ایزو چیست؟

استاندارد - امکان ثبت | 44858017 گواهینامه ایزو ISO و CE

 • HSE

  این مجموعه برای مطالب منوی پایین فوتر درست شده

  Read more
 • ISO 29001

  ISO 29001

  ISO 29001

  گواهینامهISO 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی الزامات نفت و گاز و پتروشیمی رامورد بررسی قرار میدهد. شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و باهر نحو درگیر بااین موضوعات نیازمند طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی ایزو 29001 هستند. ایزو 29001 ویاISO/TS 29001 درحقیقت استاندارد نیست و بلکه یک مشخصه فنی هست و اغلب الزامات مشخصه فنی ایزو 29001 با ایزو 9001 مشترک هست. بدین معناکه باجرات میتوان گفت زمانیکه سازمانی سیستم مدیریت کیفیت رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی کرده باشد درحقیقت 80 درصد الزاماتش برآورده شده و 20 درصد مابقی الزامات تعریف شده مورد نیازش درون سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 موجودست.

  گواهیISO 29001 همانطورکه گفته شد 80 درصد الزاماتش درون ایزو 9001 تعریف گردیده بهمین جهت توصیه میشود سازمانها حتمادر ابتدای راه سیستم مدیریت کیفیت رابه مرحله اجرا و طراحی و پیاده سازی برساند و سپس جهت اخذ ایزو 29001 اقدام نماید ویا بطور همزمان جهت بهره وری بیشتر و بهتر دو استاندارد و سیستم مدیریتی رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند.

  گواهی نامهISO 29001 فرای گستردگی سازمان و بزرگی و کوچکی سازمان ممکنست ازسازمانها جهت شرکت درون مناقصات درخواست گردد مثلا شرکتهای همکار و تحت نظر وزارت نفت.ISO 29001 ازطریق دو مرجع صادر میگردند یااز طریق مراجعIAF ویا غیرIAF . مثلا چنانچه شرکتی درحوزه صادرات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بخواهد فعالیت کند جهت صادرات بایستی ازنوعIAF بهره ببرد. همچنین ممکنست درون مناقصه نیز کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست گواهیIAF بکند البته بسیار کم پیش میاید و اغلب مناقصه گزار دراین سطح سختگیری قرار ندارد و تااین حد سختگیری نمیشود. حالا سوال پیش آمده اینست مراجعIAF چیست و گواهی نامه هایIAF چگونه اند؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامند و خوداینCB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوانAB مدیریت میشود و درراس و بالای تمام مراجع نهاد بین المللی اعتبار دهیIAF قرار دارد و بدین مراجعIAF میگویند. یکسری مراجع نیزهستند غیرIAF و ساختگی ایرانیها و حدود 500 الی 600 مرجع اینچنینی هستندکه درون ایرانCB وAB ساخته شده و فعالیت میکنند بدین نوع مراجع و گواهینامه غیرIAF میگویند. مراجع غیرIAF درحال افزایش هستند واین باعث ایجاد برندهای زیادی شده است. گواهینامه های دارای اعتبار اینچنینی جهت تمامی مقاصد مورد استفاده قرار گرفته و ثمر بخش هستند و همانطورکه گفته شد تنها جهت صادرات و باصلاحدید کارفرمای مناقصه گزار و میزان سختگیریش درموارد نادر بایستی ازنوعIAF استفاده کردکه البته بدلیل زمان و هزینه بالا اغلب شرکتها بدنبال اخذ گواهی نامه ازطریق مراجع غیرIAF هستند.

  ISO 29001بدلیل تخصصی بودنش قطعا متقاضیان رابا سوالاتی ازاین دست روبر میکندکه:
  گواهیISO 29001 چیه؟
  موارد استفادهISO 29001؟
  ISO 29001 رااز کجا بگیرم؟
  الزامات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامهISO 29001
  شرایط و ضوابط و مدارک لازم جهت دریافت و اخذ و گرفتنISO 29001
  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزوISO 29001
  جهت اخذISO 29001 ازکجا و ازطریق کدام مراجع بایستی اقدامات لازم انجام بشود؟
  گرفتنISO 29001بابت شرکت در مناقصات
  اخذISO 29001 جهت صادرات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهیISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
  الزامات مورد نیاز شرکتها جهت دریافت و اخذISO 29001
  ISO 29001 ویاISO/TS 29001
  و بسیاری سوالات دیگرکه برایشان پیش میاید.
  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد.خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو,HSE,IMS,CE, گرید و رتبه پیمانکاری, گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
  Read more
 • ISO 29990

  ISO 29990

  ISO 29990

  ISO 29990 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیررسمی خدمات یادگیری هست و مورد نیاز آموزشگاههای رسمی و غیر رسمی میباشدکه بهر نوع ارائه دهنده خدمات یادگیری هست و درحوزه و درزمینه یادگیری کار میکنندکه یااینکه رسمی هستند و دولتی ویا خصوصی

  گواهینامه ایزو 29990 سیستم مدیریت کیفیت آموزش جهت آموزشگاههای رسمی و غیررسمی الزامات کیفی آموزشگاههای رسمی و غیر رسمی رو بیان میکند بهمین جهت الزامات مشترک بسیاری داردبا ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت و برایش بسیار مهم هست و مثمر ثمرکه ذرابتدا و قبل هراقدامی درابتدا بیاید و ایزو 9001 رابگیرد و سپس جهت دریافت ISO 29990 اقدام بکند ویابطور همزمان ایزو 9001 و ایزو 29990 رابگیرد البته الزامی بدینکار نیست اماخب اگریک آموزشگاه رسمی و غیر رسمی بفکر کیفیت خوب و قابل قبول باشد ایزو 9001 راحتما درون سازمانش طراحی و پیاده سازی میکند. همچنین ازدیگر انواع ایزو مورد نیازاین آموزشگاههاکه چنانچه تمایل دریافت ایزوهای دیگر بجهت پیشرفت دارند ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و همینطور HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی میتواند برایشان ثمر بخش باشد وم ازآنها بهره ببرند.

  ISO 29990 بدلیل تخصصی بودنش قطعا متقاضیان رابا سوالاتی ازاین دست روبرو میکندکه:
  گواهی ایزو 29990 چیست وچه کاربردی دارد؟
  موارد استفاده ISO 29990 ؟
  ISO 29990 ایزو 29990 رااز کجا بگیرم؟
  الزامات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه ایزو 29990
  شرایط و ضوابط و مدارک لازم جهت دریافت و اخذ و گرفتن ISO 29990
  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو 29990
  جهت اخذ ISO 29990 ازکجا و ازطریق کدام مراجع بایستی اقدامات لازم انجام بشود؟
  گرفتن ISO 29990 بابت شرکت در مناقصات
  اخذ ISO 29990 جهت صادرات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهی ISO 29990 بابت شرکت توی مناقصات
  شرایط لازم جهت دریافت گواهی ISO 29990 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهی ISO 29990 بابت صادرات
  مدارک لازم جهت دریافت گواهی ISO 29990 بابت شرکت توی مناقصات
  الزامات مورد نیاز شرکتها جهت دریافت و اخذ ISO 29990
  و بسیاری پرسشهای دیگرکه ممکنه براشون بوجود بیاد.

  شرکتها زمانیکه میخواهند جهت هرنوع گواهی نامه ایزو اقدامی بکنند بایستی بااطلاعات کامل اینکار رو انجام بدهند و گول ظاهر گواهی یک مرجع تقلبی رانخورند بدین معناکه یکسری شرکتها و مراکز متاسفانه تقلبی میایند و با زدن لیبل و برچسب و مهر برجسته و عناوینی چون گواهی مادارای اعتبار بین المللی هست. گواهینامه ایزو صادره ما بالاترین سطح اعتبار ملی و بین المللی دارد وبا یکسری زرق و برقها گواهی خودرا موجه و بسیار معتبر نشان میدهند درصورتیکه اصلا چنین نیست و یکجایی ممکنست دستشان رو بشودکه کار ازکار گذشته و شرکت متقاضی متحمل هزینه زیاد و ضرر بسیاری شده و گاهی میتوان گفت غیر قابل جبران خواهد بود و حتی گواهی نامه غیر IAF رامیایند و بعنوان IAF ارائه میکنند و آرم غیر IAF رابسیار متبحرانه برروی گواهی ایزو خود چاپ میکنند و البته چنانچه شرکتی آگاه و مطلع باشد فرق میانشان راخواهد فهمید و میفهمد لوگوی درج شده الکی و تقلبی بوده و هیچ اعتباری ندارد بهمین جهت بسیار مهمه شرکتهای متقاضی اخذ و دریافت و گرفتن انواع ایزو منجمله همین ISO 29990 باکسب اطلاعات لازم اقدام بکنند و گواهی ایزو بگیرند وبی گداربه آب نزنند تااینکه دردام چنین شیادانی نیفتند و متحمل ضررهای گاها غیرقابل جبران نشوند. مرکز کارگزاری امکان ثبت بهمین جهت ایجاد شده و باسابقه طولانی درخصوص مشاوره و صدور انواع گواهی ایزو ISO اطلاعات لازمه رادر اختیار متقاضیان قرار میدهد واین مرکز باتماس تلفنی تمامی اطلاعات لازمه شرکتها رادر اختیارشان قرار میدهد.

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
  Read more
 • استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  استانداردهای ایزو

  ISO  مخفف سازمان بین المللی استانداردسازی است.این یک سازمان استاندارد بین المللی است که به ایجاد ، تنظیم و ارتقاء استاندارد اختصاص داده شده است.انواع مختلفی از استانداردهای ISOوجود دارد ، گاهی اوقات درک این که برای کسب و کار مناسب است دشوار است.در حالی که برخی استانداردها برای مدیریت ریسک ، استاندارد کیفیت ، مدیریت ایمنی و ایمنی غذا و غیره مفید هستند.اگر کسب و کار شما دارای استانداردهای ISOنیست و علاقمند به پیاده سازی استاندارد در سازمان شما هستند و می خواهید در مورد آن بیشتر بدانید.شما به مکان مناسب آمده اید.در زیر 10 استاندارد از انواع استاندارد ISO، را ذکر کرده ایم.

  ISO 9001 :

  تا کنون شناخته شده ترین خانواده ISO 9000است. گروهی از استانداردهای مدیریت کیفیت ، در مجموع چهارده مورد وجود دارد. از این میان ،ISO 9001 یکی از موارد خاص است که می تواند دارای گواهینامه باشد. اولین بار در سال 1987 منتشر شد و از آن به بعد در فواصل منظم به روز شده است.این استاندارد نحوه نصب یک سیستم مدیریت کیفیت (QMS)را تنظیم می کند تا بتواند به راحتی انجمن شما را برای ارائه اقلام و خدمات با کیفیت تنظیم کند.بر مشتری متمرکز است ، و بهبود مداوم و بهترین فرم های مدیریتی را که از طریق ارتباط به دست آمده است ، قرار می دهد.

  این استاندارد در سال 2015 به روز شد و اکنون تأکید بیشتری بر مدیریت ریسک دارد.استاندارد غیر اختصاصی است و می تواند در هر ارتباط در هر بخش مورد استفاده قرار گیرد.بر اساس نظرسنجی ISOاز گواهینامه های استاندارد سیستم مدیریت ، بیش از 1،000،000 گواهینامه ISOدر بیش از 170 کشور صادر شده است.

  ISO 14001 ISO 14000  مجموعه ای از استانداردهای مربوط به محیط زیست است.استانداردهای مختلفی مانند ISO 9000را شامل می شود. ISO 14001 شناخته شده ترین در خانواده است و تنها استانداردی است که می توان از آن اطمینان حاصل کرد.

  این پیش نیازها را برای سیستم مدیریت محیط زیست (EMS)ایجاد می کند و به مدل بهبود مداوم PDCA (Plan-Do-Check-Act)بستگی دارد.این یک استاندارد ارادی است که توسط سازمانهایی که نیاز به بهبود روشهای خود دارند ، ایجاد شده است و بسیار برجسته است ، با بیش از 300،000 اعتبار در 171 کشور در سراسر جهان.

  ایزو 27000

  این خانواده استاندارد مربوط به فناوری اطلاعات است ، با هدف بهبود امنیت و اطمینان از منابع سازمان منتشر گردید، دو اصل اصلی ISO 27001و 27002 هستند.27001  چارچوب مبتنی بر مدیران اجرایی است ، در حالی که 27002 یک گزارش تخصصی است که بر روی افراد متمرکز است و مجموعه ای از اصول را تنظیم می کند.انجمن ها می توانند هر یک از استانداردها را انتخاب کنند.ISO 27001  دارای بیش از 22000 گواهینامه در سراسر جهان است.این یک استاندارد گسترده است و بنابراین می توان گواهینامه را متناسب با نیازهای انجمن سفارشی کرد و اجباری نیست.

  ایزو 22000

  استاندارد ISO22000بر بهبود و استفاده از سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی متمرکز است و می تواند به هر انجمنی که در زنجیره غذایی کار می کند کمک کند.با استانداردهای متعددی از جمله 22001 برای تغذیه و نوشیدنی ، 22002 برای تولید غذا و موارد دیگر ، این خانواده در مجموعه ای از انجمن ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم به شیوه ای که با غذا سروکار دارد استفاده می شود.اینها شامل تصمیمات واضح ، به عنوان مثال ، کافه ها از هر نوع ، و بعلاوه سازمان ها ، به عنوان مثال ، تولید مواد غذایی یا حتی مدیریت حمل و نقل مواد غذایی ، به عنوان مثال ، ارائه دهندگان مواد غذایی.

  ایزو 50001

  یکی از جدیدترین استانداردها ، استاندارد انرژی ISO 50001با این وجود به تدریج اهمیت پیدا می کند. برای سازمانها به منظور ایجاد یک سیستم مدیریت انرژی (EMS)اختصاص داده شده است که به منظور بهبود استفاده و کارآیی انرژی اختصاص داده شده است.این شامل کاهش انرژی یک انجمن با کاهش اوزون و خروج مواد مضر به عنوان هزینه انرژی می شود

  ISO/TS 16949

  ISO/TS 16949یکی از استانداردهای بیشتر استقرار یافته به تجارت خودرو اشاره دارد.TS نشان دهنده مشخصات فنی است.قبل از استاندارد ، از ارائه دهندگان از طریق خودروسازان خواسته می شد تا مطابق دستورالعمل های هر کشور عمل کنند ، که به طور مرتب باعث می شد ارائه دهندگان گواهینامه های مختلف را برای یک وسیله نقلیه مشابه نیاز داشته باشند.

  همانطور که توسط موسسه استاندارد بریتانیا (BSI)نشان داده شده است ، در سال 1999 استاندارد ISO/TS 16949توسط نیروی بین المللی خودرو (IATF)برای کمک به ساده سازی این روش ساخته شد.این مرکز اجتناب از اشتباهات را تشکیل می دهد و پیش نیازهای توسعه ، تولید و ایجاد اقلام مربوط به خودرو را مشخص می کند.

  ایزو 31000

  برای یک انجمن در هر زمینه ای مهم است که سیستم مدیریت ریسک را داشته باشد.ISO 31000  یک سیستم مدیریت ریسک برای این کار ایجاد می کند.این استاندارد به عنوان تلاشی برای کاهش شانس خطر و در نظر گرفتن الزامات هنجارهای متعدد در شرکتهای مختلف که ریسک را شامل می شود ، انجام شد.این استاندارد به سازمان این امکان را می دهد که تهدیدها را قبل از وقوع آنها بهتر شناسایی کرده و دارایی ها را برای درمان ریسک به طور مناسب تخصیص داده و از آنها استفاده کند.

  ایزو 26000

  یک استاندارد به طور کلی جدید ،ISO 26000  بر وظایف اجتماعی تمرکز می کند و منتشر شد. نمی توان از آن اطمینان حاصل کرد ، اما در مورد نحوه عملکرد سازمانها به شیوه اجتماعی توانمند است.این وظیفه اجتماعی را توضیح می دهد ، و انجمن ها را قادر می سازد تا سیستم را برای انجام فعالیت های موفق با تعهد اجتماعی در سراسر جهان راه اندازی کنند.این گواهینامه در بیش از 60 کشور استفاده می شود.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on} 

  Read more
 • استانداردهای نفت ایران IPS

  IPS

  استانداردهای نفت ایران

  تعریف استانداردهای نفت ایران:

  استانداردهای نفت ایران IPS مخفف عنوان Iranian Petroleum Standard به معنای استاندارد نفت ایران میباشد. IPS بیان کننده و تعریف کننده و تدوین کننده استانداردهای نفتی مختص ایران هست. استاندارد IPS استانداردهای نفت ایران بیان کننده حداقلی الزامات مورد نیاز کارهای مهندسی، ساخت و ساز و همچنین نصب، انتخاب و گزینش مواد و غیره در زمینه ی صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده که هدف و قصد و نیت آن نیز دستیابی به میزان مطلوب و متعادلی از نظم و همچنین کیفیت در زمینه و در حوزه ی خاص می‍باشد.

  اهداف تهیه و تدوین استانداردها در حوزه صنعت نفت :

  یکپارچه سازی و هماهنگ سازی و یکسان سازی

  حداقلی الزامات مورد نیاز

  پیشگیری از دوباره کاری ها

  صرفه جویی در زمان و در وقت و همچنین هزینه ها

  دقت، صحت و سرعت

  تهیه و تدوین استانداردها و انطباق استانداردها و مطابقت آنها با شرایط و ضوابط و اوضاع داخلی و درون کشور (بومی سازی) با بهره گیری از منابع و مراجع بین المللی انجام می گردد.

  تاریخچه تدوین استانداردهای صنعت نفت(IPS):

  با تصویب هیات مدیره ی محترم سازمان ملی نفت ایران و مصوبه این هیات مدیره ، تهیه و تدوین استانداردهای صنعت نفت ایران (IPS)از ۱۳۶۹ با استفاده و بهره گیری از خدمات مشاور و با همکاری و مشارکت مدیریتها و همچنین شرکتها و سازمانها و نهادهای تابعه وزارت نفت شروع و طی شش سال به صنعت نفت ارائه شد.

