گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان

گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان کاربرد فراوانی دارد و میتواند مجموعه رادر دید مشتری و یا متقاضی بزرگ و قانونمند جلوه دهد اخذ گواهی نامه ایزو بیشتر جهت مناقصات ، تبلیغات ، صادرات میباشدولی البته منباب مناقصات کارفرما اعتبار مدرک ایزو راتعیین میکند،اما بهترست جهت بالابردن اعتبار خوددر مناقصات بزرگ مدرک استاندارد ایزو مراجع معتبر IAF اخذشود تاامتیاز مجموعه درمناقصه بیشتر شود و گواهی ایزو معتبر توسط مراجع بی اعتبار صادر نمیشود و CB غیر معتبر نمیتواند گواهینامه ایزو صادر کند گواهینامه ایزو مرجع IAF گرانتر و هزینه بالایی دارد و دیگراگر قصد اخذ ایزو مراجع IAF راداشته باشید نمیتوانید مدرک ایزو فوری دریافت کنید. اصولا شرکت بزرگ درداخل کشور منباب اخذ استاندارد ایزو همیشه بسراغ CB هامعتبر داخل کشور میرود موسسه اخذ استاندارد ایزو نیزفوری درسریعترین زمان ممکن بایدمراحل اخذ استاندارد ایزو زاطی کرده و مدرک ایزو معتبر رادریافت کند وهم هزینه اخذ گواهینامه ایزو کمتر شود بدلیل قوانین خاص و سختگیرانه ممیزی و کارشناسان مراجع بین المللی خیلی ازشرکتها ازروند مراجعه ممیزی یاکارشناسان فرارمیکنندو میخواهند گواهینامه ایزو بدون ممیزی و دردسرهای اخذ ایزو صادر شود، شرکتهای تازه تاسیس بیشتراز مابقی شرکتها ازممیزی شدن توسط کارشناسان واهمه دارند البته تاحدودی حق دارند، اخذ استاندارد ایزو فوری و نیزویژه تبلیغات حوزه فعالیت خود بخواهد. درصورت پیاده سازی هزینه دیگری شرکت متحمل شود ودیگر ایزو فوری نمیتواند بگیرد ومیبایست پروسه های ثبت و صدور رامتحمل شود.

 

 

ISO 2

گواهینامه ایزو فوری و ارزان رابیششتر مدیرانی که فرصت کمی تا مناقصه دارند دریافت میکنند

 

 

 

گواهینامه ایزو ISO فوری و ارزان درخواست بیشتر مدیران و متقاضیان اخذ استاندارد ایزو میباشدکه قصد فعالیت بامدرک استاندارد ایزو خورا دارندولی باتوجه بشرایط کشور و شرایط بد اقتصادی و عدم داشتن پروژه بین المللی و فعالیت های جهانی نیازی نمیبینند گواهینامه ایزو IAF بگیرند و هزینه زیاد و حداقل 1ماه زمان بمجموعه خود تحمیل کرده ایدحال سوال مطرح میشود گواهینامه IAF چه تفاوتی با گواهینامه غیرIAF دارد؟ گواهینامه ایزو فوری رابهیچ عنوان مراجع عضو انجمن IAF صادر نمیکنند، IAF انجمن بین المللی اعتبار بخشی بنام International Accreditation forum مرجع ثبت و صدور گواهینامه ایزو میباشد و ساختمان اصلی انجمن IAF شهر ژنو سوئیس میباشد مجمع فنی تشکیل دادند و یکسری قوانین درکنار AB مشخص میکنند و قوانینی نیزویژه صدور ایزو معرفی کردند وتمام AB معرفی شده حق اعتبار سنجی CB رادارند حال سوال اینجاست؟ AB چیست وCB چیست؟ AB مرکز اعتبار دهنده به CB بنام Accredify Body زیر نظر IAF میباشد. CB مراکز ارائه دهنده گواهینامه استاندارد ایزو بنام Certify Body میباشد. غیر IAFانجمن اعتباردهنده خصوصی و مستقل وداخل کشور خودمان میباشداین CB شامل بیشتراز 400 مرجع هستند گواهینامه غیرIAF صادرمیکنندوهرروز برتعداد CB هااضافه میشود درکشور. اگرویژه مناقصات میخواهید میتوانید گواهینامه ایزو غیر IAFاخذ نمایید. تمام گواهینامه ایزو فوری و ارزان خواهند بود چون سلسله مراتب خاصی جهت اخذ استاندارد ایزو رعایت نمیشودو قوانین راحتتری خواهند داشت وزمان زیادی ویژه اخذ جهت اخذ استاندارد ایزو صرف نمیشودو بادادن اطلاعات کمتری از زمینه فعالیت شرکت میتوان ایزو فوری و ارزان رادریافت گرد، نکته بسیار مهم درمورد ایزو فوری انواع نمونه تقلبی آنستکه برخی شرکت و سازمانها دررابطه با تقلبی بودن گواهینامه ایزو اطلاعاتی ندارند ویا میدانند امامهم نیست چون صرفا جهت تبلیغات اخذ گردیده اهمیتی برایش ندارد ویژه تبلیغ و مناقصه مهمست. بدلیل استفاده CB ایرانی وداخل کشور شرکت نمیتواند صادرات داشته باشدو صرفا جنبه تبلیغاتی بودن و رقابت بین شرکت و سازمان بایک زمینه فعالیت مانندهم مهمست. رقبا ویژه حذف همدیگردر مناقصات و شکست همدیگر میبایست باتمام توان بتوانند درمقابل هم بایستند واینکار فقط ازطریق داشتن مجوزها و گواهینامه های مختلف امکانپذیر میباشد. بدین جهت بسراغ پکیج ایزو میروند ودوستدارند گواهینامه ایزو فوری دریافت کنند بدون اینکه ممیزی شوند وفقط اینکه گواهینامه ایزو راداشته باشند دغدغه انهارا رفع میکندممنباب اخذ گواهینامه ایزو غیر IAF میتوان ممیزی و پیاده سازی انجام نشود یابه درخواست شرکت پیاده سازی و ممیزی انجام شود براساس نظر مشاور و سطح آگاهی و تجربه کاری مشاور میتوان مراحل پیاده سازی انجام شود. بعداز اطمینان از پیاده سازی نوبت به صدور گواهینامه ایزو میشود. درست میباشددر سطح تبلیغات در اینترنت و روزنامه و راههای مختلف تبلیغاتی دیگر مشاور ایزو فوری زیاد میباشد بهترمیباشد گواهینامه ایزو فوری ارزان اما معتبر رااز مراجع و مشاوران با تجربه درزمینه ثبت و صدور گواهینامه و ممیزی و پیاده سازی استاندار ایزو درخواست نمایید.

 

 

ISO 4

کارگزاری رسمی ثبت و صدور امکان ثبت

 

 

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت باسالها تجربه درخصوص ثبت و صدور گواهینامه ایزو فعالیت گسترده دارد خدمات مشاوره و اطلاع رسانی تلفنی درمرکز امکان ثبت بابهترین کارشناسان درزمینه استاندارد ایزو صورت گرفته و بصورت رایگان میباشد

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family