ایزو چیست؟

گواهی نامه ایزو - امکان ثبت | 44858017 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • گواهینامه ISO از کجا بگیریم

   گواهینامه ISO از کجا بگیریم

  گواهینامه ISOاز کجا بگیریم

  گواهینامه ISOاز کجا بگیریم , گواهینامه ایزو از کجا بگیرم , چگونه میتوان گواهینامه ایزو گرفت , روند دریافت گواهینامه ایزو چیست , گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم , مشاور اخذ گواهینامه ایزو , شرایط اخذ گواهینامه ایزو چیست ,مرجع صدور گواهینامه ایزو کیست , شرایط گرفتن ایزو برای شرکت چیست ,دریافت گواهینامه ایزو شرکتها وغیره تماما کلمات کلیدی میباشدکه متقاضیان اخذ گواهینامه ISOتوسط موتور جستجوگرWWW.GOOGLE.COMسرچ میکنند . هدف اصلی متقاضیان بدست آوردن اطلاعات فنی بابت اینکه گواهینامه  ISOاز کجا بگیریم هست . توسط مقاله فوق میپردازیم به اینکه گواهینامه ایزو از کجا بگیریم .

  استاندارد  ISOچیست :

  استاندارد ایزو بطور کلی تدوین شده جهت یکپارچه کردن استاندارد بین شرکتها . کلمه ایزوبرگرفته  International Organization for Standardاختصارا  ISOبمعنای یکسان سازی میباشد .

  گواهینامه ISOاز کجا بگیریم سازمان بین المللی ISOجهت کیسان سازی استاندارد بین جهانیان تشکیل شد . هدف ازتشکیل سازمان بین المللی ایزو فقط وفقط تدوین متن استاندارد بوده . نکته مهم اینکه استاندارد تدوین شده جهت استفاده سازمانها میباشد نه محصولات ، لذامحصولات نمیتوانند گواهینامه  ISOدریافت کنند .

  مقاله مرتبط :

  معرفی سازمان بین المللی ایزو

  گواهینامه ISOچیست :

  گواهینامه ایزو مدرک صادرشده توسط مرجع صدور بابت تایید ممیزی استاندارد ایزو اجرا شده میباشد . تصدیق نامه ، سرتیفیکیت ، گواهی نامه تماما مدارکی دال برتایید درست انجام کاری میباشد . متقاضی اخذ گواهینامه  ISOمیبایست ابتدا اقدام نماید بابت استقرار سیستم مدیریت سپس تایید ممیز بعد صدور گواهینامه ایزو . گواهینامه ایزو بابت تایید درست بودن استقرار سیستم مدیریت توسط مرجع صدور ایزو ، صادر میگردد . گواهینامه ایزو ازلحاظ رنگ بندی ، فرمت بندی ، نوع نگارش ، همینطور نوع سطح اعتباری تفاوت بسیاری داشته منتها تمام گواهینامه (های) ایزو دارای ساختار ثابتی همانند نام شرکت متقاضی ، زمینه فعالیت ، ادرس ، تریخ صدور همچنین تاریخ انقضاء میباشد .

  اعتبار گواهینامه ایزو :

  گواهینامه ISOاز کجا بگیرم ، اعتبار گواهینامه ISOچالش اغلب متقاضیان درخواست کننده گواهینامه ایزو هست . درحقیقت سوال متقاضیان بابت اینکه گواهینامه ISOاز کجا بگیریم ، بابت نوع اعتبار سنجی خود گواهینامه  ISOحتی مرجع صادر کننده میباشد . گواهینامه ISOمعتبر میبایست دارای چند شاخصه مهم باشد . گواهینامه  ISOتوسط  CBصادرشده باشدکه CBمورد تایید انجمن اعتبار سنجی  IAFباشد .

  بیشتر بخوانیم :

   CB مخفف چیست

  گواهینامه ISOمعتبر فارق ازرنگ ، فونت ، همینطور شمایل خود گواهینامه میبایست دارای نشان مرجع اعتبار دهنده ب CB  ، نشان مرجع تایید کننده ، همینطور نشان ( لوگو) مرجع صادرکننده باشد . گواهینامه  ISOمیبایست توسط مرجعی صادر شده باشدکه مرجع صادرکننده بعنوان  CBتحت نظارت مرکز استاندارد کشور خودش فعالیت داشته باشد . حتی مرکز استانداردکه بعنوان  ABشناخته میشود میبایست تحت نظارت انجمن اعتبار سنجی  IAFباشد .

  مقاله مرتبط :

  AB  مخفف چیست

  IAF  مخفف چیست

  گواهینامه ایزو از کجا بگیریم :

  گواهینامه ISOاز کجا بگیریم , چالش ویا سوال اکثر متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو میباشد . مراجع صدور ایزو بیشماری درحال فعالیت درکشور ایران هستند .بنابراین وقتی مشتری ایزو وارد بازار صدور گواهینامه ISOمیشود بامراجع صدور ایزو متفاوتی روبرو میشودکه هریک ادعا داشته گواهینامه صادرشده مرکز ما معتبر میباشد. حال اینکه متقاضی ایزو چنانچه اطلاعات فنی مناسبی نداشته باشد واقعا سردرگم میشودکه ، گواهینامه ISOاز کجا بگیریم  .

  مراکز مشاور صدور گواهینامه  ISOبیشماری فعالیت میکنند منتها آیا تمامی مراکز گواهینامه ایزو معتبر صادر میکنند .

  گواهینامه  ISOاز کجا بگیریم :

  گواهینامه ایزو از کجا بگیریم , بهترین راه جهت انتخاب مرجع صدور گواهینامه ایزوابتدا داشتن اطلاعات بابت اعتبار سنجی مراجع صدور  ISOمیباشد .همانطوریکه دربالا ذکر شد مرجع معتبر گواهینامه ایزو میبایست تحت نظارت مرکز استاندارد کشور خودش فعالیت کند . بواقع هرکشور دارای مرکز استاندارد معرفی شده میباشد . مثال اینکه مرکز استاندارد ایران ، مرکز ملی تایید صلاحیت NACIتوسط سازمان اعتبار سنجی  IAFمورد قبول میباشد . یکی ازوظایف مراکز استاندارد ممیزی همینطور تعیین اعتباربه مراجعی تحت عنوان  CB (مرجع صدور )میباشد . لذا مراجع تعریف شده توسط مرکز استاندارد کشور خودشان میتوانند گواهینامه ایزو معتبر صادر کنند . لازم بذکر میباشد مرکز استاندارد اختصارا ABمعرفی میشود . جهت اطلاع بابت  AB  (های) مورد تایید بین الملل لطفابه سایت  WWW.IAF.NUوارد شوید .

  اخذ فوری گواهینامه  ISO  :

  گواهینامه ISOاز کجا بگیریم ، اغلب پیمانکاران مشتری گواهینامه  ISOهست بنابراین توسط موتور جستجوگر گوگل سرچ میکنند گواهینامه  ISOاز کجا بگیریم .پیمانکاران بلحاظ نوع فعالیتیکه دارند میبایست یکسری استاندارد(ها) داشته باشند . لذا مادامیکه میخواهند وارد مناقصه شوند ، مسئول مناقصه جهت رتبه بندی پیمانکاران درخواست گواهینامه  ISO، بخصوص گواهینامه  IMSداشته .

  بیشتر بخوانیم :

  گواهینامه IMSچیست

  پیمانکار درخواست کننده گواهینامه ISOدنبال مهمترین مشخصه یعنی مراجع صدوری میباشدکه درکوتاهترین زمان ممکن باحداقل هزینه ممکن گواهینامه ایزو صادر نماید . لذا مراجع صدور ایزو خصوصی ( CBخصوصی ) گواهینامه ایزو بصورت فوری صادر میکند .

  صدور فوری گواهینامه ایزو اعتبار داشته :

  گواهینامه ISOاز کجا بگیرم , گواهینامه  ISOتوسط برخی مراجع بنام CBخصوصی بصورت فوری صادر میگردد .

  Where can I get an ISO certificate ,  مراجع صدور ایزو فوری بسیار زیادی فعالیت میکنندکه بعضا دارای اعتبار بوده ، مراجعی هم وجود داشته ک سطح اعتباری بسیار پایینی دارند . هزینه صدور گواهینامه ایزو توسط مراجع مشاوره ( CBخصوصی ) بسیار متفاوت بوده . لذا متقاضی میتواند گواهینامه  ISOبا ارزانترین قیمت و متناسب شرایط خود توسط مراجع صدور ایزو دریافت نماید .

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 


  Read more
 • گواهینامه ایزو - اخذ ایزو

  METOD GIVE ISO certification

  گواهینامه ایزو- اخذ ایزو

  دریافت گواهینامه ایزو برای غالب شرکتها که می خواهند گواهینامه ایزو بگیرند مطرح می شود. اولین و مهمترین گام جهت اخذ گواهی نامه ایزو انتخاب یک مرجع صادر کننده هست که بسیار حائز اهمیت هست. متاسفانه بدلیل ناشناخته بودن ایزو بسیاری شرکتها جهت اخذ ایزو آگاهی کافی ندارند و طبعا نمی دانند از کجا و از طریق چه مرکز و نهاد و مرجعی اقدام نمایند. همچنین امروزه مراکز و شرکتهای زیادی اقدام به صدور گواهی ایزو می کنند که برندهای مجازی و بی اعتبار هستند که تنها ظاهری موجه دارند و اصالت ندارند پس شناخت اصالت شرکت صادر کننده گواهی ایزو در اولین و مهمترین گام و اصلی ترین گام قرار دارد. حالا قطعا شرکتها سوال برایشان پیش میاید که چطور می شود مراجع صادر کننده ایزو را شناخت؟ مراجع معتبر صادر کننده ایزو کدامند؟ روش شناخت اصالت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو کدامند؟

  نحوه تشخیص و شناسایی اصالت شرکت صادر کننده گواهی ایزو

  روش تشخیص اصالت شرکتها و مراجع صادر کننده گواهی نامهISO را در اینجا مورد بررسی قرار می دهیم. به جهت شناسایی و آگاهی و شناخت اصالت مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو بایستی سه مبحث را به خوبی دانست و مورد بحث و بررسی قرار داد. سه موضوع مهم مطرح شده در بحث شناسایی اصالت گواهی ایزوAB وCB وIAF هست که تئضیحی مختصر در ادامه درباره آنها می دهیم تا شما متقاضی محترم بتوانید ضمن شناخت مراجع با اصالت از ویژگیهای یک گواهی ایزو اصیل آگاه شوید. توصیه می شود متون زیر را در ادامه با دقت بخوانید و یا اینکه با تماس تلفنی با کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت اطلاعات لازمه را از طریق مشاورین باتجربه و کادر مجرب امکان ثبت به دست آورید. در اینجا سه موضوع مهم و اصطلاح اساسی در شناخت اصالت گواهی ایزو را برای شما توضیح می دهیم.

  AB چیست؟

  CB چیست؟

  IAF چیست؟

  IAF چیست؟

  IAF مخففInternational Accreditation Forum و در معنا و مفهوم انجمن بین المللی اعتبار دهندگان هست.IAF درون هر کشوری اعضا و نمایندگانی دارد و تمامی کشورها درونIAF نمایندگانی دارند که زیر نظرIAF مدیریت می شوند. این نهاد برای خودشان نمایندگانی دارند که گاهی بیشتر از یک عضو دارند. کشور ما ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست و درونIAF برای خودش نماینده ای دارد با عنوانNACI که تنهاAB ایران درونIAF هست

  AB چیست؟

  AB مخففACCREDITATION body شرکتها و سازمانها و مراجعی هستند که به ایزو اعتبار می دهند و بر کار مراجع صادر کننده ایزو نظارت می کنند و در واقع می توان گفت مراجع اعتبار دهی به مراجع صادر کننده ایزو ،AB هستند که خودشان اقدام به صدور گواهینامه ایزو نمی کنند بلکه وظیفه صدور ایزو را بر عهدهCB می گذارد و مجوز صدور ایزو را بهCB می دهد.AB خودش باید از قوانینIAF تبعیت کند. و هرCB بایستی حتما زیر نظر یکAB فعالیت کرده و مجوز صدور بگیرد.

  ازAB های کشورهای مختلف بدین موارد اشاره کرد:

  NACI مرکز ملی تایید صلاحیت ایران متعلق به ایران هست
  UKAS متعلق به کشور انگلستان می باشد.
  DAKKS متعلق به کشور آلمان هست.
  SAS متعلق کشور سوئیس است.
  IAS متعلق کشور آمریکا هست
  COFRAC متعلق کشور فرانسه می باشد.
  ACREDIA متعلق ایتالیا هست.

  و انواعAB دیگر که در دیگر کشورها فعالیت دارند.

  CB چیست؟

  CB مخففCERTIFICATION BODY نهادها و شرکتهای گواهی دهنده ایز و و شرکتهای صادر کننده ایزو هستند. مراجع صادر کننده ایزوCB زیر نظر و تحت اعتبارAB فعالیت می کنند و تنهاCB هایی اجازه صدور گواهی ایزورا دارند که مجوزAB را جهت ثبت و صدور گواهی نامه ایزو دارند و از طریقAB مجوز صدور می گیرند. دراین بین افراد و شرکتهای ساختگی هستند که ایزو صادر می کنند اما تحت نظر و اعتبارAB نیستند و فقط شکلشان موجه هست و عناوینی ساختگی را یدک می کشند و گواهی نامه ایزو صادره زیر نظرشان اعتبار ندارد. بهمین جهت آگاهی کامل در خصوص مراجع صادر کننده ایزو اهمیت زیادی دارد که می توانید از طریق مرکز ما به اعتبارش پی ببرید.

   

  CB تحت اعتبارAB با عضویتIAF

  با این تفاسیر و توضیحات می توان اینگونه گفت کهCB ها یا همان مراجع صادر کننده ایزو هستند که تحت نظر و اعتبار نهاد اعتبار دهنده ایزو یا همانAB فعالیت می کنند و اجازه صدور گواهی ایزو می گیرند و در راس و بالای این نمودار نهادIAF هست که بر روی کارAB نظارت می کند وAB تحت اعتبارIAF مدیریت شده و فعالیت می کند و از قوانینIAF تبعیت می کند این گواهینامه دارای اعتبار و بالاترین اعتبار ممکنه هست.

  جهت اخذ و دریافت اطلاعات کافی و گواهینامه ایزو اصیل با هزینه پایین و در کمترین زمان و خدمات متعدد رایگان از طریق امکان ثبت اقدام نمایید و بابت نحوه اخذ گواهی نامه ایزو و میزان اعتبار هر شرکت صادر کننده ایزو با کارگزاری امکان ثبت تماس بگیرید. کارگزاری امکان ثبت یکی بزرگترین و اولین مرکز جهت ثبت و صدور گواهینامه های ایزو می باشد

   

  گواهینامه ایزو - اخذ ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  گواهینامه ایزو | ازکجا گواهینامه ایزو بگیرم؟

  گواهینامه ایزو ، گواهیISO راچه کسانی می‌گیرند؟

  گواهی نامه ایزو‌ ازدو کلمه گواهی نامه به اضافه ایزوISO ترکیب شده است.Certificate بمعنی گواهی وISO بمعنی لغت همسوسازی و یکسان سازی و مخفف سه نشانه عبارتInternational Organisation for Standardiztion می‌باشد. ولی این سؤال مطرح می‌شودکه چه کسی و چه کسانی می‌توانند گواهینامه ایزو رابگیرند؟ امروزه یکی ازابزارهای قدرتمند پیشرفت برای سازمانها و شرکتها گرفتن گواهی نامه‌های ایزواست. گواهی ایزو مدرکی است که بکارگیری استاندارد‌های جهانی ایزو رااثبات می‌کند. تمامی مجموعه‌ها باهرنوع کسب و کاری چه صنعتی و چه غیر صنعتی و چه خدماتی و چه تولیدی می‌توانند گواهی‌ نامه‌های ایزو رابگیرند.

  گواهینامه‌های ایزو ، مهم‌ترین استانداردهای ایزو

  استاندارد هایی که توسط سازمان جهانی استانداردسازی تهیه و تدوین شده‌اند در دو طبقه استاندارد‌های ایزو برای سیستم های مدیریتی و استانداردهای ایزوبرای محصولات و خدمات می‌باشند. استاندارد‌هایی که درمورد سیستم‌های مدیریتی تدوین شده‌اند مدیریت‌های یک شرکت یا سازمان رافارغ ازآنچه که تولید می‌کند یاارائه می دهد راشامل می‌شوند. بطور کلی استانداردهای مرتبط با سیستم‌های مدیریتی بنوع محصول ربطی ندارند استانداردهایی که مختص کالا محصولات تولیدات و خدمات میشوند ربطی به مدیریت مجموعه ندارند و بیشتر شامل مشخصه های فنی و نوع کالا و نوع خدمت می‌شوند.

  استانداردهای سیستم های مدیریتی به دو بخش عمومی و تخصصی تقسیم می‌شوند.

  مهم‌ترین و اصلی‌ترین استانداردهای عمومی مرتبط با سیستم‌های مدیریتی شامل استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱ و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای زود ۴۵۰۰۱ می‌شوند.

   

  ISO 9001

  گواهینامهISO 9001

  ایزو ۹۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت کیفیت اثبات می‌کندکه سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که دارنده این گواهینامه هستند می‌توانندبا افزایش سطح کیفیت محصولات و خدماتشان به روشی سیستماتیک کلیه فرآیندهای سازمان رامطابق با استانداردهای جهانی مطابقت دهند. قوانین و ملزومات ایزو ۹۰۰۱بامشخص کردن فرآیندها ازکارهای تکراری جلوگیری می‌کند و همین امر باعث توانمندی افزایش نیروی کار پرسنل می‌گردد. ایزو ۹۰۰۱ باعث افزایش بهره وری و بهبود مستمر و توسعه پایدار دریک مجموعه می‌شود.