  گونه ها:

   •ساخت و نصب

  مهندسی

  عمومی

  بازرسی های ادواری

  کالا

  تعدد استانداردهای تهیه و تدوین شده اولیه: ۳۷۸ عنوان

  تعدد نقشه های استانداردی اولیه: ۱۸۵ عنوان

  تعدد استانداردهای موجود: ۳۷۲ عنوان

  تعدد نقشه های استانداردی موجود: ۱۸۸ عنوان

  موارد استفاده:

  در تاسیسات تولید نفت، گاز، پالایشگاه ها

  واحد های شیمیایی و پتروشیمی

  جلوگیری از دوباره کاری ها

  تاسیسات انتقال و فرآورش گاز و سایر تأسیسات گاز

   

  تاسیسات مکانیکی ساختمان (AR )

  استاندارد ساختمان برای نصب، آزمايشات ، تنظيمات و راه اندازی سامانه های گرمايش، تهويه،تهويه مطبوع و سرمايش IPS-C-AR-110

  استـاندارد مهندسی بـرای سامانه گرمايش ساختمان  IPS-E-AR-100

  استاندارد مهندسی برای سامانه تهویه مطبوع ساختمان IPS-E-AR-120

  استاندارد مهندسی برای سیستم مرطوب سازی و رطوبت زدایی IPS-E-AR-130

  استاندارد مهندسی برای تخلیه گاز، تهویه و سیستم ایجاد فشار IPS-E-AR-160

  استاندارد مهندسی فروشگاه های سردخانه و کارخانه های یخ IPS-E-AR-180

  استاندارد مهندسی برای لوله کشی بهداشتی IPS-E-AR-342

  استاندارد مهندسی برای لوله کشی ساختمان (گرم و سرد) IPS-E-AR-360

  استـاندارد کالا و تجهیـزات بــرای دیـگ‌ها و مشعـل‌ها IPS-M-AR-105

  استاندارد کالا و تجهیزات برای دستگاه های یکپارچه تهویه مطبوع IPS-M-AR-125

  استاندارد مواد و تجهیزات برای واحد و سیستم مرطوب سازی و رطوبت زدایی IPS-M-AR-130

  استاندارد كالا و تجهيزات برای سامانه تهويه مطبوع كه در محل نصب مي شود IPS-M-AR-145

  استاندارد مواد و تجهیزات برای سیستم برودتی و کارخانه یخ IPS-M-AR-185

  استاندارد مواد و تجهیزات فنها ، فیلترها و واحدها و  سیستمهای واحدهای توزیع هوا

  IPS-M-AR-205

  استاندارد مواد برای لوله ها ، شیرآلات و اتصالات IPS-M-AR-215

  استاندارد کالا و تجهیزات برای تجهیزات عمومی گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع سرمایش و سردسازی IPS-M-AR-225

  استاندارد مواد برای عایق کاری IPS-M-AR-235

  استاندارد مواد و تجهیزات برای تهویه مطبوع اتاق (نوع پنجره ای و دیواری) IPS-M-AR-245

  استاندارد مواد برای لوله های ترموپلاستیک برای آب سرد و گرم در ساختمان ها IPS-M-AR-255

  استاندارد مواد برای تجهیزات آبرسانی و فاضلاب IPS-M-AR-345

  سیویل، سازه و ساختمانCE

  استاندارد اجرايی برای عملیات خاکی IPS-C-CE-112

  استاندارد اجرايی برای شالوده‌‌ها، شمعها و ديوارهای حائل IPS-C-CE-132

  استاندارد اجرايی برای سازه های بتنی IPS-C-CE-200

  استاندارد اجرايی برای سازه‌هاي فولادی IPS-C-CE-210

  استاندارد اجرايی برای ضد آتش IPS-C-CE-260

  استاندارد اجرايی برای سیستمهای تامین آب و دفع فاضلاب IPS-C-CE-342

  استاندارد اجرايی برای تخریب IPS-C-CE-355

  استاندارد مهنــدسی برای مهندسی خاک IPS-E-CE-110

  استـاندارد مهنــدسی بـرای شالوده‌ها IPS-E-CE-120

  استــاندارد مهنــدسی برای شمـع‌ها IPS-E-CE-130

  استاندارد  مهندسی برای دیوارهای حایل و حفاظت شیرواني IPS-E-CE-140

  استاندارد مهنــدسی برای طرح هندسی راهها و خیابانها IPS-E-CE-160

  استـاندارد مهنــدسی برای سـازه‌های بتنـی IPS-E-CE-200

  استـاندارد مهنــدسی برای سازه‌هـای فـولادی IPS-E-CE-210

  استاندارد مهنــدسی برای ضد آتش در ساختمان IPS-E-CE-260

  استاندارد مهنــدسی برای سیستمهای تامین و توزیع آب IPS-E-CE-340

  استاندارد مهنــدسی برای سیستمهای جمع آوری آبهای سطحی خارج از ساختمان IPS-E-CE-380

  استاندارد مهنــدسی برای برای جمع آوری فاضلاب ساختمان IPS-E-CE-390

  استاندارد مهنــدسی بـراي تصفیه بهداشتی فاضلاب IPS-E-CE-400

  استـاندارد مهنــدسی بـراي بـارگـذاري IPS-E-CE-500

  استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي پلها، آبروها و سازه های مرتبط IPS-G-CE-170

  استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي روسازی راهها IPS-G-CE-182

  استاندارد مهنـدسي، اجرایي و كالا بـراي دودکشهای صنعتی IPS-G-CE-250

  استاندارد مهنـدسي، اجرایي و كالا بـراي حفاظها و دروازه ها IPS-G-CE-270

  استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي تاسیسات خشکی IPS-G-CE-470

  استاندارد مهنـدسي و اجرایي بـراي نصب تاسیسات دریایی IPS-G-CE-480

  استــاندارد مـــواد بــراي مصـالح ساختمانـي IPS-M-CE-105

  برق (EL )

  استــاندارد اجـرائی برای نصب تاسیسات الکتریکی IPS-C-EL-115

  استاندارد مهندسی برای طراحی سیستم های الکتریکی (صنعتی و غیر صنعتی) IPS-E-EL-100

  استاندارد مهندسی برای نواحی خطر IPS-E-EL-110

  استانــدارد مهنـدسی برای خطوط انتقال هوائی و خطوط توزیع IPS-E-EL-160

  صنعت نفت - ماشين هاي الكتريكي دوار ضد انفجار- موتورهاي آسنكرون IPS-G-EL-130

  استاندارد بازرسی برای فضاهای  مستعد  انفجار (منطقه های خطرناک) IPS-I-EL-215

  استاندارد بازرسی برای آزمونهای الکتریکی پیش راه اندازی IPS-I-EL-217

  استاندارد کالا و تجهیزات برای موتورهای القایی ولتاژ ضعیف IPS-M-EL-131

  استاندارد  کالا و تجهیزات برای موتورهای القایی ولتاژ متوسط و قوی IPS-M-EL-132

  استاندارد کالا و تجهیزات برای ماشین های الکتریکی دوار- موتورهای جریان مستقیم IPS-M-EL-136

  استاندارد کالا و تجهیزات برای ژنراتورهای سنکرون IPS-M-EL-138

  استاندارد کالا وتجهیزات برای تابلو قدرت و فرمان فشار ضعیف IPS-M-EL-143

  استاندارد کالا وتجهیزات برای تابلو قدرت و فرمان فشار متوسط و قوی IPS-M-EL-144

  استاندارد کالا وتجهیزات برای ترانسفورماتورهای قدرت خشک IPS-M-EL-151

  استاندارد کالا و تجهیزات برای ترانسفورماتورهای قدرت روغنیIPS-M-EL-152

  استاندارد کالا و تجهیزات برای ترانسفورماتوریکسو ساز جهت حفاظت کاتدیک IPS-M-EL-155

  استاندارد کالا وتجهیزات برای تجهیزات برقی عمومی IPS-M-EL-161

  استاندارد کالا و تجهیزات برای باتری و دستگاه شارژ باتری (منبع تغذیه برق مستقیم) IPS-M-EL-174

  استـاندارد كالا و تجهيـزات بـراي سيستم  منبع  تغذيه  بدون  وقفه IPS-M-EL-176

  استاندارد  کالا و تجهیزات برای خازن اصلاح ضریب قدرت IPS-M-EL-181

  استاندارد كالا براي گرم كننده الكتريكي IPS-M-EL-190

  استاندارد کالا وتجهیزات برای ری‌اکتورهای محدود کننده جریان IPS-M-EL-220

  استاندارد کالا وتجهیزات برای پایه های روشنایی برق IPS-M-EL-230

  استاندارد کالا وتجهیزات برای تجهیزات سوئیچ فیوز A.Cضد شعله و صنعتی IPS-M-EL-174

  استاندارد کالا وتجهیزات برای سیمها و کابلهای ولتاژ پایین IPS-M-EL-271

  استاندارد کالا وتجهیزات برای سیمها و کابلهای ولتاژ متوسط و بالا IPS-M-EL-272

  استاندارد کالا وتجهیزات برای کابلهای قدرت در زیردریا با فیبرهای نوری ذاتی IPS-M-EL-273

  عمومی (GN )

  نمایه عمومی استانداردها و نقشه های استاندارد IPS-E-GN-000

  استاندارد مهندسی برای واحدها IPS-E-GN-100

  اصول و قواعد ساختار و شیوه نگارش استانداردهای صنعت نفت ايران IPS-E-GN-110

  استاندارد مهندسی برای تدوین IPS-E-GN-120

  استانـدارد عمـومي براي سیلندرهای گاز IPS-G-GN-180

  استاندارد عمومی CNG IPS-G-GN-200

  استاندارد عمومی بسته بندی و بسته ها IPS-G-GN-210

  IPS-G-GN-220 استاندارد عمومی برای لوله های بدون درز آلیاژی مقاوم به خوردگی برای استفاده به عنوان جداری ، مغزی و قطعه رابط(CRA)

  IPS-G-GN-230 استاندارد عمومی برای بسته  طراحی پایه و روش توصیه شده برای طراحی مهندسیFEED

  استاندارد عمومی آسانسورهای برقی و هیدرولیکی IPS-G-GN-370

  صنعت نفت- فلزات و آلیاژهاي غیر آهنی IPS-G-GN-700

  صنعت نفت- فولادهای آلیاژی IPS-G-GN-750

  IPS-I-GN-335 استاندارد  مهندسی برای بازرسی و آزمایش دوره ای آسانبرها (آسانسورها (

  بازرسی دوره ای و آزمون جرثقیل ها IPS-I-GN-350

  استاندارد مواد و تجهیزات برای لیفتراک IPS-M-GN-110

  استـاندارد کـالا بـرای بستنـده‌های متـریک پیچ‌های گوشتی، پیچ‌های مهره میل پیچ‌ها، مهره‌ها و واشرها IPS-M-GN-130

  استاندارد مواد و تجهیزات برای بلبرینگ IPS-M-GN-140

  استاندارد كـالا بــرای طناب هاي سيمي فولادي بــراي كارهاي عمومي IPS-M-GN-150

  استاندارد مواد و تجهیزات برای قلاب ، قیود ، پیچ سر سوراخ و زنجیر IPS-M-GN-160

  استـاندارد کـالا برای شیشــه‌آلات آزمایشگــاهی و لـوازم مربوطـه IPS-M-GN-170

   IPS-M-GN-210استاندارد كالا و تجهيزات براي نقاله ها

  IPS-M-GN-240 استاندارد مواد برای جرثقیل های دستی و کارگاهی و جرثقیل های پشتیبانی شده از دیوار

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پالت IPS-M-GN-260

  استاندارد مواد و تجهیزات برای جرثقیل های دریایی IPS-M-GN-330

  استاندارد مواد و تجهیزات برای جرثقیل های برقی متحرک IPS-M-GN-340

  استاندارد کالا و تجهيزات برای جرثقیل های سقفی و دروازه ای (جرثقیل های سقفی متحرک وپل دروازه ای) IPS-M-GN-350

  استاندارد  کالا و تجهیزات برای شیلنگ های با مصرف عمومی IPS-M-GN-360

  استانـدارد كالا و تجهیـزات بـرای كمپرسورهاي قابل حمل (سيار) هوا IPS-M-GN-365

  استاندارد کالا و تجهیزات برای تجهیزات جوشکاری قوسی و متعلقات آن IPS-M-GN-375

  استاندارد کـالا و تجهیـزات برای ماشین پاششی مواد ساینده با هوا IPS-M-GN-450

  استاندارد مواد و تجهیزات برای تجهیزات انفجار آب IPS-M-GN-470

  ابزار دقیق (IN )

  استاندارد نصب و سـاخت برای تجهیزات عمومی بازرسی در محل، کالیبراسیون و آزمون ابزاردقیق و سامانه‌های ابزاردقیق IPS-C-IN-100

  استاندارد عملیات اجرائی براي ادوات ابزار دقيق فشار IPS-C-IN-110

  استاندارد نصب برای ادوات ابزار دقیق دما IPS-C-IN-120

  استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق جریان سیال IPS-C-IN-130

  استاندارد نصب و سـاخت برای  ادوات ابزاردقیق سطح سیال IPS-C-IN-140

  استاندارد نصب و سـاخت برای شیرهای کنترل IPS-C-IN-160

  استـاندارد نصب و سـاخت بـرای روش های انتقـال IPS-C-IN-190

  استاندارد عملیات اجرائی برای اندازه گیری هیدروکربن های مایع در مبادلات تجاری IPS-C-IN-240

  استاندارد مهندسی برای ادوات ابزاردقیق عمومی IPS-E-IN-100

  استاندارد مهندسی برای کارگاه ابزاردقیق، چیدمان، آزمون و ابزارهای کالیبراسیون IPS-E-IN-105

  استـاندارد مهنـدسی بـرای ادوات ابزار دقیق اندازه گیری فشار IPS-E-IN-110

  استاندارد مهندسي براي ابزار دقیق دما IPS-E-IN-120

  استاندارد مهندسي براي  ادوات ابزاردقیق جریان سیال IPS-E-IN-130

  استاندارد مهندسي براي  ادوات ابزاردقیق سطح سیال IPS-E-IN-140

  استاندارد مهندسی برای شیرهای کنترل IPS-E-IN-160

  استاندارد مهندسی برای منابع تغذیه و سامانه های توزیع برق تجهیزات ابزاردقیق IPS-E-IN-180

  استاندارد مهندسي براي سيستم هاي ارسال IPS-E-IN-190

  استاندارد مهندسی برای اندازه گیری هیدروکربن‌های مایع (مبادلات تجاری) IPS-E-IN-240

  صنعت نفت-ابزارهاي اندازه‌گيري درون و برون‌چاهي - آیین کار IPS-G-IN-150

  صنعت نفت-شيرهاي كنترل ايمني و تجهيزات جانبي- آیین کار IPS-G-IN-160

  استاندارد عمومی برای سامانه های هوای ابزاردقیق IPS-G-IN-200

  استاندارد عمومي برای حفاظت ابزاردقیق IPS-G-IN-210

  استاندارد مهندسي و نصب براي مراكز كنترل IPS-G-IN-220

  استاندارد عمومی برای آنالایزرهای برخط IPS-G-IN-230

  صنعت نفت- سيستم‌هاي اندازه‌گيري جريان سيال در مبادلات تجاري (مايع، گاز و گاز مرطوب) IPS-G-IN-240

  IPS-G-IN-250 استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای سامانه کنترل فرآیند

  استاندارد مهندسی و نصب برای چراغ‌های هشدار، آلارم ها و سامانه های حفاظتی IPS-G-IN-260

  استـاندارد عمومی بـرای ادوات ابزاردقیق تجهیزات آشکارسازی گاز و آتش IPS-G-IN-270

  استاندارد مهندسی و عملیات اجرایی برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر IPS-G-IN-290

  اندازه گیری مخازن نفت و فرآورده های نفتی IPS-G-IN-300

  استاندارد بازرسی برای سامانه های ابزاردقیق عمومی IPS-I-IN-100

  بازرسی دوره ای برای ابزاردقیق IPS-I-IN-115

  استاندارد كالا و تجهيزات برای ادوات ابزار دقیق اندازه گيري فشار IPS-M-IN-110

  استاندارد کالا و تجهیزات براي تجهيزات ابزاردقیق دما IPS-M-IN-120

  IPS-M-IN-130 استاندارد کالا و تجهیزات برای ادوات ابزاردقیق جریان سیال

  استاندارد کالا و کیفیت کنترل برای ادوات ابزاردقیق سطح سیال IPS-M-IN-140

  استاندارد کالا و تجهیزات برای سیستم های دریافت IPS-M-IN-150

  استاندارد کالا و تجهیزات برای شیرهای کنترل IPS-M-IN-160

  استـاندارد كالا و تجهيزات بـرای سيستم هاي ارسال IPS-M-IN-190

  استاندارد كالا و تجهيزات برای تابلوهای کنترل و سیستم کابینت‌های ابزار دقيق IPS-M-IN-220

  استاندارد کالا برای اندازه گیری هیدروکربنهای مایع(مبادلات تجاری) IPS-M-IN-240

  استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه کنترل فرآیند IPS-M-IN-250

  استاندارد کالا و تجهیزات برای سامانه های هشدار و حفاظت IPS-M-IN-260

  استاندارد کالا برای اقلام متفرقه ابزاردقیق IPS-M-IN-280

  استاندارد کالا و تجهیزات برای کنترل کننده های منطقی برنامه پذیر IPS-M-IN-290

  تجهیزات مکانیکی ثابت (ME )

