ISO certificate

ايزو ISO

ايزو یک سازمان جهانی متشكل از نهادهای استاندارد ملی است. اعضای آن سازمان های ملي استاندارد درکشورهای خود مي باشند وتنها یک عضو ازهر کشور وجود داردكه هركدام نماينده ايزو درکشور خود مي باشند. سازمان فعاليت خود رااز وزن واندازه گیری آغاز كرده ودر طول 50 سال اخیر به یک خانواده بزرگ استاندارد تبدیل شده است. ايزو بیش از 22000 استاندارد بین المللی واسناد مرتبط رامنتشر کرده است که نشان دهنده رهنمودها وچارچوب های شناخته شده جهانی براساس همکاری بین المللی است. اين ضوابط که براساس اتفاق نظر ایجاد شده اند، پایه محکمی رافراهم می کنند که درآن نوآوری وخلاقيت می تواند رشد کند وابزارهای اساسی برای کمک به دولت ها، صنعت ومصرف کنندگان دردستیابی به موفقیت ها هستند. استانداردهای ايزو تقریباً هر موضوعی راکه بتوان تصور کرد، ازراه حل های فنی گرفته تا سیستم هایی که فرایندها و رویه ها را سازمان دهي مي كنند، پوشش می دهد. گواهينامه هاي ايزو قوانینی رابرای پوشش تجارت کالا وخدمات تعیین مي كنند كه بین کشورها مختلف معين مي گردد. برخی ازاین قوانین مربوط به تعرفه ها یا سهمیه های تعیین شده بين اعضاء، وبرخی دیگر ممکن است به کیفیت، ایمنی یا سایر خصوصیات مربوط باشد. به يك تعريف كلي مي توان گفت كه استاندارد هاي ايزو جهت، کسب وکار بهتر وتنظیم بهتر محصولات و خدمات ارائه شده است.

صدور گواهینامه ایزو

صدور گواهی نامه ایزو می تواند ابزاری مفید برای افزودن اعتبار باشد. اثبات اینکه محصول یا خدمات شما انتظارات مشتریان رابرآورده می کند. برای برخی صنایع، صدور گواهینامه یک شرط قانونی یا قراردادی است. اما لازم است بدانيد سازمان ايزو گواهينامه راصادر نمي كند. در سازمان ايزو استانداردهای بین المللی مانند ISO 9001 و ISO 14001 را تدوین می کنند، اما درصدور گواهینامه آنها مشارکت ندارند. این کار توسط نهادهای صدور گواهینامه انجام می شود، بنابراین یک شرکت یا سازمان نمی تواند توسط ISO گواهی شود. با این حال کمیته ارزیابی انطباق تعدادی استاندارد، مربوط به فرآیند صدور گواهینامه تولید کرده است که توسط نهادهای صادر كننده گواهینامه استفاده می شود. صدور گواهینامه يعني ارائه تضمین کتبی توسط یک نهاد مستقل، مبنی بر اینکه محصول، خدمات یا سیستم مورد نظر ازشرایط خاصی برخوردار است. اعتبار سنجی نيز تشخیص رسمی توسط یک نهاد مستقل ، به طور کلی به عنوان یک سازمان اعتباربخشی شناخته می شود، که یک سازمان صدور گواهینامه مطابق بااستانداردهای بین المللی عمل می کند.

ازاصلي ترين و محبوب ترین استانداردهای ايزو ، استانداردهای سیستم مدیریت مي باشد. در این قسمت می خواهيم برخی ازشناخته شده ترین وپرکاربردترین استانداردها رامعرفي كنيم. سیستم مدیریت چیست؟ سیستم مدیریت ، روشی است که درآن سازمان برای دستیابی به اهداف خود، قسمتهای مرتبط به کار خود رامدیریت می کند. این اهداف می توانند به موضوعات مختلفی ازجمله کیفیت محصول یا خدمات، کارایی عملیاتی، عملکرد محیطی، بهداشت وایمنی درمحل کار مربوط شوند. سطح پیچیدگی سیستم به زمینه خاص هر سازمان بستگی خواهد داشت. برای برخی ازسازمان ها، به ویژه سازمان های کوچک تر، این مسئله ممکن است به معنای داشتن رهبری قوی ازطرف صاحب تجارت باشد، تعریف مشخصی ازآنچه ازهر کارمند جداگانه انتظار می رود، ارائه مي دهد وچگونگی کمک آنها به اهداف کلی سازمان، بدون نیاز به مستندات گسترده راتوضيح مي دهد. مشاغل پیچیده تری که به عنوان مثال دربخشهایی کاملاً نظارتی فعالیت می کنند، برای انجام تعهدات قانونی ودستیابی به اهداف سازمانی خود ممکن است به اسناد و کنترلهای گسترده نیاز داشته باشند. ISO 9000 شناخته شده ترین استاندارد مدیریت کیفیت در جهان برای شرکتها و سازمانها در هر اندازه است. ایزو 9001 الزامات سیستم مدیریت کیفیت براي نشان دادن توانایی خود درارائه مداوم محصولات وخدمات مطابق با الزامات قانونی وبا هدف افزایش رضایت مشتری از طریق استفاده مداوم از سیستم مي باشد. تمام الزامات ISO 9001: 2015 عمومی است برای هر سازمانی صرف نظر از نوع یا اندازه آن یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد ، قابل اجرا است. ISO 14001الزامات مورد نیاز برای یک سیستم مدیریت محیطی رامشخص می کند که یک سازمان می تواند برای افزایش عملکرد محیطی خود استفاده کند. ISO 14001 برای استفاده توسط سازمانی درنظر گرفته شده است که به دنبال کنترل مسئولیت های زیست محیطی خود به روشی سیستماتیک است که به پايه هاي زیست محیطی کمک شاياني می کند. صرف نظر ازاندازه، نوع وماهیت برای هر سازمانی قابل اجرا است ودر جنبه های زیست محیطی فعالیت ها، محصولات وخدمات سازمان اعمال می شود. ایزو 45001 سيستم مديريت بهداشت وایمنی شغلی خطرات محل کار را کاهش مي دهد. ایزو 22000 سيستم مدیریت ایمنی مواد غذایی كه پياده سازي آن باعث ايجاد ايمني وبهداشت بيشتر درصنايع غذايي مي شود. ISO 50001 سيستم مدیریت انرژی، برای کمک به سازمانها در مدیریت عملکرد انرژی تعيين شده است.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family