   

  iso14001

  گواهینامهISO 14001

  ایزو ۱۴۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت زیست محیطی شامل حال سازمان‌ها و مجموعه‌هایی میشودکه بدنبال اثبات رعایت الزامات و قوانین مربوط به حفظ و صیانت ازمحیط زیست هستند و درطول اجرای تولید کالا یا محصول یا ارائه خدمات کلیه اصول مربوط به حفاظت ازمحیط زیست و منابع طبیعی راانجام می‌دهد و بامدیریت مصرف انرژی نام و شهرت برای مجموعه ایجاد می‌کنند. گواهی ایزو ۱۴۰۰۱باکاهش آلودگی‌ها و پسماندها موجب حذف و یاکاهش هزینه‌های اضافی می‌شوند.

   

  ایزو 45001

  گواهینامهISO 45001

  ایزو ۴۵۰۰۱ بعنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی بدنبال رعایت الزامات و قوانین مربوط به حفظ ایمنی در محیط کار و بهداشت و سلامت پرسنل مشغول در مجموعه می‌باشد. سازمان‌ها و مجموعه‌هایی که بدنبال اخذ گواهینامه ایزو ۴۵۰۰۱هستند می‌خواهند ایمنی و بهداشت را درتمام زیرساخت‌ها و امکانات اثبات کنند و باایجاد محیطی امن موجب جلب اعتماد و رضایت پرسنل و کارکنان شوند و بالطبع بازدهی و کارایی مجموعه راافزایش می‌دهند.

  گواهینامه‌ها و استانداردهای تخصصی درحوزه سیستم‌های مدیریتی نیز تعدادشان بسیار زیاد است قوانین و الزامات استاندارد‌های تخصصی فقط شامل حال یک نوع شغل و حرفه میشوند و نمیتوان بصورت عمومی برای تمام مشاغل از آنها استفاده نمود. برخی استانداردهای سیستم‌های مدیریت تخصصی عبارتنداز ایزو ۲۲۰۰۰سیستم مدیریت ایمنی درصنایع غذایی ، ایزو ۲۹۰۰۱ سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی ، ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی میباشند.

   

  گواهینامه‌های ایزو ، گواهی نامه‌هایISO راچه کسانی صادر می‌کنند؟

  مسئول ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو و استاندارد‌های ایزو برعهده شخص یاکسی نمی‌باشد و یکسری مراکز و مراجعی هستندکه باگرفتن تاییدیه ازطرف انجمنIAF مسئول ثبت و صدور گواهینامه‌های ایزو اصل و معتبر میباشند. انجمن یا نهادIAF یک مرکز معتبر و بین المللی درجهان است که به نمایندگی سازمان ایزو مسئول نظارت و رسیدگی برروی نمایندگان کشورهای عضو سازمان ایزو می‌باشد. هرکشور یک نماینده عضو انجمنIAF بانام اختصاریAB دارد. وظیفهAB ها اعتباردهی و نظارت برروی کار مراجع و مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو می‌باشد. نام اختصاری مراجع صدور گواهینامه ایزوCB نام دارد.

  اخذ و دریافت گواهینامه ایزو اصل و معتبر ازطریق مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو اصلی یعنی مراجعی که تحت اعتبارAB عضو نهادIAF فعالیت می‌کنند صادر می‌شود. درکشور ایران بعلت وجود دلایلی همچون کمبود بودجه و فشارهای مالی و اقتصادی که اخیراً گریبانگیر اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی شده است باعث ناتوان شدن سازمان‌ها و مجموعه‌ها برای اخذ گواهینامه ایزو از مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو اصلی و معتبر شده است. بهمین خاطر یکسریCB ها وAB هایی بدست ایرانی‌ها ساخته شدکه بدون اعتبارIAF باهزینه کمتر و اعتبار کمتری انواع گواهینامه های ایزو را برای مشتریان و متقاضیان صادر می‌کنند.

   

  رابطه اهداف سازمان‌ها و مجموعه‌هابا مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  یکی ازملاک‌های مهم و اساسی درانتخاب مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بغیر ازداشتن توان مالی، اهداف و چشم اندازهای دیگری می‌باشدکه یک سازمان و مجموعه را بسمت اخذ انواع گواهینامه‌های ایزوسوق میدهد. اگر مجموعه‌ای اهدافی همچون شرکت درمناقصات، تبلیغات و بازاریابی و کسب نام و شهرت رادنبال می‌کند براحتی میتوانداز مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF یا دراصطلاحCB های غیرIAF گواهی و مدرک ایزو رادرخواست و دریافت نماید.

  اگر صادرات و انجام کارهای بازرگانی و برون مرزی ازاهداف سازمان و مجموعه‌ها باشد ملزم به اخذ گواهینامه ایزو از مراجع صادر کننده گواهی ایزو تحت اعتبارIAF یادر اصطلاحCB هایIAF می‌باشد. البته بصورت استثنا شاید گاهی مواقع مجموعهای بتواند مراجع ثبت و صدور بدون اعتبارIAF راانتخاب کند ولی به الزام و اجبار کارفرما مجبور است که بسراغ مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو تحت اعتبارIAF اقدام به اخذ گواهینامه ایزو نماید. مانند شرکتهای پیمانکاری برای حضور در مناقصات که بایدبه درخواست و فرمان کارفرمایان عمل نمایند.

  روش استعلام گواهی نامه ایزو تحت اعتبارIAF

  روش استعلام گواهی ایزو تحت اعتبارIAF بسیار ساده و به چند روش قابل انجام است. روش اول مراجعه به سایت رسمی نهادIAF بنشانیWWW.IAF.NU می‌باشد.‌ متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو بایدبه هنگام استعلام اعتبار و صحت گواهینامه ایزو حواسشان جمع باشدکه سایتIAF فقط همین نشانی راباهمین نام نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر دارد. هنگامی که وارد سایتIAF میشوید می‌توانید براساس ادعای مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو وارد قسمت جستجو شوید و نامAB یعنی نهاد اعتبار دهنده بهCB مرجع صدور گواهینامه ایزوراسرچ نمایید و بامشاهده نامAB می‌توانید وارد لینک کشور مربوطه شوید و ازطریق جستجو نامCB رانیز سرچ نمایید. بنابراین بامشاهده نامCB درسایتAB و مشاهده نامAB درسایتIAF ازاعتبار و اصالتCB اطمینان حاصل نمایید.

  روش دوم مراجعه حضوری به سازمان ملی استاندارد ایران یا مراجعه به سایت رسمیNACI مرکز ملی تایید صلاحیت ایران می‌باشد. و روش سوم برقراری تماس با مرکز امکان ثبت و بهره گیری ازراهنمایی و مشاوره کارشناسان مرکز امکان ثبت می‌باشد. شما متقاضی محترم ایزو حتی اگربه هردلیلی ازشرکت امکان ثبت گواهینامه ایزو اخذ و دریافت نکنید ولی براحتی با مشاوره رایگان می‌توانید استعلام اعتبار و اصالتCB وAB و مدرک ایزومورد نظرتان را جویا شوید.

   

  NACI‌ چیست؟

  همانطور که قبلا گفته شد اکثر کشورهای دنیا عضو سازمانIAF میباشند. کشور ایران عضو رسمی این نهاد بین المللی اعتبار دهنده است. هرکشور بایک نمایندگی درانجمنIAF و سازمان ایزو فعالیت میکنند. نماینده کشور ایران مرکز ملی تایید صلاحیت ایران با نام اختصاریNACI می‌باشد.

  اصالت ایزو

  روش استعلام گواهی نامه ایزو بدون اعتبارIAF

  تعداد مراکز و مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF تعدادشان بسیار زیاد می‌باشد ولی اکثراً اصلاً اسمی ازاینکه بدون اعتبارIAF فعالیت می‌کنند رانمیآورند و خودرا دربالاترین سطح معرفی می‌کنند و بقیه سازمان‌ها و شرکت‌ها و مراکز راتقلبی و جعلی معرفی می‌کنند.

  بنابراین هنگامی که مرکز یا نهادی به عنوان مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو عناوینی همچونCB های تحت اعتبارASCB ،CB های خصوصی صدور ایزو ، مراجع صادر کننده گواهینامه‌های ایزو خصوصی ،CB آلمانی تحت مراجع خصوصی ،CB انگلیسی تحت اعتبار مراجع خصوصی ،CB ایران و آلمان خصوصی ، مراجع صدور خصوصی ایزو ایران و کانادا ، شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزوبا مهر و برچسب و لوگوی نهادASCBو القاب و عناوین دیگر دست به صدور گواهینامه ایزوببرند بعنوان مراجع ثبت و صدور فیک و تقلبی شناخته می‌شوند و قابلیت ریجستری ندارند ولیCB های بدون اعتبارIAF قابلیت پیگیری و استعلام دارند و پاسخگوی نیاز اکثر سازمان‌ها و مجموعه‌ها هستند و نام خود رادر پشت القاب و عناوین معتبرترین مرجع بااعتبار بین المللی و نهادهای ساختگیASCB پنهان نمی کنند.

   

  مراحل اخذ و دریافت ایزو توسط مراجع ثبت و صدورIAF و غیرIAF

  اولین مرحله ازپروژه اخذ و دریافت گواهینامه ایزو توسط مراجع صادر کنندهIAF و غیرIAF برقراری تماس بایک مرکز مشاوره معتبر و درخواست فرم ثبت نام ایزو و تکمیل فرم درخواست گواهی ایزو می‌باشد. مرحله بعد مشخص نمودن اهداف سازمان و زمینه فعالیت سازمان است. درگام بعدی باتوجه به اهداف سازمان، مرجع صدور گواهینامه ایزو مناسب را انتخاب می‌کنید و باتوجه به زمینه فعالیت سازمان نوع گواهینامه ایزورا مشخص می‌نمایید. حالا وارد مرحله عملی گرفتن گواهی ایزوISOشوید.

  ابتدا بایدبه طراحی و تهیه نمونه مستندات ایزو بپردازید و بعداز آن مسیر به دو قسمت تقسیم می‌شود. اگرمتقاضی محترم، مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بااعتبارIAF راانتخاب کرده باشد ملزم به اجرای مستندات و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو می‌باشد و بعداز آن توسط یک کارشناس داخلی به ممیزی ابتدایی و رفع عدم انطباقات و معایب می‌پردازد و مجموعه را برای یک ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع ثبت و صدور گواهی نامه ایزوآماده می‌کند. ممیز مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو با اعتبارIAF باانجام ممیزی‌های مختلف و نبودن هیچ مشکلی رأی به ثبت و صدور گواهینامه ایزو می‌دهد.

  اگر مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF باشد سازمان‌ها و مجموعه‌های درخواست کننده ایزو می‌توانند بعد از مرحله طراحی و تهیه نمونه مستندات بصورت اختیاری هر زمانی که وقت دارندبه اجرای مستندات و پیاده سازی استاندارد‌های ایزوبپردازند. مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو بدون اعتبارIAF بدون هیچ سختگیری باانجام یک ممیزی داخلی توسط خود مجموعه گواهینامه ایزو را صادر می‌نماید.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

   

   

  Read more
 • گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

   Where can I get an ISO certificate

  گواهینامه ایزو | گواهینامه ایزو از کجا بگیریم؟

  اخذ گواهی نامه ایزو معتبر ، گرفتن گواهی ایزو معتبر ، دریافت گواهی نامه ایزو معتبر

   

  اخذ و دریافت ایزو معتبر با استعلام صدور

  امروزه مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو بسیار زیاد شده اند. اما همه آنها بصورت معتبر و قانونی فعالیت نمی‌کنند. بنابراین جهت تشخیص و شناسایی شرکت‌های معتبر صدور گواهینامه ایزوابتدا باید بایکسری اصطلاحات و لغات آشنا شوید تابتوانید بااتخاذ تصمیمات درست نتایجی مطلوب راکسب نمایید.

   

  آشنایی باIAF

  IAF چیست؟IAF بالاترین نهاد رسمی دردنیاست و مؤسس آن سازمان بین المللی استانداردISO می‌باشد‌.IAF مخففInternational Accreditation Forum بمعنای انجمن اعتباردهندگان بین‌المللی وظیفه نظارت برروی نهادهای دولتی هرکشوری رادارد. اکثر کشورهای دنیا ازطریق نماینده دولتی و رسمی خود عضو انجمنIAF هستند و اعتبار و اصالت فعالیتشان راجهت ثبت و صدور گواهینامه ایزو اعلام و اثبات می‌کنند. جتغ

   

  سایتIAF چیست؟

  سایت رسمی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی بنشانیWWW.IAF.NU می‌باشد و فقط و فقط باهمین نشانی سه حرفی و دامنه دو حرفی ایجاد شده است. سایتIAF توسط سازمانISO تشکیل شده و لیست تمامAB های فعال دردنیا ازطریق سایت رسمیIAF معرفی و منتشر شده است.

   

  آشنایی باAB

  AB چیست؟AB مخففAccerdiation Body بمعنای موسسه اعتبار دهنده می‌باشد.AB ها همان اعضای نهادIAF هستند.AB معتبر و رسمی تحت قوانین و الزامات صادره ازطرف انجمنIAF فعالیت می‌کند.AB ها براساس یکسری قوانین و دستورالعمل‌ها برروی کار مراجع صدور گواهینامه ایزو نظارت می‌کنند. مرکز اعتبار دهنده وAB کشور ایران بانام اختصاریNACI شناخته شده است.UKAS انگلستان وDAKKS آلمان وSAS سوئیس ازنمومهAB های دیگر هستند.

   

  سایتAB چیست؟

  سایتAB معتبر بایدبه همان نشانی درج شده درلیست انجمنIAF باشد. باتوجه باینکه ساخت سایتهای جعلی کار بسیار آسانی می‌باشد مشتریان و متقاضیان گواهینامه ایزو باید حواسشان جمع باشد اگر خواستند وارد سایتAB شوندبه آدرسی که مرکز و شرکت ثبت و صدور گواهی ایزو دراختیارش میگذارد اکتفا نکند و بامراجعه به سایتIAF وارد آدرس صحیحAB مربوطه شوند.

  آشنایی باCB

  CB چیست؟CB مخففCertification Body بمعنای مراجع صدور گواهینامه ایزو می‌باشد.CB ها عاملان اصلی ثبت و صدور انواع گواهینامه‌هایISO هستند. هرمرکز و هرشرکتی نمی‌تواند بعنوان مرجع معتبر، صدور ایزوراانجام دهد.CB هایی که تحت اعتبار و نظارت یکAB دولتی فعالیت می‌کنند می‌توانند بعنوانCB مرجع صدور معتبر گواهینامه ایزو معتبر و اصل راصادر نمایند.

   

  سایتCB چیست؟

  سایتCB محل بارگذاری کد رهگیری یاشماره گواهینامه ایزو می‌باشد. البته دریافت کننده گواهی ایزو نبایدبه آدرس مرکز مشاوره و ثبت و صدور گواهی نامه ایزو اکتفا کند و باید طبق معرفی لیستAB مرکز اعتبار دهنده اسم و نشانیCB رامطابقت دهد . هنگامی که ازاعتبارCB مطمئن شدید میتوانید کد رهگیری گواهی ایزو راداخل لیستCB معتبر مشاهده نمایید.

  مراحل نحوه استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو

  همانطورکه گفته شد مراجعی تحت عنوانCB ها ثبت و صدور گواهی ایزو راانجام می‌دهند. بنابراین جواب سؤال گواهینامه ایزو ازکجا بگیریم؟ مشخص و معلوم شد. موضوع دیگر تشخیص اعتبار و اصالت مراجع صدور ایزویاهمانCB ها می‌باشد. نحوه استعلام و ریجستری اعتبار و اصالت گواهی نامه ایزو صادر شده توسطCB ها چند مرحله می‌باشد.‌

  مرحله اول ورودبه سایتIAF جستجو و سرچ نامAB می‌باشد.

  مرحله دوم ورودبه سایتAB معرفی شده توسط آدرس دقیق مندرج شده درسایتIAF می‌باشد.

  مرحله سوم ورودبه سایتCB اعلام شده توسط سایتAB و جستجوی کدرهگیری مندرج برروی گواهی نامه ایزو می‌باشد.

  درواقع نحوه استعلام اعتبار و اصالت گواهی ایزو درروش بالا ازطریق سایت انجام می‌شود. سازمانها و شرکت‌های متقاضی ایزو بهنگام استعلام اعتبار مدرک ایزوISO باید مراقب کلاهبرداران و سایتهای جعلی و ساختگی باشند. نام دقیق و آدرس هرCB باید نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر مطابق باآدرس داخل سایتAB باشد و نام و آدرسCB هم نه یک کلمه بیشتر و نه یک کلمه کمتر داخل سایتIAF باشد.

   

  نحوه استعلام اعتبار و اصالت گواهینامه ایزو توسط مرکز امکان ثبت

  سازمانها و شرکت‌هایی که نمی‌توانندیا وقت برای استعلام اعتبار و اصالت مراجع ثبت و صدور گواهی ایزو و گواهی نامه ایزو ندارند کار استعلام و ریجستری اصل و غیر اصل بودن گواهی ایزو رااز مشاوران و کارشناسان مرکز امکان ثبت بخواهند. حتی اگر مشتری مرکزما نبودید می‌توانیداز مرکز صادر کننده گواهی ایزومورد نظرتان بخواهید عکس یک نمونه گواهینامه ایزو رابرای شما ارسال کند. شما عکس گواهی ایزو رابرای کارشناس ماارسال کنید. ظرف مدت پنج دقیقه بادلیل و منطق اصل یا نااصل بودن گواهی نامه ایزو رابرای شما مشخص می‌کنند.

  گواهی نامه ایزو | گواهی نامه ایزو را چگونه بگیریم؟

  متقاضیان محترم اخذ و دریافت انواع گواهینامه‌های ایزوISO بانام و اصطلاحات ایزو و مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر و نحوه استعلام و ریجستری اعتبار ایزوISO آشنا شدید. در ادامه مقاله بانحوه اخذ و چگونگی گرفتن ایزو، دریافت گواهینامه ایزو آشنا می‌شوید.

