصات نیازبه اخذ گواهی ایزو پیدا میکنند و همچنین جهت صادرات و تبلیغات و رقابت و باقی مقاصد سازمان متقاضی جهت اخذ گواهی ایزو نیاز پیدا میکنند بدینکه ایزو بگیرند.

  گواهینامه ایزو یک گواهینامه بین المللی هست، گواهیISO توسط سازمان بین المللی استاندارد جهانی صادر میگردد، دراینجا توضیحی اجمالی ازتاریخچه ایزو و سازمان ایزو برای شناخت هرچه بهتر گواهی ایزو ارائه میدهیم.

  متقاضیان اخذ ایزو باسوالات متعددی نیزقطعا روبرو خواهند شد. سوالاتی ازاین دست:

  هزینه و مدت زمان اخذ و دریافت و گرفتن گواهینامه ایزو

  مراجع ، مراکز و سازمانها و شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهی ایزو

  مراکز و مراجع اعتبار دهنده و صادر کننده انواع گواهی نامه ایزو

  مراحل صدور و اخذ استاندارد ایزو

  مدارک و شرایط و مراحل طراحی و پیاده سازی تازمان گرفتن گواهینامه ایزو

  الزامات مورد نیاز سازمانها جهت استقرار و پیاده سازی استاندارد ایزو

  مشاور و مشاوره ایزو

  ممیزی ایزو

   

   

  ایزو چیست؟

  ایزو یکی ازانواع گواهینامه های مورد نیاز مناقصات میباشد و بیشترین کاربرد اخذ ایزو شرکت توی مناقصه هست

   

   

  گواهینامه ایزوISO توسط سازمان جهانی استاندارد ایزو صادر میگردد و بامخففISO خوانده میشود و اگربخواهیم تاریخچه مختصری ازاین سازمان بگوییم: سازمان بین المللی استاندارد ایزوISO اولین بار 24 فوریه سال 1947 و باهدف یکسان سازی استانداردها درسطح جهان وحمایت ازمصرف کننده و تولیدکننگان درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو احداث گردیدكه مقرش درژنو ميباشد درابتدای امراین سازمان بادنبال کردن اهداف مانند ايجاد تسهيلات و ایجاد رونق درتجارت بين‌المللي، حمايت توليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي تجاری، سیاسی کشورها درجهان مبتنی برروی تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد وشروع بفعالیت کرد. پس ازآن بطور تدريجي واهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت این سازمان رامفید دیدند وفعالیت سازمانISO برایشان کارامد ومفیدبه نظر امدبرای عضویت دراين سازمان امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضوست. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عضو اصلی سازمان ایزو بوده و عضویت در کمیته های فني ايزو درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته ست. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شده اند اين استاندرادهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شدست، کمیته های فنی ازاعضای مختلفی تشکیل شده است، همین كميته‌هاي فني كه ازاعضاي فعال (P-MEMBER) و اعضاي ناظر (O-MEMBER) تشکیل شده وظيفه دارد موضوعاتي راکه معضل تشخیص میدهد و تهیه وتدوین استانداردآنها ضروري بنظر ميرسد بررسي ومطرح نمايد. پس از تشخیص این موضوع پيشنهادي مدارك علمي و فني مربوط به موضوع تهيه و بين اعضاکه کشور ایران هم ازجمله اعضای اصلی ان میباشد توزيع ميگردند كه پس ازانجام اصلاحات لازم یک طرح استاندارد بين‌المللی شکل میگیرد. سپس طرحهای گفته شده مجددا براي اعضا فرستاده ميشوند تاپس ازانجام ویرایش های موردنیاز وتایید نهايي بصورت استانداردهاي بين‌المللي مورداستفاده قرار گیرد.
  گواهینامه ایزو مستقیما توسط سازمان ایزو صادر نمیشود، موسساتی کهCB نام دارند گواهینامه ایزورا صادر میکنداین موسسات که گواهی ایزو توسط انها صادر میگرددبه اختصاریCB وبانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی نامه میباشدکه دراینجا منظور گواهینامه ایزوست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضایCBها درایران هستندیابه نوعی همانCBهستند،CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند ودر حقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراAB گفته میشودکه مراجع اعتبار دهندهCB هاهستند،AB ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشورAB مجزا ی خودرا داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه همانIAF هستندINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی، انجمنIAF برای هرکشورAB های مخصوصی بانامهای گوناگونی را تعریف کردست، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهABهمان کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF است.

   

   

  ایزو چیست؟

  گواهینامه ایزو فوری و ارزان بیشتر مورد تقاضای متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو هست.

   

   

  گواهینامه ایزوISO همانطورکه گفته شد انواع مختلفی دارد، درحال حاضر 19500 استاندارد ایزو بامضامین گوناگون وجود دارد، اما چند ایزو ازبقیه انها مهمتراست، وبنوعی از همه استانداردهای دیگر پرکاربردتر است، دراینجا چند ایزوی مهم رابرای نمونه میاوریم و انها رابررسی میکنیم، رایجترین گواهی ایزو صادر شده و پیشنیاز تمام استانداردها، سیستم مدیریت کیفیت تحت عنوانISO9001 است، ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت یک سازمان ویا مجموعه را مورد بررسی قرار میدهد، اخذ ایزو 9001 باعث پیشرفت و ارتقا خدمات ارائه شده ویا محصولات عرضه شده مجموعه میشود وبواسطه کامل بودن ایزو 9001 درزمینه استانداردهای مدیریتی بیشترین ایزو دریافتی مجموعه ها و موسسات وغیره راشامل میشود. وبه نوعیISO9001 پیش نیاز تمام ایزوهای سازمان استاندارد جهانی بخصوص ایزوهای مدیریتی است، ایزو مهم و پرکاربرد بعدی میتوان به ایزو 45001 اشاره کرد، سیستم مدیریت بهداشت حرفه ای ، ایزو 45001 ، بابت سازمان ها و شرکتهایی میباشدکه بدنبال بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات در محل کار وایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کاربرای خود وکارکنان خود هستند ودراین تصمیم جدی هستند، پیاده سازیISO45001 درکارخانه ها وشرکتها تاکنون جان میلیونها کارگر وکارمند را درسراسر جهان نجات دادست، ایزو 14001 نیز از موارد بسیار پرکاربرد و عمومی ومهم سازمان استاندارد جهانی استISO14001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی رادر یک مجموعه بررسی میکندو معیارهای مربوط به یک سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیین می کند ودرصورت رعایت ایندست معیارها توسط مجموعه صلاحیت داشتن گواهی ایزو توسط مجموعه راتایید میکند، و بسیاری ایزوهای دیگرکه درمشاغل وشاخه های جداگانه تدوین شدند و درموارد جدا کاربرد دارند.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و باتجربه اماده ارائه مشاوره بصورت رایگان، ارائه خدمات درزمینه ایزو و گواهینامه های بین المللی باکمترین هزینه ممکنست.

  Read more
 • تمدید ایزو

  تمدید ایزو

  تمدید ایزو شرکتهای تولیدی، طرفهای مناقصه دار، ارائه کارفرما کاربرد داشته نیاز اکثریت شرکتها تمدید کردن آیزو برطرف میشود. تمام مشاغل میدانند نیاز سازمانشان جهت تمدید کردن لازم بوده یانیاز ندارند. تمدیدIZO سالیانه بوده هرسال نامه ایی توسط مراجع صادر کننده اعلام مشتری خواهد شد. متن نامه ارسالی هزینه تمدید کردن درج شده تصمیم تمدید کردن، منصرف شدن توسط متقاضی میباشد. مسئولان تمدید آیزو دو روش انجام بازخواهند داد. اول تمدید کردن بسته مسئولان داشته آیا مستقل خصوصی عمل کرده، یاتحت اعتبار مراجع بین المللی میباشد. اگر تحت اعتبار سازمان بین المللی باشد هزینه بالا حساب خواهد شداما اگر مرجع خصوصی باشد هزینه پایین ترین قیمت حساب خواهد شد. هزینه تمدید مدرک آیزو مراجع بین المللی توجه ارز کشورهای اروپایی حساب خواهد شد. اکثر مشتریان تمایل دارند بدلیل هزینه بالای تمدید مراجع بین المللی دریافت توسط مسئولان خصوصی انجام شود. وقتی تمدید ایزو انجام شد نوبت اعزام مشاور طرف مراجع تمدید میباشد این مشاور میتواند مطالب مفید ارزنده ایی ارائه داده مطالب کاربردیISO میتواند بهترین راهنمای مشاغل، سازمانها، همچنین تمام درخواست کنندگان تمدید ایزو باشد. وقتی تمدید انجام شد کد رجیستری تحویل مشتری داده شده بتوانند تمدید ایزو باکلمهvalid نمایش داده شده ببینند. سازمان باید مسائل درون برون مرتبط مقصود جهت گیری راهبردی توانایی دستیابی نتیجه مورد انتظار سیستم مدیریت کیفیت تحت تاثیر قرار داده تعیین نماید. اطلاعات مربوط مسائل درون برون سازمانی مورد پایش قرار داده مورد بازنگری شود.

   

   

  تمدید ISO

  تمدید ایزو ازطریق مراجع صادر کننده ایزو

   

   

  درک محیط میتواند مدنظر گرفتن مسائل برآمده محیط های قانونی، فن آوری، رقابتی، تجاری، فرهنگی، اجتماعی خواه بین المللی، ملی، منطقه ایی تسهیل نمود. سبب تاثیر بالقوه طرفهای ذینفع توانایی سازمانی ارائه مستمر محصولات خدماتی نیازهای مشتری الزامات قانونی مقرراتی قابل کاربرد برآورده میکنند سازمان باید موارد کمشخص تعیین نماید. طرفهای ذینفع مرتبط سیستم مدیریت کیفیت الزامات طرفهای ذینفع مرتبط سیستم مدیریت کیفیت میباشند. سازمان باید اطلاعات مربوط طرفهای ذینفع همچنین الزمات مربوط آنان مورد پایش بازنگری قرار دهد. استاندارد بین المللی الزامات ایزو مواردی مشخص میکند شرکت نیاز دارد توانایی خود فراهم آوردن مداوم محصولات خدماتی جهت الزامات مشتری ملزم قاناونی مقررات دارای کاربرد برآورده میسازد. نشان میدهد. پذیرش کیفیت باید یک تصمیم استراتژیک سازمان باشد بتواند بهبود عملکرد کلی کمک کند مبنایی برای طرح های توسعه پایدار ارائه نماید.

