ISO 29001

ISO 29001

گواهینامه ISO 29001 باعنوان سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی الزامات نفت و گاز و پتروشیمی رامورد بررسی قرار میدهد. شرکتهای فعال حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و باهر نحو درگیر بااین موضوعات نیازمند طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریتی ایزو 29001 هستند. ایزو 29001 ویا ISO/TS 29001 درحقیقت استاندارد نیست و بلکه یک مشخصه فنی هست و اغلب الزامات مشخصه فنی ایزو 29001 با ایزو 9001 مشترک هست. بدین معناکه باجرات میتوان گفت زمانیکه سازمانی سیستم مدیریت کیفیت رادرون سازمانش طراحی و پیاده سازی کرده باشد درحقیقت 80 درصد الزاماتش برآورده شده و 20 درصد مابقی الزامات تعریف شده مورد نیازش درون سیستم مدیریت کیفیت نفت و گاز و پتروشیمی ایزو 29001 موجودست.

گواهی ISO 29001 همانطورکه گفته شد 80 درصد الزاماتش درون ایزو 9001 تعریف گردیده بهمین جهت توصیه میشود سازمانها حتمادر ابتدای راه سیستم مدیریت کیفیت رابه مرحله اجرا و طراحی و پیاده سازی برساند و سپس جهت اخذ ایزو 29001 اقدام نماید ویا بطور همزمان جهت بهره وری بیشتر و بهتر دو استاندارد و سیستم مدیریتی رابا یکدیگر طراحی و پیاده سازی نمایند.

گواهی نامه ISO 29001 فرای گستردگی سازمان و بزرگی و کوچکی سازمان ممکنست ازسازمانها جهت شرکت درون مناقصات درخواست گردد مثلا شرکتهای همکار و تحت نظر وزارت نفت. ISO 29001 ازطریق دو مرجع صادر میگردند یااز طریق مراجع IAF ویا غیر IAF . مثلا چنانچه شرکتی درحوزه صادرات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بخواهد فعالیت کند جهت صادرات بایستی ازنوع IAF بهره ببرد. همچنین ممکنست درون مناقصه نیز کارفرمای مناقصه گزار ازشرکتها درخواست گواهی IAF بکند البته بسیار کم پیش میاید و اغلب مناقصه گزار دراین سطح سختگیری قرار ندارد و تااین حد سختگیری نمیشود. حالا سوال پیش آمده اینست مراجع IAF چیست و گواهی نامه های IAF چگونه اند؟ مراجع صادر کننده ایزو رادر اصطلاح CB مینامند و خوداین CB تحت اعتبار یک مرجع بالا دست باعنوان AB مدیریت میشود و درراس و بالای تمام مراجع نهاد بین المللی اعتبار دهی IAF قرار دارد و بدین مراجع IAF میگویند. یکسری مراجع نیزهستند غیر IAF و ساختگی ایرانیها و حدود 500 الی 600 مرجع اینچنینی هستندکه درون ایران CB و AB ساخته شده و فعالیت میکنند بدین نوع مراجع و گواهینامه غیر IAF میگویند. مراجع غیر IAF درحال افزایش هستند واین باعث ایجاد برندهای زیادی شده است. گواهینامه های دارای اعتبار اینچنینی جهت تمامی مقاصد مورد استفاده قرار گرفته و ثمر بخش هستند و همانطورکه گفته شد تنها جهت صادرات و باصلاحدید کارفرمای مناقصه گزار و میزان سختگیریش درموارد نادر بایستی ازنوع IAF استفاده کردکه البته بدلیل زمان و هزینه بالا اغلب شرکتها بدنبال اخذ گواهی نامه ازطریق مراجع غیر IAF هستند.

ISO 29001 بدلیل تخصصی بودنش قطعا متقاضیان رابا سوالاتی ازاین دست روبر میکندکه:
گواهی ISO 29001 چیه؟
موارد استفاده ISO 29001؟
ISO 29001 رااز کجا بگیرم؟
الزامات مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه ISO 29001
شرایط و ضوابط و مدارک لازم جهت دریافت و اخذ و گرفتن ISO 29001
مراجع صادر کننده گواهینامه ایزو ISO 29001
جهت اخذ ISO 29001 ازکجا و ازطریق کدام مراجع بایستی اقدامات لازم انجام بشود؟
گرفتن ISO 29001 بابت شرکت در مناقصات
اخذ ISO 29001 جهت صادرات
شرایط لازم جهت دریافت گواهی ISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
شرایط لازم جهت دریافت گواهی ISO 29001 بابت صادرات
مدارک لازم جهت دریافت گواهی ISO 29001 بابت صادرات
مدارک لازم جهت دریافت گواهی ISO 29001 بابت شرکت توی مناقصات
الزامات مورد نیاز شرکتها جهت دریافت و اخذ ISO 29001
ISO 29001 ویا ISO/TS 29001
و بسیاری سوالات دیگرکه برایشان پیش میاید.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، باسابقه درخشان و باوجود مشاورین باتجربه آماده هرگونه مشاوره و اطلاع رسانی بمتقاضیان محترم میباشد. خدمات مشاوره مرکز کاملا رایگان بوده و شما متقاضی عزیز تنها بایک تماس میتوانید اطلاعات لازم رادر حوزه انواع گواهینامه ایزو, HSE , IMS , CE , گرید و رتبه پیمانکاری , گرید و رتبه انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران و انواع گواهینامه ملی و بین المللی کسب نمایید.
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family