   

  راه گرفتن گواهی نامه ایزو چگونه است؟

  جهت اخذ و دریافت انواع گواهی نامه‌هایISO طبق اصول گرفتن هرنوع مدرک و گواهی ‌نامه‌ای فراهم سازی و ارائه یکسری مدارک لازم و ضروری می‌باشد. تهیه مدارک و اسناد مورد نیاز برای گرفتن گواهیISO اصلا پیچیده و سخت نمی‌باشد.

   

  مدارک لازم برای گرفتن گواهینامه ایزو چیست؟

  مدرک اول درخواست فرم ثبت نام گواهینامه ایزو و تکمیل آن می‌باشد.‌ فرم ثبت نام ایزو دارای آیتم‌های فارسی و انگلیسی مانند نام مدیرعامل، کد ملی، شماره موبایل و مشخصات سازمان و مجموعه متقاضی همراه بامشخص نمودن نام مرجع صدور گواهی ایزو و مشخص نمودن نوع گواهی نامه ایزو می‌باشد. متقاضی محترم می‌تواند فرم ثبت نام گواهینامه ایزو رااز مرکز مشاوره امکان ثبت دریافت نمایند و حتی درصورت سخت بودن مشخصات فرم راباکمک مشاور مرکز تکمیل نمایند.

  مدرک دوم تهیه نمونه مستندات ایزوISO است. مستندات شامل قوانین و دستورالعمل‌های تدوین شده ازطرف سازمان ایزو می‌باشند. مستندات ایزو همانند استانداردهای ایزوشامل دو بخش عمومی و تخصصی می‌شوند. مرکز امکان ثبت کلیه مستندات مهم و پرکاربرد راتهیه و تنظیم نموده و بصورت رایگان دراختیار سازمان‌ها و شرکت‌های متقاضی گواهینامه ایزوISO قرار میدهد.

  مشخص نمودن اهداف سازمان، انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو

  مرحله بعدبا انجام مشاوره اهداف و برنامه‌های سازمان باید تعیین شود. بامشخص شدن اهداف و چشم اندازها نوع مرجع ثبت و صدور گواهی ایزو بدرستی انتخاب می‌گردد. مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو بااعتبارIAF و غیرIAF فعالیت می‌کنند. سازمانها و شرکت‌های بااهداف صادرات باید حتما جهت گرفتن گواهی ایزو ، مراجع و مرکز ثبت و صدور ایزو بااعتبارIAF راانتخاب نمایند. مجموعه‌ها و سازمانهای بااهداف شرکت درمناقصات، تبلیغات و بازاریابی، برندسازی می‌توانندبا توجه به بودجه مالی و اقتصادی و درخواست کارفرما و فورس زمانی که دارند یکی ازانواع مراجع ایزوIAF یا غیرIAF راانتخاب نمایند.‌

   

  تفاوت میان مراجع صدور ایزوIAF و غیرIAF چیست؟

  مراجع صدور ایزوIAF (CB بااعتبارIAF ) مراکز و شرکت‌های معتبری هستندکه تحت اعتبار یکAB عضو انجمنIAF ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند.

  مراجع صدور ایزو غیرIAF (CB بدون اعتبارIAF ) مراکز و شرکت‌هایی هستندکه تحت اعتبار یکAB بدون عضویت انجمنIAF ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام می‌دهند.

  تفاوت میان دو مرجع صدور گواهینامه ایزوIAF و غیرIAF درزمان، هزینه، طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو و انجام ممیزی نهایی توسط کارشناس مرجع صدور ایزو می‌باشد. مدت زمان و هزینه گرفتن گواهی ایزو بااعتبارIAF خیلی زیاد و طولانی می‌باشد ولی مدت زمان و هزینه گرفتن گواهی ایزو بدون اعتبارIAF خیلی کم و کوتاه می‌باشد.

   

  مشخص نمودن زمینه فعالیت سازمان، انتخاب نوع گواهینامه ایزو

  بامشخص شدن اهداف سازمان و انتخاب نوع مرجع صدور گواهینامه ایزو نوبت به مشخص نمودن زمینه فعالیت سازمان و انتخاب نوع گواهینامه ایزوISO می‌رسد. سازمان بین‌المللی استانداردInternational Organisation for Standardiztion وظیفه تهیه و تدوین انواع استانداردها و قوانین و الزامات‌ مربوط بتمام مشاغل و انواع کسب و کارها رابرعهده دارد. استانداردهای تدوین شده هرسال یکبار مورد بازبینی و ویرایش قرار می‌گیرندتا مطابق بانیازهای مشتریان و مصرف کنندگان بروز شوند.

   

  انواع قوانین و استانداردهای سازمان ایزوISO

  کلیه استانداردهای ایزو دردودسته طبقه بندی شده‌اند. دسته اول استانداردهای سیستم‌های مدیریتی ( عمومی و تخصصی ) و دسته دوم استانداردهای محصولات و خدمات. استانداردهای سیستم‌های مدیریتی درحوزه عمومی ازپرمصرف ترین و پرکاربردترین انواع گواهینامه‌های ایزو می‌باشند. قوانین و الزامات استانداردهای سیستم مدیریتی عمومی طوری تنظیم و تدوین شده‌اند که شامل حال تمام فرآیندها درتمام سازمان‌ها و مجموعه‌ها می‌شوند.

   

  استانداردهای عمومی و تخصصی پرکاربرد ایزو کدامند؟

  اولین و پرکاربردترین نوع استاندارد ایزو سیستم مدیریت کیفیت باکد شناساییISO 9001 می‌باشد. متن قوانین و الزامات استاندارد سیستم مدیریت کیفیت طوری طراحی شده که موجب افزایش سطح کیفیت محصولات و خدمات می‌شود و بهبود مستمر و بهره وری بیشتر و توسعه پایدار و افزایش سود آوری ازمزایا و فواید این نوع استاندارد است. ایزو ۹۰۰۱بعنوان یک گواهی پایه پیش نیاز تمام گواهینامه‌های ایزو عمومی و تخصصی می‌باشد.

  گواهی نامه ایزو ۱۴۰۰۱ استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی ، گواهی نامه ایزو ۴۵۰۰۱استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۰۲ سیستم مدیریت کیفیت رسیدگی بشکایات مشتریان ، گواهی نامه ایزو ۱۰۰۰۴ سیستم مدیریت کیفیت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی نامه ایزو ۲۲۰۰۰ سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، گواهینامه ایزو ۱۳۴۸۵ سیستم مدیریت کیفیت ویژه تجهیزات پزشکی ، گواهینامه ایزو ۲۹۰۰۱سیستم مدیریت کیفیت – نفت، گاز و پتروشیمی ، گواهینامه ایزو ۱۰۰۱۵ استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – آموزش

  پیاده سازی استانداردهای ایزو ، ممیزی استانداردهای ایزو ، ثبت و صدور استانداردهای ایزو

  استقرار سیستم‌های مدیریتی و استانداردهای ایزو مرحله بعداز انتخاب نوع گواهینامه ایزو می‌باشد. سازمان متقاضی چنانچه ازطریق مراجع صدور گواهی ایزوIAF دار اقدام به دریافت گواهینامه ایزوکرده باشد اجباربه پیاده سازی واقعی استانداردهای ایزو می‌شود. درنهایت باانحام ممیزی و بررسی نواقص و معایب و برطرف کردن عدم انطباقات ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام می‌شود

   

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو 9001 | عناصر ایزو 9001

   گواهینامه ایزو 9001 | عناصر ایزو 9001

  گواهینامه ایزو 9001 | عناصر ایزو 9001

  برنامه ریزی - انجام - بررسی - عمل

  Plan-Do-Check-Act (PDCA) یک رویکرد فرآیندی است که فرآیندها و سیستم ها رابرای ایجاد چرخه ای ازبهبود مستمر مدیریت می کند.QMS رابه عنوان یک سیستم کامل درنظر می گیرد و مدیریت سیستماتیکQMS رااز برنامه ریزی و اجرا تابررسی و بهبود فراهم می کند.PDCA به سازمان‌ها کمک می‌کند تا به رضایت مشتری بهتر و در نتیجه سطوح بالاتری از اعتماد مشتری نسبت به توانایی‌های سازمان برای برآوردن نیازهای مشتری دست یابند.

  مراحلPDCA به شرح زیر است:

  رویکرد مبتنی بر ریسک و زمینه سازمان

  بند 4 درISO 9001:2015 "زمینه سازمان" است که به درک اولویت های سازمان و ذینفعان آن و همچنین خطرات ناشی از تغییر قریب الوقوع می پردازد. زمینه به تمام موضوعاتی (داخلی و بیرونی، منفی و مثبت) اشاره دارد که بر سازمان تأثیر می گذارد و تحت تأثیر فرصت ها و خطرات موجود است، مانند:

  مسائل خارجی مسائل داخلی

  ارزش های حقوقی سازمان

  فرهنگ فناورانه سازمان

  دانش رقابتی سازمان

  عملکرد بازار سازمان

  عملکرد فرهنگی سازمان

  عملکرد اجتماعی سازمان

  عملکرد اقتصادی سازمان

  از آنجایی که درک این موضوعات از برنامه ریزی استراتژیک در سطح اجرایی ناشی می شود، "زمینه سازمان" تضمین می کند که رهبری از اهمیتQMS یکپارچه در اولویت های استراتژیک سازمان آگاه می شود، که همچنین مکمل اولویت های بخش 5 در مسئولیت های رهبری است.سازمان‌ها همچنین باید محدودهQMS را در نظر بگیرند تا اطمینان حاصل کنند که کاربرد و مرزهای آن در خدمت نیازمندی‌های طرف‌های ذینفع (اعم از داخلی و خارجی) و محصولات و خدماتی است که هسته اصلی کسب‌وکار سازمان را تشکیل می‌دهند. "زمینه" همچنین ممیزی از فرآیندهای موجود و الزامات فرآیندهای جدید و همچنین منابع و ورودی های مورد نیاز برای پشتیبانی از آنها را که ممکن استQMS به آن نیاز داشته باشد، پوشش می دهد.

  تفکر مبتنی بر ریسک همیشه بخشی ازISO 9001 بوده است، اما استاندارد 2015 این رویکرد را واضح تر کرده است. در حالی کهISO 9001:2015 گاهی اوقات به نظر می رسد "ریسک" را به عنوان نقطه مقابل "فرصت" نشان می دهد، اما در واقع مفهوم دقیق تری از ریسک را همانطور که برای یک سازمان اعمال می شود ارائه می دهد. در این رویکرد، فرصت‌ها از موقعیت‌های مطلوبی که برای دستیابی به یک نتیجه مثبت در نظر گرفته شده‌اند، به وجود می‌آیند، مانند توسعه یک محصول جدید یا تقویت محصول قدیمی برای جذب مشتریان جدید یا ورود به بازار جدید. چنین فرصت هایی می توانند خطرات مرتبط با تغییر را نیز به همراه داشته باشند. به عنوان مثال، بهبود یک محصول قدیمی‌تر می‌تواند مشتریان موجود را بیگانه کند یا مشکلات زنجیره تامین را هنگام تامین قطعات برای تعمیر مدل‌های قدیمی‌تر ایجاد کند.  ISO 9001:2015بنابراین ریسک را نه به عنوان احتمال از دست دادن یا آسیب، بلکه به عنوان "اثر عدم اطمینان" تعریف می‌کند.ix ریسک احتمال از دست دادن را به همراه دارد، اما احتمال فرصت را نیز به همراه دارد. نه همه ریسک‌ها منجر به ضرر و نه فرصت‌ها می‌شوند، اما آگاهی از شرایطی که هر یک از آنها می‌توانند ایجاد شوند منجر به یکQMS مؤثرتر می‌شود که نتایج مثبت را تسهیل می‌کند و نتایج منفی را کاهش می‌دهد.

  ISO 9001:2015 روش های تجویزی را برای پیاده سازی یا مستندسازی مدیریت ریسک در یک سازمان ارائه نمی کند. مانند سایر بخش‌های استاندارد، این بر عهده هر سازمانی است که رویکرد خود را برای مدیریت ریسک و سطح ریسکی که با آن راحت است تعیین کند.

  مشارکت رهبری

  ISO 9001:2015 رهبری را ملزم می کند که از موقعیت حمایت ازQMS به مشارکت در موفقیت آن حرکت کند. رهبری مسئول اطمینان از اینکهQMS بر نیازهای مشتری متمرکز است و برای ایجاد و ابلاغ خط مشی کلیQMS برای سازمان است. رهبری همچنین الزامات زیر را برای نشان دادن تعهد خود بهQMS دارد:

     مسئولیت پذیری برای اثربخشیQMS.

     اطمینان از همسوییQMS با زمینه و استراتژی سازمان.

     ادغامQMS در فرآیندهای موجود سازمان.

     ترویجQMS و تفکر مبتنی بر ریسک.

     به دست آوردن منابع مورد نیاز برایQMS

     بیان اهمیت پایبندی بهQMS.

     تضمین موفقیتQMS.

     حمایت از کارکنانی کهQMS را حفظ می کنند.

     ترویج بهبود مستمرQMS.

     حمایت از رهبری در سایر زمینه هایی که ازQMS پشتیبانی می کنند.

  برای رهبری بسیاری از سازمان‌ها، حتی سازمان‌هایی که گواهینامهISO 9001:2008 یا سایر استانداردها را دارند، این مسئولیت‌های جدید می‌تواند قلمرو جدیدی باشد، بنابراین متخصصان کیفیت باید خود را آماده کنند تا نقش معرفی و آموزش این اصول را به رهبری خود بر عهده بگیرند.

  ساختار یکپارچه سطح بالا

  ISO از اوایل دهه 1990 یک ساختار واحد برای استانداردهای سیستم مدیریت (MSS) ایجاد کرده است. هیئت مدیریت فنیISO یک گروه مشاوره فنی برای توسعه این الزامات ایجاد کرد و در سال 2011 آنها را به عنوان ضمیمهSL در دستورالعمل هایISO/IEC منتشر کرد.

  تأثیر اساسیAnnex SL این است که تمام استانداردهایISO اختصاص داده شده به الزامات سیستم مدیریت، از جملهISO 9001:2015 ،ISO 14001:2015 وISO 45001:2018 ، اکنون دارای عناصر یکسان زیر هستند:

  عناوین بندها

  دنباله عناوین بندها

  متن، و

  اصطلاحات و تعاریف

  یک مثال کاربردی از ساختار سطح بالا درISO 9001:2015 وISO 14001:2015 را برای سیستم های مدیریت محیطی نشان می دهد، با تفاوت های جزئی برای تطبیق با الزامات خاص هر یک.

  این واقعیت که زبانPDCA و تفکر مبتنی بر ریسک در سرتاسر استاندارد در هم آمیخته شده است، همراه با رویکردISO در ارائه استانداردها بدون اینکه دستوری به سازمان ها بگوید چگونه کار کنند، به این معنی است که ایجاد نقشه راه دقیق برایISO 9001 برای سازمان ها دشوار است: گواهینامه 2015. در واقع، بسته به نوع سازمان و اولویت های آن، مسیرهای متعددی برای صدور گواهینامه وجود دارد. جدول 6 یک رویکرد ممکن برای نگاشت عناصرPDCA، تفکر مبتنی بر ریسک، و مشارکت رهبری در ساختار سطح بالا تجویز شده توسط ضمیمهSL، و همچنین برخی از استانداردهایISO مکمل را نشان می دهد که می تواند در هر مرحله از پیاده سازی کمک کند. همانطور که در پیوستB ISO 9001:2015 تعریف شده است

  این رویکرد برای همسویی ساختار با عناصر اساسیPDCA، تفکر مبتنی بر ریسک، مشارکت رهبری و استانداردهای مکمل می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا جزئیات استاندارد و نحوه اعمال آنها را در اولویت‌های خود درک کنند. یک نقشه دقیق‌تر می‌تواند تمام مکان‌هایی را که عناصر در آن‌ها با هم همپوشانی دارند و در همان بخش مکمل یکدیگر هستند را برجسته کند، که رویکردی ظریف‌تر و پیچیده‌تر را ارائه می‌دهد که ممکن است به نفع سازمان‌های پیچیده‌تر باشد.

  مستندات

  تکرارهای قبلیISO 9001 به دلیل تحمیل بار بیش از حد برای اسناد بر دوش سازمان‌ها مورد انتقاد قرار گرفته است. این به هر سازمان بستگی دارد که رویکرد خود را برای نگهداری، حفظ و نگهداری تمام اسناد تعیین کند.

  ISO 9001:2008 به دستورالعمل های مستنداتQMS مندرج درISO/TR 10013:2001 پایبند بود، که بین سوابق، فرآیندها و کتابچه های راهنمای کیفیت به روشی بسیار تعریف شده تمایز قائل شد.xv ISO 9001:2015 این دسته ها را به یک دسته کلی ساده کرده است از «اطلاعات مستند»ISO 9001:2015 از عبارت "حفظ اطلاعات مستند" برای پیشنهاد اسناد کاری که نیاز به به روز رسانی دارد، مانند رویه ها و دستورالعمل های کاری، استفاده می کند و از "حفظ اطلاعات مستند" برای پیشنهاد سوابق استفاده می کند، که اسناد تکمیل شده و بایگانی شده است که شواهدی از انطباق گذشته ارائه می کند. با الزامات در حالی کهISO 9001:2015 به طور صریح دسته‌هایی از اسناد مانند رویه‌ها، دستورالعمل‌های کاری، کتابچه‌های راهنمای کیفیت و سوابق را بیان نمی‌کند، سازمان‌ها همچنان باید به تعاریف و دسته‌های ارائه‌شده درISO/TR 10013 برای راهنمایی در مورد گزینه‌های مستندسازی نگاه کنند. . با این حال، این مسئولیت سازمان است که بهترین رسانه یا نوع را برای مستندات خود تعیین کند. سازمان ها همچنین می توانند به دنبال راهنمایی در مورد مستندات از نویسندگان فنی و تحلیلگران تجاری خود باشند. در مواردی که عبارت «اطلاعات» مقدم بر «اسناد» نباشد،ISO 9001:2015 نیازی به مستند بودن اطلاعات ندارد.

