گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو متقاضیان تعداد زیادی مشاغل مختلف بوده بعنوان استاندارد اصلی محسوب میشود. حرفهای کاری مختلف اگر تمایل دارند گواهینامهای دیگر برایشان انجام شود اول باید گواهینامه ایزو بگیرید. این گواهی اصلی ترین  گواهینامه توسط مراجع ایجاد شده بحساب می آید. شرکتهای پیمانکاری، تولیدی، پتروشیمی مشاغل طریق گرفتن گواهی iso جذب مشتری کنند. نحوه گرفتن گواهینامه ISO توسط مسئولان مرتبط انجام خواهد شد. مرحله اول ایزو فایل مشخصات مشتری حاوی نام شرکت، نام نماینده، نام مراجع مسئول، نام مدیرعامل، هزینه صدور گواهی، تلفن شرکت، نوشته تحویل مسئولان داده خواهد شد مرجع فایل موردنظر بایگانی مشتریان نگهداری خواهد کرد. حال نوبت واریز هزینه ایزو میباشد، وقتی هزینه واریز شد مسئولان پرینت گواهینامه پرینت گرفته شده زبان لاتین بوده میتوان نام مراجع مشغول کار ایزو، کدرجیستری، کد رهگیری، گواهینامه مورد نظر، تاریخ سه ساله چاپ شده روی گواهی مشاهده میشود. تحویل گواهی نامه همراه مستندات بوده مستندات همراه گواهینامه iso باید تحویل داده شود. مطالب مندرج مستندات، تجهیزات پایش اندازه گیری کالیبراسیون، تعمیرات ماشین آلات، طرح کیفیت، رعایت نکات ایمنی، مدیریت مواد زائد، ایجاد سیستم مواد مخاطره آمیز محیط کار، استفاده تجهیزات حفاظت فردی، روش اجرایی شناسایی ارزیابی بکارگیری پیمانکاران فرعی، نحوه جابجایی اموال میتوان مشاهده کرد. وقتی گواهینامه ISO تحویل سازمان متقاضی داده شود مسئولان حرفه کار آیزو کارشناس خود اعزام محل مورد نظر کرده این کارشناس حرفه ایی اطلاعات کامل ایزو توضیح داده جلسه هماهنگ شده همراه مدیرعامل، مسئول کنترل کیفیت انجام خواهد شد. یک روز کاری زمان اعزام کارشناس آیزو خواهد بود. گواهینامه سالی یکبار بمدت دوسال تمدید ممیزی باید انجام شود، اگر تمدید آیزو انجام نشود گواهی باطل خواهد شد.

 

 

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو و اخذ ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

 

