گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

گواهی ایزو – از کجا گواهی ایزو بگیرم؟

مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو

مشتریان و متقاضیان انواع گواهینامه‌های ایزو روزانه با سرچ سؤالات متعددی درفضای مجازی گوگل بدنبال مراکز و شرکت‌هایی هستندکه بتوانند انواع گواهینامه‌های ایزو رادریافت کنند.

شرکتهای صدور گواهینامه ایزو چگونه مراکزی هستند؟ مراکز و شرکت‌های صدور گواهینامه ایزو ازکجا باید پیدا کرد؟ کدام مراکز و شرکتها معتبر و قانونی هستند؟ نشانه اعتبار و اصالت مراکز صادر کننده گواهینامه ایزو چی هست؟

 

تعاریف CB و AB و IAF

مراکز و مراجع و شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو Certification Body یااصطلاحا CB می‌نامند.

CB ها ازیک سری مراکز بالادستی اعتبار می گیرند و زیر نظر آنها انواع گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند. اولین مرکز بالادستی CB مراکز اعتبار دهنده بنام Accerdiation Body هستندکه اصطلاحا AB نامیده می‌شوند. درهرکشور تعداد زیادی CB وجود دارد که زیرنظر حداقل یک مرکز اعتبار دهنده رسمی و دولتی بنام AB اعتباردهی می‌شوند.

مرکز بالا دست AB نیز یک نهاد معتبر و بین المللی بنام International Accreditation Forum که اصطلاحا IAF نامیده می‌شود می‌باشد و روی کار AB ها نظارت و بازرسی می‌کندتا مطمئن شود AB بازرسی و نظارت درستی را بر روی CB ها اعمال می کند.

 

شناسایی اعتبار مراجع صدور گواهینامه ایزو

گرفتن گواهی ایزو، اخذ دریافت گواهی نامه ایزو ، دریافت گواهینامه ایزو ، گرفتن ایزو ISO ، دریافت مدرک ایزو مستلزم پیدا کردن یک مرکزیا مرجع صادر کننده ایزو استکه درقدم اول شناسایی اعتبار مرجع صادر کننده ایزو بسیار مهم می‌باشد.

اعتبار و اصالت تمام CB ها یکسان نمی‌باشد. یکسری مراجع بواسطه اعتبار بالا و بین‌المللی باسختگیری بیشتری درمدت زمان طولانیتری گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند و یکسری مراجع CB ها هستندکه سختگیری پایینی دارند و درزمان خیلی کوتاهی باقیمت خیلی کم انواع گواهینامه‌های ایزو راصادر میکنند.

هرسازمان و هرمجموعه متناسب بانیازها و منافعی که درنظر دارد یکی دریافت گواهی نامه ایزو راانتخاب میکند.

مسلماً قیمت پایین و مدت زمان کوتاه گرفتن و اخذ گواهینامه ایزو باب میل تمام سازمان‌ها و شرکت‌ها باهر نوع کسب و کاری می‌باشد، ولی گاهی اوقات اعتبار و سطح بالای گواهینامه ایزو نیز کار راه انداز و متناسب بااهداف سازمان دیگری می‌باشد.

یکسری ازسازمان‌ها و مجموعه‌هایی که قصد صادرات محصولات و خدماتشان رادارند ملزم هستند گواهینامه باسطح اعتبار بالا و بین المللی رااخذ نمایند و ناچارا درمدت زمان طولانیتری باهزینه بیشتری گواهینامه ایزو رادریافت می‌کنند.

یکسری ازسازمانها و مجموعه‌هایی که قصد حضور درمناقصات، تبلیغات و برند سازی رادارند چنانچه بدنبال اعتبار و اصالت مدرک ایزو نباشند و فقط در قید و بند گرفتن گواهی و مدرک ایزو باقیمت کمتر درمدت زمان خیلی کوتاه هستند می‌توانند مراجع باسطح اعتبار پایین راانتخاب کنند.

 

لیست شرکتهای صادر کننده گواهینامه ایزو

متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو که بدنبال لیست مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هستند میتوانند باسرچ عناوینی همچون لیست CB های معتبر و بااصالت، لیست مراجع صادر کننده ایزو ISO معتبر، لیست مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو معتبر ، لیست مراجع و مراکز معتبر صدور ایزو درایران، لیست شرکتهای معتبر ثبت و صدور گواهینامه ایزو ، لیست نمایندگان صدور انواع گواهینامه‌های ایزو ، مراجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو مطالب مورد نیازشان راجستجو نمایند.

نحوه گرفتن گواهینامه ایزو چگونه است؟

چگونه گواهینامه ایزو را بگیرم؟ چگونه گواهی ایزو رابگیریم؟ اخذ و دریافت گواهی نامه ایزو چگونه است؟ گرفتن گواهی نامه ISO چگونه انجام می‌شود؟ راه و روش اخذ و دریافت گواهی ایزو ISO بترتیب چگونه است؟

 

گام اول نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( انتخاب نوع استاندارد ایزو )

متقاضیان و مشتریان انواع گواهینامه‌های ایزو باهرنوع کسب و کاری درمرحله اول باتوجه به زمینه فعالیت و حرفه ای که دارند باید نوع گواهی نامه ایزو راانتخاب کنند. هرسازمان و مجموعه می‌تواند چند نوع گواهینامه ایزو راباهم انتخاب و اخذ نماید.

