ایزو چیست؟
چهارشنبه, 25 تیر 1399 ساعت 05:28

گواهینامه CE در صادرات و تبلیغات

 

گواهینامه CE در مناقصات ، صادرات و تبلیغات

گواهینامه CE در مناقصات ، صادرات و تبلیغات مقاصد مختلف و متفاوت شرکتها میباشدکه بدنبال اخذ CE هستند و ابتدا بایستی بدانند CE چیست؟ ازکجا CE بگیرند واینها سوالاتی میباشدکه برایشان پیش میاید و مهمترین و اساسیترین سوالات اخذ CE هستند. CE مخفف عبارت انگلیسی Conformity European بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست. گواهینامه CE و اخذ CE نشانگر و نشان دهنده اینست تولید کننده و سازنده یاوارد کننده خدمات و محصولات و فرآیندهایش جهت تولید مطابق قانون اتحادیه اروپا هست. گواهی CE بابت تمامی محصولات تعلق نمیگیرد و کلیه محصولات بابت صادرات نمیتوانند و نیازبه اخذ CE ندارند و CEبهشان تعلق نمیگیرد و همچنین هرمحصولی ایزو مختص خودرا دارد. بسیاری شرکتهاکه CE بهشان تعلق نمیگیرد جهت تبلیغات اقدام میکنندبه اخذ CE و البته نمیتوانند ازنوع اورجینال دریافت کنند. غالبا شرکتها و تولید کنندگان نمیدانند گواهی نامه CE بهشان تعلق نمیگیرد و بامراکز مشاوره تماس میگیرندکه اغلب همان CB های ایزو هستند و آنها بهشان میگویندکه CE بدانها تعلق نمیگیرد اماآنها همچنان اصرار دارندکه CE بگیرند وبه دو روش عمل میکنند یااینکه مرجع مشاوره بدانها CE میدهد و برایشان CE صادر میکندکه قطعا اعتباری ندارد و آنها فقط بااخذ CE نشانش رابر روی محصولشان درج میکنند و مصرف کننده نیزبدلیل عدم اطلاعات آنرا کیفیت کار سازمان و محصول مورد نظر راایمن تصور میکنند. درفرضیه دوم نیزکه اغلب دیده میشود شرکتها فارغ ازاینکه بدانندبه محصولشان CE تعلق نمیگیرد نشانش رابر روی محصول خوددرج میکنند.

     گواهی نامه CE و نشان CEاندک اندک تبدیل شدبه یک برند جهانی و همه تلاش میکنندکه گواهینامه CE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشان CE تبدیل شدبه یک ابزار تبلیغاتی و بدترازآنکه خیلی ازتولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامه CE اقدام به درج نشان CE بروی محصولاتشان میکنند، چون مرکز و نهاد وسازمانی نیست تاجلودار و سدکارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامه CE اصل همراه با استعلام واقعی میروند.