  IPS-C-ME-130 استاندارد ساخت برای کره های های ذخیره فشارLPG

  IPS-E-ME-130 استاندارد مهندسی برای کره های ذخیره فشار LPG

  استاندارد عمومی مخازن فولادی جوش داده شده در بالای سطح زمین برای ذخیره سازی نفت IPS-G-ME-100

  استاندارد عمومی مخازن  بزرگ ذخیره سازی  کم فشار جوش داده شده IPS-G-ME-110

  استاندارد عمومی برای مخازن ذخیره سازی سوخت توربین هوایی IPS-G-ME-120

  برجها، راكتورها، ظروف تحت فشار و اجزای داخلی-مشخصات عمومي IPS-G-ME-150

  استاندارد مهندسي و كــالا براي برجهاي خنك كننده آب IPS-G-ME-160

  استاندارد عمومي براي ديگهاي بخار لوله آتشي يكپارچه IPS-G-ME-170

  استاندارد عمومی براي ديگهاي بخار لوله آبي IPS-G-ME-180

  استاندارد مهندسی و مواد برای گرم کن اشتعالی IPS-G-ME-200

  استاندارد عمومي جزئيات مشعل براي كاربردهاي عمومی پالايشگاهي و پتروشیمی IPS-G-ME-210

  استاندارد عمومي برای مبدل های حرارتی پوسته و تيوب IPS-G-ME-220

  استاندارد عمومی براي مبدلهاي حرارتي هرپین IPS-G-ME-230

  استاندارد مهندسی و مواد برای مبدل حرارتی با خنک کننده هوا IPS-G-ME-245

  استاندارد مواد و مهندسي براي تجهيزات تخليه فشار و خلأ IPS-G-ME-250

  الزامات عمومی برای زباله سوزهای صنعتی IPS-G-ME-253

  استاندارد مواد و تجهیزات برای ظروف و کره های ذخیره سازی فشارLPG IPS-M-ME-130

  استاندارد مواد و تجهیزات برای کوره های اصلاح کننده شامل منیفولد های تیوب و خروجی IPS-M-ME-206

  استاندارد مواد و تجهیزات برای اجکتورهای جت بخار IPS-M-ME-256

  لوله کشی و خطوط لوله (IP )

  استاندارد اجرايی برای خطوط لوله انتقال (در خشکی) IPS-C-PI-140

  استاندارد اجرايي براي سيستم لوله كشي داخل كارخانه IPS-C-PI-240

  استاندارد اجرایی برای جوشکاری خطوط لوله و انتقال IPS-C-PI-270

  استاندارد اجرائي براي جوشكاري سامانه لوله كشي كارخانه IPS-C-PI-290

  استاندارد اجرايي براي آزمون فشار سامانه هاي لوله كشي داخل كارخانه  IPS-C-PI-350

  استاندارد  اجرايی برای آزمایش فشار خطوط انتقال(در خشکی) IPS-C-PI-370

  استاندارد اجرائي براي شستشوي شيميائي داخل لوله IPS-C-PI-410

  الزامات فني و توصيه هاي مهندسي براي خطوط لوله انتقال در خشكي-ويژگي ها IPS-E-PI-140

  استاندارد مهندسی برای تجزیه و تحلیل انعطاف پذیری لوله IPS-E-PI-200

  استاندارد مهندسی برای انتخاب مواد لوله کشی (در لوله کشی طرح) IPS-E-PI-221

  استاندارد مهندسي بــرای سامانه لوله كشي كارخانه IPS-E-PI-240

  استاندارد عمومی برای صافی ها و فیلترها IPS-G-PI-230

  استاندارد عمومي براي تكيه گاههاي لوله IPS-G-PI-280

  صنعت نفت-لوله هاي فلزي مورد استفاده در  لوله کشی صنعتی IPS-G-PI-400

  صنعت نفت- لوله های فلزی انتقال IPS-G-PI-500

   IPS-G-PI-600 لوله هاي انتقال غيرفلزي انعطاف پذير (RTP/TCP)-آيين كار

  استاندارد مواد و تجهیزات برای شیرآلات IPS-M-PI-110

  استاندارد مواد و تجهیزات برای ارسال پیگ و تله دریافت IPS-M-PI-130

  استاندارد مواد برای فلنج و اتصالات IPS-M-PI-150

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پیگ ها IPS-M-PI-170

  استاندارد مواد و تجهیزات برای لوله خط IPS-M-PI-190

  ماشین آلات فرآیندی (PM )

  استاندارد اجرايي براي نصب و طراحي ماشين‌آلات IPS-C-PM-216

  استاندارد مهندسي براي الزامات عمومي طراحي ماشين‌آلات فرآيندي IPS-E-PM-100

  ارزيابي فني و مهندسي تجهيزات دوار- الزامات عمومي IPS-E-PM-110

  استاندارد مهندسی برای لوله کشی ماشینهای فرآیندی IPS-E-PM-385

  استاندارد مهندسي برای الزامات داده های فروشنده IPS-E-PM-400

  صنعت نفت-ماشین آلات دوار-پمپ ها IPS-G-PM-100

  استاندارد عمومي براي تلمبه‌هاي گريز از مرکز در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي IPS-G-PM-105

  استاندارد عمومی دسترسی و ایمنی ماشین آلات IPS-G-PM-120

  صنعت نفت-ماشین آلات دوار-کمپرسورها IPS-G-PM-190

  استاندارد عمومي براي کمپرسورهای رفت و برگشتی در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز IPS-G-PM-200

  استاندارد عمومي برای توربین هاي بخار با کاربردهای ویژه در صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي IPS-G-PM-250

  استاندارد عمومي براي توربين‌هاي گازي در صنایع نفت گاز و پتروشیمی IPS-G-PM-260

  صنعت نفت-ماشین آلات دوار-توربین ها IPS-G-PM-270

  استاندارد برای بازرسی دوره ای ماشین آلات IPS-I-PM-305

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفیوژ برای خدمات عمومی IPS-M-PM-115

  استاندارد كالا و تجهيزات براي تلمبه هاي گريز از مركز آب آتش نشاني IPS-M-PM-125

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت رفت و برگشتی IPS-M-PM-130

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های سانتریفوژ سبک IPS-M-PM-135

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت – روتاری IPS-M-PM-140

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های جابجایی مثبت با حجم کنترل شده IPS-M-PM-150

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پمپ های خلا روتاری جابجایی مثبت  نشت بند روغنی IPS-M-PM-160

  استاندارد مواد و تجهیزات کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز و کمپرسورهای انبساطی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز IPS-M-PM-170

  استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای هوای گریز از مرکز بسته بندی شده ،  چرخ دنده یکپارچه برای خدمات صنایع نفت ، شیمی و گاز IPS-M-PM-180

  استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای رفت و برگشتی برای خدمات هوای ابزار دقیق IPS-M-PM-211

  استاندارد مواد و تجهیزات برای کمپرسورهای جابجایی مثبت روتاری برای صنایع نفت ، پتروشیمی و گاز طبیعی IPS-M-PM-220

  استاندارد مواد و تجهیزات برای فن های گریز از مرکز با هدف ویژه IPS-M-PM-230

  استاندارد مواد و تجهیزات برای توربین های بخار با اهداف عمومی برای خدمات صنعت نفت ، شیمی و گاز IPS-M-PM-240

  استاندارد مواد و تجهیزات برای موتورهای احتراق داخلی رفت و برگشتی IPS-M-PM-290

  استاندارد مواد و تجهیزات برای واحدهای دنده مخصوص IPS-M-PM-300

  استاندارد مواد و تجهیزات برای اتصالات خاص IPS-M-PM-310

  استاندارد مواد و تجهیزات برای روغن کاری ، آب بندی شفت ، سیستم کنترل روغن و تجهیزات کمکی IPS-M-PM-320

  استاندارد مواد و تجهیزات برای میکسرها IPS-M-PM-330

  فرآیند و مواد شیمیاییPR

  استاندارد مهندسی روشهای توصیه شده برای مطالعه امکان سنجی و طراحی مفهومی IPS-E-PR-150

  استاندارد مهندسی برای شماتیک جریان IPS-E-PR-170

  استاندارد مهندسی برای جانمائی و فاصله گذاری IPS-E-PR-190

  استاندارد مهندسی برای طراحی داده های مهندسی پایه IPS-E-PR-200

  استاندارد مهندسي برای نمودارهای لوله كشي و ابزار دقیقي IPS-E-PR-230

  استاندارد مهندسی برای ضمانت عملکرد IPS-E-PR-250

  IPS-E-PR-250 استاندارد مهندسی برای طراحی جزﺋيات مهندسی و خرید

  استاندارد مهندسی برای مراحل شروع و فرآیند راه اندازی عمومی IPS-E-PR-280

  استاندارد مهندسی برای دفترچه های راهنمای کارخانه IPS-E-PR-290

  استاندارد مهندسی برای کتابچه های راهنمای فنی و تجهیزات (پرونده های مهندسی) IPS-E-PR-300

  استاندارد مهندسی برای سیستم شماره گذاری IPS-E-PR-308

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های آب IPS-E-PR-310

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های هوای فشرده IPS-E-PR-330

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های سوخت IPS-E-PR-340

  استاندارد مهندسي برای طراحي فرآيندي و انتقال مايع و گاز و ذخيره سازي IPS-E-PR-360

  استاندارد  مهندسی برای طراحی فرآیندی تأسیسات بارگیری و تخلیه تانکرهاي جاده ای IPS-E-PR-370

  IPS-E-PR-380 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های جابجایی مواد جامد

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیکلهای خنک کننده آب IPS-E-PR-400

  استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي سيكل‌هاي آب و روغن داغ IPS-E-PR-410

  استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيند رهيابهاي گرمايشي و سرمايشي IPS-E-PR-420

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند سیستم های لوله کشی (فرآیند لوله کشی و سايزينگ خط لوله) IPS-E-PR-440

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندي سامانه های تخليه فشار  شامل شیر های اطمینان/ايمني IPS-E-PR-450

  استاندارد  مهندسی برای طراحي فرآيندي مشعل و سامانه هاي تخليه IPS-E-PR-460

  استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي اقدامات حالت اضطراري IPS-E-PR-470

  استاندارد مهندسی برای الزامات فرآیندی تقطیر نفت خام و واحدهای تولید هیدروژن IPS-E-PR-491

  استاندارد مهندسی برای الزامات فرآیندی سیستم های کاستیک و شیمیایی IPS-E-PR-492

  IPS-E-PR-500 استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی واحدهای بازیابی و تقسیمLPG

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند واحدهای تصفیه گاز IPS-E-PR-551

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی نمکزدایی الکترواستاتیک برای نفت خام/میعانات و مدیریت آب تولیدی IPS-E-PR-700

  استاندارد  مهندسی برای طراحی فرآیندی سامانه هاي مجاری فاضلاب پساب کارخانه IPS-E-PR-725

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی سامانه هاي تصفیه و بازيابي پساب كارخانه IPS-E-PR-730

  استاندارد مهندسی برای طراحي فرآيندي سامانه هاي  دفع و  تصفيه ضايعات جامد كارخانه IPS-E-PR-735

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیند تجهیزات خلا ( پمپ های خلا و جت هاي دفع بخار) IPS-E-PR-745

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی کمپرسورها IPS-E-PR-750

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی فن ها و دمنده ها IPS-E-PR-755

  استاندارد  مهندسی برای الزامات فرآیندی تجهیزات تبادل حرارت IPS-E-PR-771

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی مبدلهای حرارتی دو لوله اي IPS-E-PR-775

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی مبدلهای حرارتی خنک کننده هوا ( کولرهای هوايي) IPS-E-PR-785

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی برجهای خنک کننده IPS-E-PR-790

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی دیگهای بخار IPS-E-PR-800

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی کوره ها IPS-E-PR-810

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی شیرآلات  و شیرآلات کنترلي IPS-E-PR-830

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی تله های بخار IPS-E-PR-845

  استاندارد  مهندسی برای الزامات فرآیندی ظروف و جدا كننده ها IPS-E-PR-850

  استاندارد مهندسي براي طراحي فرآيندي جداكننده هاي گاز (بخار)- مايع IPS-E-PR-880

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی جدا کننده های جامد – مایع IPS-E-PR-895

  استاندارد مهندسی برای طراحی فرآیندی خشک کن ها IPS-E-PR-905

     

  ایمنی ، آتش نشانی و کنترل آلودگی محیط (SF )

  استاندارد ساخت براي  تحويل، آزمون، بازرسی، کنترل کیفیت، راه اندازی و تعمير و نگهداری تلمبه های آتش نشانی IPS-C-SF-242

  استاندارد نصب، بازرسي و تست سامانه هاي اطفاء حريق ثابت IPS-C-SF-505

  استاندارد  تسهيلات آموزشي و صلاحيت هاي آتش نشانان IPS-C-SF-507

  C-SF-550-IPS استاندارد كاربردي براي مرزبندي ايمني

  استاندارد مهندسي براي طبقه بندي آتش سوزي ها و ويژگي هاي خطر آتش سوزي IPS-E-SF-100

  استاندارد مهندسي براي نصب سامانه هاي اطفاء و حفاظت حريق فراساحلي IPS-E-SF-120

  استاندارد مهندسي سيستم هاي تناسب ساز و كف ساز IPS-E-SF-140

  استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق  اكسيد كربن IPS-E-SF-160

  استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق پودري IPS-E-SF-180

  استاندارد مهندسي سامانه هاي اطفاء حريق اسپرينكلري IPS-E-SF-200

  استاندارد مهندسي تسهيلات ذخيره و توزيع آب آتش نشاني IPS-E-SF-220

  استاندارد مهندسي سامانه هاي تشخيص خودكار و آلارم حريق IPS-E-SF-260

  استاندارد مهندسي براي كاربرد تجهيزات تنفسي در ايمني و آتش نشاني IPS-E-SF-300

  استاندارد مهندسي براي محافظ و جعبه شيلنگ هاي آتش نشاني IPS-E-SF-340

  استاندارد مهندسي حفاظت حريق در ساختمان ها IPS-E-SF-380

  استاندارد مهندسي پلكان، نردبان و سكوهاي صنعتي IPS-E-SF-410

  استاندارد مهندسي براي شناورهاي آتش خوار IPS-E-SF-504

  استاندارد مهندسي ايستگاه هاي حريق IPS-E-SF-520

  استاندارد مهندسي كنترل آلودگي هوا IPS-E-SF-860

  استاندارد مهندسي كنترل آلودگي آب IPS-E-SF-880

  استاندارد مهندسي و تجهيزات براي كاميون‌هاي آتش نشاني و تلمبه‌ها IPS-G-SF-100

  استاندارد عمومي حفاظت در برابر منابع بسته راديواكتيو IPS-G-SF-110

  استاندارد عمومي بــرای خاموش كننده هاي دستي و چرخدار IPS-G-SF-126

  استاندارد عمومي امحاء پسماندها IPS-G-SF-130

  استاندارد عمومي ماسك ها و تجهيزات تنفسي IPS-G-SF-140

  سامانه هاي اطفاء حريق ثابت IPS-G-SF-202

  استاندارد عمومی برای سامانه های تلمبه آتش نشانی و تریلرها IPS-G-SF-240

  استاندارد عمومي براي دتكتورهاي گازي IPS-G-SF-310

  استانـدارد  عمومــي برای تجهیزات جانبی و متفرقه ایمنی و آتش نشانی IPS-G-SF-340

  استاندارد عمومي براي كمربندهاي ايمني IPS-G-SF-345

  استاندارد عمومي برای نردبانهای قابل حمل ایمنی IPS-G-SF-355

  استاندارد عمومي حفاظت حريق در انبارهاي عمومي و ذخيره مواد قابل انفجار IPS-G-SF-440

  استاندارد عمومي برای کمکهای اولیه و اصول اولیه بهداشتی IPS-G-SF-460

  استانــدارد عمومی برای تحویــل - راه اندازي و تعمیـرات پیشگـیرانه کامیـون هـای اطــفاء حـریـق IPS-G-SF-503

  استاندارد عمومي مراكز آموزش آتش نشاني و ايمني، تجهيزات ايستگاه هاي آتش IPS-G-SF-540

  استاندارد عمومي كنترل آلودگي هوا IPS-G-SF-860

  استاندارد عمومي كنترل آلودگي خاك IPS-G-SF-870

  استاندارد عمومي كنترل آلودگي آب IPS-G-SF-880

  استاندارد عمومي براي كنترل صدا و ارتعاش IPS-G-SF-900

  استاندارد مواد و تجهيزات براي شيرآلات ، قرقره ها، شيلنگها، سر شيلنگ ها، و مانيتورهاي آتش نشاني IPS-M-SF-105

  استاندارد مواد و تجهيزات بـرای مايع توليد كف، تنظيم كننده‌ها/كف سازها و خاموش كننده‌هاي دوقلو IPS-M-SF-142

  استاندارد مواد و تجهيزات برای ايمني کارکنان و وسائل حفاظتی آتش نشانان IPS-M-SF-325

  استاندارد مواد و تجهيزات براي پتوهاي ضد آتش، البسه آتش نشانان(ضدحريق)، پرده ها و شيلدهاي مقاوم در برابر آتش IPS-M-SF-455

  استاندارد مواد و تجهيزات شناورهاي آتش خوار IPS-M-SF-504

   

  حفاظت فنی (TP )

  استاندارد اجرا براي آماده سازي سطح IPS-C-TP-101

  استاندارد ساخت برای رنگ آمیزی IPS-C-TP-102

  استاندارد ساخت برای پوشش های محافظ IPS-C-TP-274

  استاندارد اجرا برای پوشش داخلی IPS-C-TP-352

  استاندارد اجرا برای اعمال عایق های حرارتی IPS-C-TP-701

  استاندارد اجرايی برای ملاحظات خوردگی حين ساخت و نصب IPS-C-TP-742

  استاندارد ساخت برای حفاظت کاتدی IPS-C-TP-820

  استاندارد مهندسي براي رنگ‌ها IPS-E-TP-100

  استاندارد مهندسی برای پوشش های حفاظتی برای سازه های فولادی مدفون در خاک و غوطه ور در آب IPS-E-TP-270