گواهی ایزو آماده شده جهت مناقصات همچنین اعلام بکارفرما مورد اهمیت میباشد. مناقصات بدون اعتبار گواهینامه ایزو شانس برنده شدن نخواهد داشت، البته کارفرما هم برایش بسیار مهم میباشدکه اعتبار گواهینامه قابل رجیستری باشد. سازمان بایددانش مورد نیاز عملیات فرآیندها، دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین نماید. این دانش باید نگهداری شود بمیزان لازم دسترس باشد. هنگام پرداختن نیازها، روندهای تغییرات مجموعه باید دانش فعلی خود مدنظر بگیرد چگونگی بدست آوردن دسترسی هردانش اضافی لازم بروز رسانی مورد نیاز تعیین نماید. دانش میتواند براساس موارد بیان شده باشد. منابع داخلی مانند مالکیت معنوی، دانش حاصل تجربه، درسهای آموخته شده ازشکست پروژههای موفق، کسب اشتراک گذاری دانش غیر مدون تجربیات نتایج بهبود فرآیندها، تولید خدمات، منابع خارجی مانند استانداردها، دانشگاهها، کنفرانسها، جمع آوری دانش ازمشتریان ارائه دهندگان بیرونی، شرکت باید شایستگی لازم افراد تحت کنترل سازمان فعالیت کرده بر عملکرد اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت تاثیر میگذارد. تعیین نماید. اطمینان یابد افراد براساس تحصیلات آموزش تجربه مناسب دارای صلاحیت هستند.همچنین کاربرد کسب صلاحیت لازم ارزیابی اثربخشی اقدامات انجام شده اقدام نماید. اطلاعات مدون مناسبی بعنوان شواهد صلاحیت حفظ نماید. اقدامات کاربردی میتواند بعنوان مثال شامل ارائه آموزش مربی گری، انتصاب مجدد کارکنان فعلی، استخدام یابستن قرارداد افراد دارای صلاحیت باشد. مجموعه باید اطمینان یابد افرادی تحت کنترل شرکت فعالیت میکنند. موارد بیان شده آگاه باشند، خط مشی کیفیت، اهداف کیفیت مربوطه، سهم آنان ازاثربخشی سیستم مدیریت کیفیت جمله مزایای عملکرد بهبود یافته، پیامدهای منطبق نبودن الزامات سیستم مدیریت کیفیت، سیستم کیفیت یک بخش شامل موارد بیان شده باشد‌، اطلاعات مدون الزام شده توسط استاندارد بین المللی، اطلاعات مدون تعیین شده توسط سازمان اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت لازم شمرده میشوند. گستره اطلاعات مدون ایزوی مجموعه میتواند دلایل متفاوتی داشته باشد، همچون اندازه متقاضیان، نوع فعالیتها، فرآیندها، محصولات خدمات آن، پیچیدگی فرآیندها، تاثیرات متقابل آنها، اطلاعات مدون سیستم مدیریت کیفیت این استاندارد بین المللی الزام شده اند باید تحت کنترل باشند تاازمواردی مانند مکان، زمان مورد نیاز دسترس مناسب قابل استفاده باشند، اندازه کافی محافظت شده مانند ازدست دادن محرمانگی، استفاده غلط، حاصل نماید.

 

 

گواهینامه ایزو

گواهینامه ایزو ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

 

 

ایزو میگوید سازمان بایدفرآیندهای مورد نیاز برآورده سازی الزامات هنگام ارائه خدمات واجرای اقدامات تعیین شده طریق موارد طرحریزی اجرا کنترل نماید. تعیین الزامات محصولات خدمات، ایجاد معیارهای فرآیندها، پذیرش محصولات خدمات، تعیین منابع مورد نیاز دستیابی انطباق الزامات محصول خدمت، اجرای کنترل فرآیندها، تطابق معیارها، تعیین نگهداری حفاظت اطلاعات مدون بمیزان لازم، جهت اعتماد اینکه فرآیندها بصورت طرحریزی شده انجام میپذیرد. نشان دادن انطباق الزامات محصول خدمت خروجی این طرحریزی باید مناسب عملیات سازمان باشد. متقاضی باید تغییرات طرحریزی شده کنترل عواقب تغییرات ناخواسته بازنگری نموده موقع لزوم کاهش هرگونه تاثیرات نامطلوب اقدام نماید. درخواست کنندگان باید اطمینان یابد فرآیندهای برون سپاری شده تحت کنترل میباشد ارتباط مشتری شامل، ارائه اطلاعات مربوط محصولات خدمات، رسیدگی استعلام ها، قراردادها، سفارشات شامل تغییرات، اخذ بازخور مشتری مرتبط محصولات خدمات، شامل شکایات مشتریان، رسیدگی کنترل اموال مشتری، ایجاد الزامات خاص اقدامات اقتصایی، زمانی، مرتبط باشند.هنگام تعیین الزامات محصولات خدمات بمتقاضی ارائه میشود. دارنده باید اطمینان یابد الزامات محصولات خدمات شامل مواردی همچون هرگونه الزام قانونی مقرراتی دارای کاربرد، آن مواردی که برای سازمان ضروری مدنظر قرار گرفته میشوند. سازمان میتواند ادعاهای موارد تولیدات خدمات ارائه میشوند برآورده سازد. همچنین شرکت باید اطمینان یابد توانایی برآورده سازی الزامات محصولات خدمات توسط مشتریان ارائه شده، سازمان باید پیش ازتعهد تامین محصول خدمات بمشتری مورد بازنگری قرار دهد

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family