گواهینامه CE انواع مختلفی دارد و میتوان به سه نوع اشاره کرد: CE اصلی ویا اورجینال ، CE انطباقی و CE خوداظهاری والبته تنها نوع اورجینالش مورد تایید اتحادیه اروپا میباشد ومنباب صادرات کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاملا بدون ابهام میباشد. CE اصلی توسط مراجع NB همان NOTIFIED BODY صادرمیشود و تحت نظر NANDO مدیریت میشوند و دارای کد چهار رقمی میباشد واز مشخصه های نوع اورجینال میباشد بهمین جهت مستلزم صرف زمان و هزینه بسیار بالایی بابت متقاضی دارد و دیگر انواع گواهینامه CE یعنی نوع انطباقی و خود اظهاری دارای کد استعلام چهار رقمی نمیباشند. سازمانها حتماباید مراقب باشند و آگاه باشند سواستفاده کنندگان نوع انطباق رابجای اورجینال بدانها ندهند. نوع خوداظهاری مانند نوع اورجینال هست و نحوه رجیستریش مانند اورجینال هست و تفاوتش اینست خود سازمان متقاضی آزمایشات را درون آزمایشگاه خودش انجام میدهد و خودش اظهار میکند محصولش مطابق استانداردهای تعریف شده درون CE ،ایمن وطبق دستورالعمل میباشد. نوع سوم گواهینامه انطباقی هست و جهت محصولاتی مورد استفاده قرار میگیردکه CE بدانها تعلق نمیگیرد و توسط NB صادر نمیشود و توسط سازمانهای غیر NB صادر میگردند و ازطریق سایت تعریف شده نهاد صادر کننده رجیستری میشود و درداخل کشور میتوان بعنوان مدرک CE درون مناقصات و همچنین ایجاد تبلیغات گسترده بمتقاضیان نشان CE کمک شایان و بسزایی کند. قطعا جهت صادرات، گواهینامه خوداظهاری و انطباقی دارای اعتبار و قابل استفاده نیستند و بعداورجینال و اصلی ، خوداظهاری و سپس انطباقی دارای سطح اعتبار هستند.

گواهی CE بهترست همزمان با اخذ ایزو 9001 صورت بگیرد ویاقبل دریافت گواهی CE اتحادیه اروپا بهترست تولید کننده و سازمان متقاضی اخذ CE درابتدا ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت رابگیرند و سپس جهت اخذ CE اقدام نمایند.
کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستایی خدمت بمتقاضیان درزمینه ، اخذگواهینامه ایزو و CE کمک میکند تادرجهت دریافت گواهی نامه های ایزو و CE راه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس باکارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتر ازکارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه های ایزو بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

 

گواهینامه CE جهت شرکت در مناقصات ویا صادرات

گواهی نامه CE جهت شرکت در مناقصات ازانواع گواهی مورد نیاز بابت مناقصه میباشدکه ممکنست ازشرکتها جهت مناقصات درخواست گردد. انواع دیگر گواهینامه مورد نیاز مناقصات ایزو ، HSE ، CE ، گرید و رتبه پیمانکاری و رتبه و گرید انفورماتیک و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران میباشد.

گواهی CE سه دسته میشوند: گواهی CE اورجینال ویا اصلی ، CE خود اظهاری و CE انطباقی . گواهی نامه CE بتمامی محصولات تعلق نمیگیرد و هرمحصول CE مختص خودرا دارد. بسیاری شرکتها بدون اینکه بدانند گواهی CE بدانها تعلق نمیگیرد و بدون آگاهی ازاصل ماهیت CE اقدام میکنندبه درج نشان CE برروی محصولاتش و نمیدانند اصلا چیست. گفتیم هرمحصول CE مختص خودرا دارد، مثلا ماشین آلات ، تجهیزات پزشکی ، تجهیزات الکترونیکی ، مواد غذایی و محصولات ساختمانی هرکدام CE مختص خودرا دارند. گواهینامه CE مخفف Conformity European هست، بمفهوم انطباق سازی قواعدو مقررات و قوانین اروپا و نشان CE نشانه دهنده ایمنی کالاست و درج نشان CE روی یک محصول و کالا نشاندهنده ایمن بودن محصول مورد نظرست و نشانگر اینست هیچ خطری بابت استفاده کننده ندارد و کالایش ازهر لحاظ ایمن هست واین گواهی نامه توسط اتحادیه اروپا بابت کنترل محصولات وایمن بودنشان دردرون اروپا ایجاد شده است و بهمین جهت شرکتهای صادر کننده بازارهای اتحادیه اروپا بایستی گواهی CE رابگیرند.

