چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم

چگونه ایزو ارزان ولی معتبر بگیریم معمولا سوال اندسته ازمدیران و یامتقاضیان گواهی ایزو میباشدکه اطلاعات کافی درخصوص سازمان ایزو و استاندارد ایزو ندارند و پس ازتحقیق منباب استاندارد ایزو جهت اخذ گواهی ایزو باقیمتهای فضایی برخی ازموسسات سودجو روبرو شده اند ویا سوال بیشتر مدیران مجموعه هاو شرکتهایی میباشدکه میخواهند متناسب بادلیل اخذ گواهینامه ایزو و استفاده مورد نظراز مدرک وباتوجه بدلیل اخذ گواهی ایزو وقت و هزینه متناسب راصرف دریافت گواهی ایزو کنند،، ابتدا باید مراجع صدور ایزو رابشناسیم تابا شناخت مراجع صدور ایزو انتخابی درست دراین زمینه داشته باشیم، گواهی ایزو توسط سازمان بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد ایزو بانام کاملinternational standard organization بطور مخفف ISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درحیطه های متفاوتیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین و تدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت بهترشدن شرکتها و سازمانها وحتی مجموعه ویکسان سازی قوانین تدوین شده درسراسر دنیاست، قطعا اگرمدیر ارگان خاصی بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد قوانین و الزامات استاندارد ایزو رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید، ایزو مجموعه رادر مسیر رشد وتلقی قرار میدهد. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگرددکه مخففا CB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو هست، مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو یکی ازاعضای مهم CB هادرایران هستند، CB هادرجهان زیرنظر موسساتی فعالیت میکنندکه بنوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند، باین موسسات اختصارا ABگفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهنده CB هاهستند، AB بانام کامل ACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده است،که هرکشور AB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند انجمن IAF بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن IAF درهرکشور AB های مخصوصی بانامهای گوناگونی راتعریف کرده است، بامراجعه بسایت انجمن IAF میتوان لیست کامل کشورها بهمراه AB کشور رامشاهده کرد. درایران NACI تنها AB تعریف شده این انجمن است.

 

 

ISO 5

ایزو ارزان و معتبر بستگی به مرجع صدور استاندارد ایزو دارد

 

 

چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیرم درایران پاسخی متفاوت دارد دریافت گواهی ایزو ارزان درایران رادرایران میتوان ازدوجهت بررسی کرد اول موسسات سودجو و کلاهبرداری راکه گواهی ایزو بدون اعتبار ولی ارزان صادر میکنند استاندارد ایزو و موسسه صدور گواهی ایزو و مراجع معتبری که گواهی ایزو قابل استعلام صادر کنند و تشخیص انها ازموسسات دیگر بسیار سخت است و ازجهتی دیگر درایزان موسسات صدور ایزو زیاد هستند و کارشناسان جهت صدور ایزو فیلتر سختی راتعیین نکرده اند و بدین صورت میتوان بسیار راحت گواهی نامه ایزو دریافت کرد، خب حالا به بررسی موسسات صدور گواهینامه ایزو درایران میپردازیم تابتوان بفهمیم چگونه ایزو ارزان و فوری و معتبر بگیریم، ابتدا باید اینرا توضیح دادکه بطور کل مدرک صادرشده ایزو یا مدرک عضو IAF است یابطور خصوصی و مستقل مراجع غیر IAF است، موسسات صدور گواهینامه درایران نیزبه دو دسته تقسیم میشوند، اول دسته موسسات صدور ایزو یاهمان CB زیرنظر NACI فعالیت میکنندکه فقط میتوان ازاین موسسات مدرک ایزوی عضو انجمن IAF دریافت کرد، البته تعداد چنین CB هازیاد نیست وشناسایی موسسات زیرنظر NACI راحت است، اما دسته دوم موسسات خصوصی مشاوره و صدور گواهینامه ایزوست که توسط موسسات خصوصی صدور ایزو،هم میتوان مدرک ایزو مرجع عضو IAF دریافت کرد وهم میتوان مدرک مراجع غیر IAF دریافت کرد، البته تمامی مدارک صادرشده باید قابلیت استعلام و رجیستری درسایت راداشته باشند.

 

 

ISOiso

صدور استاندارد ایزو معتبر باید توسط موسسه مشاور ایزو معتبر صورت گیرد

 

 

چگونه ایزو ارزان و معتبر بگیریم یعنی میخواهید براساس نوع و دلیل دریافت ایزو وقت و هزینه متناسب باآنرا انجام دهید، مراحل و پروسه دریافت گواهینامه ایزو با توجه به زمان وهزینه درنظرگرفته شده مرجعی که،قصد ارائه گواهینامه ایزو بانرا دارید متفاوت است با انتخاب درست مرجع میتواند شمارا درجهت درست راهنمایی کند، کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد وغیره. همانطورکه گفته شد مدرک ایزو باید کاملا قابل استعلام و رهگیری درسایت باشد، چه توسط مراجع عضو IAF صادرشده باشد و چه مراجع غیر IAF حتما باید درسایت مربوط به مرجع صادرکننده قابلیت رهگیری و استعلام داشته باشد، استعلام درسایت بوسیله کدرهگیری اعلام شده توسط سایت انجام میشود که درپایین برگه صادرشده ایزو نوشته میشود.

 

 

ISO 3

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت

 

 

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با سابقه درخشان و با کارشناسانی خبره اماده ارائه خدمات درزمینه صدور انواع گواهینامه ایزو معتبر و قابل استعلام است. تمامی مشاوره های تلفنی کارگزاری امکان ثبت کاملا رایگان میباشد، باما درتماس باشید.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family