  این رویکرد کمتر تجویزی به سازمان‌ها اجازه می‌دهد تا محدوده خود را برای مستندسازی تعیین کنند و الزامات را برای منابع خود مقیاس‌بندی کنند. با این حال، توجه به این نکته حائز اهمیت است که فقدان جهت تجویزی با کاهش مسئولیت‌های مستندسازی یکسان نیست. بخش 7.5 مسئولیت های کلی را برای اسنادی که اثربخشیQMS را تضمین می کند، تعیین می کند. کارشناسان موضوع مناسب سازمان‌ها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که اسناد تابع حاکمیتی است که به کنترل، توزیع، ذخیره‌سازی، نگهداری، امنیت و دفع می‌پردازد.

  گنجاندن تفکر مبتنی بر ریسک درISO 9001:2015 تأثیر مستقیمی بر پیچیدگی اسناد مورد نیاز برای هر سازمان دارد. اساساً، هر چه خطر عدم قطعیت بیشتر باشد، الزامات بیشتری برای مستنداتی که به طور مؤثر پیچیدگی آن خطر و گستره کامل اقداماتی را که سازمان برای کاهش آن انجام می دهد، نشان می دهد.

  ISO 9001:2015 در مورد فرآیندهایی که نیاز به مستندات دارند، تجویزی است. این اطلاعات در سرتاسر استاندارد قرار دارند و در یک بخش قرار نمی‌گیرند، که تعیین کمیت دقیق آنچه را که باید انجام دهند برای خواننده دشوار می‌کند. جدول 7 تمام اطلاعاتی را که نیاز به مستندات درISO 9001:2015 دارد نشان می دهد:

  همانطور که در بالا ذکر شد، سازمان ها ملزم به اصلاح سیستم شماره گذاری خود برای اسناد خود نیستند تا تغییرات ساختاریISO 9001:2008 را برآورده کنند، اما انجام این کار مطمئناً می تواند انتقال بهISO 9001:2015 را آسان کند و کارایی قابل توجهی را به مدیریتQMS اضافه کند.

  چگونه می توانید گواهیISO 9001:2015 را دریافت کنید؟

  سازمان‌هایی که به دنبال دریافت گواهینامهISO 9001:2015 هستند احتمالاً در یکی از دو گروه قرار می‌گیرند: سازمان‌هایی که هرگز گواهینامهISO 9001 را دریافت نکرده‌اند، و. کسانی که قبلاً گواهینامهISO 9001:2008 را دریافت کرده اند و باید بهISO 9001:2015 به روز شوند. در حالی که سازمان‌هایی که قبلاً کار صدور گواهینامه استاندارد 2008 را انجام داده‌اند، در موقعیت خوبی برای انتقال هستند، سازمان‌هایی که هنوز بهISO 9001 رسیدگی نکرده‌اند، ممکن است از انبوه اطلاعاتی که با آنها مواجه می‌شوند، مرعوب شوند. در این بخش، ما به این خواهیم پرداخت که چگونه سازمان‌های هر یک از این گروه‌ها می‌توانند گواهینامه خود را مطابق با استاندارد 2015 انجام دهند.

  شروع صدور گواهینامه بهISO 9001:2015

  جدول 4 در این مقاله به تفصیل ساختارISO 9001:2015، روشی که در آن ساختار با رویکردPlan-Do-Check-Act ترسیم می شود، مسئولیت ها در هر مرحله و استانداردهای مکملی که یک سازمان می تواند استفاده کند، ارائه می دهد. آنها را در هر مرحله راهنمایی کند. راهنمایی از مستندات مختلفISO را ترکیب می کند و نقشه سطح بالایی از تغییر ورژن گواهینامه را نشان می دهد.

  یادآوری مجدد این نکته ضروری است کهISO گواهینامه ها را انجام نمی دهد. مجمع بین‌المللی اعتباربخشی (IAF) سازمان‌های ارزیابی را در سراسر جهان ارزیابی می‌کند و اطمینان می‌دهد که آنها می‌توانند به طور مناسب و یکنواخت، سازمان‌های صدور گواهینامه را مطابق با استانداردهایISO معتبر کنند

   

  {jcomments on}

   

  Read more
 • گواهینامه ایزو ISO

  گواهینامه ایزو ISO

  گواهینامه ایزوISO

  بطور معمول افراد زیادی از معنی و مفهوم گواهینامه ایزو با خبر نیستند و اغلب نمی دانند که این اصطلاح به چه منظور بکار برده میشود. اگر تعداد مشخصی از افراد جامعه را جمع کرده و در مورد مفهوم کلمه گواهی نامه ایزو از آنها پرس و جو کنید، تنها عده معدودی از ایشان اطلاعات کاملی دراین خصوص ارایه دهند و اکثرا یا هیچ نظری دراین رابطه نداشته، و یا فقط از طریق رسانه های عمومی با این گونه عبارات آشنا شده باشند. بطور حتم آنهم بدلیل تبلیغات شرکتها و موسسات مختلف صورت گرفته است که برای بالا بردن اعتبار محصولات یا خدماتشان ازآن استفاده مینمایند.

   

  معنی لغوی گواهینامه ایزوISO

  قبل از پرداختن به مفهوم و کاربردهای گواهی آیزو، لازم است ابتدا توضیحاتی درخصوص این واژه ارایه دهیم. در زبان فارسی کلمه گواهینامه بمنظور شهادت دهی در مورد موضوع خاصی ار برده میشود. بدین ترتیب عنوان نوعی مدرک یا نوشته میباشد که به تصدیق موضوعی خاص دلالت دارد. همانطور که در زبان عربی کلمه الشهاده و در ادبیات انگلیسیcertificate  این واژه را بیان میدارند. اما کلمه ایزو درحقیقت از زبان انگلیسی گرفته شده است که عبارت کامل آن،international standardization organizationبوده و معنی آن یکسان سازی میباشد. بنابراین میتوان مفهوم آیزو را، سازمان بین المللی استاندارد سازی بیان کرد که البته به عناوین گوناگون دیگری همچون: سازمان استاندارد جهانی ایزو ، سازمان استانداردIso و سازمان ایزو نیز خوانده میشود.

   

  گواهینامه ایزو مخصوص چه افرادی است؟

  بغیر از معنا، برای درک بهتر مفهوم این عبارت ضروری است تا در خصوص تاثیرات و کاربردهای گواهی ایزو اطلاعات جامعی بدست آوریم. درحقیقت ابتدایی ترین استانداردها بمنظور ارتقای سطح زندگی بشر بوجود آمدند ومقرراتی وضع گردید تا در راستای حفظ سلامتی انسان و نیز حفظ محیط زندگی انسان اعمال شود. این قوانین برای جلوگیری از تولید کالاهای مضر، و یا پیشگیری از خدمات نادرستی که باعث ایجاد آسیب فردی، اجتماعی میشود، مشخص میگردید. از این رو هر شرکت وتولید کننده ای برای اثبات سالم بودن محصولات وخدمات خود، میبایست مدرک معتبری از این سازمان در اختیار داشته باشد تااجازه عرضه تولیدات به او داده شود. بطور کل استانداردهای معین شده سازمان جهانی استاندارد سازی در دو مقوله خلاصه میشود:

  شاخصهایی برای کالاها و خدمات

  شاخصهایی برای سیستم های مدیریتی

  استانداردهای سیستم مدیریت

  سیستم های مدیریتی جدای از محصولات و خدمات هستند و اصولا این مقررات مشمول هر نوع موسسه ای ازجمله: شرکتهای تولیدی، ادارات بازرگانی، موسسات تجاری و پیمانکاری میگردد. این شاخص ها در مورد نحوه مدیریت و ساختار آن وضع شده و فرایندهای سازمانی را نظارت میکند. در ادامه به شرح برخی از این موارد میپردازیم.

   

  ایزو 9001 یا سیستم مدیریت کیفیت

  این سیستم بر کیفیت خدمات ویا کالاهای تولیدی دلالت دارد وبمنظور ارتقای سطح کیفی تولیدات و عرضه ها تهیه شده است. بدین ترتیب اصولی تدوین میشود که بموجب آن میزان مرغوبیت خدمات و تولیدات افزایش مییابد. بادریافت گواهیIso 9001، کارفرما حکم تایید سلامت تولید را دردست خواهد داشت.

   

  ایزو 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی

  بطور قطع نگهداری از منابع طبیعی و پایبند بودن به مقررات مربوط، حتی بدون کسب گواهینامه ضروری خواهد بود. اما بهر جهت این استانداردها برای رسیدگی به محیط زیست و جلوگیری ازآسیب رساندن به آن تصویب شده است. بااین طرح موسسات ملزم به رعایت کلیه قوانین و ملزومات درخصوص مسایل زیست محیطی خواهند بود. دارنده گواهیIso 14001 به نوعی تایید مینماید که، تمامی فرایندهای خود باتوجه به مقررات ذکر شده انجام رسانده و کوچکترین زیانی را به منابع طبیعی وارد نخواهند نمود.

   

  ایزو 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت

  ایزو45001 همانگونه که از نامش پیدا است، استانداردهای این گواهینامه دررابطه باسلامت و بهداشت کارکنان و محیط کاری است. قوانین وضع شده دراین سیستم باعث جلوگیری ازاتفاقات ناگهانی و غیرمترقبه خواهد شد و کارفرمایان رابر ثن میدارد تانسبت به گسترش رعایت ایمنی و بهداشت، اقدامات لازم را مبذول دارند. بنابراین نظام اجرایی موسسه بایستی بااین مفاد منطبق شده و آموزش های لازم نیز دراین خصوص صورت پذیرد. چنانچه شما هم بدنبال اخذ گواهینامه های آیزو هستید وبه اطلاعات کاملتری نیاز دارید، همکاران مادر مرکز امکان ثبت میتوانند آگاهی لازم رادر ارتباط باکلیه استانداردها، به سمع و نظر شما برسانند. بدین منظور، کافی است باشماره های مندرج درسایت تماس گرفته تا به مشاوران شرکت متصل شوید.

   

  شاخصهایی برای محصولات و خدمات

  استانداردهایی که حول تولید کالا و یا ارایه خدمات تصویب شده اند، درحقیقت هیچ گونه ارتباطی بانحوه مدیریت ها نداشته و اهداف متفاوتی دارند. بطور معمول این مصوبات صرفا درباره مشخصات فنی تولیدات وخدمات تدوین شده اند که تعدادشان بسیار است و چیزی حدود 24000 عنوان تاکنون دراین حیطه وضع گردیده است. برخورداری از این گواهی موجب بالا بردن اعتبار برند شده وتوجهات بسیاری را به خود معطوف خواهد داشت.

   

  دریافت لیست کامل استانداردهای ایزو

  مجموعه کامل استانداردIso  را میتوانید از سازمان بین المللی ایزو دریافت نمایید. بدین منظور میبایست به سایت رسمی سازمانiso به آدرس،www.iso.org  مراجعه فرمایید. سپس نام گواهی دلخواه خودرا در بخش جستجو وارد نمایید تا تمامی عناوین مربوط به آن برای شما نمایان گردد. البته این نهاد در قبال ارایه هر گواهینامه ، مبلغی رااز متقاضی دریافت میکند اما همچنان برخی از انواع پرکاربرد را بصورت رایگان به متفاضیان عرضه می نماید. همچنین میتوانید با مرکز سیستم کاران تماس گرفته وپس از ارائه درخواست خود، بروزترین نسخه استاندارد مورد نظر را دراسرع وقت تهیه نمایید.

   

  صادر کنندگان گواهینامه ایزو

  برخی بر این باورند که گواهی ایزو را سازمان استاندارد جهانی صادر میکند. درحالی که این موسسه تنها وظیفه: تهیه وتدوین، طراحی متن مصوبات و انتشار آنها را برعهده دارد و هیچ گونه نقشی در صدور هیچکدام ایفا نمیکند. برای این اهداف، انجمنIAF  درنظر گرفته شده است که وظیفه ثبت وصدور مدارک و اسناد رابر عهده داشته وبطور مستقیم بادیگر کشورهای عضو، جهت صادر کردن گواهینامه ها اقدام می نمایند. ایران نیز از اعضای رسمی این انجمن بشمار میرود.

   

  گواهینامه ایزو معتبر و نامعتبر

  همانطور که ذکر شد، تنها منبع حقیقی صدور گواهی ایزو، نهادIAF  می باشد. بهمین جهت در هر کشوری، تعدادی از شرکتها بعنوان نماینده رسمی این انجمن اجازه فعالیت و ثبت مدرک ایزو را کسب کرده اند. برای اخذ گواهینامه، معمولا متفاضی پس ازدریافت بندهای استاندارد ، شروع به پیاده سازی آنها نموده وسپس با درخواست از نماینده بازرسی انجام شده و نهایتا نشان ایزو اعطا میشود. چنین گواهینامه ای قطعا معتبر بوده و از سوی ارگان های مختلف قابل قبول میباشد. اما دراین میان برخی شرکتها اسناد جعلی را به جای گواهی اصل ارائه میدهند که تحت نظارت انجمنIAF  نبوده و اعتبار زیادی را بهمراه نخواهد داشت. ازاین رو شرکت امکان ثبت درنظر دارد با اطلاع رسانی کامل و جامع در این زمینه، شرایط اخذ گواهی اصلی را برای متقاضیان فراهم آورد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

   

  Read more
 • گواهینامه ایزو از آلمان

  گواهینامه ایزو از آلمان

  گواهینامه ایزو از آلمان

  سازمانی به نام ایزو هست که استانداردها همچنین خدمات درون آن تدوین می شود. درون این سازمان کشورهای زیادی عضو می باشد. که مکان اصلی این سازمان در ژنو سوئیس قرار دارد استانداردها درون این سازمان تهیه و بررسی می شوند غالبا با آراء زیادی مورد تایید قرار می گیرند و با نام استاندارد وارد عرصه جهانی می شوند. کار ایزو الزامات تعریف شده شغل و حرفه ای در قالب استاندارد وجود دارد. در این سازمان استانداردهای زیادی تدوین شده است که به دو دسته تقسیم می شوند. استاندارد ایزو عمومی و تخصصی . تمامی استانداردهای تدوین شده در سایت سازمان جهانیISO آخرین ورژن قرار می دهند. برای مطالعه این استانداردها به سایتWWW.ISO.ORG وارد شده و آنها را مطالعه کنید.

  از کشورهای عضو سازمان جهانی ایزو آلمان بوده که عضو نهادIAF می باشد. و نهاد بین المللیIAF مانند دیگر کشورها فعالیت می کنند.

  IAF چیست؟

  بالاترین نهاد بین المللی اعتبار دهندگان با عنوانIAF بالاترین نهاد اعتباردهی می باشد. استاندارد ایزو زیر نظر نهاد بالاتر به نامAB که مراجع اعتباردهنده برای مراجع صادر کننده ایزو بهCB اعتبار می دهند و اجازه صدور گواهی ایزو داده می شودAB ها باید ازIAF تبعیت کنند و تابع قوانینIAF باشند تا روال صادر کردن گواهی ایزو اصل انجام شود. این گواهی نامه تحت اعتبارIAF بوده و باAB های تحت نظرIAF اعتبار صدور می گیرد. درون سازمانIAF نمایندگانAB های بسیاری عضو هستند. مانندNACI که تنها مرجعIAF می باشد. از دیگر نمایندگان کشورهای دیگرDAKKS آلمان ،UKAS انگلستان ،ACCREDIA ، سوئیسSAS ، سوئیس ، همچنینAB کشور استرالیا می توانJAS-ANZ نام برد و باید بدانیم کهAB ها اجازه صدور تعداد محدودی از این گواهی ایزو را دارند. مثلا صدور ایزو13485 توسط AB انجام می شود. برای دیدن استاندارد ایزو به سایتIAF به آدرسWWW.IAF.NU وارد شوید.

  در دنیای امروزه دلالان بسیاری اقدام به ثبت و صدور گواهی ایزو می کنند و می گویند که گواهی نامه با اعتبارDAKKS آلمان می باشد و لوگویDAKKS وIAF می زنند. ولی این گواهی نامه تقلبی است. در آوریل سال 2021 مراجع صادر کننده ایزو حق ندارند درج لوگوAB وIAF را بر روی گواهی بزنند. وIAF خودش اقدام به رجیستری می کند. جهت این امر به سایتwww.iafcertsearch.org رفته و مشخصات خواسته شده وارد شوید و استعلام اعتبار ایزوiaf از آنجا گرفته شود.

  مرکز امکان ثبت یکی از مراکز بزرگ و منفعت متقاضیان مد نظر گرفته و در خصوص اصالت ایزو و صادر کننده ایزو با اعتبار کلیهAB های کشورها مانند آلمان در اختیار متقاضیان اخذ گواهی ایزو قرار می دهد. این مرکز با مشاورین که شناخت کامل از تمامAB ها دارند می توانند اطلاعات مفیدی در اختیار متقاضیان در خصوص مراجع صادر کننده ایزو وAB ها قرار دهند. اگر می خواهید از نحوه رجیستری انواع گواهی نامه ایزو بهره مند شوید با مشاورین خبره مرکز مشاوره بگیرید تا افراد سودجو و متقلب که خود را معتبر میدانند و با عوام فریبی و درج لوگو و برچسب و مهر برجسته با ترفند مختلف گواهی نامه فیک صادر می کنند گرفتار نشوید. این افراد با ساختن سایتهای جذاب و فریبنده گواهینامه های ایزو را در این سایتها که قابل رجیستری معرفی می کنند حتی نام ساختگی و با سو استفاده از نام برندهای مختلف و اضافه و کم کردن پسوند و پیشوند و بازی با کلمات شبیه این سایتها ساخته و معتبر معرفی و نام گذاری می کنند.