  منابع بالقوه پیاده سازی کیفیت اساس این استاندارد بین المللی سازمان شامل قابلیت ارائه مداوم محصولات خدمات برآورده سازی الزامات مشتری مراجع قانونی مقرراتی قابل رضایت مشتری، پرداختن ریسکها فرصتهای مرتبط شرایط اهداف، قابلیت نشان دادن انطباق الزامات مشخص شده سیستم مدیریت کیفیت استاندارد بین المللی میتواند توسط طرفهای داخلی خارجی مورد استفاده قرار گیرد. این استاندارد قصد برایحاد نیازی جهت موارد بیان شده نیست، شکل یکسان سیستم مختلف مدیریت، همراستایی مستندات بشکل بندهای ایزو بین المللی الزامات سیستم مدیریت کیفیت این استاندارد تعیین شده مکمل الزامات مرتبط محصول خدمات میباشد. استاندارد بین‌المللی رویکرد فرایندی بخدمت گرفته ترکیب چرخه طرح، اجرا، بررسی تفکر مبتنی ریسک میباشد، رویکرد فرایندی مجموعه برای برنامه ریزی فرآیند تعیین ارتباط متقابل آنها توانمند میسازد.ISO بین المللی مواردی مشخص میکند مجموعه نیاز دارد توانایی خود فراهم آوردن مداوم محصولات خدماتی الزاماتی درخواست کننده الزامات قانونی مقررات دارای کاربرد برآورده میسازد نشان دهد. میخواهد طریق بکارگیری اثربخشی سیستم شامل فرآیندهایی برای بهبودIZO تضمین انطباق الزامات متقاضی قانونی مقرراتی دارای کاربرد رضایت مشتری افزایش دهد. تمامی سازمانها بدون توجه نوع اندازه محصولات خدمات ارائه میکنند قابل بکارگیری باشد. استاندارد بین المللی واژه های محصول خدمات تنها برای تولیدات مدنظر گرفته شده یاخواسته شده توسط متقاضیان بکار برده میشود. الزامات مربوط قوانین مقررات میتواند بعنوان الزامات حقوقی بیان شود. مدارک معرفی شده زیر تمامی بخشهای این سند معرفی شده برای استفاده حیاتی میباشد.

   

   

  تمدید ایزو

  تمدید ایزو بجهت مراجع تاریخ دار فقط ویرایش ذکر شده معتبر میباشد. برای مراجع بدون تاریخ آخرین ویرایش مستند برتمانی اصلاحیه ها ارجاع آنها مربوط میگردد. سازمان باید مسائل خارجی داخلی مرتبط اهداف جهت گیری استراتژیک خود موارد موثر برتوانایی مجموعه دستیابی نتیجه های مورد انتظار سیستم مدیریت تعیین نماید. مجموعه باید اطلاعات مربوط این مسائل خارجی داخلی مورد پایش بازنگری قرار دهد.سازمان باید کاربست پذیری کیفیت برای ایجاد دامنه کاربرد تعیین نماید. هنگام تعیین دامنه کاربرد سازمان باید موارد بیان شده مدنظر بگیرید. مسائل داخلی خارجی اشاره شده، الزامات مرتبط طرفهای ذی نفع اشاره شده، محصولات خدمات سازمان درصورتی الزام استاندارد بین المللی دامنه کاربرد تعیین شده سیستم مدیریت قابل اجرا باشند مجموعه باید تمام این الزامات بکار ببرند. دامنه کاربرد سازمان باید دردسترس بوده بعنوان اطلاعات مدون نگهداری گردند. دامنه کاربرد باید نوع محصولات خدمات تحت پوشش تشریح کرده توجیهاتی برای هرالزام این استاندارد بین المللی دامنه کاربرد سیستم مدیریت کیفیت فاقد کاربرد تعیین شده اند فراهم نماید. انطباق استاندارد بین المللی تنها زمانی ممکن میباشد مورد ادعا قرار گیرد. الزامات تعیین شده ای قابلیت اجرا ندارد. تاثیری جهت توانایی مسئولیت شرکت برای اطمینان انطباق تولید خدمات خود افزایش رضایت مشتری داشته باشد. توالی تعامل بین فرآیندها مشخص میکند،
  معیارها، روشهایی شامل پایش، اندازه گیریها، شاخص های مرتبط عملکرد تعیین کار بسته تاعملکرد اثربخش کنترل این فرآیندها اطمینان حاصل نماید. منابع مورد نیاز برای فرآیندهای تعیین دردسترس بودن آنها اطمینان حاصل نماید. تخصیص مسئولیتها اختیارات جهت این فرآیندها، پرداختن ریسکها، فرصتها، همانگونه براساس الزامات تعیین شده، ارزیابی فرآیندها، اجرای هرگونه تغییر مورد نیاز جهت حصول اطمینان اینکه فرآیندها نتایج مورد انتظار خور دست یابد. بهبود فرآیندها سیستم مدیریت کیفیت، بمیزان لازم باید، اطلاعات مدون برای پشتیبانی عملیات فرآیندها نگهداری نماید. اطلاعات مدون جهت اطمینان اینکه فرآیندها طبق برنامه درحال اجرا هستند حفظ نماید.

   

  {jcomments on}

  Read more
 • چجوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چجوری گواهینامه ایزو ISO بگیرم؟

  چجوری گواهینامه ایزوISO بگیرم؟

  سیر تا پیاز گواهینامه ایزوISO

  ایزو ،ISO ،IZO برگ برنده‌ای است در دستان سازمان‌ها و شرکت‌ها برای انجام بهتر فعالیته‌هایی همچون صادرات کالا و عرضه محصولات با کیفیت در بازارهای داخلی و خارجی، شرکت در مناقصات، حضور در وندور لیست (Vendor List ) و حمایت از مصرف‌کنندگان. استانداردهای ایزو به منظور یکسان‌سازی و بهینه‌سازی تک تک استانداردها در هر کشوری ایجاد شده‌اند. سازمان تدوین کننده استانداردهای ایزو در ژنو سوئیس مستقر است. اعضای سازمان جهانی ایزومتشکل است از نمایندگان اکثر کشورهای دنیا که به خاطر کامل بودن متن استانداردها مورد توجه تمام مشاغل و حرفه‌ها قرار گرفته است. استانداردهای ایزو به دو شکل عمومی و تخصصی تهیه شده‌اند.

   

  مهم‌ترین و پرکاربردترین استاندارد ایزوISO

  سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که برای اثبات توانایی‌ها و اثبات کیفیت محصولات و خدماتشان و برای اثبات منطبق بودن با نیازهای مشتریان به ارائه گواهی نیاز دارند باید از مهمترین و پرکاربردترین استانداردISO ، ایزو ۹۰۰۱ استفاده کنند. سازمانها و شرکتهایی در حوزه فعالیتشان موفق هستند که به صورت مستمر بتوانند نیازهای مصرف کنندگان و کارفرمایان و ذینفعان را برآورده کنند و از طرفی هر روز کار را با کیفیت و عملکرد بهتر ارائه دهند. ایزو ۹۰۰۱ تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت است که باQuality Manegment systems همسو با اهداف استراتژیک یک سازمان می‌شود. سیستمQMS تمامی اهداف، خط مشی‌ها و فرآیندهای موثر و مستندات و منابعی که برای پیاده‌سازی استاندارد‌های ایزو لازم است را عنوان می‌کند.

  ایزو ۹۰۰۱ باعث ایجاد فرهنگ والای مشتری‌مداری می‌شود.ISO 9001 مسئولیت‌پذیری و مدیریت رهبران یک مجموعه را افزایش می‌دهد و این امر موجب ایجاد انگیزه در پرسنل و کارکنان می‌شود و توانمندی افراد مجموعه برای انجام کارهای موثر افزایش پیدا می‌کند. فرآیندهای یک سازمان همان فعالیت‌هایی هستند که وسایل مورد نیاز و در دسترس ورودی‌ها را به خروجی‌ها تبدیل می کنند. برای همین سازمانها برای موفقیت در تمام فرآیند‌هایشان باید به طور مداوم مدیریت هدفمند و درستی را انجام دهند و با تنظیم و برنامه ریزی اهداف و حذف فرآیند‌های تکراری چرخه‌ای با بهبود مستمر در این سازمان ایجاد کنند. با توجه به اینکه بهبود مستمر یکی از ویژگی‌های مهم سیستم مدیریت کیفیت است مسلماً ایزو ۹۰۰۱ توسعه پایدار و مداوم یک مجموعه را تضمین مینماید.

   

  انتخاب یک مرجع صدور گواهینامه ایزوISO

  قبل از انتخاب یک مرجع صدور گواهینامه ایزو باید اهداف سازمانی مشخص شود و چندین مرجع صدور گواهینامه توسط مدیران مجموعه مورد ارزیابی قرار بگیرند. ارزیابی صدور گواهینامه ایزو این است که آیا مرجع صدور گواهی ایزو مورد نظر شما را می‌تواند صادر کند؟ آیا گواهینامه‌ای را که صادر می‌کند معتبر است یا خیر؟ بعضی از مراجع صدور گواهینامه ایزو تحت اعتبار نهاد قانونی کشورشان که مورد تأیید سازمانIAF ( انجمن اعتبار دهندگان بین المللی ) فعالیت می‌کنند. بعضی مراجع صدور گواهینامه ایزو هم هستند که یا به صورت مستقل یا تحت اعتبار نهادی غیر رسمی و خصوصی بدون اعتبارIAF فعالیت می‌کنند. هر دو نوع مرجع صدور می‌توانند گواهینامه‌های ایزوISO را صادر کنند ولی باید هر سازمان بسته به نوع اهدافش و با بهره‌گیری از رهنمود‌های مشاور متخصص در حوزه ایزو مرجع مناسبش را انتخاب کند.

   

  چه مدت طول میکشد که گواهینامه ایزوISO را بگیرم؟

  زمان اخذ گواهینامه‌های ایزو برای هر سازمانی متفاوت می‌باشد. میزان حجم فرآیندها و نفرات مشغول در سازمان و همچنین نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو و میزان همکاری مدیریت و پرسنل مجموعه می‌تواند بر مدت زمان اخذ گواهی ایزو تاثیر بگذارد. یک سری از مجموعه‌های متقاضی گواهینامه ایزو هستند که صرفاً گرفتن مدرک برایشان مهم است و یکسری هم برای حضور در مناقصات زمان کوتاهی وقت دارند برای همین برای گرفتن گواهینامه ایزو مراجع خصوصی را انتخاب می‌کنند، چون مقید به طراحی و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو و ممیزی‌ها نیستند. یک سری از مجموعه‌ها اهداف و چشم‌انداز‌های متعالی را دنبال می‌کنند و پیاده‌سازی قوانین و دستورالعمل‌های ایزو برایشان مهم است پس مراجع بین المللی را برای صدور گواهینامه ایزو انتخاب می‌کنند و بالطبع اجرای تک به تک مستندات و انجام مرحله ممیزی ملزم می‌باشد. البته اگر کار را به کاردانش بسپارید می‌توانید در مدت زمان مناسبی بدون اتلاف وقت و هزینه گواهینامه مورد نیازتان را در موقع مقرر دریافت نمایید. مرکز امکان ثبت با داشتن چندین سال سابقه درخشان در حوزه گواهینامه‌های جهانیISO وHSE وCE و انواع گواهینامه‌های ملی و داخلی بصورت ۲۴ ساعته و انواع مشاوره‌های رایگان بهترین خدمات را ارائه می‌دهد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزو ISO بگیریم؟

  چطوری گواهینامه ایزوISO بگیریم؟

  گواهی ایزو ، گواهینامه ایزو ، گواهی‌نامه ایزو

  هر سازمان و شرکتی جهت اخذ گواهینامه ایزو هدفی را برای خودش دنبال می‌کند و هدف از گرفتن ایزومی‌تواند برای مناقصه، انجام صادرات، برای ورود بهVendor List ، تبلیغات و برای انجام کارهای بازاریابی و برندسازی و همچنین اهداف مارکتینگی و جلب اعتماد و رضایت مشتریان و مصرف کنندگان و گاهی اوقات چشم و هم چشمی باشد.

