استعلام ایزو

استعلام ایزو یعنی مدرک ایزو دریافت شده قابلیت استعلام و ریجستری داشته باشد، زیرا یک گواهی ایزو بدون رجیستر تنها یک برگه کاغذ است و هیچ اعتباری ندارد، جهت استعلام و اطلاع ازطریقه و نحوه استعلام ایزو باید ابتدا ایزو راشناخت مراجع صدور ایزو راشناخت اینگونه میتوان حتی بدون استعلام درابتدا اصالت گواهینامه ایزو رابررسی کرد، وتا حدودی زیادی میتوان بمیزان اعتبار مدرک گواهی ایزو پی برد، دراینجا ابتدا پس ازمعرفی ایزو ، مراجع صدور گواهینامه ایزو و نیز اطلاعاتی رادر اختیار شما قرار میدهیم تابتوانید باشناخت مراجع ومیزان اعتبار مراجع صدور ایزو تا حدی زیادی ایزو و میزان اعتبار مدرک ارائه شده رابشناسند، ایزو ویا سازمانINTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION یاهمان سازمان استاندارد جهانی یک سازمان جهانیست که وظیفه تدوین و تنظیم قوانینی بین المللی رابمنظور یکپارچه سازی قوانین استاندارد درجهان عهده دارد، اماتمام موسسات صدور ایزو بدو دسته کلی تقسیم میشوند موسسات صدور ایزو تحت نظر انجمن IAF و موسسات خصوصی صدور ایزو غیر IAF ،جهت تشخیص تفاوت ایندو موسسه بایدابتداخود گواهی ایزو راشناخت سپس مراجع و انجمن مرجع موسسات مشاور ایزو رانیز حتما بخوبی شناخت و دراین بخش توضیحات کاملی رامنباب مسئله ایزو ارائه میدهیم، گواهی ایزو توسط سازمان ایزو صادر میشود.

 

 

استعلام ایزو ISO

استعلام ایزو و نحوه رجیستری و اعتبار سنجی ایزو

 

 

ایزو ISO مؤسسه بین‌المللی تعیین استاندارد میباشدکه ازنمایندگان موسسات استانداردسازی ملی کشورها تشکیل شده است. سازمان ایزو غیردولتیست ودر سطح وسیع بتدوین و وضع استاندارد کلی و جزئی منباب تمام مشاغل وشرکتها سازمان ها با تمام زمینه های فعالیت درهرجای دنیابه هماهنگ‌ سازی استانداردهای متفاوت جهانی می‌پردازد. درحال حاضر سازمان بین المللی ایزو 164 عضو دارد. کشور ایران نیز ازطریق موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران NACI عضو اصلی این سازمان بوده و عضویت درکمیته های فني ايزو که درتدوين استانداردهاي بين‌المللي نقش مهمی دارد ایران مشاركت مداومی باسازمان جهانی ایزو داشته است. استانداردهای تعیین شده سازمان جهانی ایزو تاکنون تعدادبسیاری دارد و ازگذشته تا کنون تدوین وویرایش شدند استاندراد ایزو هاكه تعداد آنها درحال حاضر بیش از19500 موردميباشد توسط 3368 كميته و بالغ بر40000 كارشناس تدوين شده است.گواهی ایزو درهمه جای دنیا توسط مراکزی صادر میگرددکه به انها CB میگویند، نام کامل مراکزصدور گواهینامه ایزو CERTIFICATTION BODY وبمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزو است،

مراکز مشاوره وصدور گواهی ایزو درایران یکی ازعضوهای CB هادرایران هستند، تمام CBها در تمام نقاط جهان زیرنظر مستقیم موسساتی فعالیت میکنند که درحقیقت زیرمجموعه انها بحساب میایند، موسسات صدور ایزو را بانام AB میشناسند و درحقیقت ناظران وبازرسان CB هاهستند، نام کامل موسسات AB ، ACCREDITY BODY میباشدکه بمعنی موسسه اعتبار دهندست، هرکشور AB مجزا ومخصوصی رادارد، اما تمام AB هازیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه براین موسسات نظارت دارند وبنوعی میتوان گفت مرجع اصلی بعداز سازمان استاندارد جهانی انجمن بین المللی IAF ست، نام این مجمع بین المللی IAF نام دارد، بانام کامل INTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، انجمن IAF برای هرکشور AB هامخصوصی راپس ازبررسی تایید کرده وسپس موسسات AB را تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط به مجمع IAF میتوان لیست کامل کشورهارا بهمراه AB هامورد تایید انجمن IAF کشور بهمراه نام و مشخصات لازم رامشاهده کرد. AB تعریف شده توسط انجمن IAF برای ایران NACI نام دارد وتنها AB تایید وتعریف شده انجمن IAF درایران است، تنها AB تعریف شده انجمن IAF ایران 15 عدد CB تحت نظارتش درکشور فعالیت میکنند، AB کشور انگلیسUKAS نام دارد وغیره

 

 

استعلام ایزو

 

نحوه اخذ ایزو معتبر و قابل استعلام ارزان و فوری جهت شرکت در مناقصات

 
 
استعلام ایزو بایداز مرجع صدور استاندارد ایزو انجام شودو اعتبار ایزو کاملااز مرجع صدور ایزو گرفته میشود، اکنون باشناخت مراجع ایزو تاحدزیادی میتوان ازنوع مدرک و سایت مرجع ایزو مورد نظر رابررسی کرداگر مدرک ایزو از مراجع عضو انجمن IAF باشد باید بتوان مدرک ایزو مربوطه رودرسایت رسمی IAF استعلام کرد، وپس ازانتخاب نام کشور و انتخاب AB صادرکننده میتوان گواهینامه رااستعلام کرد، اگرهم گواهینامه ازمراکز خصوصی غیر IAF باشد میتوان بسایت مرجع صادرکننده رفته وبا توجه بشماره سریال برگه ایزو بسایت مرجع رفته واستعلام کرده که ایا برگه ایزو ذکرشده ازسایت ایزو صادر گردیده یانه، پس میتوان گفت تمام ایزوها قابل استعلام هستند.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت یکی ازمعتبرترین مراکز مشاوره ایزو باسالها تجربه درخصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو فعالیت گسترده دارد خدمات مشاوره و اطلاع رسانی تلفنی درمرکز امکان ثبت بابهترین کارشناسان درزمینه استاندارد ایزو و تمامی گواهی های بین المللی بصورت گرفته و بصورت رایگان میباشد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family