  مرکز سیستم کاران خدمات مشاوره رایگان برای متقاضیان ارائه میدهد

   

  گواهینامه ایزو از آلمان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو اصل

  گواهینامه ایزو اصل

  گواهینامه ایزو اصل

  چطور و چگونه بایستی گواهی نامه ایزو اصل بگیرم و تفاوت گواهی ایزو اصل و ایزو غیر اصل در چیست؟ تشخیص ایزو اصل و غیر اصل چطور ممکن هست؟ چگونه بفهمیم یک گواهینامه ایزو اصالت دارد؟ و سوالات متعددی که برای متقاضیان اخذ ایزو اصل پیش میاید. متاسفانه بسیاری شرکتها و افراد سودجو و سواستفاده گر هستند که از عدم آگاهی متقاضیان اخذ ایزو اصل سواستفاده می کنند و آنها را اغفال می کنند و با طراحی سایت با استفاده از القاب گول زنک و پول دادن به گوگل در صفحات اول و جزو لینکهای اولیه معرفی می شوند و از این موقعیت استفاده کرده و گواهی ایزو جعلی را به عنوان ایزو اصلی به شرکتها غالب می کنند

  شرکت اصلی صادر کننده گواهینامه ایزو

  شرکتها و سازمانهای اصلی گواهینامه ایزو توی کشور ما ایران همه خودشون رو معتبر معرفی می کنند و دارای اعتبار می دانند و مدعی اصالت و صدور گواهی ایزواصل هستند که البته هستند شرکتها که راست می گویند و واقعا گواهی ایزو اصلی و معتبر صادر می کنند و لی ممکنست در این بین بیایند و گواهی ایزو صادر کنند که تحت اعتبارIAF نیست و غیرIAF هست به همین جهت متقاضیان اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو اصلی باید کاملا آگاه و مطلع باشند و جهت شناخت گواهی ایزو اصل کاملا تحقیق و بررسی کنند.

  نحوه بررسی اصل بودن گواهینامهISO

  نحوه بررسی اصالت گواهی ایزو و اصل بودن گواهی نامه ایزو چیست؟ گواهی نامه ایزو اصل را چنین می توان مورد بررسی قرار داد و چنین میتوان گفت که مراجع صادر کننده ایزو را اصطلاحاCB می نامند که خود اینCB تحت اعتبار یک نهاد بالا دست با عنوانAB فعالیت می کند و مدیریت می شود وAB خودش گواهی ایزو صادر نمی کند بلکه مجوز صدور ایزو را بهCB می دهد و هر کشور برای خودشAB و یاAB هایی دارد که ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست وABکشور ایران نیزNACI نام دارد و خودAB بایستی تحت اعتبار و مدیریت یک نهاد بالا دست با عنوانIAF باشد و در نهادIAF عضویت داشته باشد پس به طور خلاصه می توان چنین گفت که مراجع صادر کننده ایزوCB بایستی تحت اعتبار یک نهاد اعتبار دهنده با نامAB فعالیت کنند که دارای عضویتIAF هست. اگر چنانچه یکCB با این روش اقدام به صدور ایزو کند قطعا ایزو صادر شده اصل هست. اما گاهی برخی از این مراجع از مجوز خودشان سواستفاده می کنند و گواهی ایزو غیرIAF صادر می کنند که عضویتIAF ندارد. درباره شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو هم همین اتفاقی می افتد و اشخاص و شرکتهای سودجو مدعی صدور ایزو اصل و با اصالت به ثبت و صدور گواهی ایزو غیرIAF اقدام می کنند

   

   

  برای گرفتن گواهینامهISO اصلی از کجا شروع کنیم؟

  برای گرفتن گواهینامه ایزو اصل و معتبر بهتره در ابتدا اطلاعات فنی و حقوقی و فنی لازم را از طریق کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت به دست بیاورید. کادر مجرب و مشاورین باتجربه امکان ثبت بصورت 24 ساعته تمامی خدمات مشاوره رایگان را تنها با یک تماس در اختیار شما قرار می دهند. این مرکز گواهینامه ایزو اصل و مدرکISO اصلی را با کمترین هزینه و زمان ممکنه با قابلیت استعلام و رجیستری در اختیار شما متقاضیان عزیز قرار می دهد. کلیه مستندات ایزو مرکز جهت بوجود آوردن یک سیستم نظام مند و بهره وری کافی بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده خواهد شد.

  با ما در ارتباط باشید....

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو با اعتبار IAF

  گواهینامه ایزو با اعتبار IAF

  گواهینامه ایزو با اعتبارIAF

  بر طبق آخرین تصمیمی که نهاد بین المللیIAF اتخاذ کرده است که در ماه آوریل 2021 این تصمیم گرفته و بهAB ها وCB ها ابلاغ گردید طبق این تصمیم هیچ کدام از لوگوAB وIAF بر روی گواهی نامه ایزودرج نمی گردد و درج لوگوIAF طبق این تصمیم و قانون جدید خلاف قوانین نهاد بین المللیIAF هست و دلیلش هم تنها خودIAF می داند و بیان نمی کند اما چیزی که مشخص هست از این تاریخ تا گرفتن تصمیمی جدید لوگوIAF بر روی انواع ایزو ثبت نمی گردد. با این قانون پسAB ها وCB ها حق درج لوگو را بر روی گواهی ایزو ندارند. با این حال چیزی که مشخص هست تمامی گواهی نامه های ایزوIAF فاقد لوگوIAF وAB خواهند بود و ندیدن لوگوIAF بر روی گواهی ایزو غیر عادی نیست. اما نهاد بین المللیIAF جهت این امر هم فکری کرده است و تمامی گواهی نامه های ایزو از طریقIAF رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد در حالیکه قبلا قانون به این شکل نبود و با توجه به این تصمیم عدم درج لوگوIAF مقرر شده که گواهی نامه های ایزو از سوی خودIAF رجیستری شود که طریقه رجیستری از سوی نهاد بین المللیIAF را در ذیل برایتان تفسیر خواهیم کرد.

  جهت اطلاع و کسب آگاهی و تعیین وضعیت اصالت گواهی ایزو صادره تحت اعتبار نهاد بین المللیIAF و اطمینان از اینکه گواهی صادره دارای اعتبارIAF هست و اصالت دارد و متقاضیان من باب اطمینان خاطر از رجیستری گواهی نامه ایزو تحت اعتبارIAF بایستی بدین طریق اقدام کنند و اینگونه از اصالت ایزوIAF مطمئن شوند که: ابتدا باید وارد سایتwww.iafcertsearch.org شوند و بعد از اینکه وارد سایت شدند اطلاعات خواسته شده در صفحه سایت را وارد کنند و بعد از اطلاعات وارد شده می توانند اصالتIAF بودن خود را رهگیری کرده و بررسی نمایند.

  IAF بزرگترین نهاد بین المللی هست که اینIAF بهAB ( مراجع اعتبار دهنده ایزو ) تمامی دنیا اعتبار می دهد و نمایندکان مختلفی از کشورهای مختلف به عنوانAB تحت اعتبارIAF فعالیت می کنند که از قوانینIAF بایستی تبعیت نمایند و به همین جهت این موضوع عدم درج لوگوIAF را این نهاد بهCB ها ( مراجع صادر کننده ایزو تحت نظارت و اعتبارAB ) وAB ها به طرق مختلف ابلاغ کرده اند و ایمیل کرده اند و اما با این تفاسیر شاید برخی ازCB وAB ها به دو دلیل درج لوگو را انجام دهند: اول یا اینکه ایمیل را دریافت نکرده و ایمیل به دستشان نرسیده و اطلاعی از این تصمیم ندارند و یا حتی در صورت دریافت ایمیل ممکنست شیطنت کنند و لوگوIAF را بر روی گواهی ایزو درج نمایند در حالیکه امری غیر قانونی هست و واقعا گواهینامه هایIAF صادر شده از این تاریخ به هیچ وجه لوگو ندارند به این امر بایست توجه شایانی کرد.

  عده ای از مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو دلیل عدم درج لوگوIAF را تحریمهای ظالمانه علیه ایران می دانند و معتقدند که این قضیه عدم درج لوگوIAF و ندادن بهAB جهت درج آن بر روی گواهی های ایزو تنها به دلیل تحریم اتفاق افتاده است.

  گروه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت به عنوان یکی از معتبرترین و بزرگترین مراکز معتبر جهت ثبت و صدور انواع گواهی ایزوتحت اعتبارIAF و به روزترین اطلاعات با وجود مشاوران معتبر و آگاه و خبره و خدمات مشاوره رایگان در خدمت متقاضیان می باشد

   

  گواهینامه ایزو با اعتبار IAF صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو برای رستوران

   

  گواهینامه ایزو برای رستوران

  ایمنی مواد غذایی یا بهداشت مواد غذایی به عنوان یک روش علمی برای توصیف آماده سازی و ذخیره سازی غذا به روش های استفاده می‌شود که از بیماری‌های ناشی از غذا جلوگیری میکند. بیماری مشابه ناشی از مصرف یک غذای معمولی به عنوان شیوع بیماری منتقله از طریق غذا شناخته می‌شود. برای جلوگیری از خطرات بالقوه که سلامتی را به خطر می‌اندازد باید یک سری از استانداردها در مجموعه برای ایجاد ایمنی مواد غذایی اعمال شود. برای جلوگیری از آسیب رساندن به مصرف‌کنندگان مسیرهای درون این خط ایمنی که باید لحاظ شود بین صنعت و بازار و سپس بین بازار و مصرف کننده است. با در نظر گرفتن شیوه های صنعت و بازار ملاحظات ایمنی مواد غذایی شامل خاستگاه مواد غذایی از جمله رویه‌های مربوط به برچسب گذاری مواد غذایی، بهداشت موادغذایی، افزودنی‌های غذایی و باقیمانده آفت کشها و همچنین سیاست‌های مربوط به بیوتکنولوژی و مواد غذایی و دستورالعمل‌های برای مدیریت واردات و صادرات دولتی است. بازرسی و صدور گواهینامه سیستم های مواد غذایی در درنظر گرفتن شیوه های مربوط به بازار و مصرف کننده می باشد. غذا می‌تواند عوامل بیماری زا را منتقل کند و هم می‌تواند منجر به بیماری یا مرگ انسان‌ها و یا سایر حیوانات شود. غذا می‌تواند به عنوان یک محیط رشد و تولید مثل برای باکتری ها و ویروس ها و قارچ ها و کپک ها عمل کند. در کشورهای توسعه یافته استانداردهای پیچیده برای تهیه غذا وجود دارد. در حالی که در کشورهای کمتر توسعه یافته استانداردهای کمترو اجرای کمتری از استانداردها وجود دارد. امید است که مدیران و مسئولان مجموعه‌های مرتبط با زنجیره تامین غذایی از جمله رستوران ها و فست فودها و فروشگاه‌های عرضه کننده مواد غذایی به موضوع ایمنی غذا و سلامت افراد جامعه اهمیت بیشتری دهند و با مطالعه مطالب فوق تمایل و علاقه پیدا کنند به اخذ گواهینامه‌های ایزو و استانداردهای مربوط به صنعت مواد غذایی تا کشور عزیزمان ایران هم جز آن دسته از کشورهای توسعه یافته و مطرح در حیطه مواد غذایی شود.

  آموزش اصول ایمنی مواد غذایی شامل موارد متعددی می‌شود. قوانین و دستورالعمل‌های ایمنی باید طوری تنظیم و اعمال شوند که تمام مراحل مربوط به غذا را در زنجیره غذایی در بر بگیرد. اصول ایمنی مواد غذایی عبارت‌اند از: آشنایی با خطرات مرتبط با انواع اصلی غذا و شرایط جلوگیری از رشد باکتری‌هایی که می‌توانند باعث مسمومیت غذایی شوند و از بروز بیماری جلوگیری کنند. مشکلات احتمالی مرتبط با بسته بندی محصول مانند نشت در بسته‌های خلآ – آسیب به بسته بندی و آلودگی آفات و همچنین مشکلات و بیماری‌های منتشر شده توسط هر گونه آفت و میکروب. حمل و نقل ایمن مواد غذایی که شامل رویه های ایمنی برای هر فرآیند مانند دریافت بسته بندی مجدد، ذخیره سازی مواد غذایی، آماده سازی و پختن، سرد کردن و گرم کردن مجدد، نمایش محصولات، حمل و نقل محصولات در هنگام خدمت به مشتریان، بسته بندی تمیز کردن و ضدعفونی کردن کنترل آفات حمل و نقل و تحویل است. همچنین علل بالقوه آلودگی متقابل را پوشش می دهد. تهیه غذا برای مشتریانی که به ویژه در معرض خطر بیماری ناشی از غذا هستند و همچنین کسانی که آلرژی و عدم تحمل دارند. روش‌های صحیح تمیز کردن و ضدعفونی کردن، محصولات پاک کننده و استفاده صحیح از آنها و نگهداری وسایل تمیز کننده، بررسی بهداشت فردی و شستن دست‌ها و لباس‌های محافظ. استانداردها و الزامات ایمنی مواد غذایی در سطح بین‌المللی با کدهایی مشخص و تنظیم شده‌اند و در هر ایالت و کشوری می‌توانند اجرا و طراحی شوند.

  گواهینامه‌های ایزو و سایر استاندارد‌های مرتبط با صنعت مواد غذایی

  گواهینامهISO 9001 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  گواهینامهISO 14001 استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

  گواهینامهISO 45001 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

  گواهینامهISO 10002 استاندارد سیستم مدیریت کیفیت – رسیدگی به شکایات مشتریان

  گواهینامهHSE استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و محیط زیست

  از جمله استانداردهای عمومی هستند که شامل حال تمامی مشاغل از جمله رستوران‌ها و مراکز مرتبط با مواد غذایی می‌شوند.

  گواهینامهISO 22000 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی

  گواهینامهHACCP استاندارد تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط بحرانی

  گواهینامهGMP الزامات شیوه‌های تولید خوب و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه

  گواهینامهSFBB استاندارد غذایی سالمتر، تجارت بهتر

  از جمله استانداردهای تخصصی هستند که فقط شامل حال مشاغل مرتبط با صنایع غذایی از جمله رستوران‌ها می‌شوند.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو برای صنایع غذایی

  گواهینامه ایزو برای صنایع غذایی

  گواهینامه ایزو برای صنایع غذایی

  گواهینامه ایمنی مواد غذایی: تفاوت بینGMP،HACCP،GFSI چیست؟

  درک کنید که کدام گواهینامه ایمنی مواد غذایی برای تجارت شما مناسب است

  ایمنی غذا یکی از دغدغه های مهم هر کسب و کار غذایی است ، اما بسیاری از گواهینامه های ایمنی این صنعت پیچیده و تفسیر آن دشوار به نظر می رسد.

  تعداد زیاد کلمات اختصاری می تواند روند صدور گواهینامه را گیج کننده کند. اما برای مشاغل کوچک و متوسط ، پیامدهای عدم وجود برنامه ایمنی مواد غذایی می تواند شدید باشد.

  چرا به برنامه ایمنی مواد غذایی نیاز دارم؟

  سیستم ایمنی مواد غذایی چیزی است که کیفیت و ایمنی محصولات شما را بهبود می بخشد.

  همچنین این پتانسیل را دارد که خطرات و هزینه فراخوان محصول را تا حد زیادی کاهش دهد زیرا می توانید به سرعت تشخیص دهید که چه دسته ای از محصولات شما تحت تأثیر کیفیت بد قرار می گیرند و فقط آن محصولات را فراخوانی می کنید.

  سیستم ایمنی مواد غذایی نیز چیزی است که ارزش نام تجاری را ایجاد می کند ، زیرا شما نشان می دهید که تلاش کرده اید یک روش مبتنی بر علم را برای رسیدگی به خطرات در کسب و کار خود پیاده سازی کنید.

  همچنین به رشد شرکت شما کمک می کند زیرا مشتریان شما آن را درخواست می کنند.هیچ خرده فروشی نمی خواهد محصولی را در قفسه های خود قرار دهد که با رویکردی دقیق در زمینه ایمنی مواد غذایی پشتیبانی نمی شود.

  GMP،HACCP وGFSI

  شرکتهایی که می خواهند از الزامات قانونی فراتر روند می توانند گواهینامه خود را در برنامه های داوطلبانه ایمنی مواد غذایی دریافت کنند. این گواهینامه ها به شما امکان می دهد به مشتریان خود بگویید که از کیفیت و ایمنی قابل اعتماد برخوردار هستند.

  برنامه های مختلف کیفیت غذا را بالا رفتن از پله در نظر بگیرید. در پایین پله هاGMP قرار دارد که مخفف عبارتGood Manufacturing Practices است و حداقل کاری است که هر شغلی باید داشته باشد.

  GMP ها زمینه را برای تولید و تهیه غذای ایمن در چندین حوزه عمومی مانند کنترل آفات ، بهداشت و بهداشت کارکنان فراهم می کنند.GMP ها را می توان معادل برنامه های پیش نیازHACCP دانست.

  تفاوت اصلی بینHACCP وGMP این است کهHACCP الزاماتی را برای کاهش ریسک در محصولات و مواد اولیه شما و همچنین الزامات مورد نیاز برای قابلیت ردیابی می افزاید.

  HACCP بیشتر معادل مقررات جدید دولت در زمینه ایمنی مواد غذایی است. اگر دارای گواهینامهHACCP هستید ، برای مجوزSFCR آماده خواهید شد. برای صدور مجوز دولتی برای صادرات خارج از استان خود ، نیازی به تأییدHACCP ندارید. فقط باید انطباق باSFCR را که تا حد زیادی معادلHACCP هستند نشان دهید.