   

  گواهی ایزو برای مناقصات

  گرفت گواهینامه ایزو برای مناقصه چقدر زمان میبرد؟ آیا گواهینامه ایزو برای مناقصه سریع آماده می شود؟ اخذ سریع گواهینامه ایزوچگونه است؟ برای شرکت در مناقصات کدام گواهینامه ایزو زودتر آماده می‌شود؟ اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌ها مخصوصا شرکت‌های پیمانکاری برای حضور در مناقصات زمان و وقت کافی ندارند. اگر نتوانند در مدت زمان کوتاهی مدارک مورد نیاز را فراهم کنند از رقابت در مناقصه باز می مانند. پیمانکاران و سازمان‌هایی که قصد حضور در مناقصات را به صورت فوری و سریع دارند باید از مراجع صدور گواهینامه ایزوکه به صورت خصوصی فعالیت می کنند گواهی نامه ایزو دریافت کنند.

   

  مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو

  مراجع صدور گواهینامه ایزو راCertification Body یا در اصطلاحCB می‌نامند که CB ها تحت اعتبار نهادهای AB اعتبار دهنده ای هستند که تحت نظارت نهاد بین المللی IAF فعالیت دارند اماCB خصوصی تحت اعتبار و نظارت هیچ نهاد وAB رسمی فعالیت ندارند. پس مسلماً از طرف سازمانIAF انجمن اعتباردهندگان بین المللی اعتبار و اصالتی به آن داده نمی شود. ولی خوب اخذ گواهینامه ISO از مراجع خصوصی برای سازمان هایی که قصد حضور در مناقصات را دارند بسیار کاربردی می‌باشند، زیرا این مراجع متقاضی را ملزم به طراحی و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو نمی‌کنند و با حذف ممیزی نهایی توسط بازرس مجموعه و نبود هیچ گونه سختگیری گواهینامه ایزو مورد نظر به آسانی و خیلی سریع صادر میشود. آماده سازی گواهینامه ایزو برای شرکت در مناقصات در مدت زمان خیلی کوتاهی ( حداقل یک روزه ) از طرف مراجع خصوصی صدور گواهینامه ایزو آماده می‌ شوند.

   

  گواهینامه‌های ISO لازم برای حضور در مناقصات

  چند سالی است که توسط هیئت وزیران دولت تصویب گردید که کلیه سازمانها و شرکتها برای حضور در مناقصات باید یکسری از گواهینامه‌هایی را مانند استانداردهای ایزو ، گواهینامهHSE را داشته باشند که هر دو گواهینامه از طرف سازمان بین المللی استاندارد تهیه و آماده شده‌اند. دریافت گواهینامهIMS نیز چند سالی است که از طرف کارفرمایان بسیار تقاضا می‌شود. همچنین سازمان‌ها و شرکت‌هایی که در ایران قصد فعالیت و شرکت در مناقصات را دارند ملزم به اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری ( رتبه پیمانکاری ) و گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی و گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاران و ارائه طرحHSE PLAN نیز می‌باشند.

   

  مهم‌ترین گواهینامه‌های ایزو مورد نیاز برای حضور در مناقصات

  استاندارد سیستم مدیریت کیفیت با کد ایزو ۹۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی با کد ایزو ۱۴۰۰۱و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی با کد ایزو ۴۵۰۰۱از مهم ترین گواهینامه هایی هستند که کارفرمایان مناقصه گذار از پیمانکاران و شرکت کنندگان در مناقصات می‌خواهند.اخذ همزمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ منجر به ایجاد یک سیستم مدیریت پارچه در مجموعه می گردد که به آن اصطلاحاًIMS می‌گویند. گواهینامهIMS از طرف مراجع صدور گواهینامه ایزوصادر می‌شود و جزء استانداردهای تدوین شده از سوی سازمان ایزو نمی باشد.

   

  گواهینامهHSE-MS‌ را چگونه بگیریم؟

  استانداردHSE به معنی سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست می‌باشد. مرجع صدور گواهینامهhse همان مراجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشند.قوانین و ملزومات استانداردHSE با قوانین و الزامات استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو ۴۵۰۰۱ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی برابر می‌باشد. بنابراین اگر سازمانی دو گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ را اخذ نماید در واقع یک گواهینامهHSE-MS را نیز هم گرفته است.

   

  چگونه برای حضور در مناقصات گواهی ایزو بگیریم؟

  ابتدا پیمانکار طبق لیست مدارکی که کارفرمای مناقصه گزار در اختیارش گذاشته است با یک مرکز مشاوره ایزو تماس برقرار میکند و نوع گواهینامه ایزویی راکه باید بگیرد را درخواست می‌کند. در مرحله بعد کارشناس مرکز مشاوره ایزو فرم ثبت نام را برای متقاضی ارسال می‌کند و بعد از تکمیل نهایی فرم و بستن قرارداد با توجه به هدفی همچون شرکت در مناقصات و عجله شرکت متقاضی، مراجع صدور گواهینامه ایزو‌خصوصی و غیرIAF را معرفی می‌نماید. مراجع خصوصی یاCB غیرIAF به هیچ عنوان سخت گیری در طراحی و مستند سازی استانداردهای ایزو ندارند و به راحتی با یک درخواست گواهینامه‌های ایزو را صادر می‌کنند. به همین علت گواهینامه‌های دریافت شده از مراجع خصوصی صدور گواهینامهمیزان اعتبار بین المللی ندارند و فقط در سطح داخلی مورد استفاده قرار می گیرند.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

   

  {jcomments on}

  Read more
 • چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم

  چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم

  چگونه ایزو ارزان ولی معتبر بگیریم معمولا سوال اندسته ازمدیران و یامتقاضیان گواهی ایزو میباشدکه اطلاعات کافی درخصوص سازمان ایزو و استاندارد ایزو ندارند و پس ازتحقیق منباب استاندارد ایزو جهت اخذ گواهی ایزو باقیمتهای فضایی برخی ازموسسات سودجو روبرو شده اند ویا سوال بیشتر مدیران مجموعه هاو شرکتهایی میباشدکه میخواهند متناسب بادلیل اخذ گواهینامه ایزو و استفاده مورد نظراز مدرک وباتوجه بدلیل اخذ گواهی ایزو وقت و هزینه متناسب راصرف دریافت گواهی ایزو کنند،، ابتدا باید مراجع صدور ایزو رابشناسیم تابا شناخت مراجع صدور ایزو انتخابی درست دراین زمینه داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد ایزوبانام کاملinternational standard organization بطور مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن شرکتها و سازمانها وحتی مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر ارگان خاصی بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد قوانین و الزامات استاندارد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه مخففاCB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهمCB هادرایران هستند،CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصاراABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند انجمنIAF بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمنIAF درهرکشورAB های مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمنIAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده این انجمن است.

   

   

  ISO 5

  ایزو ارزان و معتبر بستگی به مرجع صدور استاندارد ایزو دارد

   

   

  چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیرم درایران پاسخی متفاوت دارد دریافت گواهی ایزو ارزان درایران رادرایران میتوان ازدوجهت بررسی کرد اول موسسات سودجو و کلاهبرداری راکه گواهی ایزو بدون اعتبار ولی ارزان صادر میکنند استاندارد ایزو و موسسه صدور گواهی ایزو و مراجع معتبری که گواهی ایزو قابل استعلام صادر کنند و تشخیص انها ازموسسات دیگر بسیار سخت است و ازجهتی دیگر درایزان موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالا به بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوان بفهمیم چگونه ایزو ارزان و فوری و معتبر بگیریم، ابتدا باید اینرا توضیح دادکه بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضوIAF است یابطور خصوصی و مستقل مراجع غیرIAF است، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمانCB زیرنظرNACI فعالیت میکنندکه فقط میتوان ازاین موسسات مدرک ایزوی عضو انجمنIAF دریافت کرد، البته تعداد چنینCB هازیاد نیست وشناسایی موسسات زیرنظرNACI راحت است، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزوست که توسط موسسات خصوصی صدور ایزو،هم میتوان مدرک ایزو مرجع عضوIAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک مراجع غیرIAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند.

   

   

  ISOiso

  صدور استاندارد ایزو معتبر باید توسط موسسه مشاور ایزو معتبر صورت گیرد

   

   

  چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم یعنی میخواهید براساس نوع و دلیل دریافت ایزو وقت و هزینه متناسب باآنرا انجام دهید، مراحل و پروسه دریافت گواهینامه ایزو با توجه به زمان وهزینه درنظرگرفته شده مرجعی که،قصد ارائه گواهینامه ایزو بانرا دارید متفاوت است با انتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند، کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره. همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت باشد، چه توسط مراجع عضوIAF صادرشده باشد و چه مراجع غیرIAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

   

   

  ISO 3

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت

   

   

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با سابقه درخشان و با کارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی کارگزاری امکان ثبت کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

   {jcomments on}

  Read more
 • روش اخذ استاندارد آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  استاندارد آیزو

  آیزو استاندارد در تمام نقاط جهان به صورت عالی فعالیت می کند و محصولات ناب و خوبی را برای مشتریان خود تولید می کند و از استانداردهای معتبر و مجاز استفاده می کند. همین استناندارها یمعتبر در آیزو هست که باعث محبوبیت و کارایی خوب ایزو شده است، چون داشتن استاندارد، باعث می شود که سازمان ها و شرکت هایی که از استانداردهای ایزو استفاده می کنند موفق تر و مشهورتر و از محبوبیت به خصوصی برخوردار هستند. انواع زیادی از ایزو در سرتاسر نقاط جهان وجود دارد ولی هر ایزو یی را نمی توان ایزو خواند بلکه ایزویی که از استانداردهای مجاز و قانونمند استفاده کنند می توان نام ایزو را بر آنها گذاشت. ایزو در سطح بین المللی موجب می شود شرکت ها و سازمان های ایزو در حیطه­ی کاری، با همدیگر رابطه شغلی ایجاد کنند و محصولاتِ خود را برای سایر شرکت ها در سایر کشورهای همجوار و دور بفرستند و موجب افزایش سود و درآمد و مشهور شدن شرکت و نام صاحبان شرکت خواهد شد. هرشرکت و سازمانی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو بین المللی را دریافت کند باید هزینه هایی را بپردازند. ولی اینکه چقدر هزینه بپردازند، مرجع صادرکننده گواهی ایزو مشخص می کند که شرکت های متقاضی باید چقدر بپردازند. مرجع صادرکننده گواهی ایزو هزینه های زیادی معین می کنند تا شرکت متقاضی آن را بپردازد که این یکی از عیب های عدم مراجعه شرکت های متقاضی برای دریافت مدرک استاندارد آیزو است و عیب دیگری که در ایزو بین المللی وجود دارد این است که شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو وقت و زمان زیادی را برای دریافت می گذرانند و این موجب معطّل شدنِ صاحبان شرکت و سازمان ها می شود. این دو عیب باعث شده بیشتر شرکت ها به سمت ایزوهای دیگری بروند که راحت تر به دست بیایند و نیز به هزینه زیاد و زمان زیاد نداشته باشند. اما برخی شرکت ها در سطح بین المللی شرایط را پذیرفته اند و فعالیت خود را شروع کردند وتوانستند موفقیت هایی را در زمینه کاری به دست آورند و از فواید بین المللی بودن استفاده کنند که فواید را در ابتدا گفتیم که موجب ارتباط شغلی با دیگر شرکت ها و سازمان ها در سراسر نقاط جهان خواهد شد و مدیران شرکت معروف می شوند. اما برخلاف ایزو در سطح بین المللی، ایزو در سطح داخلی کشور، خیلی راحت تر و آسان به دست می آید به گونه ای که موجب شده اکثر شرکت ها و سازمان ها در جاهای مختلف به سمت ایزو داخلی رو بیاورند. ایزو در داخل کشور، نیاز پرداخت هزینه زیاد ندارد و با پرداخت هزینه بسیار کم و در زمان کمی، شرکت های متقاضی می توانند مدرک استاندارد آیزورا دریافت کنند.

