گواهینامه CE

گواهینامه CE یک گواهی مهم جهت صادرات بازار جهانی و رقابت دربازار بین المللی میباشدکه نشانگر ایمن بودن کالاست و جهت اعتبار بخشیدن و رعایت استاندارد محصولات تولید کنندگان و صادر کنندگان آندسته شرکتهاکه CE بهشان تعلق میگیرد کاربردیست و اخذ CE بمنظور اعتبار بخشی جهانی ایندست محصولات زیر مجموعه دریافت CE مورد نیارست و ازدید وسیعتر دریافت گواهی و مدرک CE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی هستندکه تولید شده و بدین قاره وارد میشوند.

گواهی CE تنهابرای محصولات صادر میشودکه البته همه محصولات راشامل نمیشود و محدودیتهایی دارد و البته متاسفانه گاها شرکتها بااین وجود وقتی گواهی CE بجهت محصولشان تعلق نمیگیرد همچنان اصراربه اخذ و دریافت CE دارند. بعنوان مثال شرکتهای فعال مواد غذایی ، مواد شیمیایی ، لوازم ارایشی محصولشان شامل گواهینامه CE نمیشوند، وهمچنین درزمینه قطعات خودرو واینکه قطعات خودرو گواهی نامه CE بهش تعلق نمیگیرد بلکه یک گواهی مشابه CE رادریافت میکنند واین گواهینامه بانام گواهی CE MARK نامیده میشودکه مشابه گواهی CE هست واما گواهی CE نیست.

 

 

CE 4

گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا

 

 

گواهی نامه CE درابتدا فقط بجهت نظارت برروی محصولاتی بودکه دراروپا تولید میشدکه باورود کشورهای دیگربه اتحادیه اروپا تبدیل شدبه یک الزام جهت کالاهای ورودیه اروپا لذاهر شخص یاشرکتی قصد تولید کالا و وارد کردنش بجهت بازارهای اروپارا داشته باشند ملزم گرفتن گواهی CE منباب محصول خود هستنداین نشان بحدی مورد استقبال قرار گرفت و امروزه تبدبل یک ابزار تبلیغاتی بابت شرکتها شدست وبه واسطه ش دربازارهای رقابتی بارقبا انرا برخ بکشند.

گواهی CE درکشور ایران بغیر ازتمایز درزمینه تبلیغات درزمینه های دیگرهم میتواند مزایای فراوانی راداشته باشدکه ازمهمترین انهامیتوان امکان صادرات اروپا، سهولت واردات، ایجاد اطمینان درمصرف کننده و بازار خرده فروشی و... اشاره کرد.گواهینامه CE باشرکتها و مراجع و مراکز و موسسات خاصی تحت نظر و مورد تایید اتحادیه اروپا صادر میکنندکه بدانها NB گفته میشود. NB مخفف کلمه notify body هست. تعداداین موسسات درسطح جهان 2500 عددست، تمام 2500 موسسه NB موجود درسطح دنیا نیززیر نظر سازمانی بنام NANDO فعالیت میکنند و مدیریت میشوند.
گواهی ce استاندارهای سختگیرانه ای درزمینه ایمنی محصول تدوین کردست و همه شرکتهابرای دریافت گواهی CE بایستی انهارا رعایت کنند. دریافت گواهی CE دو روش اصولی و یک روش غیر اصولی داردکه البته بعلت شرایط ایران بیشتر درکشور مااین روش رواج دارد.چون ایران درزمینه صادرات خصوصابه اروپا بسیار کمرنگست. روش اصولی گرفتن گواهی CE مورد درخواست ازطریق nb مورد نظرست وآنها بافرستادن کارشناسان خودو انجام ازمایشهای مورد نظر برروی محصول تایید میکنندکه محصول مورد نظر صلاحیت گرفتن گواهی رادارد و کارشان سنجش و تایید محصولات جهت صادرات کشورهایی اروپایی هست، طبیعتا انجام اینچنین پروسه هزینه سنگینی رااعم ازهزینه سفر و اقامت کارشناسان درکشور مورد نظر و فراهم کردن بهترین شرایط اقامت بابت انها رابه شرکت یاشخص درخواست کننده گواهی CE دارد تحمیل میکند و زمانبرست و درکشور ما اینکار باتوجه عدم صادرات موفق و پایداربرای بیشتر شرکتها توجیه اقتصادی ندارد. ازطرفی این کارشناسان سختگیریها و الزامات سختی جهت ازمایش های مورد نظر تعیین کرده اندکه ازمهمترین انهامیتوان الزام کارشناسان بابت نوع ازمایشگاه میزبان منباب ازمایشات مورد نظر اشاره کرد و تاجایی این سختگیری جدی ترمیشودکه انها تنهادر ازمایشگاهی دارای استاندارد iso17025 ازمایشات مورد نظررا انجام میدهنداین سختگیریها و هزینه های بالا بعضی ازشرکتها رابخصوص درداخل ایران مجبوربه استفاده ازروش خود اظهاری میکند دراین روش شرکت یاشخص درخواست کننده ازمایشات مورد نظررا خوددر ازمایشگاه انجام داده سپس نتیجه رابه NB مدنظر ارسال میکنند و گواهی صادر خواهد شدکه هزینه اینروش بسیار کمتراز هزینه روش اولست و زمان بسیار کمترهم نیاز داردکه البته اینروش فقط بابت کالاهای بادارای ریسک پایین امکان پذیرست کالاهاکه خطری بجهت مصرف کننده ندارند کالاهای پزشکی و مرتبط بهیچ عنوان شامل روشهاش نیستند البته CE صادر شده بروش خوداظهاری مورد تایید اتحادیه اروپا نبوده و باان امکان صادرات کشورهای اروپایی وجود ندارد.

 

 

CE اتحادیه اروپا

اخذ فوری گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت صادرات کشورهای اتحادیه اروپا

 
 
مدرک CE رادر کشور ایران میتوان ازطریق موسسات خصوصی نیزدریافت کردکه بسیار کم هزینه تر وبه صرفه تراز روشهای قبلیست. صدور گواهی باروش خوداظهاری فقط بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد و قابلیت صادرات ندارداین گواهیها توسط CB های غیر IAF درداخل کشور بصورت خصوصی فعالیت میکنند صادر میشوند ودر کشورمان روشهای خود اظهاری و انطباقی رایجست و مورد استقبال شرکتهابرای تبلیغات قرار گرفته است.

نشان CE سوالات بسیاری متقاضیان اخذ و دریافت گواهی CE رابه خود مشغول میکند. سوالاتی مثل:

گواهینامه CE چیست؟

مراجع ثبت و صدور گواهی CE

هزینه اخذ و دریافت گواهینامه CE

زمان دریافت و اخذ گواهی نامه CE

شرایط اخذ مدرک CE

گواهی CE اتحادیه اروپا

چگونه CE بگیریم؟

ازکجا CE بگیریم؟

نحوه دریافت گواهی CE

گواهینامه CE جهت صادرات

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و مشاوره رایگان درمورد استنانداردها ایزوها و انواع گواهینامه های CE ، HSE-MS و غیره و تمام گواهیهای مربوطه اداره کار اماده ارائه خدمات درتمام زمینه های فوق بشما بزرگواران هستیم.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family