  استاندارد مهندسی برای پوشش های داخلی IPS-E-TP-350

  IPS-E-TP-702 عايق‌هاي حرارتي مربوط به سيستم‌هاي لوله‌كشي، دودكش‌ها، تجهيزات و ساير تأسيسات صنعتي در محدوده دماييC° 100- تا °C 870+– آیین کار

  استاندارد مهندسی برای ملاحظات خوردگی در انتخاب مواد IPS-E-TP-740

  استاندارد مهندسی برای ملاحظات خوردگی در طراحی IPS-E-TP-760

  استاندارد مهندسی برای کنترل شیمیایی محیط های خورنده IPS-E-TP-780

  استاندارد مهندسی برای حفاظت کاتدی IPS-E-TP-820

  استاندارد مواد و ساخت برای سیستم پوشش پلی اتیلن سه لایه IPS-G-TP-335

  استاندارد بازرسی برای روشهای بررسی خوردگی داخلی و ارزیابی بازدارنده (برای خط لوله و کارخانه) IPS-I-TP-802

  استاندارد بازرسی برای پایش سیستم های حفاظت کاتدی IPS-I-TP-820

  استاندارد مواد و تجهیزات برای قیر آسفالت (کاربری سرد) IPS-M-TP-105

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ وینیل (آلومینیوم) به عنوان پوشش میانی و رویه (پرداخت) IPS-M-TP-110

  استاندارد مواد و تجهیزات برای اکسید روی ، اکسید آهن ، روغن دانه پنبه خام و پرایمر آلکید IPS-M-TP-115

  استاندارد مواد و تجهیزات برای اکسید روی ، اکسید آهن و رنگ مياني آلکید IPS-M-TP-120

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ سفید آلکید برای پوشش رویه (پرداخت) IPS-M-TP-125

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکیدی رنگی برای پوشش رویه (پرداخت) به جز سفید IPS-M-TP-130

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ لاستیکی کلردار برای پوشش رویه (پرداخت) IPS-M-TP-135

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ لاستیکی کلردار شده برای پوشش میانی IPS-M-TP-140

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر بازدارنده لاستیکی کلردار IPS-M-TP-145

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید (آلومینیوم) ورقه ای به عنوان پوشش رویه (پرداخت) IPS-M-TP-150

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلكید (آلومینیوم) غیر ورقه ای به عنوان میانی IPS-M-TP-155

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید (آلومینیوم ورقه ای دگر روانی با ساخت بالا) به عنوان پوشش رویه (پرداخت) IPS-M-TP-160

  استاندارد مواد برای رنگ پرداخت اکریلیک سیلیکون برای کاربردهای تا دمای 230 درجه سلسیوس IPS-M-TP-168

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ آلکید سیلیکون (سفید یا رنگی) به عنوان پوشش رویه (پرداخت) IPS-M-TP-175

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر شستشو (پایه روی کرومات-وینیل بوتیرال) IPS-M-TP-180

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اتیلن اپوکسی تار ذغال سنگ به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه (پرداخت) IPS-M-TP-190

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ وینیل ، (سفید یا رنگی) به عنوان پوشش اولیه ، میانی​و رویه (پرداخت) IPS-M-TP-200

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوكسي تركيب آمينه‌اي بهبود داده شده دوبسته‌اي به عنوان پرایمر ، میانی و رویه پوشش IPS-M-TP-202

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی غنی از روی (روی- غنی آلي) به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه (پرداخت) IPS-M-TP-205

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ (سيليكات روي) غیر آلی روی- غنی به عنوان پرایمر IPS-M-TP-210

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پرايمر اپوکسی پلی آمید IPS-M-TP-215

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی پلی آمید به عنوان رنگ میانی IPS-M-TP-220

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ اپوکسی پلی آمید به عنوان پوشش رويه (پرداخت) IPS-M-TP-225

  استاندارد مواد و تجهیزات برای ماستیک تار ذغال سنگ (سرد استفاده شده) IPS-M-TP-230

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اورتان آلیفاتیک دو بسته ای به عنوان پوشش رويه (پرداخت) IPS-M-TP-235

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رنگ پلی اورتان آلیفاتیک دو بسته ای به عنوان پوشش رويه (رنگ های استتار) IPS-M-TP-240

  استاندارد مواد و تجهیزات برای رزین اپوکسی آمین شده به عنوان پوشش اولیه ، میانی و رویه برای محیط جوی IPS-M-TP-250

  استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر مصنوعی سریع خشک شدن برای استفاده با مینای قیر ذغال سنگ داغ یا مینای قیر (آسفالت) IPS-M-TP-275

  IPS-M-TP-280 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر تار ذغال سنگ (سرد به کار رفته) برای استفاده با مینای تار زغال سنگ کاربردی گرم (IPS-M-TP-290)

  IPS-M-TP-285 استاندارد مواد و تجهیزات برای پرایمر قیر (سرد به کار رفته) برای استفاده با مینای قیر کاربردی گرم (IPS-M-TP-295)

  استاندارد مواد و تجهیزات مینای تار ذغال سنگ (داغ اعمال شده) IPS-M-TP-290

  استاندارد مواد برای مینای قیر (داغ اعمال شده) IPS-M-TP-295

  استاندارد مواد و تجهیزات برای حصیر الیاف شیشه (بسته بندی داخلی) IPS-M-TP-300

  استاندارد مواد و تجهیزات برای حصیر الیاف شیشه ای آغشته به تار ذغال سنگ برای بسته بندی بیرونی IPS-M-TP-305

  استاندارد مواد و تجهیزات برای قیر مات حصیر الیاف شیشه برای بسته بندی بیرونی IPS-M-TP-306

  استاندارد مواد برای نوار پلاستیکی چند لایه سرد به عنوان نوار لایه داخلی برای سیستم پوشش نواری لوله های فولادی مدفون IPS-M-TP-310

  استاندارد مواد برای نوارهای پلاستیکی چند لایه سرد به عنوان نوار لایه بیرونی برای سیستم پوشش نواری لوله های فولادی مدفون IPS-M-TP-311

  استاندارد مواد برای نوار چند لایه دستی مناسب برای سیستم پوشش نواری سرد IPS-M-TP-313

  استاندارد مواد برای نوار چند لایه دستی (مناسب برای سیستم های پوشش گرم) IPS-M-TP-314

  استاندارد مواد برای نوار پلاستیکی مشبک کاری شده (به عنوان ضربه گیر ) برای پوشش لوله IPS-M-TP-315

  استاندارد مواد برای شبکه پلاستیکی (به عنوان ضربه گیر) برای پوشش لوله IPS-M-TP-316

  استاندارد مواد برای نوار و پرایمر وازلین دستی IPS-M-TP-317

  استاندارد مواد برای پوشش های پلی اتیلن زنجیری منقبض شونده با گرما (دو لایه) IPS-M-TP-318

  IPS-M-TP-321 استاندارد مواد برای پرایمرها (گودال و محوطه) برای استفاده با نوار پلاستیکی چند لایه ورقه ای سرد (IPS-M-TP-310) برای سیستم پوشش نوار لوله های فولادی مدفون

  استاندارد مواد برای پرایمر استفاده شده به صورت نوار چند لایه دستی و مناسب برای سیستم های پوشش نوار سرد IPS-M-TP-322

  استاندارد مواد برای پرایمر استفاده شده به صورت نوار چند لایه دستی و مناسب برای سیستم های پوشش نوار گرم IPS-M-TP-323

  استاندارد مواد و تجهیزات برای بازدارنده، ضد یخ برای استفاده در سوختهای توربین جت IPS-M-TP-672

  استاندارد مواد و تجهیزات برای مجموعه بازدارنده برای سیستم های آب خنک کننده IPS-M-TP-675

  استاندارد مواد و تجهیزات برای عایق حرارتی IPS-M-TP-710

  استاندارد مواد و تجهیزات برای حفاظت کاتدی IPS-M-TP-750

  پوششهاي اپوكسي پيوند ذوبي اعمال – كارخانه اي براي پوشش خارجي خطوط لوله فولادي IPS-M-TP-770

  لوله و اتصالات فولادي براي خطوط لوله خشكي و دريايي- پوشش‌هاي بيروني مايع اپوكسي و اپوكسي اصلاح شده IPS-M-TP-780

  صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي- پوشش‌ و آستري داخلي مخازن ذخيره فولادي IPS-M-TP-790

  صنايع نفت، پتروشيمي و گاز طبيعي- انتخاب مواد و كنترل خوردگي براي سيستم‌ هاي توليد نفت و گاز IPS-M-TP-800

   

  حفاری (DR )

  صنعت نفت - تجهيزات تكميل درون چاهی IPS-G-DR-100

     صنعت نفت – مته‌هاي حفاري دورانی IPS-G-DR-200

  صنعت نفت- لوله هاي جداری و مغزی چاه ها IPS-G-DR-300

  صنعت نفت- لوله هاي حفاري IPS-G-DR-400

  صنعت نفت- لوله هاي مغزی سیار IPS-G-DR-500

  مهندسی بهره برداری از نفت خام (CP )

  صنعت نفت – تلمبه‌هاي ميله‌اي مكشي درون چاهي IPS-G-CP-100

  صنعت نفت - تجهيزات سرچاهي و تاج چاه صنایع نفت و گاز IPS-G-CP-200

     صنعت نفت - استاندارد طراحی و ساخت چاله های سوزا – آیین کار IPS-G-CP-210

  صنعت نفت- پمپ‌های غوطه‌ور برقي جهت فرازآوري مصنوعي چاه‌هاي نفت IPS-G-CP-300

  الزامات تعیین ظرفیت های استانداردی، الزامات فنی و بهداشت، ایمنی و محیط زیست واحدهای فراورشی پیش ساخت IPS-G-CP-400

   

  تکنولوژی های سطح بالا (HT )

  طراحی، ساخت و اجرای پیگ¬های هوشمند مغناطیسی IPS-G-HT-100

   

  فرآورده های نفتی (PP )

  فرآورده های نفتی- اندازه گیری مقدار آب در نفت خام به روش تقطير IPS-T-PP-100

  فرآورده های نفتی- اندازه گیری آب و رسوبات در نفت¬خام به روش سانتريفيوژ (دستورالعمل آزمايشگاهي) IPS-T-PP-105

  فرآورده های نفتی- تعیین چگالی و چگالی نسبي نفت خام با دستگاه چگالی سنج ديجيتال IPS-T-PP-110

  فرآورده های نفتی- تقطیر مخلوطهای هیدروکربنی سنگین (روش تقطیر در خلا با دستگاه پات استیل) IPS-T-PP-115

  فرآورده های نفتی- تعيين نيتروژن در هيدروكربن هاي مايع، نفت خام و فرآورده هاي نفتي به روش نور افشاني شيميايي با ورودي قايق IPS-T-PP-120

  فرآورده‌های نفتی- اندازه‌گیری انواع هیدروکربن در فرآورده‌های نفتی مایع به روش جذب سطحی شناساگر فلوئورسانس کننده-روش آزمون IPS-T-PP-125

  فرآورده‌های نفتی - عدد اسيدي و اسيدهاي نفتي به طريق تيتراسيون IPS-T-PP-130

  تعیین آب در نفت خام توسط تیتراسیون حجم‌سنجی کارل فیشر - روش آزمون IPS-T-PP-135

  خوردگی تیغه مس در فرآورده‌های نفتی با نوار مسی-روش آزمون IPS-T-PP-140

  فرآورده‌های نفتی- عدد خنثی‌سازی به روش تیتراسیون پتانسیومتری- روش آزمون IPS-T-PP-145

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • ایزو

  اییزو

  ایزو

  ایزو سالیان متوالیست فعالیت میکند و درتمام نقاط جهان وجود دارند و بصورت مدلهای متنوعی نیزموجودست وهرمدل ویژگی و خصوصیات منحصربه فرد خودرا داردکه بااین خصوصیات توانسته ست محصولات انبوهی راتولید کند و بافروش محصولات و انتقالش درسراسر نقاط جهان باعث بوجود آمدن مشتریان زیاد، افزایش سود، محبوب شدن و مشهور شدن نام شرکت، نام مدیران ، ایجاد ارتباط شغلی گسترده در سراسر جهان و.... میشودهمه سازمانها و شرکتهاییکه مدرک ایزو دارند ازیک استاندارد مخصوصی پیروی میکنندکه هدف ایزو اینست واین استاندارد رادر سطح مختلف شرکتها وسازمانهای حاوی ایزو گسترش دهند و باعث افزایش شوند

   

  مراجع صادر کننده ایزو

  مراجع صادرکننده گواهی ایزو هرشرکت یاسازمانی متقاضی هست مدرک ایزو رادریافت کند نیازمند اینست ابتدابه مراجع صادرکننده گواهی ایزوبروند. ناگفته نماندهمه مراجع صلاحیت اینرا ندارندکه بخواهند مدرک ایزو راصادرکنند و چون ارزانتر ازبقیه یادارای یک ویژگی خاصیست دیگری ندارد و متقاضیان فوراً به سراغ این دست مراجع میروند درحالیکه اینکار، کاری اشتباهست و برخی ازسازمانها بصورت قلابی فعالیت میکنند و هدفشان کلاهبرداریست و تنها به نفع و سود خودفکر میکنند و بعد ازاینکه ازمتقاضیان مبلغ رادریافت کردند فرار میکنند بدون اینکه ازآنها اثری برجای بماند. بنابراین برای اینکار بایدبا آگاهی و دانش وارد عمل شد و اگرکسی دراین زمینه تجربه دارد ازتجربه او استفاده کرد تابا مراجع کلاهبردار مواجه نشد.

   

  دریافت ایزو

  بعداینکه شرکتهای متقاضی دریافت ایزو ، فرمهایی راکه مراجع بدانها میدهد پر کردند باید طبق روشهای خاص مراجع صادرکننده گواهی ایزو عمل کنندکه این روشها عبارتنداز: مراجع صادرکننده گواهی ایزو بابت هرشرکت و سازمانی یک طرح کلی و عالی میکشد وبه مدیران شرکتهای متقاضی اعلام میکند. مدیران شرکتهای متقاضی بایداین طرح و نقشه رادر سطح مختلف شرکت و سازمان پیاده کنند و ازایجاد هرگونه مشکل درمسیراین طرح خودداری کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، منباب هرشرکت و سازمان متقاضی دریافت ایزو، هدف خاصی را درنظر میگیرد و ازمدیران شرکتها میخواهدکه شرکت رادر راستای اهداف ایزو هدایت کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، برای تک تک مدیران شرکتها و سازمانهای متقاضی جلسات مخصوصی راارائه میدهند واین مدیران موظف هستندکه درتمام جلسات حاضر شوند و عدم حضور آنهابه منزله عدم درخواست دریافت ایزو هست

   

  مشاوره ایزو

  مراجع صادرکننده گواهی ایزو بجهت تمام اعضای شرکت متقاضی ، جلساتی رادر زمان و مکان مخصوص برنامه ریزی میکند و اطلاع میدهدهمه کارمندان بایدحاضر شوند دراین جلسات و تمامی نکات و مواردیکه دراین جلسات بیان میشود رادر حیطه­ی کارخود اعمال کنند و همچنین نکاتی راکه برای ماموریتهای آنهادر زمینه کار لازمست بدانند، بدانند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو منباب شرکت هاوسازمانهای متقاضی دریافت ایزو راهکارهایی راجهت ارتقا و پیشرفت شرکت ارائه میدهندکه مدیران شرکت هامکلفنداین راهکارها رادر سطح مختلف شرکت و سازمان اجرا و پیاده کنند و همچنین مدیران شرکت هاباید برکار کارمندان و اعضای شرکت نظارت تام و کاملی داشته باشند و اگردر مسیر اینکار، مشکل و موانعی ایجاد شد مدیران موظفند هرچه سریعتر جهت رفعش اقدام کنند وآن مشکل رابرطرف کنند. مراجع صادرکننده گواهی ایزو، بابت مدیران شرکتها وسازمان هاجلسات عمومی و خصوصی برگزار میکنند. جلسات عمومی بابت تمامی مدیران شرکت هاوسازمانهابه صورت کنفرانسها ، همایشها و سمینارها برگزار میشودکه همگی مدیران بصورت جمعی دراین جلسات شرکت میکنند ولی جلسات خصوصی مدیران هرشرکت و سازمان بصورت جدا و مجزا دراین جلسات حضور بعمل میرسانند و مواردیکه لازمست راباید بکار ببرند. وگرنه اگرمدیری بهر دلیلی نتواند دراین جلسات حضور یابد انی عدم حضور او بهمنزله عدم درخواست دریافت گواهی مدرک ایزو هست و از یست حذف میشود.

   

  ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • ایزو چیست؟

   ایزو چیست؟

  ایزو چیست؟

  گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند درون مناقصات شرکت کنند ویا اینکه میخواهند صادرات انجام داده و تبلیغات کنند ویا جهت رقابت درمیان رقبای همکار خودبا زمینه فعالیت یکسان دلایلی میباشدکه شرکتهای مختلف اقدام میکنندبه اخذ گواهینامه ایزو . البته شرکتها نمیدانند چگونه گواهینامه ایزو بگیرند و ازطریق کدام مراجع اقداک کنندبه اخذ استاندارد ایزو ویااینکه اصلا کدام نوع ایزو بکارشان میاید. دراولین گام پس شرکتها بایستی بدانند هدفشان ازاینکه میخواهند ایزو بگیرند چیست و سپس متوجه شوندکه ازطریق کدام مراجع میتوانند اقدام کنند.

