ازکجا ایزو بگیریم

ازکجا ایزو دریافت کنیم دغدغه اکثر مشتریان میباشد.ایزو گرفتن توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی انجام میشود. سازمان جهت گرفتن ایزو نمیدانند کجا مراجعه کرده ایزو بگیرند مراجع بین المللی میتوانند جهت نیاز تمام مشاغل ایزو صادر کنند. کارمندان جهت دریافت ایزو باید اطلاعات لازم برای گرفتن ایزو کسب نمایند. کسب اطلاعات ایزو توسط مراجع صادر کننده میتواند درخواست کننده زیادی راهنمایی کرده میتوانند دریابند ازکجا ایزو بگیرند.

ایزو گرفتن آسان نبوده همه نمیتوانند جهت اخذ ایزو پیشرو باشند اینکه کجا ایزو بگیریم یک مسئله میباشد، همچنین مسئله دیگر مراجع مورد تاییدشان میباشد. اما اینکه مرجع ذیصلاح پیدا کنیم بسیار امر مهمی میباشد. گرفتن ISO میتواند توسط اشخاصی صادر شود صلاحیت صادر کردن ایزو نداشته باشند. ایزو گرفتن میتواند توسط مراجع بسیاری صادر شود. صادرکنندگان تمام نقاط کشور حضور داشته سازمانها میتوانند توسط مراجع صادر کننده تمام مراحل دریافت ایزو جویا شوند.

 

 

ایزو ISO iso

 

مراجع صادر کننده ایزو معتبر و فوری و ارزان و قابل استعلام

 

 

مراجع صادر کننده ایزو فایلی ارسال کرده اطلاعات مشتری دریافت کرده همین اطلاعات ارسالی تکمیل شده تحویل مراجع صادر کننده میدهد. سپس مراجع صادر کننده اقدام جهت صادر کردن ایزو میکنند. صادر کردن ایزو توسط مراجع تحت اعتبار بین المللی یک ماهه زمان نیاز داشته این زمان یک ماهه جهت تکمیل گزارشات بوده مراجع صادر کردن طی این یک ماه تمام کارهای صادرکردن ایزو انجام میدهند.هنگام دریافت اخذ ایزو توسط مراجع مستندات تحویل داده خواهد. مستندات حاوی مطالب مفیدی همچون رهبری، تمرکز مشتری، محیط سازمان، درک سازمان محیط آن، اقدامات جهت رسیدگی ریسکهاهمچنین فرصت ها، کنترل اطلاعات مدون، طرح ریزی طراحی توسعه، کنترلهای طراحی توسعه اموال متعلق مشتری میباشد. وقتی ایزو همچنین مستندات تحویل داده شد.

مراجع جهت توضیحات تکمیلی ایزو کارشناس خود جهت سازمان مشتری اعزام کرده کارشناس اطلاعات تکمیلی ایزو موارد بیان شده مستندات راهنمایی خواهد کرد سازمان بتواند چنان پیشرفت سازمان خود همچنین بهره وری سازمان اطلاعات همچنین مستندات ایزو بکار گیرد. تحویل ایزو همراه مستندات باهم خواهد بود اخذ آیزو بدون مستندات نخواهد بود مدرک ISO همراه مستندات تکمیل کننده هم میتوانند باشند. مدیریت کیفیت تاثیر بسزایی جهت سازمانها، مشاغل کاری هرنوع کاری خواهد داشت.

آیزو میتواند فرصتهای اتخاذ شیوه های جدید راه اندازی محصولات جدید، افتتاح بازارهای جدید، رسیدگی مشتریان جدید، ایجاد مشارکت، استفاده فناوری جدید، همچنین سایر امکانات جدید دوام جهت رسیدگی نیازهای سازمان مشتریان گردند. سازمان باید اهداف کیفیتی جهت ارتباط عملکردها، سطوح فرایندهای مورد نیاز سیستم مدیریت کیفیت تعیین نماید. اهداف کیفیت باید خط مشی کیفیت سازگار باشد. قابل اندازه گیری باشد. الزامات قابل کاربرد مدنظر گرفته شود. مرتبط انطباق محصولات خدمات افزایش رضایت مشتری باشد. مورد پایش قرار گیرد. ابلاغ گردد. حسب اقتضا بروز آوری شود.