 

مهمترین و کاربردی ترین استانداردهای ایزو

استاندارد ایزو ۹۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت

ISO 9001 موجب افزایش کیفیت کالاها، محصولات و خدمات می‌شود و اعتبار مجموعه رادرمیان عموم مردم بالا میبرد و با حذف فرآیندهای تکراری هزینه‌های عملیاتی راکاهش می‌دهد و باتوجه بنیاز بازار انعطاف پذیری بیشتری رادرسطح مجموعه ایجاد می‌کند و برای اجرای کلیه فرآیندها معیارهای لازم رامعرفی و منابع مالی رامشخص می‌کند.

ایزو ۹۰۰۱ بعنوان مرجع و مادر تمام گواهینامه‌های ایزو ازجمله پرکاربردترین استانداردهای تدوین شده توسط سازمان بین المللی استاندارد ISO می‌باشد.

 

استاندارد ایزو ۱۴۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت زیست محیطی

ISO 14001 بتعریف فرآیند‌های مؤثر برای حفظ و صیانت ازمحیط زیست و منابع طبیعی می‌پردازد و باتنظیم سیاست‌های زیست محیطی اندازه گیری اثرات مخرب برمنابع طبیعی همچون آب و خاک و هوا و باآموزش پرسنل مشغول درمجموعه به رعایت قوانین و دستورالعمل‌های سیستم مدیریت زیست محیطی پرداخته می‌شود.

رعایت اصول و قوانین ایزو ۱۴۰۰۱ موجب صرفه‌جویی درهزینه‌های داخلی و کاهش هزینه‌های عملیاتی شرکت می‌شود و همچنین بعلت حفاظت ازمحیط زیست موجب کسب شهرت و مقام سازمان درعرصه بین المللی می‌شود. حفظ و صیانت ازمنابع طبیعی و جلوگیری ازتخریب محیط زیست و سلامت نسل آینده راتضمین می‌نماید.

 

استاندارد ایزو ۴۵۰۰۱ گواهینامه سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ISO 45001 باتعریف ساختار مدیریت و بهبود مستمر فرآیندها و مدیریت و مشارکت کارکنان، برنامه‌ریزی فرآیندها باهدف افزایش ایمنی و حفاظت ازسلامت نیروی انسانی موجب افزایش ایمنی و حفاظت ازکارگران و پیشگیری ازبیماریهای شغلی می‌شود و انگیزه کارکنان راافزایش می‌دهد و باحداقل رساندن هزینه‌های حوادث و رعایت الزامات قانونی و کاهش ریسک‌ها سودآوری سازمان افزایش پیدا می‌کند.

استاندارد‌های فوق ازجمله گواهینامه‌های عمومی درحوزه سیستم‌های مدیریتی می‌باشند. سازمان بین المللی استاندارد بغیراز استانداردهای سیستم‌های مدیریتی عمومی، سیستم‌های مدیریت تخصصی رانیز متناسب باهرنوع شغل تهیه و تدوین نموده است. همچنین استانداردهای مرتبط بامحصولات و خدمات رانیز ازقلم نینداخته است.

 

گواهینامه IMS چیست؟

امروزه اکثر سازمان‌ها و شرکت‌های پیمانکاری بدنبال گرفتن گواهینامه iso می‌باشند. کارفرمایان و مناقصه‌گذاران اکثرا فکر میکنند گواهینامه IMS جزء استانداردهای ایزو هست درصورتیکه که این اشتباه است و گواهی IMS صرفاً یک اصطلاح است جهت اثبات اخذ همزمان گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ، سیستم مدیریت زیست محیطی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی.

 

گام دوم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( انتخاب مرجع ثبت و صدور ISO )

سازمان متقاضی باتوجه به اهدافش می‌تواند یک نوع مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو راانتخاب کند. بصورت تخصصی مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو در دو حالت مراجع صادرکننده ایزو تحت اعتبار IAF و مراجع صادر کننده ایزو بدون اعتبار IAF گواهینامه‌های ایزو راصادر می‌کنند.

هنگامی که CB مورد نظر تحت اعتبار AB عضو سازمان IAF فعالیت کند بعنوان CB بااعتبار IAF نامگذاری ثبت و صدور گواهی ISO راانجام میدهد و هنگامیکه CB مورد نظر تحت اعتبار AB بدون عضویت درانجمن IAF فعالیت کند بعنوان CB بدون اعتبار IAFثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام میدهد.