   

  شرایط اخذ مدرک ایزو

  تنها دو شرط است که باید رعایت کنند که این دو شرط هم، اگر شرکت و سازمان علاقه به کار داشته باشند به راحتی می توانند انجام دهند که این شروط عبارتند از:

  1-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت استاندارد آیزو هستند باید قبل از مراجعه به مراجع صادرکننده گواهی مدرک استاندارد آیزو از، در مورد آیزو، عملکرد ایزو، اهداف ایزو و وظایف مدیران در نحوه به کارگیری ایزو در ترقی و پیشرفت شرکت اطلاعات و دانش و آگاهی داشته باشند و با اطلاعات وارد این زمینه شوند و بدون آگاهی و دانش شرکت های متقضای، مراجع صادرکننده گواهی ایزو به آنها مدرک استاندارد آیزو را تحویل نمی دهند.

  2-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت مدرک آیزو هستند، در مناقصاتی که مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزو در زمان و مکان مشخصی، مشخص و معین می کنند و به آنها اعلام می کنند حاضر شوند وگرنه اگر شرکت ها و سازمان های متقاضی به هر دلیلی نتوانند در مناقصات شرکت کنند، مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزو به آنها مدرک نمی دهند.

  بنابراین هر شرکتی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو را دریافت کند باید شرایطی را که مرجع صادرکننده مدرک ایزو مشخص می کنند انجام دهند. البته با توجه به مطالب گفته شده همه ایزوها شرایط یکسانی ندارند و هر ایزویی شرایط خاص خود را دارد. شرکت های متقاضی اول باید توانایی مدیران شرکت و توانایی عملکرد شرکت را بسنجند و در صورت توانایی به مراجع صادرکننده مدرک ایزو مراجعه می کنند و مدرک ایزو خواسته شده را درخواست می کنند و بعد از تایی توسط مرجع صادرکننده گواهی ایزو به فعالیت می پردازد.

  {jcomments on}

  Read more
 • روش اخذ گواهینامه آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  استاندارد آیزو

  آیزو یا همان ایزو استاندارد در تمام نقاط جهان به صورت عالی فعالیت می کند و محصولات ناب و خوبی را برای مشتریان خود تولید می کند و از استانداردهای معتبر و مجاز استفاده می کند. همین استناندارها یمعتبر در آیزو هست که باعث محبوبیت و کارایی خوب ایزو شده است، چون داشتن استاندارد، باعث می شود که سازمان ها و شرکت هایی که از استانداردهای ایزو استفاده می کنند موفق تر و مشهورتر و از محبوبیت به خصوصی برخوردار هستند. انواع زیادی از ایزو در سرتاسر نقاط جهان وجود دارد ولی هر ایزویی را نمی توان ایزو خواند بلکه ایزویی که از استانداردهای مجاز و قانونمند استفاده کنند می توان نام ایزو را بر آنها گذاشت. ایزو در سطح بین المللی موجب می شود شرکت ها و سازمان های ایزو در حیطه­ی کاری، با همدیگر رابطه شغلی ایجاد کنند و محصولاتِ خود را برای سایر شرکت ها در سایر کشورهای همجوار و دور بفرستند و موجب افزایش سود و درآمد و مشهور شدن شرکت و نام صاحبان شرکت خواهد شد. هرشرکت و سازمانی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو بین المللی را دریافت کند باید هزینه هایی را بپردازند. ولی اینکه چقدر هزینه بپردازند، مرجع صادرکننده گواهی ایزو مشخص می کند که شرکت های متقاضی باید چقدر بپردازند. مرجع صادرکننده گواهی ایزو هزینه های زیادی معین می کنند تا شرکت متقاضی آن را بپردازد که این یکی از عیب های عدم مراجعه شرکت های متقاضی برای دریافت مدرک استاندارد آیزو است و عیب دیگری که در ایزو بین المللی وجود دارد این است که شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو وقت و زمان زیادی را برای دریافت می گذرانند و این موجب معطّل شدنِ صاحبان شرکت و سازمان ها می شود. این دو عیب باعث شده بیشتر شرکت ها به سمت ایزوهای دیگری بروند که راحت تر به دست بیایند و نیز به هزینه زیاد و زمان زیاد نداشته باشند. اما برخی شرکت ها در سطح بین المللی شرایط را پذیرفته اند و فعالیت خود را شروع کردند وتوانستند موفقیت هایی را در زمینه کاری به دست آورند و از فواید بین المللی بودن استفاده کنند که فواید را در ابتدا گفتیم که موجب ارتباط شغلی با دیگر شرکت ها و سازمان ها در سراسر نقاط جهان خواهد شد و مدیران شرکت معروف می شوند. اما برخلاف ایزو در سطح بین المللی، ایزو در سطح داخلی کشور، خیلی راحت تر و آسان به دست می آید به گونه ای که موجب شده اکثر شرکت ها و سازمان ها در جاهای مختلف به سمت ایزو داخلی رو بیاورند. ایزو در دخل کشور، نیاز پرداخت هزینه زیاد ندارد و با پرداخت هزینه بسیار کم و در زمان کمی، شرکت های متقاضی می توانند مدرک استاندارد آیزورا دریافت کنند و تنها دو شرط است که باید رعایت کنند که این دو شرط هم، اگر شرکت و سازمان علاقه به کار داشته باشند به راحتی می توانند انجام دهند که این شروط عبارتند از:

  1-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو هستند باید قبل از مراجعه به مراجع صادرکننده گواهی مدرک استاندارد آیزو از، در مورد آیزو، عملکرد ایزو، اهداف ایزو و وظایف مدیران در نحوه به کارگیری ایزو در ترقی و پیشرفت شرکت اطلاعات و دانش و آگاهی داشته باشند و با اطلاعات وارد این زمینه شوند و بدون آگاهی و دانش شرکت های متقضای، مراجع صادرکننده گواهی ایزو به آنها مدرک استاندارد آیزو را تحویل نمی دهند.

  2-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو هستند، در مناقصاتی که مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزودر زمان و مکان مشخصی، مشخص و معین می کنند و به آنها اعلام می کنند حاضر شوند وگرنه اگر شرکت ها و سازمان های متقاضی به هر دلیلی نتوانند در مناقصات شرکت کنند، مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزو به آنها مدرک نمی دهند.

  بنابراین هر شرکتی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو را دریافت کند باید شرایطی را که مرجع صادرکننده مدرک استاندارد ایزو مشخص می کنند انجام دهند. البته با توجه به مطالب گفته شده همه ایزوها شرایط یکسانی ندارند و هر ایزویی شرایط خاص خود را دارد. شرکت های متقاضی اول باید توانایی مدیران شرکت و توانایی عملکرد شرکت را بسنجند و در صورت توانایی به مراجع صادرکننده مدرک ایزو مراجعه می کنند و مدرک ایزو خواسته شده را درخواست می کنند و بعد از تایی توسط مرجع صادرکننده گواهی ایزو به فعالیت می پردازد.

   

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • سازمان ایزو

  سازمان ایزو

  سازمان ایزو میتواند ارائه دهنده گواهی ایزو باشد.این مدارک میتواندبرای تمام مشاغل کاربرد داشته باشد. بیشترین مشتریان دریافت ایزو پیمانکاران، تولیدی ها، تجهیزات پزشکی، شرکتهای نفت، پتروشیمی، گاز، میباشد. مشتریان درخواست کننده میتوانند مراجعه سازمان ایزو کرده جهت دریافت گواهی اطلاعات لازم کسب نماید. مراحل دریافت آیزو فایل مشخصات برای مشتری ارسال شده مشتری باید اطلاعات تکمیلی مانند نام شرکت، نام نماینده، آدرس، گواهینامه درخواسنتی، هزینه تمدید ایزو، هزینه صدور گواهی نامه، مرجع صادرکننده، نام نماینده، آدرس دفتر مرکزی، تلفن سازمان میباشد این مدارک تکمیل شده بایگانی مراجع صادر کننده نگهداری میشود. حال نوبت واریز هزینه توسط متقاضیان میباشد. وقتی هزینه واریز شد پرینت گواهی نامه زبان لاتین بوده تحویل مشتری داده خواهد شد. البته همراه گواهی نامه باید مستندات حاوی سه هزار صفحه بوده دریک پکیج سی دی چاپ خواهد شد. مطالب درج این سی دی نظامنامه، روش اهداف کیفیت، چارت سازمانی، نقشه فرآیند، کنترل روشها، دستورالعمل الزاماتHSE موارد دیگر میتوان بهره برداری نمود. مستندات حتما باید تحویل درخواست کننده ایزو داده شود. ایزوهای دریافتی برای شرکتها میتوان ایزو9001 ، ایزو14001، ایزو45001 HSE-MS ،  ، ایزو22000  ، ایزو10002 ، ایزو10004 و ایزو 10003 موارد دیگر صادر کردن گواهی نامه میتوان نام برد. وقتی صدور انجام شد سالی یکبار تمدید ممیزی مراقبتی باید انجام شود هزینه تمدید ممیزی مراقبتی شصت درصد صدور انجام خواهد شد.

   

   

  سازمان ایزو

  سازمان ایزو و صادر کننده ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

  سازمان ایزو متفاوت بوده اگر تاییدیه سازمان بین المللی داشته باشد هزینه بالاتری داشته زمان تحویل هم دوماهه زمانبر خواهد بود. اما اگر توسط مراجع خصوصی صادر شده بدون تاییدیه اعتبار مرجع بین المللی بوده زمان صادر شدن گواهی یک روزه خواهد بوداین دو مراجع فقط جهت تاییدیه گرفتن سازمان بین المللی تفاوتی ندارد. وقتی صادر شدن انجام شد نوبت اعزام کارشناس بمحل متقاضی خواهد بوداین کارشناس یک روز کاری زمان گذاشته وارد محل مورد نظر شده جلسه انجام شده همراه مدیر عامل همچنین مسئول کنترل کیفیت میباشد. کارشناس تمام موارد آیزو برای متقاضی توضیح داده این موارد آیزو میتواند برای سازمان اثرات مثبت داشته باشد. گواهیizo سالی یکبار بمدت دو سال تمدید ایزو توسط مسئولان ایزو انجام خواهد شد.