سازمان باید اطلاعات مدون اهداف کیفیت نگهداری نماید. سازمان باید هنگاتم طرح ریزی نحوه دستیابی اهداف کیفیت موارد زیر تعیین نماید. مواردی انجام شود. منابعی مورد نیاز خواهد بود. مسئول انتخابی کیست. زمان تکمیلی. نتایج ارزیابی هنگامی سازمان نیاز تغییرات باید شیوه طرح ریزی شده ایی اجرا گردد. سازمان باید موارد هدف تغییرات عواقب بالقوه، یکپارچگی سیستم مدیریت کیفیت. دسترس بودن منابع، تخصیص مجدد مسئولیتها. سازمان باید منابع استقرار، اجرا، نگهداری همچنین بهبود مستمر سیستم مدیریت کیفیت تعیین فراهم نماید. سازمان باید قابلیتها، محدودیتهای منابع داخلی موجود همچنین ارائه دهندگان بیرونی تامین شود. سازمان باید افراد مورد نیاز جهت اثربخش سیستم مدیریت کیفیت همچنین اجرا کنترل فرآیندهای خود تعیین فراهم نماید. سازمان باید زیر ساخت مورد نیاز عملیات فرایندها دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین فراهم نگهداری نماید.

 

 

ISO 4

اخذ گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات

 

 

زیر ساخت شامل ساختمانها همچنین تاسیسات مرتبط، تجهیزات شامل سخت افزارها، نرمافزارها، منابع حمل نقل، فناوری اطلاعات همچنین ارتباطات میباشد. سازمان باید محیط مورد نیاز جهت عملیات فرایندها، دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین فراهم نگهداری نماید. محیط مناسب میتواند ترکیبی جهت عوامل فیزیکی انسانی باشدمواردی مانند عوامل اجتماعی، عوامل روانی، عوامل فیزیکی، داشته باشد. هنگامی پایش اندازه گیری جهت تصدیق انطباق محصولات خدمات همچنین الزامات انجام میگیرد سازمان باید منابع مورد نیاز جهت اطمینان اعتبار همچنین قابلیت اعتماد نتایج تعیین فراهم نماید.

سازمان باید اطمینان یابد منابع تامین کننده مناسب جهت نوع خاص فعالیتهای پایش اندازه گیری انجام شده باشد. جهت اطمینان تداوم تناسب مقاصد نگهداری میگردد. سازمان باید اطلاعات مدون مناسبی بعنوان شواهد تناسب مقاصد منابع پایش اندازه گیری حفظ نماید. قابلیت ردیابی اندازه گیری یک الزام میباشد توسط سازمان بعنوان یک بخش ضروری تامین شواهد تصدیق نتایج اندازه گیری باشد. تجهیز اندازه گیری باید فواصل مشخص قبل استفاده مورد کالیبراسیون همچنین تصدیق هردو جهت استانداردهای اندازه گیری قرار گیرد.قابلیت استانداردهای اندازطه گیری ملی همچنین بین المللی داشته باشند.

چنین استانداردهایی موجود نباشد مبنایی جهت کالیبراسیون جهت تصدیق مورد استفاده قرار میگیرد باید بعنوان اطلاعات مدون حفظ شود بمنظور تعیین وضعیتشان شناسایی شوند. دربرابر تنظیمات، آسیب خرابی وضعیت کالیبراسیون نتایج اندازه گیری آتی نامعتبر میکنند محافظت گردند. تجهیزات اندازه گیری جهت هدف مورد نظرشان نامناسب میباشد سازمان باید تعیین نماید اعتبار نتایج اندازه گیری قبلی تاثیرات منفی داشته باید جهت لزوم اقدامات مناسبی انجام دهد سازمان باید دانش مورد نیاز جهت عملیات فرایند دستیابی انطباق محصولات خدمات تعیین نماید. جهت اطلاعات بیستر تماس 44858017 -021سایت امکان ثبت گرفته بدانید ازکجا میتوانید ایزو بگیرید شماره تماس سایت امکان ثبت

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family