  سطح بعدیHACCP GFSI است که مجموعه ای از هنجارها است. سه مورد از محبوب ترین ها برای خرده فروشان کاناداییBRC،SQF وFSSC 22000 هستند. هر سه معادل در نظر گرفته می شوند ، اما مشاغل بر اساس تجربه و موقعیت جغرافیایی خود یکی را ترجیح می دهند.

  هنجارهایGFSI حتی ازHACCP شدیدتر است ، بنابراین برای مثال آنها نیاز به تأیید سوابق پزشکی برای کارکنان و یک برنامه دفاع غذایی دارند.GFSI همچنین الزامات اضافی برای تامین کنندگان دارد.

  تأمین کنندگان شما باید از هنجارهای خاصی پیروی کنند. آنها در حالت ایده آل دارای گواهینامهHACCP هستند یا گواهی تجزیه و تحلیل و نامه های ضمانت نامه را ارائه می دهند.

  سرمایه گذاری که نتیجه می دهد اخذ گواهینامه ایمنی مواد غذایی نه تنها برای حفظ ایمنی و سلامت مصرف کنندگان مهم است بلکه کسب و کار شما را نیز ایمن و سالم نگه می دارد.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو برای فست فود

   ISO 22000 CER

  گواهینامه ایزو برای فست فود

  ایمنی مواد غذایی به وجود خطرات ناشی از غذا در نقطه مصرف توسط مصرف کننده مربوط می‌شود و از آنجایی که معرفی خطرات ایمنی مواد غذایی می‌تواند در هر مرحله از زنجیره غذایی رخ دهد کنترل کافی در سراسر زنجیره غذایی ضروری است. بنابراین ایمنی مواد غذایی از طریق تلاش های مشترک همه طرف‌های شرکت‌کننده در زنجیره غذایی تضمین می‌شود.

  امروزه با پیشرفت علم و تکنولوژی تمامی افراد مشغول در حوزه زنجیره تامین غذایی برای تضمین ایمنی مواد غذایی و محصولات و خدماتی که ارائه می دهند و همچنین جلب رضایت مشتریان و مصرف کنندگان می دانند که باید با قوانین و دستورالعمل های سازمان استاندارد جهانی هم قدم شوند و با درک کافی از الزامات استاندارد های مرتبط و درک رویکردهای مختلف ممیزی در مجموعه خود به نتیجه مطلوب دست یابند.

  استانداردهای بین المللی و ملی زیادی هستند که طراحی و اجرای آنها در هر مجموعه مربوط به صنایع غذایی از جمله رستوران ها و آشپزخانه ها و فست فودها موجب ایجاد یک سیستم مدیریت ایمنی در مواد غذایی شده است. گواهینامه ایزو ۲۲۰۰۰ به عنوان یک استاندارد بین‌المللی می‌باشد، که در تمام جهان شناخته شده است. گواهینامهHACCPیک استاندارد ملی مربوط به کشور آمریکا است که البته در کل دنیا رواج پیدا کرده است. البته در سال ۲۰۰۵ استانداردHACCPپایه و مبنای ایزو ۲۲۰۰۰ قرار گرفت و استانداردHACCP تحت عنوان استاندارد نقطه کنترل بحرانی و تجزیه و تحلیل خطر به نام گواهینامه بین المللی مطرح گردید.

  گواهینامهISO 22000 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی یک گواهینامه تخصصی مدیریتی در حوزه ایزو می‌باشد. ولی یکسری از گواهینامه‌های عمومی هم هستند که قوانین و دستورالعمل‌هایشان قابلیت طراحی و اجرا در تمام سازمان‌ها و مشاغل را دارند و بالطبع برای مشاغل فعال در حوزه صنایع و مواد غذایی نیز کاربرد دارند. گواهینامهISO 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت وISO 14001 تحت عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی وISO 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی سه استاندارد عمومی و پرکاربرد می باشند. اخذ همزمان سه گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۴۰۰۱ و ایزو ۴۵۰۰۱ موجب ایجاد یک سیستم مدیریت یکپارچه در مجموعه متقاضی می‌شود. سیستم مدیریت یکپارچه را در اصطلاح گواهینامهIMS می‌نامند. مرکز سیستم کاران بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره در حوزه صدور گواهینامه ایزو ، گواهینامهIMS  را با افتخار بصورت رایگان خدمت متقاضیان اعطا می‌نماید.

  امور آشپزخانه و رستوران در ایران بعنوان یکی از هفت زمینه فعالیت خدماتی در وزارت تعاون، رفاه و امور اجتماعی مطرح می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت مشاغل مربوط به امور آشپزخانه و رستوران نیز به غیر از اخذ گواهینامه‌های ایزو و استاندارد‌های جهانی می‌توانند گواهینامه ملی تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی را نیز از اداره کار نیز اخذ نمایند. اکثر سازمانها و آشپزخانه‌ها و رستوران‌هایی که قصد حضور در مناقصات را دارند موظف هستند، گواهینامه تعیین صلاحیت شرکت‌های خدماتی یا در اصطلاح مجوز اداره کار را دریافت نمایند.

  شرایط اخذ گواهینامه‌ ایزو مرتبط با صنایع غذایی ( رستوران‌ها و فست فودها )

  شرایط اخذ گواهینامه‌های ایزو مفاد و جزئیات سخت و پیچیده‌ای ندارند و صرف نظر از بزرگی و کوچکی هر مجموعه‌ای براحتی قابل اخذ می‌باشند. هنگامی که مجموعه‌ای قصد تولید مواد غذایی و ارائه محصولات و خدمات به مشتریان و مصرف کنندگان داشته باشد مسلما باید ایمنی مواد غذایی و سلامت مصرف کنندگان را نیز تضمین نماید. بنابراین با توجه به اهداف داخلی و بین‌المللی که دنبال می‌کند می‌تواند درخواست انواع گواهینامه‌ها و استانداردهای ایزو مرتبط با صنایع غذایی را داشته باشد.

  مدارک لازم جهت اخذ گواهینامه ایزو مرتبط با صنایع غذایی ( رستوران‌ها و فست فودها )

  مدارک مورد نیاز جهت دریافت گواهینامه‌های ایزو یک فرم درخواست ساده می‌باشد و برای انجام پروسه اخذ مدرک ایزو نیازی به پرونده سازی‌های پیچیده و مدارک فیزیکی متعدد نمی‌باشد. فرم درخواست گواهینامه ایزو یا همانAPPLICATION FORM را مشاوران و کارشناسان مرکز مشاوره ایزو در اختیار شما قرار می‌دهند. فرم درخواست گواهینامه ایزو از یکسری آیتم‌های انگلیسی و فارسی تشکیل شده است. متقاضیان محترم نگران تکمیل فرم مربوطه نباشند، مشاوران و کارشناسان مرکز سیستم کاران بصورت ۲۴ ساعته برای ارائه خدمات برتر و مشاوره رایگان جهت تکمیل فرم در خدمت رسانی حاضر هستند.

  نحوه گرفتن گواهینامه ایزو برای رستوران و فست فود

  تکمیل فرم درخواست گواهینامه ایزو مرتبط با صنایع غذایی

  مشخص نمودن اهداف سازمان

  انتخاب درست مرجع صدور گواهینامه ایزو

  انتخاب درست گواهینامه ایزو

  طراحی و اجرای مستندات و پیاده سازی استانداردهای ایزو

  ممیزی داخلی و شناسایی عدم انطباقات توسط کارشناس مجموعه

  ممیزی خارجی و نهایی توسط بازرس مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  نگهداری از اصول و قواعد گواهینامه ایزو

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on} 

  Read more
 • گواهینامه ایزو برای مناقصه

  گواهینامه ایزو برای مناقصه

  گواهینامه ایزو برای مناقصه

  گواهینامه ایزو برای مناقصه شاید بتوان به جرات گفت که هدف اصلی و والای اکثریت نهادهاست که هنگام شرکت توی مناقصه ها کارفرمای مناقصه گزار ازشان درخواست می کند. در حوزه مناقصات گواهی نامه های زیادی از قبیل: گواهیhse یاhse – ms ، گواهی نامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع و اقسام گواهینامه های ملی و بین المللی نیز همگی از مواردی هستند که مورد درخواست کارفرمای مناقصه گزار از شرکتها و سازمانهای شرکت کننده مناقصه هست ولی گواهی ایزو و مدلhse یا همانhse – ms می توان گفت از همه گواهی نامه ها دارای عمومیت بیشتری هست. ایزو انواع بسیاری دارد و انواع گواهی نامه های ایزو که در ادامه بهشان اشاره می کنیم جهت مناقصات کاربردی هستند.

  گواهی نامه ایزو ، عامل مهمی جهت پیشرفت در کسب وکارها شده است. امروزه خدمات و کالاها و محصولاتی که دارای علائم ایزو هستند طرفداران بیشتری دارد و دلیل این مسئله شاخصه های استاندارد های ایزو می باشد. شرکتها و محصولاتی که نشان ایزو را یدک می کشند، به مراتب بیشتر از سایرین مورد استقبال قرار می گیرند. اما روش ثبت وصدور ایزو چگونه است. دراین مقاله سعی کرده ایم تااطلاعاتی دراین زمینه دراختیارتان قرار دهیم.

  شرايط اخذ گواهی ايزو برای مناقصات

  بالا بردن سطح اعتبار شركتها و مشاغل، مستلزم شرايط بخصوصي مي باشد كه به آساني بدست نمي آيد. سلسله مراتبي براي حصول اين امر وجود دارد وتحت عواملي انجام مي پذيرد. اما يكي ازاين عوامل كه نقش پر رنگي در جهت جلب نظر مشتريان وجود دارد، دستيابي به گواهینامه ايزو مي باشد. البته اين مسئله نيازمند صرف هزينه و زمان و انجام اقداماتي مي باشد. اطلاع از شرايط اخذ آرم ايزو براي كسب آن بسيار حائز اهميت است وما سعي كرده ايم كه اين اطلاعات رادراختيارتان قرار دهيم.

  مراجع صادر کننده گواهی ایزو درحالت اصالت زیر نظر انجمن جهانیIAF اعطا مي شود. انجمنIAF در هر کشورAB هایی رامعرفی می کند که وظیفه اعتباردهی به مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو، در آن کشور را دارد. این مراجع راCB گویند. تعداد زیادی از اینCB ها در كشور ما وجود دارند که بسیاری از آنها زیر نظرIAF نمي باشند. این مراکز برای ارائه آرم ايزو سختگیری زیادی از خود نشان نمي دهند و برای اجرای قواعد و الزامات گواهی ایزو درخواست شده، جدیت خاصی ندارند. شرکتهایی که از طرف این مراجع اقدام به اخذ گواهینامه ایزو می نمایند، بسیار آسان تر می توانند آن را بدست بیاورند. درنتیجه می توانند مراحل دریافت استاندارد ایزو را سریعتر به اجرا درآورند. البته اعتبار مدرک ارائه شده توسط این مراکز در حد بالایی نمی باشد و در بسياري موارد کاربرد نخواهد داشت. به عنوان مثال در مواردی که شرکتی اقدام به صادرات محصولات خود می نماید، این گواهینامه های ایزو چندان به کار آنها نخواهد آمد. نکته قابل توجه این است که، در صورتی که سازماني اقدام به اخذ گواهی ایزو با اعتبار کمتر از این مراجع می نماید، چنانچه درآینده نیاز به گواهینامه ایزو با اعتبار بالاتري داشته باشد، حتی برای صادرات کالا و یا خدمات خود، می تواند گواهینامه ایزو خودرا به گواهینامه معتبر تری تبدیل کند و البته این امر نیازمند اجرای کامل مستندات آن گواهی ایزو خواهد بود وهمچنين اختلاف هزینه هایي رانيز دربر خواهد داشت. درحقيقت اخذ گواهینامه ایزو آن هم با اعتبار جهانی هم سطح اعتبار شرکت یا سازمان متقاضی را بالا می برد وهمچنين اجرای مصوبات آن باعث پيشرفت کیفیت و ایمنی در فرايند هاي مجموعه خواهد شد اما از آنجا که پیاده سازی کامل الزامات گواهی ایزو ، زمان بر بوده و نيز مستلزم پرداخت مبالغ بالایی می باشد، بسیاری از شركتها به مراجعي تحت نظارت انجمنIAF نمي باشند روی می آورند.

  گواهینامه های ایزو انواع گوناگونی را دارا مي باشد و در مناقصات متعادل با زمینه فعالیت یک سازمان از شرکت متقاضی درخواست می گردد. برخی از ایزوها عمومی تر هستند و در تمام صنایع مورد استفاده قرار می گیرند و در مناقصات غالبا درخواست خواهند شد. برخی ديگر ازگواهينامه هاي ایزو تخصصی تر بوده وتنها دریک صنعت بخصوص کاربرد دارند. بسياري ازايزو ها نيز پیش نیاز دیگر گواهینامه هاي ايزو می باشند. کاربردی ترین ايزو ها، ایزو 9001 می باشد. ایزو 9001سیستم مدیریت کیفیت است. هدف از تعيين این استاندارد، بهبود سطح کیفیت محصولات و خدمات ارائه شده توسط سازمانها مي باشد. سازمانها و موسسات برای ارائه خدمات خود وهمچنین برای دریافت برخي ایزو هاي ديگر، می بایست ایزو 9001 رادریافت کرده باشند. جدای ازكاربردي بودن این گواهی، پیاده سازی دستورالعمل های آن، نقش بسیاری دربالا بردن میزان کیفیت محصولات سازمان ها می باشد. گواهی ایزو 14001نیز دارای عمومیت بالايي است. ایزو 14001، سیستم مدیریت محیط زیست می باشد كه الزامات آن باعث توجه بيشتر به منابع طبيعي ومحيط زيست شده وميزان آلودگيهاي زيست محيطي راكاهش مي دهد. . ايزو 45001 يا ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) ازجمله ايزو هاي عمومي بوده كه كاربرد هاي بسياري دارد. اجراي الزامات اين گواهي جهت بالا بردن امنيت وسلامت كاركنان تعيين شده وباعث كاهش خطرات وحوادث شغلي مي شود.

  از شرايط اخذ آرم ايزو طراحي استاندارد هاي گواهينامه ايزو براساس ساختار سازمان مي باشد. پس از تهيه طرحهاي استاندارد ايزو، گام بعد پياده سازي اين طرحها ومستندات ايزو مي باشد كه يكي ازبند هاي آن، آموزش پرسنل مجموعه مي باشد. پس ازبررسي وبازنگري هاي فراوان، مميزي توسط مركز صادر كننده ايزو انجام مي شود. مرجع صادر كننده ايزو كارشناسي رابه مجموعه فرستاده كه به آن افسر مميزي مي گويند. پس ازتاييد افسر مميزي، اگر اشكال عمده اي دراجراي مصوبات ايزو مشاهده نگردد، گواهي ايزو براي متقاضي صادر مي گردد اما چنانچه ايرادي ديده شود، مميزي به زمان ديگري موكول خواهد شد وسازمان مي بايست اقدام به رفع آن نمايد تا مميزي مجدد انجام شود. مراكز مشاوره نيز مي توانند متقاضيان رادر اين زمينه راهنمايي كرده وبه درخواست آنها، شرايط اخذ آرم ايزو را دركليه مراحل برايشان محيا نمايند.

  گروه کارگزاری امکان ثبت به عنوان بزرگترین و یکی از اولین مراکز مشاوره و ثبت و صدور گواهی ایزو ، انواع و اقسام گواهی نامه ایزو را متناسب نیاز سازمان صادر می کند. جهت شرکت در مناقصه و اخذ گواهی ایزو جهت شرکت در مناقصات و کسب اطلاعات کافی از خدمات مشاوره رایگان مرکز بهره ببرید و در سریعترین زمان ممکن به گواهی ایزو خود برسید.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو توف

   

  گواهینامه ایزو توف

  گواهی نامه ایزوTUV توف در حقیقت یکی از برندهای گواهیiso هست که با پسوندهای مختلفی وجود دارد. حتی گاهی شرکتها این عنوان را با نام یک گواهیiso اشتباه می گیرند و ممکنست فکر کنندtuv یک گواهی نامهiso هست و تنها نامش را شنیده اند اما غالب شرکتها می دانند کهtuv یک برند است که با پسوندهای مختلفی دیده می شود. مثل توف نوردtuv nord، توف نورسtuv north ، توف اینترسرتtuv intercert ، توف اینترنشنالinternationaltuv ، توف گروپtuv group، توف هسنtuv hesen ، توف آستریاtuv austria ، توف وردtuv world و توف تورینگنtuv thuringen و غیره و بسیاری برندهای دیگر که با استفاده از نامtuv توف برای خود برند ساخته اند و با پسوندهای مختلف و متعدد و متفاوت مراجعی معتبر و حتی نامعتبر با نامtuv توف می سازند.

  گواهی نامه ایزوTUV توف در خصوص انواع گواهیISO صادر می گردد و برندTUV توف را با پسوندهای مختلف می بینید که می توانید جهت اخذISO از طریق آنها استفاده نمایید.TUVNORD توف نورد یک برندIAF هست و همچنین توف تورینگنTUV THURINGEN و توف هسنTUV HESEN وTUV AUSTRIAتوف آستریا و توف اینترسرتTUV INTERCERT از جمله مراجعIAF هستند و در سطح بین المللی دارای اعتبارند و بسیاری از برندهای دیگر نیز غیرIAF هستند. مراجع صادر کنندهISO را اصطلاحاCB می گویند که خود اینCB های مراجع صادر کننده ایزو تحت اعتبار یک مرجع بالا دست با عنوانAB مراجع اعتبار دهنده ایزو ، اعتبار می گیرد و در نهایت خودAB ها نیز تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوانIAF اعتبار می گیرد و مجوز صدور می گیرد. سری دیگر مراجع غیرIAF می باشند وTUV توف هایی مثل توف نورثTUV NORTH و توف اینترنشنالINTERNATIONALTUV ، توف گروپTUV GROUP و توف وردTUV WORLD غیرIAF هستند. غیرIAF ،AB ها وCB های ساختگی و خصوصی می باشند که زیر نظرIAF نیستند و به همین دلیل اصطلاحا بهشان غیرIAF گفته می شود. در ادامه به یک تعریف و بیان کلی در خصوص گواهی نامه ایزوISO و مراجع صادر کنندهISO ایزو و نحوه دریافت ایزوTUV می پردازیم.