CEmark

دراینجا توضیح مختصری درخصوص سه نوع گواهی CE نام برده خواهیم داد. CE اورجینال ویا اصلی ، اساسیترین و اصلیترین نوع CE میباشدکه توسط N.B ( مخفف NOTIFY BODY ) تحت نظر NANDOO صادر میشود. N.B مراجع صادر کننده گواهینامه CE هستند و NANDOO بدانها اعتبار میدهد و آنهارا مدیریت میکند. CE اورجینال دارای کدی چهار رقمی میباشدکه وجه تمایزش بادیگر انواع گواهی CE میباشد و بوسیله اش میتوان CE اورجینال رااز دیگر انواع CE تشخیص داد. همچنین CE اورجینال ازطریق سایت ناندو NANDOO رجیستری شده و قابلیت استعلام دارد. دراین نوع CE آزمایشات توسط آزمایشگاههای تعریف شده سازمان NANDOO انجام گرفته و محصول جهت اخذ CE تایید میگردد. CE خوداظهاری نیزمانند اورجینال بوده و طریقه رجیستریش مانند اورجینال میباشد بااین تفاوت که آزمایشات توسط خودسازمان صورت میگیرد و خودش اظهار میکند محصولاتش مطابق قوانین واستانداردهای اتحادیه اروپا هست. CE انطباقی نوع دیگر گواهی CE میباشدکه توسط سازمانهای خصوصی و همچنین مراجع صادر کننده ایزو صادر میشود و ازطریق همان سایت صادر کننده نیزقابلیت رجیستری دارد و اما آنچه مشخصا معلوم هست باآن نمیتوان صادرات انجام دادبه اتحادیه اروپا .

گواهینامه CE تجهیزات پزشکی تنهاباید توسط 5 مرجعی اقدام شودکه تعریف شده اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و توسط اداره کل تجهیزات پزشکی صادر میگردد و سازمانهای فعال تجهیزات پزشکی تنها میتوانند جهت صادرات ازطریق همین 5 مرجع اقدام نمایند. انواع CE دارای قیمتهای متفاوتی هستند، CE اورجینال هزینه و قیمت بالاتری دارد و طبیعی هست زیرامطابق قواعد و مقررات اتحادیه اروپاست و آزمایشات انجان شده جهت تایید هزینه بالایی دارد و همچنین زمان زیادی. مطلب قابل توجه اینکه بسیاری مراکز تقلبی هستندکه گواهی CE انطباقی رابه جای اورجینال غالب میکنند و مبلغ هنگفتی دریافت میکنند و شرکتها بدنبال اخذ CE بایستی مراقب باشند و باآگاهی کامل اقدام نمایند
گواهی نامه CE راتوصیه میشود شرکتها بعداز دریافت گواهینامه ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت دریافت کنند تاهم بهره وری بهتری داشته باشد و هم الزامات تعریف شده مورد نیازش درون ایزو 9001 تعریف گردیده است.

گواهی CE جهت شرکت در مناقصات مورد نیاز شرکتهای زیادی هست و اغلب درون گوگل بدنبال چنین شرکتهایی جستجو میکنند و بامراکزی همچون کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت برخورد میکنندکه باحضور مشاورین باتجربه و خبره بصورت 24 ساعته آماده اطلاع رسانی در خصوص انواع گواهی ایزو ، گواهی نامه HSE، گواهینامه CE و گرید و رتبه پیمانکاری و گرید و رتبه انفورماتیک جهت متقاضیان میباشد و ازصفر تا صد کنار آنهاست تادر سریعترین زمان و کمترین هزینه متناسب شزایطشان برسندبه گواهی مورد نظرشان.