  مراحل اخذ گواهینامه ایزو اولین موضوعی میباشدکه شرکتها بایستی بدانند. بطور کل مراحل اخذ و دریافت گواهی ایزو شامل موارد زیر میشود: انتخاب هدف ، انتخاب مرجع صادر کننده ، پیاده سازی و ممیزی ، ثبت و صدور گواهینامه ایزو و همچنین مشاوره و مشاوره درتمام مراحل نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند گواهی ایزو بگیرند. درادامه مختصرا هرکدام ازاین مراحل راتفسیر کرده و توضیح میدهیم.

  گواهی ایزو در مرحله اول جهت اخذ انتخاب مرجع صادر کننده میباشدکه مراجع صادر کننده گواهی نامه ایزو درکل و بطور کلی دو گروه میشوند یااینکهIAF هستند ویااینکه غیرIAF . مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاحCB مینامندکه خوداینCB تحت نظر و اعتبارAB فعالیت میکنند و درنهایت درراس آنها یک نهاد بین المللی باعنوانIAF قرار داردکه گواهی ایزوIAF دارای بالاترین سطح اعتبار یعنی اعتبار بین المللی هست و تمامی کشورها نمایندگانی دراین نهاد دارندکه تنها نمایندهIAF ایرانNACI میباشد و هرمرجعIAF ،AB های تحت نظر خودرا داردکه درون سایتIAF هستند و شرکتهای دریافت کننده ایزوIAF میتوانند درون سایتIAF مراجعه کنند وبررویAB انتخابی کلیک کرده و جهت استعلام و رجیستری گواهی ایزو خودشان مطمئن شوند.جهت صادرات گواهی نامه ایزوIAF کاربردیست. نوع دیگر گواهی ایزو غیرIAF میباشدکه تحت نظرAB وCB داخلی هستند و درون ایران صادر میشوند و جهت تمامی مقاصد بجز صادرات کاربرد دارد و دربرخی موارد هم ممکنست کارفرمای مناقصه گزار سختگیر و آگاه باشد و درخواست ایزوIAF کند واما غالبا جهت مناقصات و رقابت و تبلیغات و دیگر مقاصد گواهینامه غیرIAF کفایت میکند. لازم بذکرست گواهینامه ایزو غیرIAF ازطریق سایتIAFCB قابلیت رجیستری و استعلام دارد.

  اخذ گواهی ایزو درمرحله دوم استقرار و پیاده سازی میباشدکه بنابر نوع گواهی ایزوIAFویا غیرIAF فرق دارد. درخصوص مراجعIAF ضروریست و همچنینن ممیزی و رفع عدم انطباقها بسیار سختگیرانه انجام میگیرد و هزینه و زمان زیادی میطلبد. درخصوص مراجع غیرIAF پیاده سازی بنابر درخواست شرکت متقاضی صورت میگیرد و ممیزی بصورت صوری انجام میگیرد. غالبا مدیران ازاین پیاده سازی شانه خالی میکنند زیراکه پیاده سازی زمانبر و هزینه بر میباشد. همچنین مدیران بدین آگاهی نرسیدندکه پیاده سازی تاچه حد دربهره وری و پیشرفت مجموعه شان مهم و حیاتی هست. دراین مرحله بعداز پیاده سازی ممیزی انجام میگیرد بدین معناکه ممیز میاید و انطباقها و عدم انطباقها رابررسی میکند و بعداز رفع عدم انطباقها باکمک ممیز طی مراحل مختلف شخص ممیز اجازه صدور گواهی ایزو رامیدهد.

  گواهینامه ایزو درنهایت صادر میشود هنگامیکه مرجع انتخاب شد و ممیزی صورت گرفت و ممیز اجازه صدور ایزو راداد گواهیISO صادر میگردد.

  گواهینامه ایزو درکل یااینکه عمومی هستند ویااینکه تخصصی . ازانواع عمومی گواهی ایزو میتوان بدین گواهینامه ها اشاره کرد: ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی ، ایزو 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای ،HSE سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و زیست محیطی وIMS سیستم مدیریت یکپارچه واین 5 گواهینامه عمومیترین انواع استاندارد ایزو هستند و همچنین سیستمهای مشتری مداری : ایزو 10001 تحت عنوان سیستم مدیریت رضایت مشتریان ، استاندارد ایزو 10004 باعنوان سیستم مدیریت سنجش رضایت مشتریان ، گواهی نامه ایزو 10002 تحت عنوان سیستم مدیریت رسیدگی شکایات مشتریان نیزاز انواع عمومی ایزو هستند. انواع تخصصی نیزبا توجه تخصص شرکت متقاضی مشخص میگردد. درخصوص صنایع غذایی ایزو 22000 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ، ایزو 13485 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکی ، ایزو 16949 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی ، ایزو 29001 سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و انواع گواهی نامه تخصصی دیگرکه برمبنای نوع فرآیند شرکت تعیین میگردد.

  مدرک ایزو دغدغه بسیاری شرکتهاست و باسوالات متعددی جهت اخذ ایزو روبرو میشوند:

  گواهینامه ایزوISO چیست؟

  ایزو و نحوه اخذ گواهینامه ایزو

  چگونه و ازکجا ایزو بگیرم؟

  جهت اخذ ایزو برای مناقصات از کجا شروع کنم؟

  مراجع صادر کننده ایزو جهت مناقصات

  مراجع و مراکز و شرکتهای صادر کننده ایزو جهت صادرات

  مراجع و شرکتها و مراکز صدور گواهی نامه ایزوISO

  مراحل و مدارک و شرایط و ضوابط اخذ گواهینامه ایزوISO

  هزینه و مدت زمان اخذ گواهی نامه ایزو

  نحوه پیاده سازی و استقرار ایزوISO

  مشاوره ایزوISO

  ممیزی ایزوISO

  متقاضیان نحوه گرفتن و اخذ گواهی نامه ایزو بایدکه بااطلاعات کامل و کافی جهت دریافت گواهینامه ایزو ،',HIDKHLI HDC,، گواهینامه ISO،',HIDKHLI ISO، گواهینامه هسخ اقدامات لازمه راانجام دهند.

  کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت باعنوان مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه ایزو ISO، HSEو CE بعنوان یک کارگزاری بعنوان یک کارگزار قابل اعتماد باحضور مشاورین خبره و باتجربه باچندین سال سابقه درخشان درحوزه ثبت و صدور کواهینامه های ایزو ،HSE و CEبعنوان راهنما و کارگشای متقاضیان محترم میباشدتا هرچه سریعتر و باهزینه کمتر دست پیدا کنندبه گواهی مورد نظرشان.

  Read more
 • درباره گواهینامه های ایزو

  ISO IAF

  درباره گواهینامه های ایزو

  درباره ی مدرک هایISO و تحقیق در خصوصISO و گواهی ایزوISO مستلزم مطرح کردن چندین مقوله هست. دربارهISO بایستی چند سوال و موضوع برای متقاضی شفاف سازی شود که مختصرا به آنها می پردازیم. مواردی چونISO چیست؟ مدرکISO چیست و چگونه و چطور صادر می شود؟ مراحل اخذ ایزوISO ، شرایط و مدارک و ضوابط اخذ مدرکISO ، مراجع صادر کنندهISO ، روش دریافت گواهیISO ، از کجا ایزوISO بگیرم؟ اصالت گواهیISO ، تشخیصISO اصیل و معتبر ازISO تقلبی ، انواع گواهی نامه هایISO و بسیاری موارد دیگری که در مبحثISO مهم هست و اما اصولی ترین مواردی که درباره مدرک های ایزوISO مطرح هست، موارد بالاست.

  ایزو چیست؟

  ISO ها الزامات تعریف شده و استانداردهایی می باشند که درون سازمان جهانی ایزوISOISO تهیه و تدوین شده اند و منتشر می گردند. تمامی استانداردهایISO توسط یک کد چهار الی 5 رقمی از یکدیگر تمیز و تشخیص داده می شوند.ISOهای منتشر شده زمانی که درون یک شرکت طراحی شده و مستند سازی و پیاده سازی و اجرایی می گردند در قالب گواهی نامه منتشر خواهند شد. ایزوISOها انواع مختلف و متعدد و بسیاری دارند. کلا استانداردهایISO یکسری شون از سری استانداردهای عمومی هستند که معروفترین و مهمترینشان استاندارد سیستم مدیریت کیفیتISO9001 ایزو9001، استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطیISO14001 ایزو14001، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلیISO45001 ایزو45001 و استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطیHSE عمومی ترین انواع گواهیISO محسوب می شوند. دسته ی دیگرISOهای تخصصی هستند به این معنا که متناسب هر حوزه ی فعالیتی یک استاندارد تعریف گردیده است. استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذاییISO22000 ایزو22000 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و تجهیزات پزشکیISO13485 ایزو13485 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمیISO29001 ایزو29001 ، استاندارد سیستم مدیریت کیفیت آموزشISO10015ایزو 10015 و بسیاری از انواع دیگر استانداردهای ایزوISO تخصصی که در این مقال نمی گنجد.

  گواهینامه ایزو چیست؟

  مدرکISO در واقعیت همان الزامات و استانداردهای تعریف شده و بیان شده ای هستند که وقتی که طراحی شده و پیاده سازی می گردند و اجرایی می شوند در قالب یک گواهیISO من باب شرکتها و سازمانهای متقاضی صادر می گردد. نحوه ی ثبت و صدور گواهی نامهISO را در ادامه ی مطلب برای متقاضیان محترم به طور مختصر تشریح خواهیم کرد.

  مراحل اخذISO ایزو مطلبی دیگرست که در خصوص دریافت و اخذ مدرکISO پیش میآید. مراحل دریافت و اخذ گواهی نامه ایزو را می توان به این شرح بیان کرد:

  انتخاب هدف از مدرک ایزو

  انتخاب نوع گواهی نامه ایزو

  انتخاب مرجع صادر کننده ایزو

  مستند سازی و پیاده سازی ایزو

  ممیزی داخلی و ممیزی خارجی ایزو

  ممیزی نهایی ایزو

  ثبت و صدور گواهی ایزو

  ابتدا بایستی شرکت و سازمان و نهاد متقاضی ایزو هدف و قصدش را از اخذ گواهی ایزو و دریافت گواهینامه ایزو مشخص نماید یعنی اینکه بداند چرا می خواهد گواهینامه ایزو را دریافت کند؟ اهداف شرکتها و سازمانها را به طور کلی می توان اینطور بیان کرد:

  اخذ ایزو جهت شرکت درون مناقصات
  دریافت ایزو جهت شرکت درون بازارهای داخلی
  گرفتن ایزو جهت مطرح شدن درون بازارهای جهانی
  دریافت ایزو جهت صادرات
  اخذ ایزو جهت رقابت با رقبای همکار
  دریافت ایزو جهت تبلیغات و برند سازی
  اخذ ایزو مطرح شدن توی بازارهای داخلی
  دریافت ایزو جهت پیاده سازی واقعی ایزو

  و اهداف سری دیگر. سپس نوع مدرک ایزو با توجه به حوزه ی فعالیت سازمان و همچنین نیاز سازمان بایستی مشخص گردد. بعد از آن بایستی مراجع ثبت و صدور ایزو مشخص شود ( مراجع صادر کننده ایزوIAF و مراجع صادر کننده ایزو غیرIAF ) . بعد مستندات متناسب نوع استاندارد ایزو آماده می گردد و مطابق مستندات پیاده سازی صورت می گیرد. بعد از مرحله ی پیاده سازی ممیزی داخلی و درون سازمانی و ممیزی خارجی و برون سازمانی صورت می گیرد و شخص ممیز انطباقها و عدم انطباقها را بررسی می کند و سازمان مربوطه باید این عدم انطباقها را برطرف کند و سپس طی ممیزی نهایی و بررسی پایانی ممیز اجازه ی صدور ایزو را صادر می کند و در نهایت امر و در مرحله آخر مراجع صادر کننده ایزو تحت اعتبارAb های تحت اعتبارIaf گواهی نامه ایزو را به ثبت و صدور می رساند. این اصولی ترین و اصلی ترین و قانونی ترین راه اخذ ایزو هست و اما در مورد مراجع غیرIaf کهAb های اعتبار دهنده ی ایزو ایزو وCb های صادر کننده ایزو داخلی هستند این روند راحت تر هست و پیاده سازی به اختیار سازمان متقاضی ایزو ایزو بوده و ممیزی هم ظاهری و صوری انجام می گیرد. اما چیزی که هست اینست که گواهی نامه ایزو یی اصیل می باشد که تحت اعتبارIaf صادر گردد. توضیح بیشتر اینکه سازمان ایزو تنها نهاد بین المللیIaf را در خصوص صدور ایزو دارای قابلیت صدور می داند و ایزو هایی را معتبر معرفی می کند که تحت اعتبارIaf صادر شده باشد و تمامی کشورها هم درونIaf اعضایی دارند که بهشانAb گفته می شود.Ab ها نهادهای دولتی اعتبار دهنده بهCb های مراجع صادر کننده ایزو هستند و گواهی ایزو اینچنینی از لحاظ اعتبار دارای بالاترین سطح اعتبار هستند و ایزو اصیل اینگونه صادر می شوند. مراجع غیرIaf ولیکن دارای اعتبار هستند اما اعتباری داخلی دارند و کاربردی هستند و بسیار زیادند و همگی آنها دارای یک سطح اعتبار هستند و اما آنچه که مشخص هست دارای اعتباری در سطحIaf نیستند. در میان این مراجع یکسری شرکتها و سازمانها هستند که اقدام به صدور ایزو می کنند که تقلبی هستند و فتوشاپی هستند و با رنگ و لعاب و اسامی ساختگی برگرفته از برندهای ایزو معتبر که ظاهرا معتبر هستند و اما تقلبی اند و تشخیص قلابی بودنشان سخت هست پس شرکتهای متقاضی ایزو لزوما بهترست و بایستی با آگاهی کامل جهت اخذ ایزو اقدام کنند.

  گروه کارگزاری امکان ثبت به عنوان اولین و معتبرترین مراکز مشاوره و ثبت صدور ایزو تمامی اطلاعات لازمه درباره مدرک ایزو را به صورت رایگان توسط مشاورین با تجربه ارائه می کند. تمامی خدمات مشاوره مرکز سیستم کاران رایگان بوده و صفر تا صد اخذ گواهی ایزو متناسب نیاز شما و زمان و هزینه ی شما متقاضی محترم را بر عهده می گیرد و شما را متناسب نیاز و وقتتان به گواهی ایزو درخواستی از مرجع درخواستی تان خواهد رساند.

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • دریافت گواهینامه ایزو ISO

  دریافت گواهینامه ایزو ISO

  دریافت گواهینامه ایزو ISO مراحل دریافت گواهینامهISO ایزو گاملابه مرجع صادر کننده ایزو بستگی دارد، البته درایران دریافت استاندارد ایزو بیشتر توسط مراکز مشاوره ایزو انجام میشود و مراحلی تقریبا یکسان دارد، منباب اخذ استاندارد ایزو شناخت نسبی گواهی ایزو مساله مهمیست، ازاینرو معرفی مختصراز استاندارد ایزو و مراجع صدور ایزو میتواند زمینه ساز شناخت استاندارد ایزوISO و شرایط دریافت ایزو باشد. گواهی ایزو توسط سازمانی بین المللی بنام سازمان بین المللی استاندارد بانام کاملinternational standard organization بطور مخففISO صادر میگردد، وظایف سازمان ایزو درمینه گوناگونیست و مهمترین وظیفه سازمان ایزو تعیین وتدوین سری قوانین و پروتکل هایی جهت حمایت ازمصرف کننده و تولید کننده و یکسان سازی قوانین تدوین شده درسطح جهان است، قطعا اگرمدیر مجموعه بدنبال بهتر شدن مجموعه خود باشد قوانین تدوین شده سازمانISO رابطور کامل اجرا کرده و تاثیر بسزای انرا درمجموعه خواهد دید. گواهی ایزو توسط مراکزی صادر میگردد واختصاراCB نام دارد بانام کاملCERTIFICATTION BODY بمعنی موسسه صادر کننده گواهی ایزوست، مراکز مشاوره و صدور گواهی ایزویکی ازاعضای مهمCB هادرایران هستند،CBها درجهان زیرنظریک سری موسسه فعالیت میکنند که به نوعی زیرمجموعه انها بحساب میایند و موسسات مشاوره ایزو اختصارAB گفته میشودکه مراجع بالاتر و اعتبار دهندهCB هاهستند،AB بانام کاملACCREDITY BODY بمعنی موسسه اعتبار دهنده میباشد و هرکشورAB مجزا ومخصوص بخود را داردکه همگی زیرمجموعه یک انجمن بین المللی واحد هستندکه برموسسات مشاوره و اخذ استاندارد ایزو نظارت دارند بانام اختصاریIAF هستند بانام کاملINTERNATIONAL ACCREDITATION FROUM بمعنی انجمن اعتبار دهندگان بین المللی است، این انجمن درهرکشورAB تعریف کرده و مخصوص همان کشورست و نامهای گوناگونی رانیز برایش تعریف کرده است، بامراجعه بسایت مربوط میتوان لیست کامل کشورها بهمراهAB کشور رامشاهده کرد. درایرانNACI تنهاAB تعریف شده انجمنIAF میباشد.

   

   

   دریافت گواهی ایزو ISO

  دریافت گواهینامه ایزو بیشتر توسط موسسات مشاوره ایزو انجام میشود

   

   

  دریافت گواهینامه ایزوISO بستگی بمرجع صادر کننده ایزو و حتی موسسه مشاوره ایزویی ازطریق آن اقدام به اخذ استاندارد ایزو میکنید نیزدارد، البته مراحل و پروسه دریافت استاندارد ایزو باتوجه بزمان وهزینه مورد نظرتان جهت اخذ گواهینامه ایزوISO مدنظرتان درنظر گرفته اید وازچه مرجعی قصد ارائه انرا دارید متفاوت است دریافت گواهی ایزو ازمراجعIAF پروسه ای حداقل نزدیک بیکماه بازه زمانی دارد و زمان درموارد اخذ مدرک موسسات خصوصی تا3روز کاهش پیدا میکند. کارشناسان نیزبا سهولت بیشتری صلاحیت متقاضی گواهی راتایید میکنند وابتدا باید قبل ازدرخواست ایزو حتما زمان لازم تا اخذ گواهی راسنجیده ومتناسب باان و مشورت بایک مرکز مشاوره خوب انتخاب درستی انجام داد.