  گواهینامهiso ایزو از انواع گواهی نامه های مهم و اساسی برای شرکتها و موسسات و نهادها با زمینه های فعالیتی متفاوت هست. ایزو هاisoها الزامات بیان شده و استانداردهایی هستند که درون سازمان جهانی ایزوiso که درون ژنو سوییس قرار دارد تدوین می شوند و سپس منتشر خواهند شد و در قالب یک گواهی نامه زمانی که طراحی شده و مستند سازی و پیاده سازی می شوند صادر خواهد شد. گواهی نامه های ایزوiso بسیار متنوع و متعددند و جهت هر زمینه ی کاری یک ایزوiso و یک گواهی ایزوiso بیان می شود. گواهی نامه هایiso امروزه روز به عنوان یکی از مهمترین انواع و اقسام گواهی نامه ها برای شرکتها و سازمانهایی هست که می خواهند داخل مناقصات شرکت کنند و کارفرمای مناقصه گزار اکثرا و غالبا از آنها گواهیiso ایزو را درخواست خواهد کرد. همین طور در خصوص صادرات به بازارهای جهانی شرکتها و نهادها و سازمانها و موسسات نیازمند اخذ گواهینامه ایزوiso هستند و می باید کهiso را دریافت کنند. همچنینiso ایزو به عنوان یک ابزار تبلیغاتی هدفمند و اصولی، آگاهانه مورد استفاده قرار می گیرد و شرکتها و سازمانها جهت تبلیغات گواهی نامهiso را دریافت می کنند. بسیاری از شرکتها و موسسات به علت رقابت با رقبای همکار و هم فعالیت اقدام می کنند به اخذiso تا مشتریان را به واسطه ی دارا بودن گواهیiso جذب کنند. گروهی از شرکتها و نهادها جهت مطرح کردن خودشان در بازارهای داخلی و حتی بازارهای جهانی اقدام به اخذ و دریافت گواهیiso می کنند تا خودشان را مطرح نمایند و معتبر معرفی کنند و به واسطه یiso ، خودشان را در مقایسه ی با دیگر رقبا در بازار معتبر معرفی کنند. به هر صورت شرکتها به جهت اهداف مختلفی اقدام می کنند به دریافتiso که تنها خودشان می دانند. اما همگی اهداف نهایت به بهره وری و جلب و جذب مشتری و پیشرفت نهادها و سازمانها می انجامد.

  GIVE ISO 2

  مراحل اخذ گواهی نامه ایزوiso :

  انتخاب هدف از اخذ گواهیiso

  انتخاب نوع گواهینامهiso

  انتخاب مرجع ثبت و صدورiso

  مستند سازی و پیاده سازی گواهیiso

  ممیزی داخلی و خارجی ایزو

  ممیزی نهاییiso

  ثبت و صدور گواهیiso

  TUV نیز به عنوان یک مرجع ثبت و صدورISO جهت صدور گواهیISO مستلزم طی کردن این مراحل هست. توف نورد و مراجع معتبرIAF با پیشوندTUV همگی به دنبال طی این مراحل سختگیرانه تر انجام می پذیرد. پیاده سازی ایزو سختگیرانه صورت می گیرد و ممیزی نیز با سخت گیری انجام خواهد شد و ممیز در این مورد سختگیرانه تر عمل میکند و اما که در خصوص غیرIAF اینگونه نبوده و پیاده سازی و ممیزی به سهولت انجام خواهد گرفت.

  گروه کارگزاری رسمی امکان ثبت ، گواهیISO را ازTUV و تمامی مراجعTUV با پسوندهای مختلف معتبر را شناخته و متقاضیان محترم را جهت اخذ یک گواهیISO معتبر از مراجع معتبر با توجه به نیاز سازمان همراهی خواهد کرد. تمامی خدمات مشاوره مرکز ما رایگان خواهد بود.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو رایگان

  گواهینامه ایزو رایگان

  گواهینامه ایزو رایگان

  گواهینامه ایزو رایگان خواهان بسیاری دارد و این تنها یک عنوان هست که متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو ممکنه باهاش درون گوگل جستجو کنند و البته گواهینامه رایگان ایزو وجود خارجی ندارد مگر اینکه شرکتهای صادر کننده ایزو غیرIAF خدماتی رابه رایگان ارائه دهند، مثلا گواهینامه های آموزشی رایگان ، مستندات رایگان ایزو ، انواع گواهی ایزو رایگان بصورت اشانتیون و هدیه و یا طرحهای تخفیفی و رایگان مختلف برای مناسبتهای مختلف.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو

  مراحل اخذ ایزو را میتوان اینگونه تعریف کرد: انتخاب نوع گواهینامه ایزو ، انتخاب شرکت صادرکننده ایزو ، مستند سازی و پیاده سازی گواهی ایزو و گرفتن گواهی نامه اصل مدرک ایزو ازمرکز ما درخواست کنید. جهت گرفتن گواهی نامه ایزو اول هدف از گرفتن گواهی نامه ایزو مشخص کنید. شرکتها یا متقاضیان با اهداف خود قصد اخذ گواهینامه ایزو میکنند. اکثر سازمانها برای گرفتن گواهینامهISO بجهت تبلیغات سازمان خود اقدام می کنند. بعضی دیگر از سازمانها برای ورود به مناقصات همچنین بستن قرارداد با پیمانکاران مراحل اخذ گواهینامه ایزو سپری می کنند. شرکتهایی هم هستند جهت صادرات محصولات خود و ورود به بازار جهانی نیاز به دریافت گواهینامه ایزو دارند. هدف از گرفتن گواهینامه ایزو مشخص باشه سرعت بخشیدن به دریافت گواهینامه کمک میکند.

  هدف گرفتن شما از گواهینامه ایزو چیست؟

  اهداف میتواند طی مراحل اخذISO کمک فراوانی کند. بعضی وقتها با فتوشاپ میتوان از روی گواهی زده و کار راه انداز باشد. وقتی برای مناقصه نیاز گواهینامه داشته باشید میشه با دستکاری و ابزار فتوشاپ نمونه گواهی نامه موجود در گالری تصاویرwww.googel.com نتیجه مورد نظر دست یابید. معمولا شرکتهای بزرگ بدلیل اینکه اعتبار برایشان مهم است تمایل ندارن گواهینامه فتوشاپ برای خودش درست کنند همچنین تمایل ندارن انواع گواهینامه غیرIAF را بگیرند.

  IAF چیست؟

  نهاد رسمی جهانی مرجعIAF نام دارد این نهاد وظیفه دارد مراجع اعتبار دهنده شرکتها و سازمانهای ایزو را مدیریت کند. متقاضیان درخواست کننده گواهینامه اصل با اعتبار بالا حتما از اعتبار دهنده مرجعIAF اقدام کنید. با سایتIAF آشنا شوید چون سواستفاده کنندگان سایت این مراجع زیاد هستند. آدرس سایتWWW.IAF.NU مورد مهم بعدی اینکه مراحل اخذ گواهینامه ایزو از مراجعIAF هزینه همچنین زمان زیادی نیاز داشته جهت زیر ساختهای بیشتر و بهتر مثل مستندسازی و پیاده سازیایزو تمامی کشورها عضو اتحادیه ایی که مرجعIAF نام گرفته می باشند. همه کشورهای عضو متعهد و مقید به رعایت قوانین وضع شده هستند.

  مراجع غیرIAF

  مراجعی وجود دارند که عضویت مراجعIAF ندارند اگر هم داشته باشند عضویت نهادIAF ندارند. این سازمانها دارای تشکیلات زیبا و کاذب هستند، گواهینامه خوشکل دارند دارای بارکد ، انواع لیبل ، و بارکد جهت اینکه گواهینامه خود را معتبر معرفی کنند. حتی وب سایت هم معرفی کرده و می گویند که گواهینامه رجیستری می شود. این سایتها برای کشورهایی چون آلمان و انگلستان و کانادا میباشد. درایران م گواهینامه های غیرIAF کاربرد دارد. مانند شرکتهایی که قصد شرکت کردن در مناقصات را داشته یا قصد تبلیغات و برند سازی سازمان خود دارند. بدلیل اینکه تعداد این شرکتها یا سازمانها گواهینامه های زیاد می خواهند براشون نمی صرفه از مراجعIAF چه داخلی چه خارجی بگیرند.

  پیشنهاد مهم و کاربردی برای گرفتن گواهینامه ایزو

  توجه موارد بیان شده نوع زمینه فعالیت پیشنهاد میشود. مشتری برای دریافت اطلاعات تکمیلی برای صدور مراحل اخذ گواهینامه ایزو با کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت تماس گرفته اطلاعات تکمیلی و مفید کارشناسان زبده بصورت کاملا رایگان صحبت کرده اطلاعات بروز شده قوانین شرکتهای داخلی و خارجی میزان مستندات پیشنهاد مهم و کاربردی برای گرفتن گواهینامه ایزو ممیزی نحوه منیزی و ثبت و صدور گواهینامه ایزو زمان بندی دریافت ایزو نیاز شرایط لازم جهت دریافت اطلاعات و موارد مهم دیگر بهره مند شوید. با توجه زمینه فعالیت همچنین بودجه تعریف شده هدف از گرفتن سایر شرایط داخلی و خارجی بهترین پیشنهاد گرفتن گواهینامه ایزو از امکان ثبت بخواهید.

   

  گواهینامه ایزو رایگان صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو شخصی

  ISO certificate

  گواهینامه ایزو شخصی

   

  مدرک ایزو, گواهینامه ایزو شخصی

  ایزو ,ISO IZO:

  ایزو شامل سازمان بین المللی استاندارد سازیISOسازمان تنظیم استاندارد بین المللی متشکل ا زنمایندگان سازمان استاندارد ملی کشور عضو میباشد

  سازمان ایزو 23 فوریه سال 1947 تاسیس گردید ، دفتر مرکزی سازمان ایزو ژنو سوئیس میباشد

  ISO, سازمان استاندارد بین المللی غیر دولتی جهت تسهیل تجارت جهانی توسط تدوین استاندارد مشترک بین ملتها ایجاد شده بیش از بیست هزار استاندارد براساس همه چیز از محصولات ساخته شده تعریف شده

  ایزو استاندارد مهمی تدوین نموده همانند

  ISO9001

  ISO14001

  ISO45001

  ISO13485

  ISO27001

  ISO29001

  ISO22000

  ISO50001

  ISO16949

  استاندارد ایزو بعنوان علمی جدید وارد کشور ایران شده شرکتهای بیشماری جهت استاندارد سازی خدمات همینطور فعالیتهای خود مبادرت مینمایند جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین اخذ گواهینامه ایزو

  شرکت امکان ثبت بعنوان مشاور جهت پیاده سازی الزامات استاندارد ایزو همچنین مشاور جهت اخذ انواع استاندارد ایزو ، اخذ فوری گواهینامه ایزو جهت مناقصات همراه متقاضیان میباشد

  گواهینامه ISO, صرفا توسط شرکتها اخذ نمیگردد بعضا افراد جهت تکمیل نمودن رزومه شخصی مبادرت مینمایند جهت اخذ گواهینامه ایزو بنام شخص همین طور کارفرمایان بدنبال سرتیفیکیتهایی هستند تاخودرا بعنوان مدیر برتر عنوان نمایند بنابراین بدنبال استاندارد مورد نظر جهت اخذ گواهینامه ایزو بنام خود هستند

  متقاضیان اخذ گواهینامه ایزو شخصی جهت گرفتن گواهینامه ایزو بنام خود توسط موتور جستجوگرWWW.GOOGLE.COMبدنبال اهداف ذیل هستند :

  اخذ گواهینامه ایزو شخصی, گواهینامه ایزو مدیران برتر, اخذ گواهینامهEFQM, اخذ گواهینامه ایزو جهت رزومه, اخذ مدرک ایزو بنام شخص, شرایط گرفتن مدرک ایزو بنام شخص, ایزو شخصی, کارفرمایان چه گواهینامه شخصی بنام خود میتوانند بگیرند, گواهینامه ایزو مدیر برتر, سمینار ایزو, سمینار استانداردISO

   

  گواهینامه استاندارد ایزو بنام اشخاص :

  استاندارد ایزو همه گیر شده بنابراین اشخاص بیشماری جهت داشتن گواهینامه ایزو بنام خود اقدام مینمایند . مدیران مجموعه همچنین کارکنان مجموعه علاقه ب اخذ گواهینامه استاندارد ایزو بنام خودشان هستند بنابراین دنبال مراکز صدور گواهینامه ایزو جهت اخذ گواهینامه ایزو شخصی هستند

  علاقمندان اخذ گواهینامه ایزو شخصی اهدافی همچون پربار کردن رزومه شخصی درسر میپرورانند

  مدیران مجموعه ، مدیران شرکتها همچنین مدیران سازمانها جهت داشتن رزومه قوی بدنبال مراکز ارائه دهنده گواهینامه ایزو, هستند تابتوانند گواهینامه استاندارد ایزو جهت رزومه خود دریافت نمایند

  حال آنکه علاقمندان ب داشتن گواهینامه ایزو شخصی چه نوع استانداردی میتوانند اخذ نمایند

  استانداردISO9001  ,  بعنوان معروفترین همچنین جامعترین استاندارد تدوین شده سازمان بین المللی استانداردISOبنام سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 شناخته شده میباشد بنابراین تمامی افراد جهت داشتن گواهینامه ایزو شخصی بنام خود میتوانند گواهینامه ایزو9001 شخصی بنام خود اخذ نمایند

  متقاضیان بسته بنوع فعالیت خود میتوانند گواهینامه ایزو شخصی بگیرند

  مسئول انبار گواهینامه ایزو, مسئول حسابداری گواهی نامه ایزو, مسئول برنامه ریزی گواهی ایزو, مسئول کنترل کیفیت گواهینامهISO  ,  مسئول کنترل پروژه گواهی نامهISO  ,  و...

  کارفرمایان ، مدیران ، میتوانند علاوه بر اخذ گواهینامه ایزو, گواهینامهEFQM بنام مدیر برتر اخذ نماید

  اخذ گواهینامه ایزو شخصی, علاقمندان میتوانند جهت اخذ گواهینامه ایزو بنام شخص توسط شماره تماس مرکز امکان ثبت 02144858017 ارتباط برقرار نموده مشاوره رایگان دریافت نمایند

  لینکهای مرتبط :

  WWW.ISO.ORG

  WWW.GOOGLE.COM

  WWW.EMKANSABT.IR

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

  Read more
 • گواهینامه ایزو معتبر را چگونه تشخیص دهیم؟

  گواهینامه ایزو معتبر را چگونه تشخیص دهیم؟

  گواهینامه ایزو معتبر را چگونه تشخیص دهیم؟

  گواهینامه ایزو معتبر را چگونه تشخیص دهیم؟ راههای تشخیص گواهی نامه ایزو معتبر چیست؟ چطور اعتبار گواهینامه ایزو مراجع صادر کننده ایزو بفهمیم؟ مراجع معتبر ثبت و صدور گواهینامه ایزو کدامند؟ گواهی ایزو معتبر دارای چه شاخصه ایی هست؟

  از مهمترین مدارک که در مناقصات کاربرد داشت و برای اهداف و مقاصد شرکتهای مختلف می توان دریافت کرد گواهینامه ایزو می باشد. برای شرکتهای درخواست کننده میتوان دریافت گواهینامه ایزو بین المللی و ملی نام برد. با پیاده سازی الزامات استانداردها ،گواهینامه ایزو به سازمان اعطا می گردد. انواع گواهینامه های ایزو متعددی مجود می باشد. ولی گواهینامه ایزو به دو گروه عمومی و تخصصی که بسته به نوع فعالیت شرکت می باشد. استانداردهای عمومی شامل سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 ، سیستم مدیریت زیست محیطی ایزو14001 و سیستم مدیریت ایمنی  وبهداشت حرفه ایی ایزو 45001 شامل شده که به عمومی ترین و پرکاربردترین استانداردها لقب گرفته است. دیگر گواهینامه های ایزو تخصصی ایزو 13485 که در حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی کابرد داشته همچنین ایزو 29001 در حوزه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و ایزو 22000 در حوزه صنایع غذایی و ایزوهای دیگر که بسته به نوع فعالیت سازمانها مختلف می باشد. سازمانها برای شرکت کردن در مناقصات ، مطرح شدن در بازار جهانی ، برندسازی ، رقابت با رقبای دیگر ، صادرات ، و اهداف دیگر سازمان صادر خواهد شد.

  دریافت ایزو ار مراجع صادر کننده و میزان اعتبارشان نقش بسیار مهمی خواهد داشت. صادر کننده ایزو کدامند؟ ایزو معتبر را چگونه بشناسیم؟ چگونه تشخیص دهیم گواهی نامه ایزو معتبر کدامند؟ برای دریافت سوالات ادامه مطلب را بخوانید.

