ISO

صدور گواهینامه ISO در ایران

( صدور گواهینامه ISO در ایران ISO ( سازمان بین المللی استاندارد همانطور که از نامش مشخص است یک سازمان بین المللی مستقل است، استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 را تدوین می کند، اما آنها در گواهینامه ISO دخیل نیستند و گواهینامه ISO صادر نمی کنند. سازمانهای صدور گواهینامه خارجی در ایران ، فرآیند صدور گواهینامه ISO را انجام می دهند. در این مقاله ما به طور مفصل به فرآیند صدور گواهینامه ISO می پردازیم

 

هدف صدور گواهینامه: ISO

هدف از اخذ گواهینامه ISO پیشرفت استاندارد سازی در فناوری یک سازمان است

 

مزایای صدور گواهینامه  ISO

اعتبار بین المللی : صدور گواهینامه ISO نقش مهمی در کمک به سازمان برای ایجاد اعتبار در تجارت خارجی دارد.

رضایت مشتری: استانداردهای ISO به منظور ایجاد سازمان به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتریان است که به طور همزمان رضایت مشتریان را افزایش می دهد

مناقصه های دولتی: صدور گواهینامه ISO برای مناقصه های دولتی بسیار ضروری است.

کارآیی کسب و کار: کارایی عملکردی سازمانها با اخذ گواهینامه ISO بهبود می یابد.

روشهای عملیاتی استاندارد و دستورالعمل های کار را می توان با کمک آژانس صدور گواهینامه ISO تهیه کرد. پیاده سازی  ISO در یک سازمان منابع را به طور کارآمد مدیریت می کند.

کیفیت محصول: با اخذ گواهینامه ISO ، کیفیت محصول با استانداردهای بین المللی مطابقت دارد ، این امر ریسک رد سفارش محصول را که ممکن است به دلیل نقص محصولات رخ دهد ، کاهش می دهد

بازارپذیری: گواهینامه ISO اعتبار کسب و کار را بهبود می بخشد و به طور مستقیم به بازاریابی مشاغل کمک می کند.

 

هزینه قابل استفاده برای صدور گواهینامه ISO

هزینه صدور گواهینامه ISO در ایران از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است.

سازمان صدور گواهینامه ISO هزینه گواهینامه ISO را با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف ذکر شده در زیر محاسبه می کند:

اندازه یک سازمان

تعداد کارکنان

فرایندهای سازماندهی

سطح ریسک مرتبط با دامنه خدمات سازمان

پیچیدگی سیستم مدیریت

تعداد شیفت های کاری

 

زمان پردازش گواهینامه ISO :

زمان پردازش گواهینامه ISO نیز از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است. سازمان صدور گواهینامه ISO پس از ارزیابی اندازه یک سازمان ، زمان پردازش جزئیات را برای تکمیل گواهینامه ISO اطلاع می دهد

انتخاب نوع گواهینامه ISO اول از همه، کارآفرین باید نوع گواهینامه ISO مورد نیاز برای تجارت را انتخاب کند. انواع مختلفی از گواهینامه ISO موجود است که در زیر ذکر شده است:

ISO 9001 سیستم مدیریت کیفیت

ISO45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی

ISO 31000 مدیریت ریسک

ISO 27001 سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

ISO 10002 سیستم مدیریت سازگار

ISO 14001سیستم مدیریت محیط زیست

ایزو 26000 مسئولیت اجتماعی

ISO 28000 مدیریت امنیت

ISO 22000 مدیریت ایمنی مواد غذایی

ISO 13485تجهیزات پزشکی

ISO/IEC 27001 مدیریت امنیت اطلاعات

انتخاب سازمان صدور گواهینامه ISO ثبت کننده  ISO ))

همانطور که در بالا گفته شد ISO گواهینامه شرکت ها را ارائه نمی دهد. این باید توسط سازمانهای صدور گواهینامه خارجی انجام شود. بنابراین تشخیص نهاد گواهینامه معتبر الزامی است. هنگام انتخاب یک سازمان صدور گواهینامه ، کارآفرین باید موارد زیر را رعایت کند.

چندین سازمان صدور گواهینامه را ارزیابی کنید

بررسی کنید که آیا سازمان گواهینامه از استانداردهای معتبر استفاده می کند یا خیر؟ بررسی کنید که آیا سازمان گواهینامه معتبر است یا خیر؟

توجه: اعتباربخشی اجباری نیست. با این حال، شرکت ها باید الزامات نهادهای مجوز ISO را برآورده کنند.