 

گام سوم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( طراحی مستندات ایزو و پیاده سازی استانداردهای ایزو )

مستندات ایزو چیست؟

قوانین و دستورالعمل‌هایی که نمایندگان سازمان ایزو برای هر نوع حرفه و و کسب و کاری تهیه و تدوین می‌کنند بعنوان استاندارد ایزو معرفی و منتشر شده‌اند. بطراحی نمونه قوانین و الزامات تدوین شده دریک مجموعه مستندات ایزو می‌گویند.

طراحی مستندات و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو باتوجه بعواملی همچون میزان سطح همکاری مدیریت و پرسنل مجموعه و میزان سطح توقع مدیر مجموعه متقاضی و نوع اهدافش و میزان سطح سخت‌گیری مراجع صادرکننده و میزان دانش و تخصص کارشناسان و مشاوران ایزو و حوادث و اتفاقاتی که درزمان پیاده سازی استاندارد‌های ایزو رخ میدهد بستگی دارد.

مرکز مشاوره امکان ثبت باتوجه بنیاز هرسازمان و مجموعه‌ای باانواع مراجع IAF و غیر IAF کار می‌کند و باتوجه بنیاز متقاضی و اهداف و برنامه‌هایی که دارد مشاوره و کارشناسی لازم راانجام می‌دهد. تمامی مشاوره مراحل صفرتا صد اخذ گواهینامه ایزو توسط مرکز امکان ثبت بصورت رایگان ارائه می‌شود.

جهت طراحی و پیاده سازی استاندارد‌های ایزو نیازمند تهیه نمونه مستندات ایزو هستید. مرکز امکان ثبت کلیه نمونه مستندات انواع استانداردهای ایزو را بصورت کامل در قالب فایل WORD تهیه و تنظیم نموده و بصورت رایگان در اختیار متقاضیان قرار داده است.

سازمان‌ها و مجموعه‌ها می توانندیا باسرچ درگوگل و وارد شدن درسایت امکان ثبت یابا عضویت درکانال تلگرامی امکان ثبت به فایل مستندات ایزو دسترسی پیدا کنند و مطالب مرتبط بانوع استانداردشان راانتخاب نمایند.

پیاده‌سازی استاندارد‌های ایزو هم توسط کارشناسان داخلی و هم بادرخواست مجموعه توسط کارشناسان امکان ثبت اجرا می‌شود. البته اجرای واقعی استانداردهای ایزو درگرو انتخاب مرجع صادر کننده گواهینامه ایزو تحت اعتبار IAF انجام میشود.

 

گام چهارم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( ممیزی استانداردهای ایزو )

بعد ازانجام طراحی و پیاده سازی قوانین و الزامات ایزو نوبت ممیزی می‌شودکه دردو مرحله انجام می‌شود. مرحله اول ممیزی بصورت داخلی توسط کارشناس و نیروی انسانی داخل مجموعه انجام می‌شود و کلیه عدم انتقادات برطرف می‌شود و سازمان برای انجام ممیزی خارجی یا نهایی توسط کارشناسان مرجع آماده می‌گردد. کارشناس مرجع نیز بیشتر اوقات دردو مرحله ممیزی نهایی راانجام می‌دهد. درمرحله اول یکسری نواقص و معایب راتذکر می‌دهد و در مرحله دوم رأی مثبتش رااعلام می‌نماید.

 

گام پنجم نحوه گرفتن گواهینامه ایزو ( ثبت و صدور گواهینامه ایزو )

سازمان متقاضی گواهینامه ایزو اگر مرجع صدورش IAF باشددر دومرحله ممیزی راباید انجام دهد ولی اگر مرجع صدورش غیر IAF باشد فقط مرحله اول ممیزی بصورت ساده انجام می‌شود و چون پیاده‌سازی واقعی استانداردهای ایزو انجام نمیگیرد نیازبه مرحله ممیزی نهایی نمی‌باشد.

مرجع صادر کننده بعد ازمرحله ممیزی اگر بدون اعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی باشد براحتی و بدون هیچگونه سختگیری ثبت و صدور گواهینامه ایزو راانجام میدهد ولی اگر بااعتبار انجمن اعتباردهندگان بین المللی باشدبا رای مثبت سرممیز مرجع و تایید نهایی و مثبت کارشناس ثبت و صدور گواهینامه ایزو انجام میشود.

 

ثبت و نگهداری مدرک ایزو چگونه انجام میشود؟

مدت زمان اعتبار مدرک ایزو سه ساله می‌باشد ولی در این مدت سه سال سازمان متقاضی باید مواظب باشدکه به اجرای قوانین و دستورالعمل‌های ایجاد شده درمجموعه پایبند باشد و درصورت بروز مشکلی آنرا برطرف نماید، چراکه ممیز و بازرس مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو هرساله به بازدید ازمجموعه شما می‌آید و با ممیزی مراقبتی عملکردهای شما را مجدداً می‌سنجد و بنابراین می توان گفت مدت زمان اعتبار گواهینامه ایزو سه ساله بشرط ممیزی مراقبتی سالیانه می‌باشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family