  گروه بین المللی ثبت و ارتقا برند و توسعه سازمانی سامان کاران همواره اماده ارائه مشاوره درمورد گواهینامه های بین المللی ایزوISO , CE , HSE , و انواع استانداردهای جهانی و مجوزهای بین المللی صورت رایگان میباشد.

  Read more
 • روش اخذ گواهینامه آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  روش اخذ استاندارد آیزو

  استاندارد آیزو

  آیزو یا همان ایزو استاندارد در تمام نقاط جهان به صورت عالی فعالیت می کند و محصولات ناب و خوبی را برای مشتریان خود تولید می کند و از استانداردهای معتبر و مجاز استفاده می کند. همین استناندارها یمعتبر در آیزو هست که باعث محبوبیت و کارایی خوب ایزو شده است، چون داشتن استاندارد، باعث می شود که سازمان ها و شرکت هایی که از استانداردهای ایزو استفاده می کنند موفق تر و مشهورتر و از محبوبیت به خصوصی برخوردار هستند. انواع زیادی از ایزو در سرتاسر نقاط جهان وجود دارد ولی هر ایزویی را نمی توان ایزو خواند بلکه ایزویی که از استانداردهای مجاز و قانونمند استفاده کنند می توان نام ایزو را بر آنها گذاشت. ایزو در سطح بین المللی موجب می شود شرکت ها و سازمان های ایزو در حیطه­ی کاری، با همدیگر رابطه شغلی ایجاد کنند و محصولاتِ خود را برای سایر شرکت ها در سایر کشورهای همجوار و دور بفرستند و موجب افزایش سود و درآمد و مشهور شدن شرکت و نام صاحبان شرکت خواهد شد. هرشرکت و سازمانی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو بین المللی را دریافت کند باید هزینه هایی را بپردازند. ولی اینکه چقدر هزینه بپردازند، مرجع صادرکننده گواهی ایزو مشخص می کند که شرکت های متقاضی باید چقدر بپردازند. مرجع صادرکننده گواهی ایزو هزینه های زیادی معین می کنند تا شرکت متقاضی آن را بپردازد که این یکی از عیب های عدم مراجعه شرکت های متقاضی برای دریافت مدرک استاندارد آیزو است و عیب دیگری که در ایزو بین المللی وجود دارد این است که شرکت ها و سازمان های متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو وقت و زمان زیادی را برای دریافت می گذرانند و این موجب معطّل شدنِ صاحبان شرکت و سازمان ها می شود. این دو عیب باعث شده بیشتر شرکت ها به سمت ایزوهای دیگری بروند که راحت تر به دست بیایند و نیز به هزینه زیاد و زمان زیاد نداشته باشند. اما برخی شرکت ها در سطح بین المللی شرایط را پذیرفته اند و فعالیت خود را شروع کردند وتوانستند موفقیت هایی را در زمینه کاری به دست آورند و از فواید بین المللی بودن استفاده کنند که فواید را در ابتدا گفتیم که موجب ارتباط شغلی با دیگر شرکت ها و سازمان ها در سراسر نقاط جهان خواهد شد و مدیران شرکت معروف می شوند. اما برخلاف ایزو در سطح بین المللی، ایزو در سطح داخلی کشور، خیلی راحت تر و آسان به دست می آید به گونه ای که موجب شده اکثر شرکت ها و سازمان ها در جاهای مختلف به سمت ایزو داخلی رو بیاورند. ایزو در دخل کشور، نیاز پرداخت هزینه زیاد ندارد و با پرداخت هزینه بسیار کم و در زمان کمی، شرکت های متقاضی می توانند مدرک استاندارد آیزورا دریافت کنند و تنها دو شرط است که باید رعایت کنند که این دو شرط هم، اگر شرکت و سازمان علاقه به کار داشته باشند به راحتی می توانند انجام دهند که این شروط عبارتند از:

  1-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو هستند باید قبل از مراجعه به مراجع صادرکننده گواهی مدرک استاندارد آیزو از، در مورد آیزو، عملکرد ایزو، اهداف ایزو و وظایف مدیران در نحوه به کارگیری ایزو در ترقی و پیشرفت شرکت اطلاعات و دانش و آگاهی داشته باشند و با اطلاعات وارد این زمینه شوند و بدون آگاهی و دانش شرکت های متقضای، مراجع صادرکننده گواهی ایزو به آنها مدرک استاندارد آیزو را تحویل نمی دهند.

  2-هر شرکت و سازمانی که متقاضی دریافت مدرک استاندارد آیزو هستند، در مناقصاتی که مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزودر زمان و مکان مشخصی، مشخص و معین می کنند و به آنها اعلام می کنند حاضر شوند وگرنه اگر شرکت ها و سازمان های متقاضی به هر دلیلی نتوانند در مناقصات شرکت کنند، مرجع صادرکننده مدرک استاندارد آیزو به آنها مدرک نمی دهند.

  بنابراین هر شرکتی که بخواهد مدرک استاندارد آیزو را دریافت کند باید شرایطی را که مرجع صادرکننده مدرک استاندارد ایزو مشخص می کنند انجام دهند. البته با توجه به مطالب گفته شده همه ایزوها شرایط یکسانی ندارند و هر ایزویی شرایط خاص خود را دارد. شرکت های متقاضی اول باید توانایی مدیران شرکت و توانایی عملکرد شرکت را بسنجند و در صورت توانایی به مراجع صادرکننده مدرک ایزو مراجعه می کنند و مدرک ایزو خواسته شده را درخواست می کنند و بعد از تایی توسط مرجع صادرکننده گواهی ایزو به فعالیت می پردازد.

   

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  {jcomments on}

  Read more
 • شرکتهای صادر کننده ایزو

  شرکتISO

  شرکت ایزو ، نمایندگی ایزو و مراجع صادر کننده ایزو تماما یک مفهوم دارندکه متقاضیان جهت کسب اطلاعات درخصوص اخذ ایزو باعناوین مختلف بدنبالش میگردند. شرکت ایزو وظایف و مزایا و تشکلاتی بایستی داشته باشد تانیاز متقاضیان اخذ ایزو رارفع کند. بطور کل میتوان بدین مزایا اشاره کرد:

  • حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت ایزو بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

  • بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

  • برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

  • استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  کارشناسان و مشاوران ایزو

  مشاوران و کارشناسان کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت شرکتهارا تازمان اخذ ایزو همراهی میکنند

   

  حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

  شرکتISO متشکلست ازمشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه ای و مطلع ازانواع استانداردها و آشنابا قوانین و ملزومات سازمان استاندارد جهانی یا همانInternational for Organization Standardization . شرکتها و مراکز ایزو باید طبق تعهدات و وجدان کاری متقاضیان و مشتریان راآگاهی کامل دهندتا بتوانند تصمیمی درست بگیرند و سریع و آسان به اهداف و آرمانهای سازمان برسند. مراکز مشاوره مهمترین عامل درپیشبرد اهداف سازمان هستند. بحث و فرآیند دریافت انواع گواهینامه ها اینقدر زیاد میباشدکه حتی اگر مدیران و مسئولان سازمانها، کارخانه ها و مؤسسات ازعلم و دانش کافی هم برخوردار باشند باید تحت نظر نمایندگیهای ایزو کار اخذ و دریافت پروژه راانجام دهند. البته شما مشتریان باید باتحقیق و بررسی ازمراکزی درخواست مشاوره و راهنمایی داشته باشیدکه دارای اعتبار بالایی باشند و دارای مرکز ثبت شده و مطمئنم باشند. مرکز.... عضو رسمی کمیته تدوین استانداردهای ملی بوده و براحتی نام و اعتبار مجموعه قابل مشاهده و ریجستری میباشد.

   

  تجهیزات و امکانات شرکت صادر کننده ایزو

  تجهیزات و امکانات لازم جهت اخذ ایزو و حضور مراجعین ایزو ازجمله وظایف مراجع دریافت ایزو هست

   

  بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

  شرکتISO مراجعه کنندگان زیادی دارد و صلاح است بابکارگیری مشاوران و متخصصان متعدد و خبره پاسخگوی تمام سؤالات مشتریان باشد. یک مرکز مشاوره حرفه ای باید مجهز بتمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری باشد تابتواند باسرعت عمل بیشتری کار اخذ گواهی راانجام دهد. مرکز .. توانسته بابکارگیری امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مجهز و مدرن بصورت 24 ساعته پاسخگوی تمام ارتباط گیرندگان بامرکز باشد. همچنین بغیراز مشاوره و راهنمایی درمورد انواع استانداردهای ایزو ، گواهیIMS ، گواهینامهHSE_MS ( استاندارد سلامت و ایمنی و بهداشت شغلی باحفط و صیانت ازمحیط زیست ) وCE) گواهینامه منطبق سازی باقواعد اروپا )، صدور انواع گواهینامه شخصی ایزو و اچ اس ای . مشاوره و کارشناسی درمورد انواع گواهینامه ها و مجوزهای اداره کار.

  برنامه ریزی اصولی ایزو

  شرکت ایزو وظیفه برنامه ریزی اصولی جهت اخذ گواهینامه ایزو بابت متقاضیان رابا استفاده از مشاورین باهوش دارد

   

  برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

  شرکتISO مرکز.... بابرنامه ریزی و بکارگیری هوش و ابتکار مدیریت و کارشناسانش آمده و حتی برای راحتی یکسری متقاضیان که تمایل دارند ازمراجع خصوصی گواهینامه دریافت کنند و جهت اخذ مدرکشان وقت زیادی ندارند کلیه مستندات استانداردهای ایزو رابصورت کامل و کاربردی تهیه و تنظیم کرده و دردنیای مجازی بصورت کاملا رایگان دراختیار همگان قرار داده است و حتی متن مستندات رابصورت جزوه یا سی دی دراختیار مشتریان حضوری خود قرار میدهد. بیشتر پیمانکاران جهت شرکت درمناقصات بدنبال دریافت گواهی ازمراجع خصوصی هستند هم بجهت اینکه مدرک فوری حاضر شود و هم هزینه کمتری پرداخت نمایند. مدیران و مسئولان صنایع و مشاغل بخاطر دلایل متعددی به سراغ مراکز مشاوره می آینداز جمله: متقاضیان جهت شرکت درمناقصات، یکسری درخواست کنندگان جهت تبلیغات و معرفی نام و برندشان جهت اخذ ایزو مبادرت میورزند. همچنین مدیران و مسئولانی که جهت رقابت دربازارهای جهانی و ایجاد رضایت درمشتری بدنبال بالا بردن سطح کیفیت کالا و محصول مورد نظر خواهند بود بدنبال اخذ گواهینامهISO میروند.

  انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  شرکت ایزو و مشاوره ایزو جهت انتخاب نوع درست ایزو

   

  استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

  شرکتISO باارائه مطالب و راهکارهای مفید و مشاوره درانتخاب درست نوع گواهینامه و انتخاب درست نوع مرجع باعث سطح ارتقا و پیشرفت جامعه میگردند. مهمترین و پرکاربردترین و اصلیترین نوع استانداردISO 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد.جهت دریافت این مدرک نیازبه شرایط شرایط خاص و ویژه ای نمیباشد و همینکه سازمان دارای دفتر مرکزی باشد یا درحال انجام کار و فعالیت و تولید محصولات و خدمات باشد میتواند گواهینامه ایزو دریافت نماید. البته یکسری شرایط مانند تعداد نفرات شاغل درسازمان و حجم مجموعه و حمایت و پشتیبانی مدیریت عواملی هستندکه برروی مراحل اخذ و هزینه و زمان پروژه اثر میگذارند. مراحل اخذ ایزو عبارتنداز: انتخاب درست نوع گواهینامه و بررسی استاندارد انتخاب شده توسط شرکت و مطابقت سازمان و اهدافش بااخذ مدرک و اجرای قوانین و ملزومات. انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ، شرکت مشاوره باتوجه بنوع نیاز و تناسب فعالیت مجموعه هم بامراجع خصوصی کار میکند هم بامراجع دولتی و رسمی و بامطرح نمودن خواسته و اهداف مشتری ازطرف یک مرجع اقدام به اخذ مینماییم. استقرار سیستم مدیریتی مدون و کاربردی مهمترین بخش ازمرحله دریافت گواهی بوده و دراین مرحله برنامه ریزی و اجرای سیستم تمام فعالیتها و منابع لازم جهت انجام فرآیندها و مشخص کردن نوع محصول اتفاق می افتاد. بعداز آن انجام ممیزی داخلی و انجام اقدامات اصلاحی و ازبین بردن عدم انطباقات ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی ماهر و توانمند انجام داد شده تامجموعه راجهت بررسی و ممیزی اصلی ازطرف مرجع ثبت و صدور گواهی آماده کند. درنهایت بارأی مثبت کارشناس گواهی صادر شده و توسط شرکتISO باانجام هماهنگیهای لازم بدست متقاضی محترم گواهینامه میرسد.

   

  کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بعنوان یکی ازبزرگترین شرکتهای ایزو و مرکز مشاوره ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان عزیز میباشد.

   

  {jcomments on}

  Read more
 • فرق بین CB ها چیست؟

  فرق بین CB ها چیست؟

  فرق بینCB ها چیست؟

  CB ها در واقعیت امر همان مراجع صادر کننده ایزو هستند که این واژه مخففCertification Body می باشد و اینcb بایست که دارای اعتبار بوده و معتبر باشد و اعتبار داشته باشد. هر فردی با توجه به عقل و منطق و فکر خود درک و فهم خاصی از اعتبار دارد و درباره ایزو نیز همین قضیه صدق می کند. مهمتر از تمام نظریات دید سازمان جهانی ایزو و تعریف سازمان جهانیISO در خصوص اعتبار ایزو هست که گواهی ایزو صادره تحت نظارت سازمان بین المللی اعتبار دهندگانIAF را معتبر می داند. سازمان ایزو بیان می کند گواهی ایزو معتبر گواهی نامه ای هست که از طریق یکCB ( شرکت صادر کننده ایزو ) صادر گردد که تحت اعتبار یکAB ( شرکت دولتی و رسمی اعتبار دهنده ایزو ) باشد که آنAB عضو نهاد بین المللیIAF باشد. چنین گواهی نامه ایزو اصل و معتبر و دارای بالاترین سطح اعتبار هست.

  تفاوت بینCB ها

  با تعریف بالا در خصوصCB ها و نحوه عملکردشان اکنون ممکنست این سوال پیش بیاید که تفاوت اینCB ها در چیست؟CB های مختلف با هم چه تفاوتی دارند؟ اکثرCB ها خودشان را معتبرترین می دانند و مدعی هستند دارای بالاترین سطح اعتبار هستند و با تعریف از خودشان و تمجید از خود و عملکرد و گواهی ایزو خودشان و حتی معرفی رقیبانشان با عناوینی چون آنها معتبر نیستند و یا از اعتبار پایینی برخوردارند به مشتریان می خواهند اینگونه به مشتریان و متقاضیان ایزو القا بکنند که خودشان بهترین و معتبرترین هستند در صورتی که اینطور نیست و همچین چیزی حقیقت ندارد. این دستCB ها می خواهند با فریب اذهان عمومی و تخریب باورشان نسبت به رقبا مشتریان را جلب خود کنند.

  تفاوت قیمت بینCB ها دلیلش چیه؟

  با توجه به تعددCB های فعال در هرAB قطعا تفاوت قیمت در آنها دیده می شود در حالیکه تمامی انواعCB معتبر و با اصالت تحت اعتبار یکAB دولتی و رسمی دارای عضویتIAF همگی از نظر فنی و حقوقی دارای یک اعتبار یکسانند اما با این حال تفاوت قیمتها اجتناب ناپذیر هست. تفاوت قیمت بینCB ها بنابر دلایل زیر اتفاق میوفتد:

  واحدهای ارزی متفاوت و مختص کشورهای مختلف ( دلار، یورو ، پوند و... )

  اهداف و مقاصد و سیاستهای قیمت گذاشتن رویCB ها

  تعدد و زیاد شدن واسطه گران و رابطین میان نمایندگانCB و CB اصلی

  دندان گردی, در نهایت طلب سود و بهره بیشتر از حد معمول نمایندگی ها و رابطینCB ها

  کاهش زمان و هزینه ثبت و صدور گواهی نامه ایزوو صدور ایزو ارزان و فوری متناسب نیاز سازمان به دلیل رقابت میانCB ها برای جلب نظر و جذب مشتری

  نعدد و افزایش روز افزونCB ها و نمایندگی آنها درون ایران

  بازی نمایندگی هایCB در ایران با عناوین و القاب

  زیاد بودن هزینه های دفتر و تشکیلات اداری و دفتری در تهران که روی قیمتها تاثیر مستقیم دارد و باعث افزایش قیمتها می شود.

  گروه کارگزاری امکان ثبت بعنوان بزرگترین و اولین نهاد عام المنفعه آمادگی دارد تا تمامی خدمات مشاوره را رایگان ارائه کرده و اطلاعات حقوقی و فنیCB ها و تفاوت بین آنها را برای متقاضیان بیان کند و مشخص نماید.

  با ما در ارتباط باشید...

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1 صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more
 • گواهینامه GMP

  گواهینامه gmp

  گواهینامهGMP

  زمانی گواهینامهGMP صادر می گردد که استانداردGMPدر سازمان پیاده به خوبی اجرا شود. اصل کلمهGMP «Good Manufacturing Practice » است که به معنی وضعیت خوب مطلوب زیرساختار است که جزء مهم سیستمHACCP است. هدف از ایجاد و دریافت گواهینامهGMP ایجاد زیربنای لازم برای تولید محصولات با کیفیت و سالم است. اما ابتدا باید مکان مناسبی را برای تولید در نظر گرفت تا بتوان در آن محیط محصولات سالمی تولید کرد و سپس در پی پیاده سازی و صادرکردن گواهینامه های مرتبط با امور غذایی بود.

