اخذ دریافت گرفتن ثبت و صدور گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO معتبر و قابل استعلام بااهداف شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، اثبات استقرار استاندارد ایزو ISO ایزو , ISO , گواهینامه ایزو , گواهی
اخذ دریافت گرفتن ثبت و صدور گواهینامه گواهی نامه HSE یاهمان HSE-MS معتبر و قابل استعلام بااهداف شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، اثبات استقرار استاندارد HSE MS گواهینامه HSE , گواهی نامه HSE
اخذ دریافت گرفتن ثبت و صدور گواهینامه گواهی نامه CE معتبر و قابل استعلام بااهداف شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، اثبات انطباق محصول باقواعد و قوانین اتحادیه اروپا   CE, نشان CE ,
دریافت فوری و ارزان رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری و رتبه گرید انفورماتیک معتبر و اصلی ازنهاد سازمان برنامه بمنظور شرکت در مناقصات و برندینگ رتبه پیمانکاری رتبه انفورماتیک رتبه ویا گرید
  • گواهینامه ایزو ISO ارزان و فوری ثبت و صدور معتبر و قابل استعلام

  • ثبت و صدور گواهینامه HSE گواهی HSE ارزان و فوری ، معتبر و قابل استعلام

  • ثبت و صدور گواهی گواهینامه CE اتحادیه اروپا ارزان و فوری ، معتبر و قابل استعلام

  • دریافت اخذ گرفتن رتبه گرید صلاحیت پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک ساجات

گواهی مهم جهت شرکت در مناقصات


ISOiso
 گواهینامه ایزو جهت شرکت در مناقصات
HSEhse
  گواهینامه HSE جهت شرکت در مناقصات گواهی
CEmark
  گواهینامه CE جهت شرکت در مناقصات ویا
گرید و رتبه جهت شرکت در مناقصات
گرید و رتبه جهت شرکت در مناقصات گرید و رتبه جهت

گواهینامه های مورد نیاز شرکتها شامل ایزو - IMS - CE - HSE - ISO - رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

گواهینامه ایزو ISO گواهینامه ایزو یکی ازانواع گواهینامه ها و مدارکی میباشدکه شرکتها معمولا بدنبال دریافتش هستند معمولا شرکتها
  گواهینامه CE اتحادیه اروپا شرکتهای تولیدی بمنظور صادرات محصولات خودبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا
رتبه و گرید پیمانکاری و انفورماتیک رتبه و گرید پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه
گواهینامه HSE گواهینامه HSE ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت شرکت درون مناقصات میباشدکه میخواهند جهت مناقصات امتیاز لازمه
  • Prev
Hide Main content block

ایزو ISO , HSE , CE , IMS رتبه گرید

شنبه, 21 تیر 1399 0 نظر

گواهینامه ایزو

ایزو ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه میخواهند بمقاصد مختلف همچون صادرات ، مناقصات ، تبلیغات و ...

شنبه, 21 تیر 1399 0 نظر

گواهینامه HSE

گواهینامه HSE بعنوان مهمترین استاندارد جهت تمامی شرکتها بخصوص شرکتهای پیمانکاری درخصوص سیستم مدیریت زیست ...

شنبه, 21 تیر 1399 0 نظر

گواهینامه CE

گواهی نامه CE ، گواهینامه CE ، مدرک CE ، نشان CE ، آرم CE و CE اتحادیه اروپا تماما عناوینی میباشدکه اطلاق ...

شنبه, 21 تیر 1399 0 نظر

گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک

گرید و رتبه پیمانکاری ویا درحقیقت همان گواهینامه تایید صلاحیت پیمانکاری ازانواع مهم ...

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family