سه شنبه, 24 تیر 1399 ساعت 06:54

گواهینامه CE

گواهینامه CE

گواهینامه CE یک گواهینامه بین المللی هست و تولید کنندگان محصولات وقتیکه قصد صادرات و تبایغات دارند اقدام میکنند جهت دریافت

نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا

نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا بسیار حائز اهمیت میباشدکه زیرا گواهی نامه CE ازانواع مهم گواهی میباشدکه یکی ازانواع گواهینامه هایی نیزمیباشدکه بالاترین درخواست اخذ رادارد و درابتدا بایستی دانست CE چیست؟ CEمخفف عبارت انگلیسی Conformity European بمعنای انطباق سازی باقواعد اروپاست. قرار دادن مارک CE برروی یک محصول، یک تولید کننده بطور مؤثر، تنهابا مسئولیت خود، مطابقت و باکلیه الزامات قانونی بابت دستیابی مارک CE اعلام میکند امکان فروش آزاد کالا سراسر منطقه اقتصادی اروپا فراهم میکند.گواهینامه CE و نشان CE کم کم تبدیل شدبه یک نشان جهانی و همه تلاش میکنندکه گواهینامه CE رادریافت کنند. حتی دربعضی مواقع نشان CE تبدیل شدبه یک ابزار تبلیغات و بدترازآنکه خیلی تولیدکنندگان بدون اطلاع داشتن ازمسائل فنی و حقوقی گواهینامه CE اقدام به درج نشان CE برروی محصولاتشان میکنند،چون کسی حاضر نیست تاجلودار و سدکارشان باشد فقط درصورتیکه قصد صادرات به کشورهای عضو اتحادیه اروپا راداشته باشند بدنبال گواهینامه CE اصل همراه با استعلام واقعی میروند.

شرکتهای تولیدی بمنظور صادرات محصولات خود بکشورهای عضواتحادیه اروپا وهمچنین کشورهای خارج ازاتحادیه اروپا بدنبال گواهی CE هستند البته بعضی ازشرکتها بدنبال برندسازی، تبلیغات مبتنی بررعایت استانداردهای بین المللی جهت دریافت گواهینامه CE اروپا اقدام میکنند.کواهی نامه CE اتحادیه اروپا اصولا توسط مراجعی بنام NB صادرمیشود مراجع ثبت وصدور گواهینامه CE همگی درکشورهای عضواتحادیه اروپا گاها درکشورهای مختلف درکل دنیا نمایندگی اعطا میکند وبدانها امتیاز میدهد. متقاضی گواهینامه CE توجه داشته باشد مدرک CE به هرمحصولی تعلق نمیگیرد بنابراین قبل از اقدامات لازمه مشخص کنید محصولات قابلیت ‘,HIDKHLI CE راداردویاخیر. مراجع صادرکننده معتبر تحت اعتبار NANDO بهمراه بازرسی ازخط تولید و نمونه برداری ازمحصول تست محصول نموده ودرصورت رعایت الزامات دراستانداردها مطابق اقدام بصدور گواهی نامه میکنند.

این مراجع دسته دوم گواهینامه CE همچون گواهی نامه خوداظهاری CE ویا گواهی نامه انطباقی CE مینامند متقاضیان میتوانند توجه داشته باشند درهنگام اخذ بایستی تصمیم بگیرندکه آیاگواهینامه CE انطباقی بکارشان میاید ویانه. همواره سودجویان درکمین هستند که گواهینامه های CE خود اظهاری ویا گواهینامه های CE انطباقی صادرشده رابجای گواهینامه CE اورجینال ارائه میدهند و متقاضیان که آگاهی و اطلاعات کافی ولازم راندارند درون دام افراد سودجو میافتند و اغلب عناوینی همانند وزارت صنایع ومعادن ، سازمان استاندارد ایران وغیره بکارمیبرند الزاما متقاضیان بدانندکه مدرک CE هیچگونه ربطی به ارگانها و سازمانها درداخل کشور ایران ندارد بلکه گواهی CE فقط توسط NB تحت نظر NANDO نظارت میشود.

نحوه اخذ گواهی CE بااین تفاسیر درسه بخش CE خود اظهاری و اظهار نامه ، CE اورجینال ویا اصلی و CE انطباقی دسته بندی میشوند و هرکدام چگونه و توسط کدام مراجع بایستی اخذ گردند تشریح شد.