  سازمان ایزو گفته شد بایستی هرساله باپیگیری دارنده گواهی ایزو اقدام کندبه تمدید ممیزیوروش کار هزینه تمدید بمشتری اعلام شده متقاضی تصمیمم نهایی مبنی بر تمدید کردن همچنین منصرف شدن اطلاع رسانی خواهند کرد. تمدید ایزو جهت شرکت کردن مناقصه میتواند کاربرد داشته باشد همچنین شانس برنده شدن مناقصه بسیار خواهد شد. مسئله بعد حسن داشتن آیزو میتوان برای همکاری کارفرمایان باشرکتها اثرگذار خواهد بود. برای راهبردی الگوهای گوناگونی وجود دارد، اما الگوهایی بصورت عمومی پذیرفته شده دو نوع اصلی هر ساختار راهبردی میباشد. اثربخشی روشهای مدیریتی ریسک نظارت حسابرسان داخلی درخصوص کارایی این روشها، استاندارد راهنمایی جهت چگونگی تقسیم بندی مسئولیت برای اجرای نقشهای مزبور ارائه شده باشد. مسئولیتهای مدیریت شفافیت کامل تعریف شده، مدیریت باید خط مشی های مدیریت ریسک تعیین حمایت نماید. اطمینان پیدا کند فرهنگ سازمانی خط مشی های مدیریت ریسک راستای یکدیگر قرار دارند. شاخصهای عملکرد مدیریت ریسک شاخصهای عملکرد مجموعه تعیین نماید. هدفهای مدیریت ریسک باهدفها راهبردهای سازمان همسو کند. رعایت قوانین مقررات اطمینان بدست آورد. مسئولیتها بسطوح مناسبی درسازمان واگذار نماید‌. تخصص منابع لازم مدیریت ریسک اطمینان حاصل نماید. مزایای مدیریت ریسک سهامداران گفتگو کند اطمینان پیدا کند چارچوب مدیریت ریسک همچنان مناسب میباشد. عملکرد دروه مورد بررسی قرار میگیرد ارزیابی کنند‌. میزان پیشرفت انحراف برنامه مدیریت ریسک مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی کنند آیا چارچوب سیاست برنامه مدیریت ریسک توجه فضای داخلی خارجی تولید کنندگان مناسب باشد. مورد ریسک پیشرفت برنامه مدیریت ریسک اینکه سیاست مدیریت ریسک چقدر مورد توجه قرار می گیرد گزارشگری کنند. اثربخشی چارچوب مدیریت ریسک بررسی کنند. مادامی تعهد ایجاد حفظ چارچوب مدیریت ریسک برعهده مدیر مجموعه باشد، تعهد آزمون اثربخش بودن چارچوب مدیریت ریسک برعهده مجموعه میباشد. وجه فرق برای نظارت برریسک دارای اهمیت میباشد. نظارت میتواند بوسیله پیاده سازی ساختار ایجاد شده بوسیله مدیریت طریق بررسی مستقل حسابرسی داخلی ترکیبی هردو بدست آید.

  موارد مرتبط حسابرسی داخلی، ماهیت ارتباط آن واحد مدیریت ریسک حالتی میباشد ارزیابی اثربخشی مدیریت ریسک جزئی مسئولیت هایش باشد. این کار نیازمند مستقل بودن واحدهای مورد بررسی نقش مشاوره ایشان جهت شرکتها میباشد. جایی تجربه تخصیص آنها میتواند فوایدی همراه داشته باشد. مدیریت ریسک مفهومی طراحی شده برای استفاده بوسیله سازمان بمنظور مدیربت کنترل ریسک میباشد. ترتیب مالکیت چارچوب باید برعهده افرادی تولید کننده باشد. ریسک مدیریت میکنند. اثربخشی کنترل نظارت دارند. نقش حسابرسی داخلی روشن میباشد ارزیابی مناسب بودن چارچوب فرآیندهای مدیریت ریسک محیط کنترل بمنظور تشخیص شکافهای موجود گزارش آنها بپذیر مسئول قادر باشد. درخصوص موارد تشخیص داده شده. تصمیمهای مناسبی بگیرد. وجود اختلاف نظر بین وظایف حسابرسی داخلی مسئولیتهای مدیریت ریسک کاملا احتمال دارد حسابرسی داخلی مسئولیت دارد مواردی پاسخ ارائه شده کمیته حسابرسی کافی نمیباشد گزارش داده ارزیابی کند پاسخ مناسب بوده یاخیر.هنگام ارزیابی نقشهای مدیربت ریسک حسابرسی داخلی هرسازمان مدنظر گرفتن تفاوت موجود ساختار گزارش دهی درون سازمان لازم میباشد. این ساختار بیشتر اوقات تاثیر درخور توجیهی برایفای موثر اصول راهبردی ابلاغ نقش هایی مرتبط مدیربت ریسک حسابرسی داخلی دارند.
  سازمان ایزو و شرکتهای بزرگ شامل شرکتهای مشمول توصیه ها اصول شورای راهبری شرکتها میباشد. مقامهای قانونی تابع الزامات خاص قانونی میباشند. همواره طریق مدیر موظف هیئت مدیره متشکل طرفهای ذینفع برای وزیر مسئول گزارش میدهند. مسئولیتهای متفاوت مشکلاتی جهت چگونگی موقعیت واحدهای مدیربت ریسک حسابرسی داخلی قادر انجام آن میباشد. امکان بروز زمینه های ناکارآمدی تقلب دور شدن حسابرسی داخلی موشکافانه وجود دارد. بخشی درحال حاضر شرکتهای دولتی وجود دارد توجه مسئولیت مدیر کل برای مدیریت تمام فعالیتهای عملیاتی بوده قانون مشخص شده، برخی براین عقیده اند مدیر کل باید تمام فعالیتهای عملیاتی جمله ابلاغ فعالیتهایی توسط مدیریت ریسک حسابرسی داخلی انجام میشود مدیریت کنداین رویکرد جدای ریسک داخلی انجام میشود مدیریت کنداین رویکرد جدای تخلف زمینه استانداردهای داخلی بخطر انداختن استقلال داخلی بدان معنی میباشد مدیر کل میتواند هدایت حوزه های برریسک دور کند. دیدگاه بسیار بهتر ساختار سازمانی داخلی جهت گیری کمیته حسابرسی چارچوب گسترده مورد توافق میان مدیر کل میباشد. دیدگاههای متفاوتی جهت چگونگی ساختار سازی رابطه بین مدیریت ریسک داخلی وجود دارد سازمانها باید گزارشهای خود برای کمیته جداگانه اعلام کنند. مشکلات زمانی ایجاد میشود بعنوان نمونه مقامهایی مفاهیم داخلی مدیریت ساختارهای خاصی پایه ریزی کرده تمامی شرایط تعمیم بدهند.

   

  {jcomments on}

  سازمان ایزو میتواند ارائه دهنده گواهی ایزو باشد. این مدارک میتواند برای تمام مشاغل کاربرد داشته باشد. بیشترین مشتریان دریافت ایزو پیمانکاران، تولیدی ها، تجهیزات پزشکی، شرکتهای نفت، پتروشیمی، گاز، میباشد. مشتریان درخواست کننده میتوانند مراجعه سازمان ایزو کرده جهت دریافت گواهی اطلاعات لازم کسب نماید. مراحل دریافت آیزو فایل مشخصات برای مشتری ارسال شده مشتری باید اطلاعات تکمیلی مانند نام شرکت، نام نماینده، آدرس، گواهینامه درخواسنتی، هزینه تمدید ایزو، هزینه صدور گواهی نامه، مرجع صادرکننده، نام نماینده، آدرس دفتر مرکزی، تلفن سازمان میباشد این مدارک تکمیل شده بایگانی مراجع صادر کننده نگهداری میشود. حال نوبت واریز هزینه توسط متقاضیان میباشد. وقتی هزینه واریز شد پرینت گواهی نامه زبان لاتین بوده تحویل مشتری داده خواهد شد. البته همراه گواهی نامه باید مستندات حاوی سه هزار صفحه بوده دریک پکیج سی دی چاپ خواهد شد. مطالب درج این سی دی نظامنامه، روش اهداف کیفیت، چارت سازمانی، نقشه فرآیند، کنترل روشها، دستورالعمل الزاماتHSE موارد دیگر میتوان بهره برداری نمود. مستندات حتما باید تحویل درخواست کننده ایزو داده شود. ایزوهای دریافتی برای شرکتها میتوان ایزو9001، ایزو14001، ایزو45001،HSE-MS، ایزو22000، ایزو10002، ایزو10004، ایزو10003 ، موارد دیگر صادر کردن گواهی نامه میتوان نام برد. وقتی صدور انجام شد سالی یکبار تمدید ممیزی مراقبتی باید انجام شود هزینه تمدید ممیزی مراقبتی شصت درصد صدور انجام خواهد شد.

  Read more
 • سایت ایزو

  سایت ایزو

  سایت ایزو کلمه ایست، اگردر گوگل آنرا جستجو کنید وبسایتهای بسیاری رابرای شما نمایش میدهداما تمامی وبسایتهای نمایش داده شده موسسات مشاوره ایزو میباشند و دربسیاری ازموارد دلیل جستجوی عبارت سایت ایزو توسط کاربران و متقاضیان اخذ استاندارد ایزودریافت گواهینامه ایزو ازسایت رسمی استاندارد ایزو میباشد ولی ایزو و مراحل استاندارد ایزو هیچ ربطی بسایت ایزو ندارد و وبسایت رسمی سازمان استاندارد ایزو تنها حاوی اطلاعاتی درباره ایزو انواع استاندارد ایزو و اخبار جدید درباره تغییرات قوانین سازمان ایزو میباشد.

  سایت ایزو شامل معرفی کامل سازمان استاندارد جهانی یا همان ایزو میباشد و تاریخچه سازمان ایزو مااگر بخواهیم وبه سایت سازمان ایزو رابطور کامل معرفی کنیم حاوی چندین مورد اطلاعات میباشد، اول تاریخچه سازمان ایزو ، تاریخچه ایزو بسالها قبل برای اولین باردر24 فوریه سال 1947 وبا هدف یکسان سازی استانداردها. درجهان تحت عنوان سازمان بين‌المللي استاندارد بانام اختصاریISO درژنو تاسیس شدكه مقرآن همچنان درژنو ميباشد درابتدای امر سازمان ایزو بادنبال کردن اهداف زیادی ازقبیل ايجاد تسهيلات وایجاد رونق درتجارت بين‌المللي ، حمايت ازتوليدكننده و درعین حال پشتیبانی ازمصرف‌كننده و توسعه همكاريهاي علمي ، تجارتی ، سیاسی مبتنی بر تجارت وغیره تاسیس شده بود، درابتدا باعضويت 25 كشور تاسيس شد.

