STEP GIVE ISO CERTIFICATION

 

مراحل كسب گواهینامه ایزو

كسب گواهينامه آيزو با انجام اين مراحل امكان پذير خواهد بود:

1- مشخص كردن مرجع صادر كننده مناسب

2- استقرار مستندات ومميزي

3- ثبت وصدور گواهي نامه ایزو

 

مرجع صادر کننده ایزو

مرجع صادر کننده ایزو معتبر و ارزان و فوری

مشخص كردن مرجع صادر كننده مناسب

بطور معمول هر سازماني بمنظور دستيابي به اهداف بخصوصي درصدد كسب ايزو برمي آيد وشرايط ويژه اي را برايش لحاظ ميكند، ازجمله مخارج پياده سازي ويا مدت زمان استقرار بخشنامه ها ومستندات. تعدادي ازموسسات فقط به فكر رقابت وتبليغات بيشتر جهت مجموعه خود هستند وتمايلي به اجراي دستورالعمل ها ندارند. گاهي اوقات پيمانكاران باتوجه به الزام كارفرمايان ومناقصه گذاران، براي شركت درمناقصات، مجبور به كسب گواهي ایزو مشخصي خواهند بود وازاينرو مهلت زيادي برايشان فراهم نيست وچنانچه قصد برپايي كامل مصوبات استاندارد را داشته باشند، بطور حتم نمي توانند در زمان مقرر، مدرك مورد نظر را بدست آورند. اينگونه مواقع، متقاضيان بايد بمراجع صادر كننده اي روي بياورندكه قادر به ارائه گواهي تحت شرايط آنها باشند. اما برخي مواقع هم شركتها بمنظور صادرات كالاها ويا موارد ديگر، ميبايست مدارك معتبري رادريافت كنند كه درهمه كشور ها قابل قبول باشد. بهمين دليل لازم است ابتدا نسبت به اهداف وموقعيت شركت، مرجع صادر كننده رامشخص نمائيد.

 

گواهی ایزو iaf و غیر iaf

مراجع صادر کننده ایزو IAF و غیر IAF معتبر و فوری و ارزان رااز ما بخواهید

مراجع IAF و غیر IAF

IAF نهادي است عضو سازمان جهاني آيزو ومسئول تعيين نمايندگان سازمان دركشورهاي ديگر ونظارت بر فعاليتشان. اين نمايندگان AB نام دارند، ودراصل نهادهاي اعتبار دهنده بمراجع صادر كننده ميباشند. صادر كنندگان اصطلاحا (CB) خوانده ميشوند و زير نظر موسسه IAF و طبق قوانين و نيز بادقت و سخت گيري بسيار در اجراي دستورالعملها ومصوبات استاندارد اسنادشان راارائه ميدهند. درنتيجه عمل مستندسازي مشمول صرف مبالغ سنگين و نيز زمان طولاني خواهد بود كه برخي درخواست كنندگان را ناخوشنود مي سازد. اين امر موجب ساخته شدن AB ها وبدنبالشان CB هايي شد كه فارغ از نظارت انجمن IAF فعاليت ميكنند ودر اعمال مقررات وبخشنامه هاي استانداردها، سخت گيري چنداني ازخود نشان نمي دهند. بنابراين موسساتي كه توان مالي مناسبي ندارند ويا مهلت زمان كمي را در اختيار دارند، مي توانند به صادر كنندگان اينچنيني مراجعه نمايند كه البته اعتبار كمتري داشته وجهت مواردي همچون صادرات كارايي لازم رانخواهد داشت. اما جاي نگراني نيست، زيرا ميتوان در صورت نياز و با انجام همه مستندات و همچنين پرداخت اختلاف هزينه ها، مدرك بدست آمده را ارتقاء داده وبه گواهينامه معتبري تبديل نمايند.