کارگزاری ثبت وصدور امکان ثبت بعنوان یک کارگزاری معتبر درخدمت متقاضیان گرامی بابت دریافت گواهی نامه های CE میباشد تاراهنمای لازمه باارائه کواهینامه خود متقاضی پس ازبرآورد کلیه محدودیتها ازلحاظ بودجه وهمچنین مالی و اهداف فروش درداخل بازار ودیگر اهداف غیرقابل بیان.کارگزاری ثبت وصدور امکان ثبت بعنوان کارگزاری قابل اعتماد شما دارای مشاورین متعهد و مجرب و اطلاعات بروز دراختیار متقاضیان قرارداده و چندین سوال برایشان پیش میایدکه شامل
گواهینامه CE چیست؟
نحوه اخذ گواهینامه CE ؟
ازکجاگواهینامه CE بگیرم؟
مراجع، سازمانها و شرکتهای صادرکننده گواهینامه CE کجا هستند؟
چگونه گواهی نامه CE اورجینال رااز گواهی نامه CEانطباق و خود اظهاری تشخیص دهیم؟
هزینه دریافت واخذ کواهی نامه CE چقدرمیباشد؟
مدت زمان موردنیاز جهت ثبت و صدور گواهی نامه CE چقدرست؟
NB چیست؟
NANDO چیست؟
مراحل و شرایط الزامات مورد نیاز جهت دریافت CE ‘,HID KHLI وبه چه محصولاتی تعلق میگیرد؟
گواهینامه CE توسط چه شرکتهایی صادر میشود و مدرک CE ارزان وفوری و قابلیت استعلام .

اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا جهت استفاده و بهره وری بهتر توصیه میگردد تولیدکنندگان ابتدا نسبت گرفتن گواهینامه استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو9001 اقدام کنند. البته چنین موضوعی بدین معنی نیست الزاماً داشتن گواهینامه ایزو 9001 پیش نیازگرفتن گواهینامه CE میباشد. بلکه داشتن گواهینامه و سیستم مدیریت کیفیت ، راه راجهت پیشبرد پروژه اخذ گواهینامه CE هموار میکند. لازمست بدانیم نشان CE بابت همه محصولات صدق نمیکند و فقط منباب صادرات محصولات و حضور دربازارهای جهانی بویژه کشورهای عضو اتحادیه اروپا کارا بوده و الزامی میباشد.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت درراستای جستجوی متقاضیان درزمینه، اخذگواهینامه ایزو و CE بمتقاضیان کمک میکند تادرجهت دریافت گواهینامه ایزو و CEراه آسان وسریع راانتخاب کرده، فقط یک تماس با کارگزاری گرفته و درخواست راهنمایی بیشتراز کارشناسان و مشاوران ،میتوانید اطلاعات کافی وکامل پیدا کنید و سپس تصمیم نهایی خودجهت، اخذ گواهینامه CE بگیرید و میتوانید جهت ارتقا سود متناسب فعالیت خودتان باما مشورت کنید.

دوشنبه, 09 تیر 1399 ساعت 08:57

گواهی نامه CE اتحادیه اروپا محصول CE

گواهینامهCE

گواهینامه CE اتحادیه اروپا باعنوان انطباق سازی باقوانین اتحادیه اروپا ازانواع گواهی مورد نیاز شرکتها میباشدکه بیشترین و بالاترین درخواست رادارد و شرکتهاکه میخواهند درون مناقصه شرکت کنند ویا میخواهند صادرات انجام دهند ویا هرمنظور دیگر بهش نیاز دارند. CE تنها یک گواهی نیست، شاید بهترین تعریفش یک تایید برروی کیفیت اجناس تولید شدست،.این کلمه مخفف CONFORMITY EUROPEAN هست و توسط انجمنی دراروپا صادر میگردد، ازانجاکه اروپا براجناس و کالاهای ورودی بدین قاره حساسیت زیادی دارد گواهی CE بمنظور تایید و نظارت کشورهای اروپایی برروی اجناسی میباشدکه تولید ویا بدین قاره وارد میشوند.

