STEP GIVE ISO CERTIFICATION

مراحل اخذ ایزو ارزان

موارد زیادی وجود دارد که شرکتها و موسسات رابر آن می دارد تا بجای اجرای کامل استاندارد های ایزو و صرف هزینه زیاد برای دریافت گواهینامه ایزو، از گواهینامه های ایزو ارزان استفاده کنند. یکی از این موارد استفاده ازگواهی ایزو، تنها برای تبلیغات می باشد. شرکتهایی که برای بازاریابی به تبلیغات احتیاج دارند، دیگر اصراری به پیاده سازی کامل مستندات ایزو نخواهند داشت وترجیح می دهند تادریافت گواهی ایزو حتی المقدور برایشان ارزان تر محاسبه شود. ایزو های ارزان، جدای ازصرف هزینه های پایین معایبی نیز دارند که ازجمله اعتبار پایین آنها می باشد. برای اطلاع ازمراحل اخذ ایزو ارزان، ابتدا باید انواع گواهینامه های ایزو راشناخت.

انواع گوناگون ایزو ازدو بخش اساسی تشکیل شده است. بخشی ازایزوها تخصصی می باشند وفقط درصنایع خاصی بکار برده می شوند. ایزو های اینچنینی را نمی توان در فعالیتهاو مشاغل غیر مرتبط استفاده کرد. بعنوان مثال گواهی ایزو 22000 (سیستم مدیریت ایمنی صنایع غذایی)را تنها درحوزه صنایع غذایی می توان بکار بردو درصنعت راهسازی وبرای شرکت در مناقصات آن، کاربردی نخواهد داشت. بخش دیگری ازگواهینامه های ایزو عمومی بوده وبرای همه کسب وکارها مورد استفاده قرار می گیرند. درحقیقت پیش نیاز بسیاری ازگواهینامه های ایزو تخصصی می باشد وقبل ازدریافت این نوع ایزوها، نمی توان به آنها رابدست آورد. گواهی ایزو 9001 یاهمان سیستم مدیریت کیفیت، ازاین دسته ایزوها می باشد وجزء کاربردی ترین گواهینامه های ایزو می باشد. ایزو 9001 استاندارد هایی رادر خصوص بهبود کیفیت کالا ویا خدمات ارائه شده توسط سازمانها تعیین می کندو مطمینا اجرای درست وکامل این استاندارد، باعث پیشرفت مراوده های تجاری خواهد شد. گواهی ایزو 14001 یا سیستم مدیریت زیست محیطی، ازاین قبیل ایزوها می باشد که پیاده سازی آن درحفظ محیط زیست پیرامون مان بسیار موثر خواهد بود. اجرای این استانداردبه مرور زمان نگرش جامعه رابه منابع طبیعی ومحیط زیست تغییر خواهد داد. ایزوهای عمومی بسیارند اما یکی ازاصلی ترین آنها، گواهی ایزو 45001 یا سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت می باشد که تقریبا می توان گفت درتمام زمینه های شغلی کاربرد دارد. مستندات این استاندارد درخصوص بکارگیری کامل توصیه های بهداشتی وایمنی درمحیط کاری است. بموجب این مصوبات خطرات ناشی ازفعالیتهای شغلی بسیار کاهش پیدا می کندو همین امر باعث بالا رفتن انگیزه کارکنان شده درنتیجه بهره وری سازمان نیز بیشتر خواهد شد.

برخی از موسسات برای پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی ( ایزو 14001 ) و سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ( ایزو 45001 ) ازگواهی HSE استفاده می کنند. گواهی HSE به نوعی ادغام دو ایزو 14001 و ایزو 45001 می باشدکه سیستم مدیریت ایمنی وبهداشت ومحیط زیست (HSE  ) را بوجود آورده است.

اما اولین مرحله برای اخذ گواهینامه های ایزو ارزان، انتخاب مرکزی است که آن راصادر می کند. لازم به ذکر است که هرمرجعی نمی تواند گواهی ایزورا با مبالغ پایین صادر کند. بطور کل صادر کنندگان گواهی ایزو در ایران تنوع بسیاری دارند. تعدادی ازاین مراکز تحت نظر انجمن جهانی IAF فعالیت می کنند وتعدادی هم بدون اعتبار IAF اقدام به صدور گواهی ایزو می نمایند. انجمن IAF درهر کشوری نمایندگانی رااز طرف سازمان جهانی ایزو معرفی می کند که AB نام دارند ووظایف آنها اعتبار دهی به صادر کنندگان گواهی ایزو درهر کشور می باشد. این صادر کنندگان راCB  گویند. درواقع CB هایی که زیرنظر IAF مشغول به فعالیت می باشند، نمی توانند گواهی ایزو ارزان صادر کنند چراکه موسسه متفاضی ایزو که به آنها مراجعه کرده می بایست استاندارد های ایزو مورد نظر رابه طور کامل پیاده سازی کندو این امر مستلزم صرف هزینه های پیاده سازی است که بالا می باشد. اما CB هایی نیز وجود دارند که زیر نظر انجمن IAF نمی باشند. این دسته از CB ها می توانند سخت گیری کمتری از خود نشان دهند وبراحتی می توان گواهی ایزورا باهزینه های پایین تری ازآنها دریافت کرد. البته استفاده ازاین نوع ایزوها می تواند مشکلاتی هم ایجاد کند. یکی ازاین مشکلات عدم کاربرد ایزوی صادر شده توسط این CB ها، در موارد صادرات وواردات می باشد. بنابراین قبل ازهر کاری مرجع صادر کننده گواهی ایزو راانتخاب می کنیم تا بتوان به ایزو مورد نظر باهزینه های پایین تر دست پیدا کرد.

برای دستیابی به گواهینامه ایزو ارزان، می توان به مراکز مشاوره دراین زمینه مراجعه کرد. مراکز مشاوره بادر اختیار داشتن متخصصین وکارشناسان باتجربه دراین حوزه، اقدام به دریافت گواهی ایزو درخواستی متقاضی خواهد کردو دیگر نیاز به طی مراحل آن توسط مجموعه نمی باشد. درحالت عادی، متقاضی می بایست نماینده قانونی خود رابه مرجع صادر کننده معرفی کرده وپس ازآن طرحهای اجرای مستندات گواهی ایزورا تدوین نماید. بعد ازآن استاندارد های گواهی ایزورا پیاده سازی می کنند که ازجمله مصوبات آن، برگزاری دوره های آموزشی برای کارکنان موسسه متقاضی می باشد. جلسات آموزشی در خصوص مسائل استاندارد های مربوط به ایزو می باشد وسطح اطلاع کارکنان وپرسنل رادر این زمینه بیشتر خواهد کرد. بعداز اجرای طرحهای تهیه شده وپس ازبازنگریهای فراوان، ممیزی توسط CB مورد نظر انجام شده وگواهی ایزو برای مجموعه صادر می گردد. اما مراحل اخذ ایزو ارزان کمی متفاوت می باشد. دربرخی موارد مراکز مشاوره سی دی های آماده که حاوی مستندات ایزو می باشد رادر اختیار متقاضی قرار می هند تااقدام به اجرای آن نمایند. مراکز مشاوره این مستندات را براساس تجربیات خود، طبق الزامات هر ایزو، جمع آوری می کنندو متقاضی تمامی نکات مندرج درآنرا به اجرا می گذارد. سپس ممیزی توسط صادر کننده صورت می گیرد که درآن سخت گیری چندانی اعمال نخواهد شدو درنهایت گواهینامه ایزو برای متقاضی صادر می گردد.

 

Instagram.Icons LearnParsi 1صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family