 

استقرار مستندات و ممیزی

ممیزی ایزو بعد مستند سازی و استقرار گواهی ایزو انجام میگردد

استقرار مستندات و ممیزی

بااين تفاصيل عمل مستندسازي براي موسساتي كه بمراجع غير IAF روي آورده اند، بسيار آسان ميشود وقادر خواهند بود الزامات استاندارد انتخابي را، بميزان دلخواه استقرار نمايند. بهمين دليل هزينه ها تا حدود زيادي كاهش پيدا ميكند ومطابق باشرايطي كه درنظر گرفته اند، فعاليتشان را ادامه ميدهند. همينطور مميزي اين شركتها نيز بطور كاملا صوري انجام ميگردد و در نهايت گواهينامه آيزو را بدست خواهند آورد. البته لازم بذكر است كه با در دست داشتن مستندات استاندارد، اين امكان وجود دارد كه در زمان دلخواه اقدام به برپايي آن نمايند وگواهي معتبري كسب نمايند. ازطرف ديگر متقاضياني كه درخواست خود را به مراجع IAF تحويل داده اند، ميبايست عمليات مستندسازي را بطور كامل وصحيح انجام دهند و كليه دستورالعمل هاي مشخص شده را برتمامي فرايند هاي مجموعه خويش پياده سازي كنند، همچنين بهمان اندازه سخت گيري درمورد بازرسي ومميزي صورت ميگيرد وماداميكه اقداماتشان مطابق با مقررات وضع شده نباشد، گواهينامه ايزو برايشان صادر نمي گردد.

 

ثبت و صدور گواهینامه ایزو

ثبت و صدور گواهی نامه ایزو جهت شرکت توی مناقصات و صادرات و تبلیغات

ثبت وصدور گواهي نامه ایزو

اما قدم آخر دريافت گواهي واستعلام آن ميباشد. در برخي موارد CB ها بعلت سود جويي بيشتر،‌ اسنادي تقلبي وجعلي به متقاضي ارائه ميدهند كه ظاهرا بدون مشكل بوده ونمي توان از روي جنس كاغذ ويا هولوگرام درج شده به تقلبي بونش پي برد، اما درحقيقت فاقد هرگونه ارزش قانوني بوده ومبالغ زيادي را هم بابتش دريافت كرده اند. براي جلوگيري ازاين مسائل انجمن IAF و اعتبار دهندگان در سايت هاي خود، نام مراجع معتبر را بنمايش مي گذارند و شما ميتوانيد با مراجعه به سايت WWW.IAF.NU نام ومشخصات AB هاي معتبر راجستجو كرده ودريافت نماييد. همچنين سايتهاي اعتباردهندگان نيز كد رجيستري ثبت شده روي گواهينامه را اعلام ميكنند وبراحتي ميتوان آنرا ارزيابي وبررسي نمود.

گروه کارگزاری امکان ثبت هم بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رساني ومشاوره در خصوص اخذ گواهينامه آيزو ميباشد. اين مركز با دراختيار داشتن متخصصاب مجرب دراين زمينه قادر به راهنمايي شما بوده وجهت دريافت اطلاعات كامل درباره كسب ISO ومراحل قانوني آن ميتوانيد به نشاني و يا آدرس www.emkansabt.ir مراجعه فرمائيد وآگاهي لازم درخصوص استعلام وتعيين اصالت گواهينامه وهمچنين مراجع اعتبار دهنده معتبر را كسب نمائيد. مشاوران سيستم كاران با توجه به شرايط وموقعيت موسسه شما ونيز براساس زمانبندي وهزينه هاي درنظر گرفته شما، بايك تماس قادر خواهد بود گواهي مورد نظرتان را برايتان اخذ نمايد.

ونيز مراجع اعتبار دهنده وصادر كننده راكسب نمائيد. البته کارگزاری امکان ثبت قادر خواهد بود تنها باتماس شما، كليه مراحل مورد نياز گرفتن گواهينامه (از صفر تا صد) رابا توجه به شرايط دلخواه شما چه ازلحاظ زماني وچه ازنظر هزينه هاي پياده سازي، بدون حضور شما انجام داده وگواهي درخواستي را دراختيارتان قرار دهد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family