  هر زمان که از صنایع و علوم غذایی سخن به میان می آید اولین فکری که به ذهن خطور می کند شرکت های بزرگ مواد غذایی هستند و همراه این فکر، فکر دیگری به ذهن می آید که این فکر مربوط به شرایط و موقعیت محیط، بهداشت، ایمنی، کیفیت مواد غذایی است. این دغدغه های ذهنی باعث می شود در پی راه حلی برای ایجاد شرایط بهتر باشیم. البته یک نکته وجود دارد که ایران عضویت در سازمان تجارت جهانی را داوطلب شده است. برای اینکار بایستی تمامی نیازهای سازمان تجارت را در کلیه فرایندها از مرحله تولید، توزیع، مصرف مواد غذایی را رعایت کرد. شرکت ها باید مراحل پیاده سازیGMP را بدانند تا بتوانند آن را در حوزه سازمان اجرا کنند. با رعایت کردن اصول بهداشتی سیستم گواهینامهGMP در شرکت برای سازمان هایی که دارای مواد غذایی هستند می توان سیستم های تولیدی و خدماتی برای آن سازمان ها عرضه کرد. با این کار علاوه شرکت می تواند گام های بیشتری در هدف رسیدن به تجارت جهانی و صادرات محصولات بگذارد. در واقع با این کار می تواند جایگاه واقعی مواد غذایی خوبی را در جهان پیدا کند.

   

  مزایای مستقر شدن سیستمGMP

  سیستمGMP دارای امتیازهایی برای سازمان ها می شود:

  1-پیشرفت شرکت در حوزه ایمنی بهداشتی

  2-افزایش اعتبار شرکت

  3- افزایش اعتماد مشتریان

  4-مطمعن بودن از محیط بهداشتی و ایمنی تولیدات شرکت

  شرکت های که قصد دارند گواهینامهGMP اخذ کنندبایستی این نکته را بدانند که پیاده سازیGMP در شرکت ها برای هر کالا مختلف است و نمی توان سیستمGMP را در شرکتیی که قند تولید می کند برای یک کترینگ به کار برد.

  پس شرکت ها باید دقت کنند که تفاوت محصولات و ارئه خدماتGMP در شرکت های مختلف اثرگذار است. برای اینکه مدیران شرکت ها دچار اشتباه نشوند مراکز مشاوره وجود دارد که داوطلبان را راهنمایی می کنند و در این راستا آنها را کمک می کنند.

   

  ملزومات اصلی گواهینامهGMP:

  1-کیفیت مدیریت شرکت
  2-محیط و تجهیزات موجود در آن محیط
  3-مستندسازی
  4-تولید محصولات
  5کنترل کردن تولیدات شرکت

   

  1-کیفیت مدیریت شرکت: مدیران شرکت باید سیستم محیط مناسبی جهت تولید بهداشتی و سالم محصولات غذایی فراهم آورند تا محصولات با کیفیتی ارائه دهند و در این کار تمامی کارمندان باید با مدیر همکاری کنند.
  2- محیط و تجهیزات موجود در آن محیط: محیط و تجهیزات در آن باید به خوبی بررسی شود تا بتوان بهترین نتیجه را به همراه داشته باشند و همچنین در بهداشت و ایمنی محیط دقت کافی را به کار برد
  3-مستندسازی: شرکت باید از سیستم مستندسازی قوی برای تولید محصولات، بسته بندی محصولات، عملکردهای تولید برخوردار باشد.
  4-تولید محصولات : در حوزه تولید محصولات مدیران باید طبق دستورالعمل های موجود در سبستمGMP عمل کنند تا بتوانند محصولات و کالاهای مرغوب و با کیفیتی را برای مشتریان خود عرضه کنند.
  5- کنترل کردن تولیدات شرکت: شرکت بایستی بر روی تولید کنترل های لازم را داشته باشند و جلوی هرگونه موانع را بگیرند تا مشکلی در روند کنترل پیش نیاید. مدیران شرکت برای کنترل کردن محیط آزمایشگاه هایی مجهز ایجاد می کنند و تجهیزات مناسب برای انجام دادن آزمایش های لازم را به کار می برند تا محصولی مطمعن و سالم تحویل مشتریان بدهند.

  اصول استانداردGMP اصولی است که مدیران و کارمندان شرکت را موظف می کند تا یک سری شرایط خاص را در محیط شرکت رعایت کنند. این شرایط و ضوابط مربوط به بهداشت و ایمنی محیط شرکت است مانند: نوردهی داخل محیط و تهویه هوای داخل شرکت، آب سالم، ماده غذایی اصلی سالم می باشد که در صورت رعایت این مسایل در قسمت تولید کردن می توان محصولات با کیفیتی را عرضه کردو بدین طریق می توان سیستمGMP را دریافت کرد. به صورت کلی سیستمGMP در مورد رعایت بهداشت و ایمنی در قسمت تولدی محصولات است که بایستی رعایت شود.

  {jcomments on}

  Read more
 • مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزوابتدا نیازبه شناخت ایزو دارد، دراینجا بطور خلاصه مراجع صدور گواهی ایزو رامعرفی میکنیم، مراجع صدور ایزو CBنام دارد مخفف کلمات CERTIFICATION BODYبمعنی موسسه صدور گواهینامه ست،CBهاخود زیرنظر موسسه بنام ACCREDITY BODYبمعنی موسسه اعتباردهیست وبطور اختصار ABگفته میشود.

  مراجع صدور گواهی نامه ایزو تعداد بسیار زیادی هستندکه البته درایران توسط موسسات واسطه گواهینامه ایزو بین المللی صادر میکنند، البته ایندست موسسات درایران همگی بدودسته تقسیم میشوند، اول موسسات، تحت نظر و زیرمجموعه مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و انرا NACIمینامند، دوم مراجعی خصوصی فعال بطور خصوصی، دراینجابه بررسی ایندومرجع میپردازیم.

   

   

  مراجع صدور ایزو

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو

   

   

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزودرایران تنوع بسیار زیادی ازنظر تعداد دارند، همگی انها نیز خودرا معتبر میدانند وسعی دارندتا بتوانند ازرقبای خود پیشی بگیرند، اما حقیقت امراین میباشدکه همگی ازنظر اعتبار دریک سطح هستند واین اختلافهای نمایشی تنهایک بازی تبلیغاتیست، ودرعین گستردگی فقط و فقط دو دسته طبقه بندی دارند، دسته اول مراجع زیرنظر مرکز ملی تایید صلاحیت ایران (NACI)فعالیت میکنند و دسته دوم دسته ای بصورت خصوصی فعالیت میکنند، دسته اول مستقیما زیرنظر IAFهستند. خب شایداین سوال درذهن مخاطب بوجود بیایدکه IAF چیست انجمن بین المللی IAFانجمن اعتباردهندگان بین المللی هست، انجمنIAF ومستقیم بررویAB هاو بطور غیر مستقیم بررویCBهانظارت میکند، انجمن IAFدرهر کشور ABهایی راتعیین کردست و درایران ایندست ABمرکز ملی تایید صلاحیت ایران اختصارا NACIنام داردکه برحدودCBهای زیرمجموعه خودنظارت میکند، ازذکر ABهای تعریف شده کشورها چند نمونه میتوانDAKKS موسسه اعتباردهی المان ،SAS موسسه اعتباردهی سوییس،UKAS موسسه اعتباردهی انگلیس ،ACCREDIA  موسسه اعتبار دهی ایتالیا،TORKAKموسسه اعتبار دهی ترکیه وغیره میتوان بامراجعه بسایت مربوطه لیست کشورها واین موسسات اعتباردهی(AB) رامشاهده کرد، یکسریCBهاکه تحت نظراین انجمن فعالیت نمیکنند و میتوان گفت تحت نظر انجمن IAFفعالیت نمیکنند اماباتدوین و اجرای استانداردها و تدابیر همراستا و موازی باانواع استانداردهای انجمن IAFاقدام میکنندبه صدور گواهی ایزو و البته باپروتکل راحتتر، سهولت بیشتر، هزینه بسیار کمتر و زمان کوتاهتری نیزدر مقایسهCBهای زیرنظر وتحت نظارت NACIدرایران هستند اینکار راانجام میدهندکه دربیشتر مواقع حتی مورد استقبال اشخاص یامجموعه هانیز قرار میگیرداما دریافت ایزو ازموسسات خصوصی بیشتربرای شرکتها و یااشخاصی بیشتر مقرون بصرفه و قابل توجیه میباشدکه فعالیت بین المللی نداشته باشند، البته موسسات خصوصی نیزبرای خودیک انجمن ومرجع دارندکه انرا IAFCBمینامند انجمنی خصوصیست و بااهدافی همراستاباIAF فعالیت میکند و قوانین و پروتکلهای انجمن IAFCBبجهت نظارت وبررسیCB خودتا حد زیادی باانجمن IAFهمراستاست وبرای صدور گواهی ایزو قوانین و استانداردهایی یکسان رادنبال میکنند.

   

  مراجع صادر کننده گواهینامه ایزوالبته درصورت داشتن مجوزهای لازمه ومعتبر میتوانندبا نمایندگیهای ABهاوCBهای عضوIAFدرکشورهای مختلف کار کنند، امابایدبه این نکته توجه داشت مراجع صدوری زیر نظر IAFهستند بهیچ عنوان نمیتوانند گواهی IAFCBصادر کننداما موسسات و مراجع فعال خصوصی میتوانند گواهیهای IAFCBراثبت و صادر کنند ودرعین حال میتوانند گواهیIAF رانیز صادر کنند.

   

   

  مراجع معتبر صادر کننده گواهی ایزو در کشور

  مراجع و مراکز ثبت و صدور گواهینامه ایزو ارزان و فوری

   
   
  مراجع صدور استاندارد ایزو چون درایران نمایندگی رسمی ندارند بعلت شرایط کشور ایران فقط میتوان ازطریق موسسات بصورت واسطه منباب اخذ ایزو اقدام کرد، البته موسسات ایزو بایداز مشاورین خوبی بهره مند باشند تا اعتبار خود را نزد متقاضیان بالا ببرندیکی ازکارهای مهم نیز تسلط کامل مشاور برایزوهای پرکاربرد وتقسیم بندی هرایزو برمبنای نوع شرکت وفعالیت شرکت موردنظر است. گواهینامه ISOازسری استانداردهای مورد نیاز جهت محصولات و خدمات وهمچنین صادرات میباشد. گواهی ایزو ازالزامات موردنیاز جهت مناقصات بوده وجهت سازمانها باهر گونه فعالیت کاربردی میباشد. استاندارد ISOنشانه مرغوبیت کالا ومحصولات تولیدی وکیفیت کالا وخدمات ارائه شده میباشد. گواهی نامه ISOدردو نوع تخصصی و عمومی بوده وباتوجه بدینکه شرکت متقاضی درچه زمینه ای فعالیت دارد گواهی نامه ایزو مورد نیازش متغیر بوده وتعیین میگردد. استاندارد ایزو عمومی مورداستفاده تمام سازمانها باهرگونه فعالیتی میباشد. عمومی ترین استاندارد موردنیاز ومورد استفاده تمامی سازمانهاکه الزامات موردنیاز تمامی استانداردها درونش تعریف شده باعنوان سیستم مدیریت کیفیتISO9001میباشد اصلی ترین ومهمترین ایزو میباشد، اختصاری CBثبت وصدور میگرددکه مراجع CBزیرنظر مرجعی باعنوان ABمدیریت میشوند وفعالیت میکنند ودرنهایت بالاترین وراس کارجهت ثبت وصدور گواهینامه ایزو ،

  مجموعه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باتیمی قوی و مشاورین با تجربه وحرفه ای اماده ارائه مشاوره درباره ایزو،گواهی CE، گواهی HSEوغیره بصورت کاملا رایگان است وبا محوریت اطمینان واعتماد مخاطب اماده همکاری با تمامی شرکت ها ومجموعه وهمچنین مدیران محترم میباشد، همچنین ارائه مدرکهای اموزشی ایزو HSEومدرک اموزش ایمنی وزارت کار توسط این کارگزاری صورت میگیرد

  {jcomments on}.

  Read more
 • مراحل اخذ ایزو ارزان

  STEP GIVE ISO CERTIFICATION

  مراحل اخذ ایزو ارزان

  موارد زیادی وجود دارد که شرکتها و موسسات رابر آن می دارد تا بجای اجرای کامل استاندارد های ایزو و صرف هزینه زیاد برای دریافت گواهینامه ایزو، از گواهینامه های ایزو ارزان استفاده کنند. یکی از این موارد استفاده ازگواهی ایزو، تنها برای تبلیغات می باشد. شرکتهایی که برای بازاریابی به تبلیغات احتیاج دارند، دیگر اصراری به پیاده سازی کامل مستندات ایزو نخواهند داشت وترجیح می دهند تادریافت گواهی ایزو حتی المقدور برایشان ارزان تر محاسبه شود. ایزو های ارزان، جدای ازصرف هزینه های پایین معایبی نیز دارند که ازجمله اعتبار پایین آنها می باشد. برای اطلاع ازمراحل اخذ ایزو ارزان، ابتدا باید انواع گواهینامه های ایزو راشناخت.

  انواع گوناگون ایزو ازدو بخش اساسی تشکیل شده است. بخشی ازایزوها تخصصی می باشند وفقط درصنایع خاصی بکار برده می شوند. ایزو های اینچنینی را نمی توان در فعالیتهاو مشاغل غیر مرتبط استفاده کرد. بعنوان مثال گواهی ایزو 22000 (سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی)را تنها درحوزه صنایع غذایی می توان بکار بردو درصنعت راهسازی وبرای شرکت در مناقصات آن، کاربردی نخواهد داشت. بخش دیگری ازگواهینامه های ایزو عمومی بوده وبرای همه کسب وکارها مورد استفاده قرار می گیرند. درحقیقت پیش نیاز بسیاری ازگواهینامه های ایزو تخصصی می باشد وقبل ازدریافت این نوع ایزوها، نمی توان به آنها رابدست آورد. گواهی ایزو 9001 یاهمان سیستم مدیریت کیفیت، ازاین دسته ایزوها می باشد وجزء کاربردی ترین گواهینامه های ایزو می باشد. ایزو 9001 استاندارد هایی رادر خصوص بهبود کیفیت کالا ویا خدمات ارائه شده توسط سازمانها تعیین می کندو مطمینا اجرای درست وکامل این استاندارد، باعث پیشرفت مراوده های تجاری خواهد شد. گواهی ایزو 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی، ازاین قبیل ایزوها می باشد که پیاده سازی آن درحفظ محیط زیست پیرامون مان بسیار موثر خواهد بود. اجرای این استانداردبه مرور زمان نگرش جامعه رابه منابع طبیعی ومحیط زیست تغییر خواهد داد. ایزوهای عمومی بسیارند اما یکی ازاصلی ترین آنها، گواهی ایزو 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت می باشد که تقریبا می توان گفت درتمام زمینه های شغلی کاربرد دارد. مستندات این استاندارد درخصوص بکارگیری کامل توصیه های بهداشتی وایمنی درمحیط کاری است. بموجب این مصوبات خطرات ناشی ازفعالیتهای شغلی بسیار کاهش پیدا می کندو همین امر باعث بالا رفتن انگیزه کارکنان شده درنتیجه بهره وری سازمان نیز بیشتر خواهد شد.

  برخی از موسسات برای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001) و سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ( ایزو 45001 ) ازگواهیHSE استفاده می کنند. گواهیHSE به نوعی ادغام دو ایزو 14001 و ایزو 45001می باشدکه سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست (HSE  ) را بوجود آورده است.

  اما اولین مرحله برای اخذ گواهینامه های ایزو ارزان، انتخاب مرکزی است که آن راصادر می کند. لازم به ذکر است که هرمرجعی نمی تواند گواهی ایزورا با مبالغ پایین صادر کند. بطور کل صادر کنندگان گواهی ایزو در ایران تنوع بسیاری دارند. تعدادی ازاین مراکز تحت نظر انجمن جهانیIAF فعالیت می کنند وتعدادی هم بدون اعتبارIAF اقدام به صدور گواهی ایزو می نمایند. انجمنIAF درهر کشوری نمایندگانی رااز طرف سازمان جهانی ایزو معرفی می کند کهABنام دارند ووظایف آنها اعتبار دهی به صادر کنندگان گواهی ایزو درهر کشور می باشد. این صادر کنندگان راCB  گویند. درواقعCB هایی که زیرنظرIAF مشغول به فعالیت می باشند، نمی توانند گواهی ایزو ارزان صادر کنند چراکه موسسه متفاضی ایزو که به آنها مراجعه کرده می بایست استاندارد های ایزو مورد نظر رابه طور کامل پیاده سازی کندو این امر مستلزم صرف هزینه های پیاده سازی است که بالا می باشد. اماCB هایی نیز وجود دارند که زیر نظر انجمنIAF نمی باشند. این دسته ازCB ها می توانند سخت گیری کمتری از خود نشان دهند وبراحتی می توان گواهی ایزورا باهزینه های پایین تری ازآنها دریافت کرد. البته استفاده ازاین نوع ایزوها می تواند مشکلاتی هم ایجاد کند. یکی ازاین مشکلات عدم کاربرد ایزوی صادر شده توسط اینCB ها، در موارد صادرات وواردات می باشد. بنابراین قبل ازهر کاری مرجع صادر کننده گواهی ایزو راانتخاب می کنیم تا بتوان به ایزو مورد نظر باهزینه های پایین تر دست پیدا کرد.