   

   

  سایت ایزو ISO

  سایت ایزو و اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  پس ازآن بطور تدريجي و اهسته ساير كشورهاي جهان نیزکه فعالیت سازمان ایزو برایشان کارامد به نظر امد برای عضویت سازمان ایزو امادگی خودرا اعلام کردند، درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو داراي 164 عضو است. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران یاهمانNACI عضو اصلی سازمان ایزو بوده و عضویت درکمیته های فني ايزو راکه درتدوين استاندارد بين ‌المللي نقش دارند مشاركت مداومی بااین سازمان جهانی داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تا کنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شده اند اين استاندرادهاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده است. و مبحث بعدی درسایت ایزو آنرا توضیح داده وبه موضوعش اهمیت داده انواع استاندارد ایزو قابل اخذ میباشد و الزامات لازم جهت اخذ ایزو هاکه البته باتوجه به تعداد بالای استانداردها ایزو فقط میتوان مهمترین استاندارد هارادراین مقاله بررسی کرد و توضیح داد، مهمترین استاندارد ایزو اعلام شده توسط سازمان ایزو استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001 بیشترین محبوبیت را درمیان مدیران وصاحبان برندها کسب کرده است. بدین علتISO 9001 یک استاندارد عمومی است و تمام سازمانها و شرکتها وباهرزمینه فعالیت چه تولیدی چه خدماتی باشد اعم ازتولیدی ، خدماتی ، پروژه ایی ، بازرگانی و غیره میتوانند ایزو 9001 رادریافت وپیاده سازی کنند، کاربردهای فراوانی داردکه البته استاندارد ایزو 9001 درهر سازمانی بعنوان پیش نیازی برای تمام استاندارد دیگرییاد میشود.مدیران دریافتند جهت پیشرفت کارخود و کسب موفقيت مداوم بواسطه حضور مداوم دربازارهاي بين المللي برای حضور ورقابت با رقیبان بایدعوامل رقابت، کيفيت و قيمت رادرنظر بگیرند. گرچه عوامل مهم ديگري نیزازجمله محيط زيست ، دوام کالا ، ايمني محصول، خدمات پس ازفروش و رضايت مشتريان هم تاثیر بسیار زیادی داردبه همین علت سیستم مدیریت کیفیت بعنوان یک ابزار قدرتمند جهت پیشبرد اهداف فوق مورد استفاده قرار گرفت.

   

   

  سایت ایزو

  سایت ایزو جهت اخذ ایزو فوری و ارزان و معتبر قابل استعلام

   

   

  انواع استاندارد ایزو هاپرکاربرد میتوانISO14001 ،ISO 45001 و غیره رانام برد واین استاندادها نیز کاربردهای متفاوتی دارند بطور مثالISO14001 یکی دیگراز ایزو هالازم منباب فعالیت تمام کارخانه های صنعتیست سیستم مدیریت زیست محیطی موارد مربوط بمحیط زیست رادریک شرکت یاکارخانه مورد بررسی قرار میدهد،ISO 45001 هم استاندارد اصلاح شدهOHSAS استکه درسال 2018 تحت عنوانISO 45001 مطرح شد، استاندارد ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه رامورد نشان میدهد واگر شرکتی هرسه استاندارد ایزو مطرح شده را دریافت کند گواهی تحت عنوانIMS یامدیریت یکچارچه دریافت میکندکه نشان ازمدیریت فوق العاده عالی حاکم برمجموعه یاشرکت دارد.

  سایت ایزو همانطورکه گفته شد درجهت اخذ ایزو و مراحل صدور استاندارد ایزو بهیچ عنوان دخیل نمیباشد و تنها حاوی اطلاعتی میباشدکه درمطالب بالا توضیح دادیم، درایران مراحل اخذ استاندارد ایزو توسط مراکز و موسسات مشاوره ایزو انجام میشود، لذا موسسات اخذ ایزو و مشاوره ایزو زیادی نیز وجود داردکه اعتبار سنجی موسسات ایزو نیز مهمست.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با تیمی قوی اماده ارائه مشاوره در زمینه دریافت گواهی نامه ایزو و مجوزهای بین المللی و همچنین گواهی نامه های اموزشی و اداره کار است، که تماما مشاوره بصورت رایگان انجام میشود

   {jcomments on}

  Read more
 • شرکتهای صادر کننده ایزو

  شرکتISO

  شرکت ایزو ، نمایندگی ایزو و مراجع صادر کننده ایزو تماما یک مفهوم دارندکه متقاضیان جهت کسب اطلاعات درخصوص اخذ ایزو باعناوین مختلف بدنبالش میگردند. شرکت ایزو وظایف و مزایا و تشکلاتی بایستی داشته باشد تانیاز متقاضیان اخذ ایزو رارفع کند. بطور کل میتوان بدین مزایا اشاره کرد:

  • حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت ایزو بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

  • بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

  • برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

  • استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  کارشناسان و مشاوران ایزو

  مشاوران و کارشناسان کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت شرکتهارا تازمان اخذ ایزو همراهی میکنند

   

  حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

  شرکتISO متشکلست ازمشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه ای و مطلع ازانواع استانداردها و آشنابا قوانین و ملزومات سازمان استاندارد جهانی یا همانInternational for Organization Standardization . شرکتها و مراکز ایزو باید طبق تعهدات و وجدان کاری متقاضیان و مشتریان راآگاهی کامل دهندتا بتوانند تصمیمی درست بگیرند و سریع و آسان به اهداف و آرمانهای سازمان برسند. مراکز مشاوره مهمترین عامل درپیشبرد اهداف سازمان هستند. بحث و فرآیند دریافت انواع گواهینامه ها اینقدر زیاد میباشدکه حتی اگر مدیران و مسئولان سازمانها، کارخانه ها و مؤسسات ازعلم و دانش کافی هم برخوردار باشند باید تحت نظر نمایندگیهای ایزو کار اخذ و دریافت پروژه راانجام دهند. البته شما مشتریان باید باتحقیق و بررسی ازمراکزی درخواست مشاوره و راهنمایی داشته باشیدکه دارای اعتبار بالایی باشند و دارای مرکز ثبت شده و مطمئنم باشند. مرکز.... عضو رسمی کمیته تدوین استانداردهای ملی بوده و براحتی نام و اعتبار مجموعه قابل مشاهده و ریجستری میباشد.

   

  تجهیزات و امکانات شرکت صادر کننده ایزو

  تجهیزات و امکانات لازم جهت اخذ ایزو و حضور مراجعین ایزو ازجمله وظایف مراجع دریافت ایزو هست

   

  بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

  شرکتISO مراجعه کنندگان زیادی دارد و صلاح است بابکارگیری مشاوران و متخصصان متعدد و خبره پاسخگوی تمام سؤالات مشتریان باشد. یک مرکز مشاوره حرفه ای باید مجهز بتمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری باشد تابتواند باسرعت عمل بیشتری کار اخذ گواهی راانجام دهد. مرکز .. توانسته بابکارگیری امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مجهز و مدرن بصورت 24 ساعته پاسخگوی تمام ارتباط گیرندگان بامرکز باشد. همچنین بغیراز مشاوره و راهنمایی درمورد انواع استانداردهای ایزو ، گواهیIMS ، گواهینامهHSE_MS ( استاندارد سلامت و ایمنی و بهداشت شغلی باحفط و صیانت ازمحیط زیست ) وCE) گواهینامه منطبق سازی باقواعد اروپا )، صدور انواع گواهینامه شخصی ایزو و اچ اس ای . مشاوره و کارشناسی درمورد انواع گواهینامه ها و مجوزهای اداره کار.

  برنامه ریزی اصولی ایزو

  شرکت ایزو وظیفه برنامه ریزی اصولی جهت اخذ گواهینامه ایزو بابت متقاضیان رابا استفاده از مشاورین باهوش دارد

   

  برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

  شرکتISO مرکز.... بابرنامه ریزی و بکارگیری هوش و ابتکار مدیریت و کارشناسانش آمده و حتی برای راحتی یکسری متقاضیان که تمایل دارند ازمراجع خصوصی گواهینامه دریافت کنند و جهت اخذ مدرکشان وقت زیادی ندارند کلیه مستندات استانداردهای ایزو رابصورت کامل و کاربردی تهیه و تنظیم کرده و دردنیای مجازی بصورت کاملا رایگان دراختیار همگان قرار داده است و حتی متن مستندات رابصورت جزوه یا سی دی دراختیار مشتریان حضوری خود قرار میدهد. بیشتر پیمانکاران جهت شرکت درمناقصات بدنبال دریافت گواهی ازمراجع خصوصی هستند هم بجهت اینکه مدرک فوری حاضر شود و هم هزینه کمتری پرداخت نمایند. مدیران و مسئولان صنایع و مشاغل بخاطر دلایل متعددی به سراغ مراکز مشاوره می آینداز جمله: متقاضیان جهت شرکت درمناقصات، یکسری درخواست کنندگان جهت تبلیغات و معرفی نام و برندشان جهت اخذ ایزو مبادرت میورزند. همچنین مدیران و مسئولانی که جهت رقابت دربازارهای جهانی و ایجاد رضایت درمشتری بدنبال بالا بردن سطح کیفیت کالا و محصول مورد نظر خواهند بود بدنبال اخذ گواهینامهISO میروند.

  انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  شرکت ایزو و مشاوره ایزو جهت انتخاب نوع درست ایزو

   

  استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  شرکتISO باارائه مطالب و راهکارهای مفید و مشاوره درانتخاب درست نوع گواهینامه و انتخاب درست نوع مرجع باعث سطح ارتقا و پیشرفت جامعه میگردند. مهمترین و پرکاربردترین و اصلیترین نوع استانداردISO 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد.جهت دریافت این مدرک نیازبه شرایط شرایط خاص و ویژه ای نمیباشد و همینکه سازمان دارای دفتر مرکزی باشد یا درحال انجام کار و فعالیت و تولید محصولات و خدمات باشد میتواند گواهینامه ایزو دریافت نماید. البته یکسری شرایط مانند تعداد نفرات شاغل درسازمان و حجم مجموعه و حمایت و پشتیبانی مدیریت عواملی هستندکه برروی مراحل اخذ و هزینه و زمان پروژه اثر میگذارند. مراحل اخذ ایزو عبارتنداز: انتخاب درست نوع گواهینامه و بررسی استاندارد انتخاب شده توسط شرکت و مطابقت سازمان و اهدافش بااخذ مدرک و اجرای قوانین و ملزومات. انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ، شرکت مشاوره باتوجه بنوع نیاز و تناسب فعالیت مجموعه هم بامراجع خصوصی کار میکند هم بامراجع دولتی و رسمی و بامطرح نمودن خواسته و اهداف مشتری ازطرف یک مرجع اقدام به اخذ مینماییم. استقرار سیستم مدیریتی مدون و کاربردی مهمترین بخش ازمرحله دریافت گواهی بوده و دراین مرحله برنامه ریزی و اجرای سیستم تمام فعالیتها و منابع لازم جهت انجام فرآیندها و مشخص کردن نوع محصول اتفاق می افتاد. بعداز آن انجام ممیزی داخلی و انجام اقدامات اصلاحی و ازبین بردن عدم انطباقات ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی ماهر و توانمند انجام داد شده تامجموعه راجهت بررسی و ممیزی اصلی ازطرف مرجع ثبت و صدور گواهی آماده کند. درنهایت بارأی مثبت کارشناس گواهی صادر شده و توسط شرکتISO باانجام هماهنگیهای لازم بدست متقاضی محترم گواهینامه میرسد.