 

مراحل صدور گواهینامه ISO در ایران

مراحل اخذ گواهینامه ISO در ایران به تفصیل در زیر توضیح داده شده است:

برنامه بسازید.

هنگامی که کارآفرین یا برنامه استاندارد ISO و سازمان صدور گواهینامه ISO را انتخاب کرد ، باید یک برنامه را به شکل تجویز شده تهیه کنید (بستگی به ثبت کننده ISO دارد). این برنامه باید شامل حقوق و تعهدات کارآفرینان و طرفهای صدور گواهینامه باشد و شامل مسائل مربوط به مسئولیت ، محرمانگی و حقوق دسترسی باشد.

بررسی مدارک توسط ثبت کننده

سازمان صدور گواهینامه ISO کلیه راهنماها و اسناد کیفیت مربوط به خط مشی ها و رویه های مختلف در سازمان را بررسی خواهد کرد. مرور آثار موجود به ثبت کننده ISO کمک می کند تا شکاف های احتمالی را در برابر الزامات مقرر در استانداردهای ISO مشخص کند

 

تعیین نیازهای پیش ارزیابی

پیش ارزیابی یک بررسی اولیه از سیستم مدیریت کیفیت در یک سازمان برای شناسایی هرگونه ضعف یا کم کاری قابل توجه در سیستم است و ثبت کننده به سازمان فرصت می دهد تا قبل از انجام ارزیابی منظم ثبت نام ، نواقص را برطرف کند.

 

برنامه عملیاتی تهیه کنید

پس از اینکه ثبت کننده ISO شکاف های موجود در سازمان را اعلام کرد ، متقاضی یا کارآفرین باید برنامه ای برای رفع این شکاف ها تهیه کند. برنامه عمل باید لیستی از وظایف مورد نیاز برای برآوردن سیستم مدیریت کیفیت را شامل شود.

توجه: کارآفرین ممکن است نیاز به آموزش به کارکنان برای کار کارآمد برای دستیابی به سیستم مدیریت کیفیت داشته باشد. همه کارکنان سازمان را از استانداردهای ISO مربوط به کارآیی و استانداردهای کیفیت آگاه کنید.

بازرسی یا ممیزی در محل

ثبت کننده ISO یک بازرسی فیزیکی در محل انجام می دهد تا تغییرات ایجاد شده در سازمان را بررسی کند

در طول ممیزی ، اگر ثبت کننده چیزی را پیدا کند که با الزامات استانداردهای ISO مطابقت ندارد، ثبت کننده شدت را تعیین می کند و یافته ها را صادر می کند. یافته های ممیزی معمولاً به عنوان عدم انطباق نامیده می شوند و بسته به شدت به یکی از دو دسته تقسیم می شوند.

عدم انطباق جزئی این مورد با نقض جزئی رویه ها یا نقص های جزئی سیستم در برآورده کردن استانداردهای ISO سروکار دارد

یک عدم انطباق عمده-این موضوع به مواردی می پردازد که محصولات ناهماهنگ به احتمال زیاد به دست مشتریان می رسد یا در مواردی که سیستم کیفیت دچار خرابی شده و منجر به عدم کارآیی سیستم در برآوردن الزامات استانداردها می شود.

ممیزی نهایی تا زمانی که همه ناهماهنگی های مهم بسته نشده و توسط ثبت کننده تأیید نشده باشد ، ثبت نام نمی تواند ادامه یابد. این معمولاً شامل بازرسی مجدد مناطق آسیب دیده و البته هزینه های مربوطه می شود

توجه: عدم تطابق جزئی نیاز به برنامه اقدام اصلاحی دارد و در اولین نظارت بسته می شود.

دریافت گواهینامه ISO

پس از همه، عدم انطباق ها مورد بررسی قرار می گیرند و همه یافته ها در گزارش حسابرسی ISO به روز می شوند، ثبت کننده گواهینامه ISO را اعطا می کند.

ممیزی های نظارتی

ممیزی نظارتی در درجه اول انجام می شود تا اطمینان حاصل شود که سازمان استانداردهای کیفیت ISO را حفظ می کند. هر از گاهی اجرا می شود.

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family