شرکت ISO

شرکت ایزو ، نمایندگی ایزو و مراجع صادر کننده ایزو تماما یک مفهوم دارندکه متقاضیان جهت کسب اطلاعات درخصوص اخذ ایزو باعناوین مختلف بدنبالش میگردند. شرکت ایزو وظایف و مزایا و تشکلاتی بایستی داشته باشد تانیاز متقاضیان اخذ ایزو رارفع کند. بطور کل میتوان بدین مزایا اشاره کرد:

  • حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت ایزو بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

  • بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

  • برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

  • استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

کارشناسان و مشاوران ایزو

مشاوران و کارشناسان کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت شرکتهارا تازمان اخذ ایزو همراهی میکنند

 

حضور مشاوران و کارشناسان درون شرکت بصورت 24 ساعته جهت نیاز درخواست کنندگان ایزو

شرکت ISO متشکلست ازمشاوران و کارشناسان مجرب و حرفه ای و مطلع ازانواع استانداردها و آشنابا قوانین و ملزومات سازمان استاندارد جهانی یا همان International for Organization Standardization . شرکتها و مراکز ایزو باید طبق تعهدات و وجدان کاری متقاضیان و مشتریان راآگاهی کامل دهندتا بتوانند تصمیمی درست بگیرند و سریع و آسان به اهداف و آرمانهای سازمان برسند. مراکز مشاوره مهمترین عامل درپیشبرد اهداف سازمان هستند. بحث و فرآیند دریافت انواع گواهینامه ها اینقدر زیاد میباشدکه حتی اگر مدیران و مسئولان سازمانها، کارخانه ها و مؤسسات ازعلم و دانش کافی هم برخوردار باشند باید تحت نظر نمایندگیهای ایزو کار اخذ و دریافت پروژه راانجام دهند. البته شما مشتریان باید باتحقیق و بررسی ازمراکزی درخواست مشاوره و راهنمایی داشته باشیدکه دارای اعتبار بالایی باشند و دارای مرکز ثبت شده و مطمئنم باشند. مرکز .... عضو رسمی کمیته تدوین استانداردهای ملی بوده و براحتی نام و اعتبار مجموعه قابل مشاهده و ریجستری میباشد.

 

تجهیزات و امکانات شرکت صادر کننده ایزو

تجهیزات و امکانات لازم جهت اخذ ایزو و حضور مراجعین ایزو ازجمله وظایف مراجع دریافت ایزو هست

 

بکارگیری تجهیزات و امکانات جهت حضور مراجعین اخذ ایزو

شرکت ISO مراجعه کنندگان زیادی دارد و صلاح است بابکارگیری مشاوران و متخصصان متعدد و خبره پاسخگوی تمام سؤالات مشتریان باشد. یک مرکز مشاوره حرفه ای باید مجهز بتمام امکانات نرم افزاری و سخت افزاری باشد تابتواند باسرعت عمل بیشتری کار اخذ گواهی راانجام دهد. مرکز .. توانسته بابکارگیری امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مجهز و مدرن بصورت 24 ساعته پاسخگوی تمام ارتباط گیرندگان بامرکز باشد. همچنین بغیراز مشاوره و راهنمایی درمورد انواع استانداردهای ایزو ، گواهی IMS ، گواهینامه HSE_MS ( استاندارد سلامت و ایمنی و بهداشت شغلی باحفط و صیانت ازمحیط زیست ) و CE ) گواهینامه منطبق سازی باقواعد اروپا )، صدور انواع گواهینامه شخصی ایزو و اچ اس ای . مشاوره و کارشناسی درمورد انواع گواهینامه ها و مجوزهای اداره کار.

