شرایط گرفتن  CE

CE اتحادیه اروپا باعنوان انطباق سازی باقوانین اتحادیه اروپا ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بیشترین و بالاترین درخواست رادارد و شرکتهاییکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا میخواهند صادرات انجام دهند ویا بمنظور دیگر بدان مدرک نیازدارند. CE تنها یک گواهی نیست، شاید بهترین تعریفش یک تایید برروی کیفیت اجناس تولید شدست. CE توسط انجمنی توی اروپا صادر میگردد، ازانجاکه اروپا براجناس و کالاهای ورودی بدین قاره حساسیت زیادی دارد. گواهی CE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویابه قاره اروپا وارد میشوند.گواهینامه CE یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مقاصد مختلف ازجمله شرکت درون مناقصات میباشد و البته مهمترین کاربردش بابت صادرات کشورهای عضو اتحادیه میباشد.

شرایط گرفتن CE و گواهی نامه CE بعنوان بالاترین درخواست گواهینامه مطرح میباشدکه جهت صادرات بکشورهای اتحادیه اروپا و خارج ازآن بابت تولید کنندگان بسیارکاربردی میباشد. بسیاری شرکتها نیزهستند قصد صادرات ندارند اماجهت تبلیغات و جلب رضایت مشتریان و برند سازی و همچنین تبلیغات بابت اینکه الزامات محصول با قواعد و قوانین اتحادیه اروپا همراست اقدام میکنندتا کواهی CEاخذ کنند. اتحادیه اروپا و البته دراین مواقع بجز صادرات اغلب شرکتها ازانواع دیگر گواهی CE بهره میبرندکه درادامه انواع CE راآشنا میشویم و بیشتربدانها میپردازیم.گواهی CE اتحادیه اروپا ازطریق مراجعی باعنوان Notify Body NB مدیریت شده و اعتبار دهی میشود و بمرحله صدور میرسد. اینگونه مراجع ثبت و صدورگواهی CE درون کشورهایی فعالیت دارندکه عضو اتحادیه اروپا میباشند والبته درکشورهای مختلف نمایندگیهای مربوطه خودرا دارند‌.

 

 

شرایط گرفتن CE

شرایط گرفتن و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO

 

 

مدرک CE بابت تمامی محصولات صادر نمیشود وبتمامی محصولات تعلق نمیگیرد واما شرکتها بدون اطلاع ازچنین موضوعی میایند و درخواست گواهی CE میکنند بدون آنکه بدانند محصولشان قابلیت اخذ CE دارد یاخیر؟ و متاسفانه دراین میان ممکنست درگیر اشخاص حقیقی یاحقوقی میشوندکه گواهی CE رابه آنها باهزینه بالا وبه اسم CE اورجینال ارائه بدهد حال آنکه فاقد هرگونه اعتبار بوده. ویا دیده میشود شرکتها بدون اطلاع از اصالت و ماهیت CE لوگوی CE رابرروی محصولشان درج میکنند.

گواهی CE سه نوع هستند و درسه نوع مختلف صادر میگردند: نوع اول CE اصلی ویا همان اورجینال میباشدکه تحت اعتبار NANDO بوده بعد آزمایش محصول توسط سازمان ناندو و تایید محصول مطابق دستورالعملهای تعریف شده سازمان صادر میشود. نوع دوم CE خوداظهاری ویا اظهارنامه میباشدکه سازمان خودش آزمایش میکند و خودش اظهار میکند استاندارد محصولاتش مطابق قواعد و قوانین اتحادیه اروپاست. گواهینامه انطباقی نوع سوم گواهی نامه CE میباشد. اخذ گواهی CE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هاکه بالاترین درخواست را درمیان انواع گواهی نامه بین المللی دارد بااین تفاسیر بابت هرقصد و نیت میتواند متفاوت باشد یعنی شرکت متقاضی اول بایستی مشخص کند کدام نوع گواهی CE رامیخواهد دریافت کند. آیابایدگواهینامه اورجینال CE رابگیرد ویا اینکه نوع انطباقی CE و نوع خود اظهاری CE کارشان راراه میندازد. توصیه جدی و مهم بشرکتها اینستکه حتما باآگاهی کافی جهت دریافت CE اقدامات لازمه راانجام دهند تادر دام افرادی گرفتارنشوندکه گواهینامه خوداظهاری ویا انطباقی رابا اخذ هزینه های بالا بجای CE اورجینال بشرکتها بفروشند. اینکه گواهی CE ازطریق کدام مراجع دریافت گردد بسیار مهم هست. درخصوص گواهی CE شرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی بایستی گفت آنها بایدتوسط ۵ مرجعی گواهی CE بگیرندکه اداره کل تجهیزات پزشکی تایید کرده و تعریف شده سازمان نامبرده میباشد.

 

 

گواهی نامه CE

گواهینامه CE و اخذ گواهینامه CE ازطریق مراجع معتبر NANDO

 
 
گواهینامه CE چیست؟
شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامه CE
چگونه و ازکجا بایستی گواهی CE بگیریم؟
مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CE درکشور
هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE
چگونه گواهی CE رااستعلام بگیریم
نوتی فایبادی NOTIFY BODY چیست؟
اخذ ‘,HID KHLI CE بابت صادرات
مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE
گواهی نامه CE توسط کدام مراجع صادر میشود؟

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه ، اخذ گواهینامه ایزو ، CE و غیره بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو راه آسانتری راانتخاب کرده ،فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان، مشاوران اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت اخذ ایزو، بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family