  سازمان استاندارد ایزو یک سازمان جهانی بوده که در ژنو سوئیس واقع شده تمام استانداردها در آنجا تدوین و تهیه و تایید و با یک استاندارد جهانی منتشر خواهد شد. آدرس سازمان جهانی WWW.ISO.ORG بوده که وقتی بیشتر در این نهاد جستجو می کنیم به یک نهاد بین المللی IAF که در حیطه ایزو معتبر می باشد معرفی شده است. تمام کشورها در سایت IAF حضور داشته و درون سایت قابل مشاهده می باشند. این نهاد نمایندگانی دارند که اصطلاحا به آنها AB گفته می شود.AB ها تابع قوانین IAF هستند و همچنین این AB ها نمی توانند گواهینامه صادر کنند. این صادر کردن گواهینامه ایزو بر عهده  CB ها می باشد که تحت اعتبار یک نهاد دولتی AB فعالیت دارند. اگر دنبال صادر کردن گواهینامه ایزو معتبر هستید این روش باید طی شود. مراجع صادر کننده ایزو CB ها تحت اعتبار نهاد دولتی AB فعالیت می کند که این AB ها باید تحت اعتبار یک نهاد بین المللی به نام IAF مجوز فعالیت می گیرند. در سایت IAF آدرس WWW.IAF.NU تمام کشورها قابل مشاهده می باشد. اگر می خواهید کشورهای مورد نظر را مشاهده کنید بر روی لینک WWW.IAF.NU کلیک کنید. کشور ایران بنام NACI تنها AB مورد قبول می باشد. گواهینامه های صادر شده به این روش معتبر می باشند. البته مراجع داخلی که غیر IAF داخلی هستند و AB و CB داخلی داشته و مورد در داخل ایران فعالیت می کنند و ساختگی هستند. این گواهی نامه ها در زمان کوتاهی و با هزینه کم صادر شده و تحت اعتبار مراجع بین المللی نمی باشد. متقاضیان گواهینامه ایزو باید از اطلاعات کامل صدور گواهینامه ایزو برخودار باشند تا بتوانند گواهینامه اصلی را از گواهینامه فیک که توسط دلالان بازار کار صادر می شود تشخیص دهند.

  مرکز امکان ثبت جهت اطلاع رسانی در زمینه تمام انواع گواهینامه های ایزو به متقاضیان محترم اطلاع رسانی کرده این اطلاعات توسط مشاوران زبده این مرکز به اطلاع درخواست کنندگان گواهینامه ایزو خواهد رسید مشاوره رایگان در خصوص اعتبار و ثبت و صدور گواهینامه ایزو توسط مرکز امکان ثبت انجام می شود. خدمات مرکز ما درخدمت تمام دوستان و متقاضیان گواهینامه ایزو می باشد.

   

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو

  صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه ایزو9001 چیست؟

  QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

  گواهینامه ایزو9001 چیست؟

  درباره سازمان بین المللی استاندارد سازمان بین المللی استاندارد (ISO)بزرگترین توسعه دهنده استانداردهای بین المللی داوطلبانه در جهان است. استانداردهای آنها تقریباً برای همه انواع فناوری و کسب و کار راه حل ها و بهترین شیوه ها را ارائه می دهد و به شرکت ها و سازمان ها کمک می کند تا عملکرد را افزایش داده و از مصرف کنندگان و کره زمین محافظت کنند.استانداردهای آنها که با اجماع جهانی توسعه یافته اند ، هدف آنها شکستن موانع تجارت بین المللی است. برخی از استانداردهای معروف عبارتند ازISO 9001سیستم مدیریت کیفیت،ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وISO 27001سیستم مدیریت امنیت اطلاعاتISO 9001: 2015چیست؟ISO 9001 شناخته شده ترین استاندارد سیستم مدیریت کیفیت (QMS)در جهان است. هدف آن کمک به سازمان ها برای برآوردن موثرتر نیازهای مشتریان و سایر ذینفعان است. این امر با ایجاد چارچوبی برای اطمینان از کیفیت ثابت در ارائه کالا و/یا خدمات به دست می آید.این استاندارد بر اساس 7 اصل مدیریت کیفیت از جمله تمرکز بر مشتری قوی ، مشارکت مدیران ارشد و تلاش برای بهبود مستمر است.هفت اصل مدیریت کیفیت عبارتند از: تمرکز بر مشتری، رهبری، انتخاب افراد،رویکرد فرآیندی،بهبود، تصمیم گیری مبتنی بر شواهد ومدیریت روابط اصول بر اساس اولویت مرتب نشده است. اهمیت نسبی هر اصل از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و ممکن است در طول زمان تغییر کند.

  چرا باید گواهینامه ISO 9001را دریافت کنید؟گواهینامه ISO 9001اثبات عینی را به کارکنان ، شرکای شما ، مشتریان شما و جهان خارج ارائه می دهد که رضایت مشتری در هسته اصلی کسب و کار شما است.

  مزایای کلیدی ISO 9001شامل:

  افزایش درآمد: استفاده از اعتبار ISO 9001می تواند به شما در برنده شدن مناقصه ها و قراردادهای بیشتر کمک کند ، در حالی که افزایش کارایی به رضایت و حفظ مشتریان کمک می کند.

  بهبود اعتبار شما: وقتی سازمان ها به دنبال تامین کنندگان جدید هستند ، اغلب لازم است که از QMSمبتنی بر ISO 9001استفاده کنند ، مخصوصاً در بخش دولتی

  بهبود رضایت مشتری: با درک نیازهای مشتریان و کاهش خطاها ، اعتماد مشتری را در توانایی ارائه محصولات و خدمات افزایش می دهید.

  راندمان عملیاتی بالاتر: با پیروی از بهترین شیوه های صنعت و تمرکز بر کیفیت ، می توانید هزینه ها را کاهش دهید.بهبود تصمیم گیری - شما می توانید مشکلات را در زمان مناسب تشخیص داده و شناسایی کنید ، به این معنی که می توانید به سرعت اقدامات لازم را برای جلوگیری از اشتباهات مشابه در آینده انجام دهید.

  مشارکت بیشتر کارکنان: با بهبود ارتباطات داخلی ، اطمینان حاصل می کنید که همه در یک دستور کار هستند. مشارکت کارکنان در طراحی بهبود فرایند ، آنها را خوشحال تر و پربارتر می کند

  .ادغام بهتر فرآیند: با بررسی تعاملات فرایند ، می توانید به راحتی کارایی خود را بهبود بخشید ، خطاها را کاهش داده و در هزینه ها صرفه جویی کنید.

  فرهنگ بهبود مستمر: این سومین اصل ISO 9001این بدان معناست که شما یک رویکرد سیستماتیک برای شناسایی و بهره برداری از فرصت ها برای بهبود تعبیه کرده اید.

  روابط بهتر با تأمین کنندگان: استفاده از بهترین فرایندها به زنجیره های تأمین کارآمدتر کمک می کند و صدور گواهینامه آنها را به تأمین کنندگان شما نشان می دهد.

  در مورد فرآیند صدور گواهینامه ISO 9001برای دریافت گواهینامه ISO 9001نیاز به برنامه ریزی ، تعهد و منابع دارد. سازمان صدور گواهینامه ما (QMS)یک فرایند ساده سه مرحله ای را توصیه می کند:

  تجزیه و تحلیل فاصله یک مشاور از دفاتر ما بازدید کرد و فرآیندها و رویه های فعلی ما را بررسی و مستند کرد ، سپس مواردی را که الزامات استاندارد را برآورده نمی کند ، برجسته کرد. پیاده سازی هرگونه تغییر مورد نیاز در فرایندها و رویه های موجود ایجاد می شود. صدور گواهینامه یک ممیز سالانه از دفتر ما بازدید می کند تا بررسی کند که آیا تمام مراحل مستند در حال پیگیری است و پس از رضایت آنها ، گواهینامه جدیدی صادر می شود.

  چگونه می توانید یک مرجع صدور گواهینامه ایزوانتخاب کنید؟ برای سازمانهای بریتانیایی ، تشخیص ISO 9001زمانی ارزشمندترین است که توسط یک سازمان صدور گواهینامه معتبر UKASتأیید شود که به طور مستقل سازمان شما را بررسی کرده و گواهینامه ISO 9001را به شما ارائه می دهد. شما می توانید از طریق مجمع بین المللی اعتباربخشی ، نهادهای بین المللی قابل مقایسه را بیابید.چندین سازمان صدور گواهینامه را ارزیابی کنید.بررسی کنید که آیا سازمان صدور گواهینامه معتبر است و از استانداردایزومربوطه استفاده می کند.اعتباربخشی اجباری نیست اما تأیید مستقل صلاحیت را ارائه می دهد.چرا ISO 9001برایامکان ثبتبسیار مهم است؟ امکان ثبتهزاران ساعت محتوای آموزش الکترونیکی برای مشتریان خود ایجاد کرده است و از یادگیری الکترونیکی سریع تا تجربه های یادگیری سفارشی. هر ماژولی که ما ایجاد می کنیم پاسخگو ، در دسترس ، جذاب و مطابق با دستورالعمل های سبک مشتری ما است. با این حال ، کیفیت محصول تنها نیمی از داستان است. نیمی دیگر ، بسیار مهم ، مدیریت فرایند است.حاکمیت فرآیند به توانایی ما در مشارکت مثمر با مشتریان برای اطمینان از یک فرآیند توسعه سازگار ، شفاف و قابل اعتماد اشاره می کند که می تواند به طور قابل اطمینان دوره های آموزش الکترونیکی با کیفیت بالا را در زمان و بودجه ایجاد کند.حفظ اعتبار ISO 9001ما را ملزم به بهبود مستمر در سیستم ها ، آموزش کارکنان ، ساختار سازمانی و روش های دستیابی به نتایج موفق برای مشتریان می کند.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • لیست گواهینامه های ایزو

  لیست گواهینامه های ایزو

  لیست گواهینامه های ایزو

  لیست استاندارد های ایزو بسیار متعدد و بسیار متنوع هستند و تعداد بسیار زیادی از انواع گواهی نامه هایiso موجود هستند که همگی استانداردها در درون سازمان جهانیiso تهیه و تدوین شده اند و منتشر گشته اند و تمامی استانداردها نیز با جدیدترین ویرایش تحت عنوان ورژن درون این سازمان بروز رسانی شده و منتشر می گردند.iso الزامات و استانداردهای مورد نیاز سازمانها و نهادها و شرکتها را تعریف کرده و بیان می کند که درون سازمان جهانیiso تهیه و تدوین شده است. سازمان جهانی ایزوiso درون ژنو سوئیس واقع شده و تماما استانداردها در داخل سازمان ایزو تهیه و تدوین گشته است. کلیه ی کشورها در داخل این سازمان عضویت دارند. الزامات تعریف شده و در واقع همان استانداردهای تدوین شده زمانی که در داخل سازمانی طراحی و پیاده سازی می شوند و استقرار پیدا می کنند در قالب یک استاندارد منتشر می شوند و به سازمانها و شرکتها و نهادها ارائه می شوند. گواهی هایiso با توجه به زمینه فعالیت و حوزه فعالیت سازمانها متنوع هستند و متفاوت و هر استانداردی یک مشخصه و کد چهار الی پنج رقمی دارند که تنها مختص آن استاندارد و گواهی هست و مشخصه ی آن استاندارد هست و هر نوعی از گواهی ایزو یک مشخصه ای دارد که آن گواهی را از دیگر گواهی نامه ها و استانداردهای ایزو متمایز می کند. گواهی هایiso به طور کلی در دو گروه می شوند: استانداردiso عمومی ، استانداردiso تخصصی .

  لیست گواهی هایiso یک اصطلاح و یک عبارت و عنوان جهت جستجوی گوگل هست که شرکتها و سازمانهای متقاضی اخذ ایزو باهاش جستجو می کنند ولی اساسا چنین لیستی وجود خارجی ندارد و منظور از این عبارت و اصطلاح و عنوان همان انواع استانداردهایiso هست.

  استانداردهای ایزوiso عمومی :iso9001 سیستم مدیریت کیفیت ،iso14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وiso45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی وHSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی هست. همچنین انواع استانداردها و انواع استاندارد های مشتری مداری را می توان درون لیست استاندارد های عمومیiso قرار داد. استانداردiso10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان – کدهای منشور رفتار سازمانی ، گواهیiso10002 با عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان ، استانداردiso10004 تحت عنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان وiso10003 با عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، حل اختلاف مشتریان .

  گواهی هایiso تخصصی نیز شاملiso31000 سیستم مدیریت ریسک ،iso28001 سیستم مدیریت ایمنی زنجیره تامین ،iso10006 سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ،iso22000 باعنوان سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ،iso29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ،iso21500 سیستم مدیریت پروژه ،iso16949 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع خودروسازی ،iso15189 سیستم مدیریت آزمایشگاههای پزشکی - الزامات کیفیت و صلاحیت ،iso13485 سیستم مدیریت ایمنی در صنایع و تجهیزات پزشکی ،iso27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ،iso50001 سیستم مدیریت انرژی ،iso10015 سیستم مدیریت آموزش ،iso20000 سیستم مدیریت خدمات فن آوری اطلاعات و انواع استانداردهای ایزو دیگر میشود.

  گواهی هایiso خیلی متنوع و متعدد هستند و جهت هر زمینه ی کاری استاندارد و یا استانداردهای خاصی تعریف گردیده است. اما در خصوص سه استانداردiso9001 ایزو9001 سیستم مدیریت کیفیت ،iso14001 ایزو14001 سیستم مدیریت زیست محیطی وiso45001 ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای عمومی ترین و مهمترین استانداردهای موجود هستند و برای کلیه ی مشاغل و حوزه های فعالیت با هر نوع زمینه و حوزه ی فعالیت کاربردی بوده اند و مورد استفاده قرار می گیرند. لازم بذکر می باشد هنگامی که یک سازمانی سه استاندارد و سه سیستم ، سیستم مدیریت کیفیتISO9001 و سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ایISO45001 را برای سازمانش طراحی و پیاده سازی می کند در اصطلاح اینگونه بیان می شود که آن سازمان دارای یک سیستم مدیریت یکپارچه و یا همانIMS هست. در این بین ایزو9001 عمومی ترین و مهمترین نوع استاندارد ایزو محسوب شده و مادر کلیه ی استانداردها محسوب می گردد و برای تمامی مشاغل و همچنین بهبود روند کیفی و نیز ایجاد یک نظم سیستماتیک درون یک سازمان بسیار ثمر بخش خواهد بود.

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  مراجع صدورiso مبحث و موضوع دیگری هست که در حیطه ی لیست استاندارد هایiso اهمیت دارد. همان طور که در بالا به طور خلاصه بیان شد، سازمانiso وظیفه ی تدوین و تهیه ی استانداردها را عهده دارست و درون سایتiso به آدرسWWW.ISO.ORG تنها مرجعی که بابت صدورiso قابلیت دارد و معتبر هست نهاد بین المللیiaf می باشد که یک نهاد جهانی هست و همه ی کشورها درون نهاد بین المللیiaf اعضایی دارند که اصطلاحا همانab ها هستند و همینab های اعتبار دهنده بهiso ها را درون سایتiaf می توان مشاهده نمود و هرab تنها می تواند تعداد مشخص و معینی از استانداردها را تحت پوشش قرار داده و جهت صدور مجوز و اعتبار دهد و اما یکab نمی تواند مجوز صدور تمامی استانداردها را بدهد . همچنینab ها خودشان گواهیiso صادر نمی کنند و بلکه این وظیفه را بر عهده ی نهاد دیگری می گذارند که همانcb های مراجع صدورiso هستند و تعداد زیادیcb نیز تحت نظر هرab فعالیت می نماید. با این تفاسیر بایستی چنین گفت که استاندارد هایiso توسط مراجع صدورiso (cb ) هایی صادر می شوند که تحت اعتبار یک نهاد دولتی یا همانab فعالیت کرده و مجوز صدورiso را می گیرند که خود همینab ها تحت اعتبار یک نهاد بین المللی با عنوانiaf فعالیت دارند و مجوز فعالیت می گیرند. استانداردiso صادر شده به این روش و روند و منوال دارای بالاترین سطح اعتبار هست. اما حالا یکسری دیگر از مراجع نیز هستند که اصطلاحا غیرiaf هستند یعنی تحت اعتبارiaf صادر نمی شوند وcb ها وab های داخلی هستند و ساختگی هستند و اصطلاحا مراجع خصوصی هستند و اما اعتبار دارند و همگی دارای یک سطح اعتبار هستند و بابت مقاصد مختلف سازمانها از اخذiso کاربرد لازم را دارند و مورد تایید هستند.

   

  مراحل اخذ گواهی نامه ایزو

  مراحل دریافت گواهی هایiso به این شکل تعریف می گردد:

  1-    انتخاب هدف از گرفتن گواهیiso ( دریافتiso جهت شرکت در بازارهای جهانی و یا همان صادرات ، دریافتiso جهت مطرح شدن در بازارهای جهانی ، گرفتنiso جهت شرکت در بازارهای داخلی و یا همان مناقصات، دریافتiso جهت تبلیغات ، گرفتن گواهیiso جهت رقابت در میان رقبا ، دریافت استانداردiso جهت پیاده سازی واقعی و گرفتنiso به هر منظور سری که خود سازمان می داند. )

  2-    انتخاب مرجع صدورiso ( مراجعIAF و مراجع غیرIAF ) که در بالا به اختصار به آن پرداخته شد.

  3-    مستند سازی و پیاده سازی استانداردهایiso مطابق استاندارد درخواستی

  4-    ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ( شناخت انطباقها و عدم انطباقها و رفع عدم انطباقها با کمک مشاوره و شخص ممیز )

  5-    ممیزی نهایی ( در ممیزی نهایی ممیز با یک بررسی کلی و در صورت عدم مشاهده عذم انطباقها اجازه صدورiso را صادر می کند ).

  6-    ثبت و صدور استانداردiso ( در این مرحله با مجوز ممیز استانداردiso از طریق مراجع صدورiso صادر می گردد).

  گروه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت با وجود مشاورین خبره و آگاه و خدمات مشاوره رایگان، تمامی انواع استانداردهایiso را شناخته و متقاضیان را جهت دریافتiso متناسب نوع فعالیت سازمان راهنمایی می کند و جهت دریافت استاندارد هایiso متناسب نیاز و وقت و هزینه سازمان همراه شماست.

  با ما در تماس باشید

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on} 

  Read more
 • مجموعه سایتهای مرتبط ایزو iso , ce

  اینمجموعه برایوبلینکهاست

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family