برنامه ریزی اصولی ایزو

شرکت ایزو وظیفه برنامه ریزی اصولی جهت اخذ گواهینامه ایزو بابت متقاضیان رابا استفاده از مشاورین باهوش دارد

 

برنامه ریزی اصولی بابکارگیری مشاورین باهوش و مبتکر

شرکت ISO مرکز.... بابرنامه ریزی و بکارگیری هوش و ابتکار مدیریت و کارشناسانش آمده و حتی برای راحتی یکسری متقاضیان که تمایل دارند ازمراجع خصوصی گواهینامه دریافت کنند و جهت اخذ مدرکشان وقت زیادی ندارند کلیه مستندات استانداردهای ایزو رابصورت کامل و کاربردی تهیه و تنظیم کرده و دردنیای مجازی بصورت کاملا رایگان دراختیار همگان قرار داده است و حتی متن مستندات رابصورت جزوه یا سی دی دراختیار مشتریان حضوری خود قرار میدهد. بیشتر پیمانکاران جهت شرکت درمناقصات بدنبال دریافت گواهی ازمراجع خصوصی هستند هم بجهت اینکه مدرک فوری حاضر شود و هم هزینه کمتری پرداخت نمایند. مدیران و مسئولان صنایع و مشاغل بخاطر دلایل متعددی به سراغ مراکز مشاوره می آینداز جمله: متقاضیان جهت شرکت درمناقصات، یکسری درخواست کنندگان جهت تبلیغات و معرفی نام و برندشان جهت اخذ ایزو مبادرت میورزند. همچنین مدیران و مسئولانی که جهت رقابت دربازارهای جهانی و ایجاد رضایت درمشتری بدنبال بالا بردن سطح کیفیت کالا و محصول مورد نظر خواهند بود بدنبال اخذ گواهینامه ISO میروند.

انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

شرکت ایزو و مشاوره ایزو جهت انتخاب نوع درست ایزو

 

استفاده وبکارگیری راهکارهای مفید درجهت انتخاب نوع درست گواهینامه ایزو

شرکت ISO باارائه مطالب و راهکارهای مفید و مشاوره درانتخاب درست نوع گواهینامه و انتخاب درست نوع مرجع باعث سطح ارتقا و پیشرفت جامعه میگردند. مهمترین و پرکاربردترین و اصلیترین نوع استاندارد ISO 9001 بانام سیستم مدیریت کیفیت می‌باشد. جهت دریافت این مدرک نیازبه شرایط شرایط خاص و ویژه ای نمیباشد و همینکه سازمان دارای دفتر مرکزی باشد یا درحال انجام کار و فعالیت و تولید محصولات و خدمات باشد میتواند گواهینامه ایزو دریافت نماید. البته یکسری شرایط مانند تعداد نفرات شاغل درسازمان و حجم مجموعه و حمایت و پشتیبانی مدیریت عواملی هستندکه برروی مراحل اخذ و هزینه و زمان پروژه اثر میگذارند. مراحل اخذ ایزو عبارتنداز: انتخاب درست نوع گواهینامه و بررسی استاندارد انتخاب شده توسط شرکت و مطابقت سازمان و اهدافش بااخذ مدرک و اجرای قوانین و ملزومات. انتخاب مرجع ثبت و صدور گواهینامه ، شرکت مشاوره باتوجه بنوع نیاز و تناسب فعالیت مجموعه هم بامراجع خصوصی کار میکند هم بامراجع دولتی و رسمی و بامطرح نمودن خواسته و اهداف مشتری ازطرف یک مرجع اقدام به اخذ مینماییم. استقرار سیستم مدیریتی مدون و کاربردی مهمترین بخش ازمرحله دریافت گواهی بوده و دراین مرحله برنامه ریزی و اجرای سیستم تمام فعالیتها و منابع لازم جهت انجام فرآیندها و مشخص کردن نوع محصول اتفاق می افتاد. بعداز آن انجام ممیزی داخلی و انجام اقدامات اصلاحی و ازبین بردن عدم انطباقات ممیزی داخلی توسط یک نیروی انسانی ماهر و توانمند انجام داد شده تامجموعه راجهت بررسی و ممیزی اصلی ازطرف مرجع ثبت و صدور گواهی آماده کند. درنهایت بارأی مثبت کارشناس گواهی صادر شده و توسط شرکت ISO باانجام هماهنگیهای لازم بدست متقاضی محترم گواهینامه میرسد.

 

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بعنوان یکی ازبزرگترین شرکتهای ایزو و مرکز مشاوره ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو بصورت 24 ساعته پاسخگوی متقاضیان عزیز میباشد.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family