گواهینامه CE یکی از انواع گواهی مورد نیاز شرکتها جهت مقاصد مختلف ازجمله شرکت در مناقصات میباشد و البته مهمترین کاربردش بابت صادرات هست.

گواهی نامه CE بعنوان بالاترین درخواست گواهینامه مطرح میباشد که جهت صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا و خارجش بابت تولید کنندگان کاربردی میباشد. بسیاری شرکتها نیز هستند قصد صادرات ندارند اما جهت تبلیغات و جلب رضایت مشتریان و برند سازی و همچنین تبلیغات بابت اینکه الزامات محصول باقواعد و قوانین اتحادیه اروپا همراستاست اقدام میکنندبه اخذ CE اتحادیه اروپا و البته دراین مواقع بجز صادرات اغلب شرکتها ازانواع دیگر گواهی CE بهره میبرندکه درادامه انواع CE رابیان میکنیم و بیشتر بدان میپردازیم.

گواهی CE اتحادیه اروپا ازطریق مراجعی باعنوان نوتی فایبادی notify body اختصارا N.B مدیریت شده و اعتبار یافته و صادر میگردد. اینگونه مراجع ثبت و صدور کواهی CE درون کشورهایی فعالیت دارندکه عضو اتحادیه اروپا میباشند والبته درکشورهای مختلف نمایندگیهای مختص خودرا دارند‌.
گواهینامه CE بابت تمامی محصولات صادر نمیگردد وبه تمامی محصولات تعلق نمیگیرد و اما شرکتها بدون اطلاع ازاین قضیه میایند و درخواست گواهی CE میکنند بدون آنکه بدانند محصولشان قابلیت اخذ CE دارد یانه؟ و متاسفانه دراین میان ممکنست درگیر مراکزی شوندکه گواهی CE رابه آنها باهزینه بالا وبه اسم CE اورجینال ارائه بدهد حال آنکه فاقد هرگونه اعتبار هست. ویا دیده میشود شرکتها بدون اطلاع از اصالت و ماهیت CE نشان CE رابر محصولشان میزنند.

گواهی CE سه نوع هستند و درسه نوع مختلف صادر میگردند: نوع اول CE اصلی ویا همان اورجینال میباشدکه تحت اعتبار NANDO ناندو هستند وبعد آزمایش محصول توسط سازمان ناندو و تایید محصول مطابق دایرکتیوهای تعریف شده سازمان صادر میشود. نوع دوم CE خوداظهاری ویا اظهارنامه میباشدکه سازمان خودش آزمایش میکند و خودش اظهار میکند استاندارد محصولاتش مطابق قواعد و قوانین اتحادیه اروپاست. گواهینامه انطباقی نوع سوم گواهی نامه CE میباشد.

اخذ گواهی CE بعنوان یکی ازانواع گواهینامه هاکه بالاترین درخواست را درمیان انواع گواهینامه ملی و بین المللی دارد بااین تفاسیر بابت هرقصد و نیت میتواند متفاوت باشد یعنی شرکت متقاضی اول بایستی مشخص کند کدام نوع CE رامیخواهد بگیرد آیاباید گواهینامه اورجینال CE رابگیرد ویا اینکه نوع انطباقی CE و نوع خود اظهاری CE کارشان راراه میندازد. توصیه اساسی و مهم بشرکتها اینست که حتما باآگاهی کافی جهت دریافت CE اقدامات لازمه رابکنند تا دردام افرادی نیفتندکه گواهینامه خوداظهاری ویا انطباقی رابا اخذ هزینه های گزاف و نجومی بجای CE اورجینال بشرکتها غالب میکنند. اینکه گواهی CE ازطریق کدام مراجع دریافت گردد بسیار مهم هست. درخصوص گواهی CE شرکتهای تولیدی تجهیزات پزشکی بایستی گفت آنها بایدتوسط ۵ مرجعی گواهی CE بگیرندکه اداره کل تجهیزات پزشکی تایید کرده و تعریف کردست.