  برای دستیابی به گواهینامه ایزو ارزان، می توان به مراکز مشاوره دراین زمینه مراجعه کرد. مراکز مشاوره بادر اختیار داشتن متخصصین وکارشناسان باتجربه دراین حوزه، اقدام به دریافت گواهی ایزو درخواستی متقاضی خواهد کردو دیگر نیاز به طی مراحل آن توسط مجموعه نمی باشد. درحالت عادی، متقاضی می بایست نماینده قانونی خود رابه مرجع صادر کننده معرفی کرده وپس ازآن طرحهای اجرای مستندات گواهی ایزورا تدوین نماید. بعد ازآن استاندارد های گواهی ایزورا پیاده سازی می کنند که ازجمله مصوبات آن، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان موسسه متقاضی می باشد. جلسات آموزشی در خصوص مسائل استاندارد های مربوط به ایزو می باشد وسطح اطلاع کارکنان وپرسنل رادر این زمینه بیشتر خواهد کرد. بعداز اجرای طرحهای تهیه شده وپس ازبازنگریهای فراوان، ممیزی توسطCB مورد نظر انجام شده وگواهی ایزو برای مجموعه صادر می گردد. اما مراحل اخذ ایزو ارزان کمی متفاوت می باشد. دربرخی موارد مراکز مشاوره سی دی های آماده که حاوی مستندات ایزو می باشد رادر اختیار متقاضی قرار می هند تااقدام به اجرای آن نمایند. مراکز مشاوره این مستندات را براساس تجربیات خود، طبق الزامات هر ایزو، جمع آوری می کنندو متقاضی تمامی نکات مندرج درآنرا به اجرا می گذارد. سپس ممیزی توسط صادر کننده صورت می گیرد که درآن سخت گیری چندانی اعمال نخواهد شدو درنهایت گواهینامه ایزو برای متقاضی صادر می گردد.

   

  Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

  Read more
 • مراحل كسب گواهینامه ایزو

  STEP GIVE ISO CERTIFICATION

   

  مراحل كسب گواهینامه ایزو

  كسب گواهينامه آيزو با انجام اين مراحل امكان پذير خواهد بود:

  1- مشخص كردن مرجع صادر كننده مناسب

  2- استقرار مستندات ومميزي

  3- ثبت وصدور گواهي نامه ایزو

   

  مرجع صادر کننده ایزو

  مرجع صادر کننده ایزو معتبر و ارزان و فوری

  مشخص كردن مرجع صادر كننده مناسب

  بطور معمول هر سازماني بمنظور دستيابي به اهداف بخصوصي درصدد كسب ايزو برمي آيد وشرايط ويژه اي را برايش لحاظ ميكند، ازجمله مخارج پياده سازي ويا مدت زمان استقرار بخشنامه ها ومستندات. تعدادي ازموسسات فقط به فكر رقابت وتبليغات بيشتر جهت مجموعه خود هستند وتمايلي به اجراي دستورالعمل ها ندارند. گاهي اوقات پيمانكاران باتوجه به الزام كارفرمايان ومناقصه گذاران، براي شركت درمناقصات، مجبور به كسب گواهي ایزو مشخصي خواهند بود وازاينرو مهلت زيادي برايشان فراهم نيست وچنانچه قصد برپايي كامل مصوبات استاندارد را داشته باشند، بطور حتم نمي توانند در زمان مقرر، مدرك مورد نظر را بدست آورند. اينگونه مواقع، متقاضيان بايد بمراجع صادر كننده اي روي بياورندكه قادر به ارائه گواهي تحت شرايط آنها باشند. اما برخي مواقع هم شركتها بمنظور صادرات كالاها ويا موارد ديگر، ميبايست مدارك معتبري رادريافت كنند كه درهمه كشور ها قابل قبول باشد. بهمين دليل لازم است ابتدا نسبت به اهداف وموقعيت شركت، مرجع صادر كننده رامشخص نمائيد.

   

  گواهی ایزو iaf و غیر iaf

  مراجع صادر کننده ایزو IAF و غیر IAF معتبر و فوری و ارزان رااز ما بخواهید

  مراجعIAF و غیرIAF

  IAF نهادي است عضو سازمان جهاني آيزو ومسئول تعيين نمايندگان سازمان دركشورهاي ديگر ونظارت بر فعاليتشان. اين نمايندگانAB نام دارند، ودراصل نهادهاي اعتبار دهنده بمراجع صادر كننده ميباشند. صادر كنندگان اصطلاحا (CB) خوانده ميشوند و زير نظر موسسهIAF و طبق قوانين و نيز بادقت و سخت گيري بسيار در اجراي دستورالعملها ومصوبات استاندارد اسنادشان راارائه ميدهند. درنتيجه عمل مستندسازي مشمول صرف مبالغ سنگين و نيز زمان طولاني خواهد بود كه برخي درخواست كنندگان را ناخوشنود مي سازد. اين امر موجب ساخته شدنAB ها وبدنبالشانCB هايي شد كه فارغ از نظارت انجمنIAF فعاليت ميكنند ودر اعمال مقررات وبخشنامه هاي استانداردها، سخت گيري چنداني ازخود نشان نمي دهند. بنابراين موسساتي كه توان مالي مناسبي ندارند ويا مهلت زمان كمي را در اختيار دارند، مي توانند به صادر كنندگان اينچنيني مراجعه نمايند كه البته اعتبار كمتري داشته وجهت مواردي همچون صادرات كارايي لازم رانخواهد داشت. اما جاي نگراني نيست، زيرا ميتوان در صورت نياز و با انجام همه مستندات و همچنين پرداخت اختلاف هزينه ها، مدرك بدست آمده را ارتقاء داده وبه گواهينامه معتبري تبديل نمايند.

   

  استقرار مستندات و ممیزی

  ممیزی ایزو بعد مستند سازی و استقرار گواهی ایزو انجام میگردد

  استقرار مستندات و ممیزی

  بااين تفاصيل عمل مستندسازي براي موسساتي كه بمراجع غيرIAF روي آورده اند، بسيار آسان ميشود وقادر خواهند بود الزامات استاندارد انتخابي را، بميزان دلخواه استقرار نمايند. بهمين دليل هزينه ها تا حدود زيادي كاهش پيدا ميكند ومطابق باشرايطي كه درنظر گرفته اند، فعاليتشان را ادامه ميدهند. همينطور مميزي اين شركتها نيز بطور كاملا صوري انجام ميگردد و در نهايت گواهينامه آيزو را بدست خواهند آورد. البته لازم بذكر است كه با در دست داشتن مستندات استاندارد، اين امكان وجود دارد كه در زمان دلخواه اقدام به برپايي آن نمايند وگواهي معتبري كسب نمايند. ازطرف ديگر متقاضياني كه درخواست خود را به مراجعIAF تحويل داده اند، ميبايست عمليات مستندسازي را بطور كامل وصحيح انجام دهند و كليه دستورالعمل هاي مشخص شده را برتمامي فرايند هاي مجموعه خويش پياده سازي كنند، همچنين بهمان اندازه سخت گيري درمورد بازرسي ومميزي صورت ميگيرد وماداميكه اقداماتشان مطابق با مقررات وضع شده نباشد، گواهينامه ايزو برايشان صادر نمي گردد.

   

  ثبت و صدور گواهینامه ایزو

  ثبت و صدور گواهی نامه ایزو جهت شرکت توی مناقصات و صادرات و تبلیغات

  ثبت وصدور گواهي نامه ایزو

  اما قدم آخر دريافت گواهي واستعلام آن ميباشد. در برخي مواردCB ها بعلت سود جويي بيشتر،‌ اسنادي تقلبي وجعلي به متقاضي ارائه ميدهند كه ظاهرا بدون مشكل بوده ونمي توان از روي جنس كاغذ ويا هولوگرام درج شده به تقلبي بونش پي برد، اما درحقيقت فاقد هرگونه ارزش قانوني بوده ومبالغ زيادي را هم بابتش دريافت كرده اند. براي جلوگيري ازاين مسائل انجمنIAF و اعتبار دهندگان در سايت هاي خود، نام مراجع معتبر را بنمايش مي گذارند و شما ميتوانيد با مراجعه به سايتWWW.IAF.NUنام ومشخصاتAB هاي معتبر راجستجو كرده ودريافت نماييد. همچنين سايتهاي اعتباردهندگان نيز كد رجيستري ثبت شده روي گواهينامه را اعلام ميكنند وبراحتي ميتوان آنرا ارزيابي وبررسي نمود.

  گروه کارگزاری امکان ثبت هم بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رساني ومشاوره در خصوص اخذ گواهينامه آيزو ميباشد. اين مركز با دراختيار داشتن متخصصاب مجرب دراين زمينه قادر به راهنمايي شما بوده وجهت دريافت اطلاعات كامل درباره كسبISO ومراحل قانوني آن ميتوانيد به نشاني و يا آدرسwww.emkansabt.ir مراجعه فرمائيد وآگاهي لازم درخصوص استعلام وتعيين اصالت گواهينامه وهمچنين مراجع اعتبار دهنده معتبر را كسب نمائيد. مشاوران سيستم كاران با توجه به شرايط وموقعيت موسسه شما ونيز براساس زمانبندي وهزينه هاي درنظر گرفته شما، بايك تماس قادر خواهد بود گواهي مورد نظرتان را برايتان اخذ نمايد.

  ونيز مراجع اعتبار دهنده وصادر كننده راكسب نمائيد. البته کارگزاری امکان ثبت قادر خواهد بود تنها باتماس شما، كليه مراحل مورد نياز گرفتن گواهينامه (از صفر تا صد) رابا توجه به شرايط دلخواه شما چه ازلحاظ زماني وچه ازنظر هزينه هاي پياده سازي، بدون حضور شما انجام داده وگواهي درخواستي را دراختيارتان قرار دهد.

   

  {jcomments on}

  Read more
 • نظم سازمانی با ایزو

  ISO 5

  نظم سازمانی با ایزو

  ایزو بحث ناشناخته ای هست زیرا ایزو مبحثی تخصصی هست و علمی ناشناخته به همین جهت خیلیها ازش اطلاعات ندارند و وقتی ازشون خواسته میشه درباره ایزو هر چه می دانند بیان کنند، کامل اظهار بی اطلاعی می کنند و اصلا نمی دانند ایزو چیست و تنها عده کمی هستند که اطلاعاتی سطحی دارند آنهم غالبا در حد شنیدن کلمه ایزو از رسانه هایی چون تلویزیون و در نهایت بیشترین اطلاعاتشان این هست که ایزو یک استاندارد هست. اما شرکتها و نهادها و سازمانهای خصوصی و دولتی در حوزه های مختلف نسبتا آگاهی بیشتری دارند و بیشتر با ایزو آشنایی دارند و بخصوص زمانیکه به هر هدف اقدام به اخذ ایزو می کنند ( اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات ، صادرات ، تبلیغات ، رقابت و پیاده سازی واقعی سیستمهای مدیریتی و دیکر اهداف سری ) بیشتر با این نام آشنا خواهند شد. متقاضیان کسب آگاهی از ایزو می توانند تنها با یک تماس با کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت از خدمات مشاوره رایگان درباره ایزو بهره مند شده و اطلاعاتی اولیه و حتی کافی در خصوص ایزو بگیرند. اما چیزی که مشخص هست غالبا درباره مبحث ایزو شناخت کافی ندارند و حتی هیچ شناخت و آشنایی ندارند

   

   

  ایزوISO چیست؟

  ایزو چیست ؟ سوال خیلی از کاربران هست که به دنبال کسب اطلاعات درباره ایزو هستند. کاربران اهداف مختلفی درباره کسب اطلاعات از ایزو دارند اما غالبا شرکتهای متقاضی اخذ ایزو و مدیران تصمیم گیرنده سازمانها به دنبال اخذ این اطلاعات می روند. ایزو مجموعه ای از استانداردها و الزاماتی هست که از طریق سازمان جهانی ایزوISO منتشر می گردد. سازمان ایزوISO مقرش در کشور ژنو هست و درون ژنو قرار دارد و کشورهای بسیاری درون این سازمان عضویت دارند. سازمان ایزو در غالب حوزه ها همچون حوزه های مدیریتی و محصولات و خدمات تعداد بسیاری استاندارد تدوین کرده اند و هزاران هزار استاندارد ایزو در این حوزه ها تدوین و منتشر شده است با این توضیحات می توان چنین گفت که ایزو یک استاندارد هست و در تمامی حوزه ها این استاندارد با یک شماره چهار الی پنج رقمی در آخرش مشخص می گردد که مرتبط با چه حوزه کاری هست و هر شماره از ایزو نشانگر استانداردی خاص در حوزه ای خاص هست. بعنوان مثال : ایزو 9001 تحت عنوان سیستم مدیریت کیفیت ، ایزو 14001 با عنوان سیستم مدیریت زیست محیطی و ایزو 45001 تحت عنوان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و...

  ایزو های نظم سازمانی

  در لیست انواع استانداردهای ایزو ، مجموعه ای از استانداردها مخصوص سیستمهای مدیریتی هست و بهشان استانداردهای سیستمهای مدیریتی گفته می شود. استانداردهای سیستمهای مدیریتی دو قسمت می شوند: ایزو تخصصی ، ایزو عمومی . استانداردهای ایزو عمومی همانگونه که می توانیم از اسمش استخراج کنیم برای تمامی سازمانها و شرکتهای دولتی و خصوصی فعال در تمام حوزه های کاری کاربرد دارد و تمامی شرکتها فارغ از نوع فعالیتشان می توانند از آن بهره ببرند. انواع استانداردهای ایزو عمومی پر کاربرد و عمومی را چنانچه بخواهیم به ترتیب عمومی ترین نام ببریم، می توانیم اینچنین تعریف کنیم:

  استاندارد ایزو 9001ISO 9001 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت

  استاندارد ایزو 14001ISO 14001 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی

  استاندارد ایزو 45001ISO 45001  تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای

  و انواع استانداردهای ایزو عمومی دیگر که در این مقاله نمی توان به تمام آنها پرداخت.

  استانداردهای ایزو تخصصی نیز همانطور که می بینیم و از نامش حس می کنیم تخصصی بوده و متناسب حوزه کاری هر سازمان تهیه و تدوین گردیده است. مثلا شرکتهای فعال حوزه صنایع و تجهیزات پزشکی بایستی ایزو 13485را بگیرند و برای صنایع و تجهیزات پزشکی ایزو 13485 تهیه و تدوین گردیده است. در حوزه های دیگر مثلا صنایع غذایی و مواد غذایی ایزو 22000 استاندارد سیستم مدیریت ایمنی در صنایع غذایی ، در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت و ایزو 27001با عنوان سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و انواع ایزو تخصصی دیگر که با مشخصه یک عدد 4 الی 5 رقمی مشخص می گردد.

  از میان انواع ایزو ها یا همان استانداردهای عمومی ، ایزو 9001 تحت عنوان استاندارد سیستم مدیریت کیفیت استانداردی مادر هست که نظم سازمانی ایجاد می کند در سازمانی کهISO 9001 را پیاده سازی می کند نظم ایجاد می کند.

  ایزو 9001 چطور درون سازمان نظم سازمانی ایجاد می کند؟

  ایزو 9001ISO 9001 و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت ایزو 9001 بسیار مهم هست و اما مدیران کلیدی و تصمیم گیرنده سازمانها غالبا درک درستی از پیاده سازی واقعی ایزو 9001 ندارند و تنها به دنبال اخذ ایزو 9001 می روند و از تاثیر پیاده سازی ایزو 9001 در نظم سازمان غافلند و آموزش ندیده اند پس باید بتوانند شناخت کافی داشته باشند. جهت کسب این اطلاعات لازمه کافیست تنها یکبار با دقت متن استاندارد ایزو 9001 را با دقت مطالعه کنند و از الگوهای مدیریتی تعریف شده درون متن استاندارد استفاده کنند و بفهمند که ایزو 9001 برای آنها قطعا حرفی برای گفتن دارد. مثلا چارت سازمانی تعریف شده درون متن استاندارد ایزو 9001 وظایف پرسنل را شفاف سازی می کند و باعث ایجاد نظم در مجموعه و عدم اختلال کاری در وظایف محوله کارکنان و پرسنل می شود. همین یک بند چنین تاثیر بزرگی در سازمان دارد پس چرا یک سازمان از دیگر بندها در ریز بخشهای خود استفاده نکند. جهت این امر یک سازمان بایستی از وجود یک مشاور خوب بهره بگیرد.

  چگونه یک مشاور ایزو خوب پیدا کنیم؟

  شرکتها امروزه از طریق جستجو در فضاهای مجازی مانند گوگل، اینستاگرام و... به دنبال یک مشاور ایزو خوب می گردند اما خب دلالانی نیز هستند که با ساخت سایتهای ساختگی خود را مشاور ایزو خبره معرفی می کنند در حالیکه اطلاعاتشان هرگز در این حد نیست و از پکیجی با عنوان پکیج مستندات استفاده می کنند و به سازمانها هم القا می کنند که سازمان ایزو دارد و در صورتیکه اینطور نیست و آن ایزو معتبر نیست. پس انتخاب یک مشاور خوب اهمیت بسیاری دارد ضمن اینکه کار سختی هست بدلیل اینکه همه خودشان را مشائر ایزو معرفی می کنند و اما دانش این کار را همه ندارند. یک مشاور خوب می تواند سازمان را جهت پیاده سازی موثر استانداردها کمک کند تا نظم سازمانی خوبی در سازمان ایجاد کند. گروه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت شما را در انتخاب مشاوری خوب راهنمایی می کند و تمام خدمات مشاوره مرکز رایگان هست.

  گروه کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بزرگترین مرجع مشاوره و اطلاع رسانی در حوزه طراحی ، مستند سازی، اجرا و بهبود سیستمهای مدیریتی در خدمت کلیه متقاضیان محترم می باشد

   

  نظم سازمانی با ایزو صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید.

  {jcomments on}

  Read more

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family