مشاور CE

مشاور CE دربازارهاي رقابتي وبسيار نزديك اينروزها، صاحبان مشاغل بدنبال علائم استانداردها هستند. جداي ازمزيتهايي كه پياده سازي استانداردها وسيستم هاي مديريت دربر دارند، اعتبار دهي بمحصولات وخدمات، يكي ازفوايد عالي گواهينامه هاي بين المللي مي باشد.بهمين دليل روبروز به تعداد متقاضيان آنها اضافه ميشود. اما استاندارد ها تنوع زيادي داشته ونحوه دريافت هركدام متفاوت است. ازطرفي برخي ازآنها توسط مراجع خارجي صادر مي گردد. همه اين عوامل باعث شده تا دستيابي به اين علائم كمي دشوار شود تاجائيكه تنوان بدون كسب دانش كافي درارتباط باآنها، بسادگي ازپس اخذ آن برآمد. بنابراين مشاوره دراين خصوص اهميت بالايي داشته وميتواند كمك شاياني بمتقاضيان نمايد. مشاوره حول موضوع سي اي نيز كاربرد زيادي دارد اما ابتدا بايدبدانيم CE چيست.

 

 

مشاور CE

مشاور CE و مشاوره CE جهت اخذ CE اتحادیه اروپا

 

 

كلمه CE مخفف دو عبارت ( CONFORMITY EUROPEAN) ميباشد واستفاده ازآن بمنزله مطابقت محصول باقوانين اروپاييست. گواهينامه CE مختص توليد كنندگان وسازندگان محصولات بوده ومعمولا شركتهاي توليدي وكارخانجات بدنبال اخذ آن هستند. تمامي كالا هايي كه اين نشان بر روي آنها درج شده باشد، ازنظر كاربران داراي ارزش بيشتري بوده وبه آن توجه بيشتري مينمايند. وجود اين علائم روي يك كالا اين مطلب راتوضيح ميدهدكه كالاي مورد نظر ايمن بوده وهيچگونه خطرات وعوارضي رابراي مصرف كنندگان ومحيط زيست نخواهد داشت. كسب اين گواهينامه بمنظور ايجاد اطمينان مصرف كنندگان به امنيت آن ونيز تطابق باقوانين اتحاديه اروپا، رواج يافته است وبه سازندگان وتوليد كنندگان، اجازه عرضه آن به كشورهاي اروپايي را ميدهد كه اين امر بسيار حائز اهميت است چراكه بواسطه آن بازارهاي اروپايي وكشورهاي ديگري رابدست خواهند آورد. اين آرم به هر كالايي تعلق نميگيرد وتنها درزمينه وسائل الكترونيكي، لوازم پزشكي وماشين آلات وغيره بكار برده ميشود وبراي محصولاتي نظير توليدات غذايي ودارويي، قابل قبول نميباشد. بااين اوصاف، برخي افراد سود جو، بااستفاده از عدم اطلاع متقاضيان، اقدام بصدور آن براي كالاهاي ديگر مي كنند كه مسلما فاقد اعتبار ميباشد. اين مسئله بيانگر پاسخ اين سوال استكه، چرا مشاوره دراين خصوص اهميت دارد.

مشاوره گواهی سی ای يكي ديگر ازدلايل اهميت مشاوره، تنوع روشهاي اخذ سي اي است. بطور كل سه نوع گواهي CE درايران وجود دارد. نوع اول كه توسط نوتي فاي بادي ها ( NOTIFIED BODY ) صادر ميشود روش اخذ آن بدين صورت استكه ابتدا محصول مورد نظر بررسي ميكنند تاچنانچه شامل پيچيدگيهاي خاصي باشد، آنرا توسط خود سازمان مورد آزمايشات مختلف قرار داده ودرصورتيكه امنيت وسلامت آن مطابق باقوانين اروپايي بود، اقدام بصدور مدرك سي اي مينمايند. اما NOTIFIED BODY يا ( NB ) چيست؟ یک نهاد مطلع، سازمانیکه توسط اتحادیه اروپا تعیین شده است تا انطباق برخی محصولات را قبل از قرار دادن در بازار ارزیابی کند. این ارگانها در صورت نیاز به شخص ثالث، وظایف مربوط به رویه های ارزیابی قابل اجرا در قانون انطباق را انجام میدهند. کمیسیون اروپا لیستی از چنین نهادهای مطلع را بطور مداوم منتشر می کند وميتوان آنرا درسايت سازمان مشاهده كرد. . نوع دوم گواهينامه خود اظهاري ميباشد. چنانچه مراجع صدور تشخيص دهند محصول مورد نظر داراي پيچيدگي خاصي نميباشد، دراينصورت سازندش ميتواند آزمايشات لازم را انجام داده ونتايج آزمايش رابه (NB ) ياهمان مراكز صادر كننده گواهي ارائه دهد سپس نوتي فاي بادي، نتايج رمورد ارزيابي قرار داده تابا قوانين اروپايي مطابقت داشته باشد وازنظر امنيت وسلامت براي مصرف كنندگان ومحيط زيست تاييد شده باشد. بدين ترتيب نشان CE ارائه مي گردد. اما نوع سوم كه انطباقي نام دارد، توسط (NB) هاي معتبر ارائه نميشود چراكه زير نظر سازمان ناندو نيست. ازاين نوع گواهينامه ها نميتوان براي صادرات محصولات، استفاده كرد وتنها درايران قابل استفاده ميباشد. مراجع بسياري گواهي نامه انطباقي راارائه ميدهند. بطور كل اغلب صادر كنندههاي ايزو ، ( كه تحت نظارت انجمن IAF نيستند ) اقدام بصدور آن مي كنند اما اعتبار چنداني نداشته وكاربرد زيادي مخصوصا درحوزه صادرات ندارد، بهمين دليل هزينه زيادي هم بابت آنها دريافت نميشود

 

 

مشاوره CE

مشاوره CE ارزان و فوری و معتبر و قابل استعلام

 
 
CE بنابر آنچه گفته شد، مشاوره دراين زمينه نيز، كمك زيادي بمتقاضيان ميباشد. كسب اطلاعات لازم، بابت همه كسانيكه درصدد دريافتش هستند، بسيار ضروري است. كارخانجاتي كه قصد صادرات توليدات خودرا دارند، قبل ازهر اقدامي بايست اصالت صادر كننده (CE) اطمينان حاصل كنند. براي اينكار ميتوانند بسايت هاي معتبر مراجعه كرده ودر ليست مراكز NB، نام مرجع مورد نظر راجستجو واز اعتبار آن مطمين شوند. البته بعضا ديده ميشود همين مراجع سي اي هايي ارائه مي دهند كه بهيچ عنوان اعتبار لازم رانداشته وكد چهار رقمي آنها درسايت ثبت نشده است. اين مراجع بااستفاده ازاعتبار خود ونيز عدم آگاهي درخواست كنندهها، مبالغي رادريافت كرده ومدرك بدون اعتباري دراختيارشان قرار مي دهند. براي جلوگيري ازاينكار مي بايست، درسايت مرجع كد رجيستري را بررسي كرده واستعلام نمايند.

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family