   

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بعنوان یکی ازبزرگترین شرکتهای ایزو و مرکز مشاوره ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان عزیز میباشد.

   

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

  مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مشتریان و متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو روزانه با سرچ سؤالات متعددی درفضای مجازی گوگل بدنبال مراکز و شرکت‌هایی هستندکه بتوانند انواع گواهینامه‌های ایزو رادریافت کنند.

  شرکتهای صدور گواهینامه ایزو چگونه مراکزی هستند؟ مراکز و شرکت‌های صدور گواهینامه ایزو ازکجا باید پیدا کرد؟ کدام مراکز و شرکتها معتبر و قانونی هستند؟ نشانه اعتبار و اصالت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو چی هست؟

   

  تعاریفCB وAB وIAF

  مراکز و مراجع و شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزوCertification Body یااصطلاحاCB می‌نامند.

  CB ها ازیک سری مراکز بالادستی اعتبار می گیرند و زیر نظر آنها انواع گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند. اولین مرکز بالادستیCB مراکز اعتبار دهنده بنامAccerdiation Body هستندکه اصطلاحاAB نامیده می‌شوند. درهرکشور تعداد زیادیCB وجود دارد که زیرنظر حداقل یک مرکز اعتبار دهنده رسمی و دولتی بنامAB اعتباردهی می‌شوند.

  مرکز بالا دستAB نیز یک نهاد معتبر و بین المللی بنامInternational Accreditation Forum که اصطلاحاIAF نامیده می‌شود می‌باشد و روی کارAB ها نظارت و بازرسی می‌کندتا مطمئن شودAB بازرسی و نظارت درستی را بر رویCB ها اعمال می کند.

   

  شناسایی اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو

  گرفتن گواهی ایزو، اخذ دریافت گواهی نامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، گرفتن ایزوISO ، دریافت مدرک ایزو مستلزم پیدا کردن یک مرکزیا مرجع صادر کننده ایزو استکه درقدم اول شناسایی اعتبار مرجع صادر کننده ایزو بسیار مهم می‌باشد.

  اعتبار و اصالت تمامCB ها یکسان نمی‌باشد. یکسری مراجع بواسطه اعتبار بالا و بین‌المللی باسختگیری بیشتری درمدت زمان طولانیتری گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند و یکسری مراجعCB ها هستندکه سختگیری پایینی دارند و درزمان خیلی کوتاهی باقیمت خیلی کم انواع گواهینامه‌های ایزو راصادر میکنند.

  هرسازمان و هرمجموعه متناسب بانیازها و منافعی که درنظر دارد یکی دریافت گواهی نامه ایزو راانتخابمیکند.

  مسلماً قیمت پایین و مدت زمان کوتاه گرفتن و اخذ گواهینامه ایزو باب میل تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها باهر نوع کسب و کاری می‌باشد، ولی گاهی اوقات اعتبار و سطح بالای گواهینامه ایزو نیز کار راه انداز و متناسب بااهداف سازمان دیگری می‌باشد.

  یکسری ازسازمان‌ها و مجموعه‌هایی که قصد صادرات محصولات و خدماتشان رادارند ملزم هستند گواهینامه باسطح اعتبار بالا و بین المللی رااخذ نمایند و ناچارا درمدت زمان طولانیتری باهزینه بیشتری گواهینامه ایزو رادریافت می‌کنند.

  یکسری ازسازمانها و مجموعه‌هایی که قصد حضور درمناقصات، تبلیغات و برند سازی رادارند چنانچه بدنبال اعتبار و اصالت مدرک ایزو نباشند و فقط در قید و بند گرفتن گواهی و مدرک ایزو باقیمت کمتر درمدت زمان خیلی کوتاه هستند می‌توانند مراجع باسطح اعتبار پایین راانتخاب کنند.

   

  لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو

  متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو که بدنبال لیست مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هستند میتوانند باسرچ عناوینی همچون لیستCB های معتبر و بااصالت، لیست مراجع صادر کننده ایزوISO معتبر، لیست مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر ، لیست مراجع و مراکز معتبر صدور ایزو درایران، لیست شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، لیست نمایندگان صدور انواع گواهینامه‌های ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو مطالب مورد نیازشان راجستجو نمایند.

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو چگونه است؟

  چگونه گواهینامه ایزو را بگیرم؟ چگونه گواهی ایزو رابگیریم؟ اخذ و دریافت گواهی نامه ایزوچگونه است؟ گرفتن گواهی نامهISO چگونه انجام می‌شود؟ راه و روش اخذ و دریافت گواهی ایزوISO بترتیب چگونه است؟

   

  گام اول نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( انتخاب نوع استاندارد ایزو )

  متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو باهرنوع کسب و کاری درمرحله اول باتوجه به زمینه فعالیت و حرفه ای که دارند باید نوع گواهی نامه ایزو راانتخاب کنند. هرسازمان و مجموعه می‌تواند چند نوع گواهینامه ایزو راباهم انتخاب و اخذ نماید.

   

  مهمترین و کاربردی ترین استانداردهای ایزو

  استاندارد ایزو ۹۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

  ISO 9001 موجب افزایش کیفیت کالاها، محصولات و خدمات می‌شود و اعتبار مجموعه رادرمیان عموم مردم بالا میبرد و با حذف فرآیندهای تکراری هزینه‌های عملیاتی راکاهش می‌دهد و باتوجه بنیاز بازار انعطاف پذیری بیشتری رادرسطح مجموعه ایجاد می‌کند و برای اجرای کلیه فرآیندها معیارهای لازم رامعرفی و منابع مالی رامشخص می‌کند.

  ایزو ۹۰۰۱بعنوان مرجع و مادر تمام گواهینامه‌های ایزو ازجمله پرکاربردترین استانداردهای تدوین شده توسط سازمان بین المللی استانداردISO می‌باشد.

   

  استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

  ISO 14001 بتعریف فرآیند‌های مؤثر برای حفظ و صیانت ازمحیط زیست و منابع طبیعی می‌پردازد و باتنظیم سیاست‌های زیست محیطی اندازه گیری اثرات مخرب برمنابع طبیعی همچون آب و خاک و هوا و باآموزش پرسنل مشغول درمجموعه به رعایت قوانین و دستورالعمل‌های سیستم مدیریت زیست محیطی پرداخته می‌شود.

  رعایت اصول و قوانین ایزو ۱۴۰۰۱موجب صرفه‌جویی درهزینه‌های داخلی و کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت می‌شود و همچنین بعلت حفاظت ازمحیط زیست موجب کسب شهرت و مقام سازمان درعرصه بین المللی می‌شود. حفظ و صیانت ازمنابع طبیعی و جلوگیری ازتخریب محیط زیست و سلامت نسل آینده راتضمین می‌نماید.

   

  استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  ISO 45001 باتعریف ساختار مدیریت و بهبود مستمر فرآیندها و مدیریت و مشارکت کارکنان، برنامه‌ریزی فرآیندها باهدف افزایش ایمنی و حفاظت ازسلامت نیروی انسانی موجب افزایش ایمنی و حفاظت ازکارگران و پیشگیری ازبیماریهای شغلی می‌شود و انگیزه کارکنان راافزایش می‌دهد و باحداقل رساندن هزینه‌های حوادث و رعایت الزامات قانونی و کاهش ریسک‌ها سودآوری سازمان افزایش پیدا می‌کند.

  استاندارد‌های فوق ازجمله گواهینامه‌های عمومی درحوزه سیستم‌های مدیریتی می‌باشند. سازمان بین المللی استاندارد بغیراز استانداردهای سیستم‌های مدیریتی عمومی، سیستم‌های مدیریت تخصصی رانیز متناسب باهرنوع شغل تهیه و تدوین نموده است. همچنین استانداردهای مرتبط بامحصولات و خدمات رانیز ازقلم نینداخته است.

   

  گواهینامهIMS چیست؟

  امروزه اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری بدنبال گرفتن گواهینامهiso می‌باشند. کارفرمایان و مناقصه‌گذاران اکثرا فکر میکنند گواهینامهIMS جزء استانداردهای ایزو هست درصورتیکه که این اشتباه است و گواهیIMS صرفاً یک اصطلاح است جهت اثبات اخذ همزمان گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.

   

  گام دوم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( انتخاب مرجع ثبت و صدورISO )

  سازمان متقاضی باتوجه به اهدافش می‌تواند یک نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو راانتخاب کند. بصورت تخصصی مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در دو حالت مراجع صادرکننده ایزو تحت اعتبارIAF و مراجع صادر کننده ایزو بدون اعتبارIAF گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند.

  هنگامی کهCB مورد نظر تحت اعتبارAB عضو سازمانIAF فعالیت کند بعنوانCB بااعتبارIAF نامگذاری ثبت و صدور گواهیISO راانجام میدهد و هنگامیکهCB مورد نظر تحت اعتبارAB بدون عضویت درانجمنIAF فعالیت کند بعنوانCB بدون اعتبارIAFثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام میدهد.

   

  گام سوم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( طراحی مستندات ایزو و پیاده سازی استانداردهای ایزو )

  مستندات ایزو چیست؟

  قوانین و دستورالعمل‌هایی که نمایندگان سازمان ایزو برای هر نوع حرفه و و کسب و کاری تهیه و تدوین می‌کنند بعنوان استاندارد ایزو معرفی و منتشر شده‌اند. بطراحی نمونه قوانین و الزامات تدوین شده دریک مجموعه مستندات ایزو می‌گویند.

  طراحی مستندات و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو باتوجه بعواملی همچون میزان سطح همکاری مدیریت و پرسنل مجموعه و میزان سطح توقع مدیر مجموعه متقاضی و نوع اهدافش و میزان سطح سخت‌گیری مراجع صادرکننده و میزان دانش و تخصص کارشناسان و مشاوران ایزو و حوادث و اتفاقاتی که درزمان پیاده سازی استاندارد‌های ایزو رخ میدهد بستگی دارد.

  مرکز مشاوره امکان ثبت باتوجه بنیاز هرسازمان و مجموعه‌ای باانواع مراجعIAF و غیرIAF کار می‌کند و باتوجه بنیاز متقاضی و اهداف و برنامه‌هایی که دارد مشاوره و کارشناسی لازم راانجام می‌دهد. تمامی مشاوره مراحل صفرتا صد اخذ گواهینامه ایزو توسط مرکز امکان ثبت بصورت رایگان ارائه می‌شود.