گواهینامه CE چیست؟

چگونه و ازکجا بایستی گواهی CE بگیریم؟

شرکتها و سازمانها و مراجع و مراکز صادر کننده گواهی نامه CE

مراجع و مراکز و سازمانهای صادر کننده گواهی CE درکشور

طریقه تشخیص گواهی CE اورجینال ازانواع گواهی CE خوداظهاری و CE انطباقی

هزینه و مدت زمان گرفتن گواهینامه CE

چگونه گواهی CE رااستعلام بگیریم

نوتی فایبادی NOTIFY BODY چیست؟

ناندو NANDO چیست؟

اخذ گواهی نامه CE بابت صادرات

مراحل و شرایطو الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE

',HIDKHLI SD HD چیست؟

',HIDKHLI زث چیست؟

گواهینامه CE مورد استفاده کدام محصولات هست وبه کدام محصولات تعلق میگیرد؟

گواهی نامه CE توسط کدام مراجع صادر میشود؟ و جهت اخذ گواهی CE بکجا بایستی مراجعه کرد

قوانین اتحادیه اروپا درمورد گرفتن گواهی نامه CE

چهارشنبه, 04 تیر 1399 ساعت 09:19

مدرک CE اتحادیه اروپا

 گواهینامه CE اتحادیه اروپا

گواهینامه CE اتحادیه اروپا

شرکتهای تولیدی بمنظور صادرات محصولات خودبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا و خارج از اتحادیه اروپا بدنبال CE اتحادیه اروپا هستند البته برخی شرکتها بدنبال برند سازی ، تبلیغات و اثبات ادعای خودمبنی برادعای الزامات استانداردهای بین المللی جهت دریافت گواهی CE اروپا اقدام میکنند.

گواهی نامه CE اتحادیه اروپا اصولا توسط مراجعی بنام نوتی فایبادی و اختصارا ( N.B ) صادر میشوند. مراجع ثبت و صدور گواهی CE همگی درکشورهای عضو اتحادیه اروپا هستند و گاها درکشورهای مختلف درکل دنیا نمایندگی اعطا میکنند. متقاضی گواهینامه CE بایستی توجه داشته باشدکه مدرک CE بهر محصولی تعلق نمیگیردپس قبل هرگونه اقدام جهت اخذ مدرک CE مشخص کنید آیا محصولتان قابلیت دریافت CE دارد یاندارد. مراجع صادر کننده معتبر تحت اعتبار NANDO بابازرسی ازخط تولید و نمونه برداری ازمحصول اقدام نموده به تست محصول و درصورت رعایت الزامات درون استانداردها مطابق دایزکتیوهای مربوطه صدور گواهی نامه اقدام میکنند. مراجع دسته دوم گواهی CE صادره تحت اعتبار خودرا گواهینامه خوداظهاری CE ویا گواهینامه انطباقی CE مینامند. متقاضیان محترم توجه کنند درهنگام اخذ گواهینامه CE بایستی تصمیم بگیرند آیا گواهی تحت اعتبار نوتی فایبادی NOTIFY BODY یعنی اورجینال رادارند ویا گواهی نامه خود اظهاری CE و انطباقی CE کارشان راراه میاندازد البته درهر بازاری افراد سودجویی هستندکه گواهی CE خوداظهاری و انطباقی صادر شده رابجای گواهی CE اورجینال بمتقاضیان ارائه میکنند و متقاضیان آگاهی و اطلاعات کافی راندارند دردام افراد سودجوی اینچنینی میوفتند و گرفتار میشوند.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت ، مرجع رسمی ثبت و صدور گواهینامه های ایزو ISO ، HSE-MS ، CE و گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک بعنوان یک کارگزاری معتبر درخدمت متقاضیان اخذ فوری گواهی نامه CE میباشدتا راهنماییهای لازم رابه متقاضیان ارائه دهد و خود متقاضی باتوجه بشرایط و محدودیتهای زمانی خودش، محدودیت بودجه و محدودیتهای فنی وهمچنین اهدافی همچون اهداف مارکتینگی و افراد غیر قابل بیان توسط مدیران کلان، استراتژی و راهبرد و سیاست خودراجهت انتخاب نوع گواهی CE اتخاذ کنند.

کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت بعنوان معتمد و مشاوره امین کلیه اطلاعات بروز شده رادر اختیار متقاضیان قرار داده و متقاضیان نیزمیتوانند مدیریت اخذ گواهی CE مورد نظر خودرا بدین کارگزاری بسپارند. معمولا متقاضیان سوالات زیر برایشان مطرح هست:
گواهینامه CE چیست؟
ازکجا گواهی نامه CE بگیریم؟
مراجع، سازمانها، مراکز و شرکتهای صادر کننده گواهینامه CE معتبر کجا هستند؟
چگونه گواهی نامه CE اورجینال رااز گواهی نامه CE خوداظهاری ، گواهینامه CE اظهارنامه، گواهینامه CE انطباقی تشخیص دهیم؟
هزینه دریافت، اخذ، گرفتن گواهی نامه CE چقدر است؟
مدت زمان مورد نیاز جهت ثبت و صدور گواهینامه CE
نحوه استعلام گواهی CE
نوتی فایبادی چیست؟
NANDO ناندو چیست؟
گواهینامه CE جهت صادرات
مراحل، شرایط، الزامات مورد نیاز جهت دریافت گواهی نامه CE
',HIDKHLI SD HD چیست؟
',HIDKHLI زث چیست؟
گواهینامه CE به چه محصولاتی تعلق میگیرد؟
گواهی نامه CE توسط چه کسانی صادر میشود؟
گواهی CE ارزان و فوری و قابل استعلام و معتبر
قوانین اتحادیه اروپا درمورد گرفتن گواهی نامه CE
گرفتن گواهی CE ازنظر متقاضیان محترم ضمن اینکه میتواند مهم باشد بسیار ساده نیزهست. اهمیت دریافت گواهینامه CE تنها دراین میباشدکه گواهی CE دریافتی واقعا معتبر بوده و متقاضیان فریب افراد سودجو باذکر عناوینی همچون وزارت صنایع و معادن، سازمان استاندارد ایران و... متقاضیان رامنحرف مبکنند و دریافت کنندگان کواهی نامه CE بدانندکه گواهی نامه CE ربطی نداردبه ارگان و سازمان درون ایران و تنها تحت اعتبار و مدیریت نوتی فایبادی notifybody تعریف و تعیین شده سازمان ناندو بانظارت اتحادیه اروپا میباشد. جهت دریافت گواهینامه ce کافیست ازراهنماییهای کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت استفاده نمایید و حتما درصورتیکه تخصص و وقت کافی و لازم بابت دریافت گواهینامه ce ندارید بدین کارگزاری تماس گرفته و اطلاعات لازمه رابدست بیاورید.

یکی ازاهداف کارگزاری ثبت و صدور امکان ثبت اخذ گواهی ce درکوتاهترین زمان و باکمترین هزینه جهت محصولات شما میباشد.

اخذ دریافت گرفتن ثبت و صدور گواهینامه گواهی نامه CE معتبر و قابل استعلام بااهداف شرکت در مناقصات ، تبلیغات ، اثبات انطباق محصول باقواعد و قوانین اتحادیه اروپا

ثبت و صدور گواهینامه CE فوری و ارزان گواهی نامه CE اتحادیه اروپا معتبر و قابل استعلام

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family