  جهت طراحی و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو نیازمند تهیه نمونه مستندات ایزو هستید. مرکز امکان ثبت کلیه نمونه مستندات انواع استانداردهای ایزو را بصورت کامل در قالب فایلWORD تهیه و تنظیم نموده و بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده است.

  سازمان‌ها و مجموعه‌ها می توانندیا باسرچ درگوگل و وارد شدن درسایت امکان ثبت یابا عضویت درکانال تلگرامی امکان ثبت به فایل مستندات ایزو دسترسی پیدا کنند و مطالب مرتبط بانوع استانداردشان راانتخاب نمایند.

  پیاده‌سازی استاندارد‌های ایزو هم توسط کارشناسان داخلی و هم بادرخواست مجموعه توسط کارشناسان امکان ثبت اجرا می‌شود. البته اجرای واقعی استانداردهای ایزو درگرو انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبارIAF انجام میشود.

   

  گام چهارم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( ممیزی استانداردهای ایزو )

  بعد ازانجام طراحی و پیاده سازی قوانین و الزامات ایزو نوبت ممیزی می‌شودکه دردو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول ممیزی بصورت داخلی توسط کارشناس و نیروی انسانی داخل مجموعه انجام می‌شود و کلیه عدم انتقادات برطرف می‌شود و سازمان برای انجام ممیزی خارجی یا نهایی توسط کارشناسان مرجع آماده می‌گردد. کارشناس مرجع نیز بیشتر اوقات دردو مرحله ممیزی نهایی راانجام می‌دهد. درمرحله اول یکسری نواقص و معایب راتذکر می‌دهد و در مرحله دوم رأی مثبتش رااعلام می‌نماید.

   

  گام پنجم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( ثبت و صدور گواهینامه ایزو )

  سازمان متقاضی گواهینامه ایزو اگر مرجع صدورشIAF باشددر دومرحله ممیزی راباید انجام دهد ولی اگر مرجع صدورش غیرIAF باشد فقط مرحله اول ممیزی بصورت ساده انجام می‌شود و چون پیاده‌سازی واقعی استانداردهای ایزو انجام نمیگیرد نیازبه مرحله ممیزی نهایی نمی‌باشد.

  مرجع صادر کننده بعد ازمرحله ممیزی اگر بدون اعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی باشد براحتی و بدون هیچگونه سختگیری ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام میدهد ولی اگر بااعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی باشدبا رای مثبت سرممیز مرجع و تایید نهایی و مثبت کارشناس ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام میشود.

   

  ثبت و نگهداری مدرک ایزو چگونه انجام میشود؟

  مدت زمان اعتبار مدرک ایزو سه ساله می‌باشد ولی در این مدت سه سال سازمان متقاضی باید مواظب باشدکه به اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ایجاد شده درمجموعه پایبند باشد و درصورت بروز مشکلی آنرا برطرف نماید، چراکه ممیز و بازرس مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هرساله به بازدید ازمجموعه شما می‌آید و با ممیزی مراقبتی عملکردهای شما را مجدداً می‌سنجد و بنابراین می توان گفت مدت زمان اعتبار گواهینامه ایزو سه ساله بشرط ممیزی مراقبتی سالیانه می‌باشد.

  {jcomments on} 

  Read more
 • گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو متقاضیان تعداد زیادی مشاغل مختلف بوده بعنوان استاندارد اصلی محسوب میشود. حرفهای کاری مختلف اگر تمایل دارند گواهینامهای دیگر برایشان انجام شود اول باید گواهینامه ایزو بگیرید. این گواهی اصلی ترین  گواهینامه توسط مراجع ایجاد شده بحساب می آید. شرکتهای پیمانکاری، تولیدی، پتروشیمی مشاغل طریق گرفتن گواهیiso جذب مشتری کنند. نحوه گرفتن گواهینامهISO توسط مسئولان مرتبط انجام خواهد شد. مرحله اول ایزو فایل مشخصات مشتری حاوی نام شرکت، نام نماینده، نام مراجع مسئول، نام مدیرعامل، هزینه صدور گواهی، تلفن شرکت، نوشته تحویل مسئولان داده خواهد شد مرجع فایل موردنظر بایگانی مشتریان نگهداری خواهد کرد. حال نوبت واریز هزینه ایزو میباشد، وقتی هزینه واریز شد مسئولان پرینت گواهینامه پرینت گرفته شده زبان لاتین بوده میتوان نام مراجع مشغول کار ایزو، کدرجیستری، کد رهگیری، گواهینامه مورد نظر، تاریخ سه ساله چاپ شده روی گواهی مشاهده میشود. تحویل گواهی نامه همراه مستندات بوده مستندات همراه گواهینامهiso باید تحویل داده شود. مطالب مندرج مستندات، تجهیزات پایش اندازه گیری کالیبراسیون، تعمیرات ماشین آلات، طرح کیفیت، رعایت نکات ایمنی، مدیریت مواد زائد، ایجاد سیستم مواد مخاطره آمیز محیط کار، استفاده تجهیزات حفاظت فردی، روش اجرایی شناسایی ارزیابی بکارگیری پیمانکاران فرعی، نحوه جابجایی اموال میتوان مشاهده کرد. وقتی گواهینامهISO تحویل سازمان متقاضی داده شود مسئولان حرفه کار آیزو کارشناس خود اعزام محل مورد نظر کرده این کارشناس حرفه ایی اطلاعات کامل ایزو توضیح داده جلسه هماهنگ شده همراه مدیرعامل، مسئول کنترل کیفیت انجام خواهد شد. یک روز کاری زمان اعزام کارشناس آیزو خواهد بود. گواهینامه سالی یکبار بمدت دوسال تمدید ممیزی باید انجام شود، اگر تمدید آیزو انجام نشود گواهی باطل خواهد شد.

   

   

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو و اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات

   

   

  گواهی ایزو آماده شده جهت مناقصات همچنین اعلام بکارفرما مورد اهمیت میباشد. مناقصات بدون اعتبار گواهینامه ایزو شانس برنده شدن نخواهد داشت، البته کارفرما هم برایش بسیار مهم میباشدکه اعتبار گواهینامه قابل رجیستری باشد. سازمان بایددانش مورد نیاز عملیات فرآیندها، دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین نماید. این دانش باید نگهداری شود بمیزان لازم دسترس باشد. هنگام پرداختن نیازها، روندهای تغییرات مجموعه باید دانش فعلی خود مدنظر بگیرد چگونگی بدست آوردن دسترسی هردانش اضافی لازم بروز رسانی مورد نیاز تعیین نماید. دانش میتواند براساس موارد بیان شده باشد. منابع داخلی مانند مالکیت معنوی، دانش حاصل تجربه، درسهای آموخته شده ازشکست پروژههای موفق، کسب اشتراک گذاری دانش غیر مدون تجربیات نتایج بهبود فرآیندها، تولید خدمات، منابع خارجی مانند استانداردها، دانشگاهها، کنفرانسها، جمع آوری دانش ازمشتریان ارائه دهندگان بیرونی، شرکت باید شایستگی لازم افراد تحت کنترل سازمان فعالیت کرده بر عملکرد اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت تاثیر میگذارد. تعیین نماید. اطمینان یابد افراد براساس تحصیلات آموزش تجربه مناسب دارای صلاحیت هستند.همچنین کاربرد کسب صلاحیت لازم ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده اقدام نماید. اطلاعات مدون مناسبی بعنوان شواهد صلاحیت حفظ نماید. اقدامات کاربردی میتواند بعنوان مثال شامل ارائه آموزش مربی گری، انتصاب مجدد کارکنان فعلی، استخدام یابستن قرارداد افراد دارای صلاحیت باشد. مجموعه باید اطمینان یابد افرادی تحت کنترل شرکت فعالیت میکنند. موارد بیان شده آگاه باشند، خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت مربوطه، سهم آنان ازاثربخشی سیستم مدیریت کیفیت جمله مزایای عملکرد بهبود یافته، پیامدهای منطبق نبودن الزامات سیستم مدیریت کیفیت، سیستم کیفیت یک بخش شامل موارد بیان شده باشد‌، اطلاعات مدون الزام شده توسط استاندارد بین المللی، اطلاعات مدون تعیین شده توسط سازمان اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت لازم شمرده میشوند. گستره اطلاعات مدون ایزوی مجموعه میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد، همچون اندازه متقاضیان، نوع فعالیتها، فرآیندها، محصولات خدمات آن، پیچیدگی فرآیندها، تاثیرات متقابل آنها، اطلاعات مدون سیستم مدیریت کیفیت این استاندارد بین المللی الزام شده اند باید تحت کنترل باشند تاازمواردی مانند مکان، زمان مورد نیاز دسترس مناسب قابل استفاده باشند، اندازه کافی محافظت شده مانند ازدست دادن محرمانگی، استفاده غلط، حاصل نماید.

   

   

  گواهینامه ایزو

  گواهینامه ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

   

   

  ایزو میگوید سازمان بایدفرآیندهای مورد نیاز برآورده سازی الزامات هنگام ارائه خدمات واجرای اقدامات تعیین شده طریق موارد طرحریزی اجرا کنترل نماید. تعیین الزامات محصولات خدمات، ایجاد معیارهای فرآیندها، پذیرش محصولات خدمات، تعیین منابع مورد نیاز دستیابی انطباق الزامات محصول خدمت، اجرای کنترل فرآیندها، تطابق معیارها، تعیین نگهداری حفاظت اطلاعات مدون بمیزان لازم، جهت اعتماد اینکه فرآیندها بصورت طرحریزی شده انجام میپذیرد. نشان دادن انطباق الزامات محصول خدمت خروجی این طرحریزی باید مناسب عملیات سازمان باشد. متقاضی باید تغییرات طرحریزی شده کنترل عواقب تغییرات ناخواسته بازنگری نموده موقع لزوم کاهش هرگونه تاثیرات نامطلوب اقدام نماید. درخواست کنندگان باید اطمینان یابد فرآیندهای برون سپاری شده تحت کنترل میباشد ارتباط مشتری شامل، ارائه اطلاعات مربوط محصولات خدمات، رسیدگی استعلام ها، قراردادها، سفارشات شامل تغییرات، اخذ بازخور مشتری مرتبط محصولات خدمات، شامل شکایات مشتریان، رسیدگی کنترل اموال مشتری، ایجاد الزامات خاص اقدامات اقتصایی، زمانی، مرتبط باشند.هنگام تعیین الزامات محصولات خدمات بمتقاضی ارائه میشود. دارنده باید اطمینان یابد الزامات محصولات خدمات شامل مواردی همچون هرگونه الزام قانونی مقرراتی دارای کاربرد، آن مواردی که برای سازمان ضروری مدنظر قرار گرفته میشوند. سازمان میتواند ادعاهای موارد تولیدات خدمات ارائه میشوند برآورده سازد. همچنین شرکت باید اطمینان یابد توانایی برآورده سازی الزامات محصولات خدمات توسط مشتریان ارائه شده، سازمان باید پیش ازتعهد تامین محصول خدمات بمشتری مورد بازنگری قرار دهد

   

  {jcomments on}

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family