گواهينامه CE

استاندارد هاي بين المللي براي بالا بردن سطح كيفيت جامعه شغلي تعيين شده اند. درحقيقت متخصصان وكارشناسان گردهم مي آيندتا شاخصه هايي راتهيه نمياند ودراختيار همه مشاغل قرار دهند. اين شاخص ها بايد توسط صاحبان مشاغل به اجرا درآمده تا برور زمان ميزان كيفيت روابط تجاري ارتقاء پيدا كرده وعوارض وحوادث درجامعه كاهش يابد. ازآنجائيكه مصرف كنندگان ومشتريان توجه ويژه اي به علائم استاندارد دارند، موسسات بسياري براي جلب اعتماد مشريان خود روي به كسب استانداردها آورده اند. البته بسياري از پيمانكاران وشركتها نيز بوسيله مناقصه گذاران وكارفرماهايشان مجبور به اخذ گواهينامه ها مي شوند اما بهر صورت بامرور زمان شاهد روند روبرشد روابط تجاري خواهيم شد. هر موسسه اي بنا به موقعيت مجموعه خود، استاندارد خاصي رامي بايد تهيه كند. شركتهايي كه براي بالا بردن اعتبارشان درپي كسب نشان ها هستند، ازاستانداردهاي عمومي وشناخته شده استفاده ميكنند تاميزان بالايي ازتوجهات رابسمت موسسه خود جلب نمايند. ايزو 9001 ( سيستم مديريت كيفيت ) ازشناخته شده ترين آيزوهاست كه درزمينه هاي مختلفي كاربرد دارد واستانداردهايش بمنظور ارتقاء كيفيت كالاها وخدمات شكل گرفته است. ايزو 14001 ( سيستم مديريت زيست محيطي ) هم ازاين رده بوده والزاماتش جهت توجه بمنابع طبيعي وكاهش آلودگيهاي زيست محيطي تعيين شده است. ايزو 45001 ( سيستم مديريت ايمني وبهداشت ) نيز جزء آيزو هاي پركاربرد محسوب ميشودكه مستنداتش بخاطر بهبود سطح امنيت وسلامت كاركنان ومحيط كاري معين كشته وپياده سازيش باعث پيشگيري ازخطرات وحوادث شغلي خواد شد. اما دسته ديگري ازاستانداردها تخصصي هستند وبواسطه موقعيت سازمانهاي مختلف ازطرف كارفرمايانشان درخواست ميشود. ايزو 22000 ( سيستم مديريت ايمني غذايي ) ازاين قبيل بشمار مي رودكه جهت صنايع غذايي قبل استفاده بوده ودرصنعت ديگري مانند ماشين سازي بلا استفاده خواهد بود. ايزو 50001 ( سيستم مديريت انرژي ) و ايزو 27001 ( سيستم مديريت اطلاعات ) هم دربين استانداردهاي تخصصي قرار دارند كه براي مصرف بهينه انرژي ونگهداري وحفاظت اطلاعات حساس ديجيتالي شكل گرفته اند وهركدام به حوزه هاي مختص بخود مربوط ميباشند.

اما برخي گواهينامه ها مانند CE درمناطق مشخصي بكار برده ميشوند. اين گواهي توسط كميسيون اروپا طراحي شده وازكلمه ( CONFORMITY EUROPEAN ) گرفته شده كه معني آن ( مقررات اروپايي ) است. درنتيجه هرمحصولي كه ازاين نشان برخوردار باشد بايد مطابق با قوانين اروپايي ساخته شده باشد. بطور كلي سي اي بمنظور بالا بردن سطح امنيت وبهداشت كالا ها وتوليدات شكل گرفته وبرخورداري ازآن بمنزله ايمن بودن سلامت محصول ميباشد. بطور كل مصرف كنندگان به توليداتي كه حروف C-E رويشان درج شده باشد، اعتماد بيشتري داشته ونشان دهنده اين مطلب است كه محصول مذكور هيچ گونه عوارضي براي مصرف كنندگان ومحيط زيست نخواهد داشت. البته لازم بذكر است كه سي اي به هركالا ومحصولي تعلق نمي گيرد وتنها به برخي توليدات مانند لوازم پزشكي ووسائل الكترونيكي وماشين آلات مربوط ميباشد. بنابراين توليدات غذايي ودارويي نمي توانند ازاين نشان برخوردار شوند. CE مختص به توليدكنندگان وسازندگان ميباشد وبيشتر كارخانجات وسازمانهاي توليد كننده خواستار دريافت اين نشان ميباشند. اما مراجع صادر كننده گواهي سي اي زير نظر موسسه NANDOO بوده كه بخشي ازكميسيون (EURO) است وبه آنها NOTIFIED BODY يا NB ميگويند. NB ها مدراك معتبري راارائه ميدهند وازاعتبار بالايي بهره ميبرند. سايت ناندو بطور مستمر ليست مراجع صادر كننده اعتبار دهي شده را باذكر نام ومشخصات كامل آنها اعلام ميكند وهمه متقاضيان ميتوانند درصورت لزوم به آنجا مراجعه كرده واز اصالت مرجع مورد نياز خود اطمينان حاصل نمايند. البته تعداد معدودي ازاين مراكز، باتوجه به اعتبارشان مداركي اعطاء مي كنندكه اصالت نداشته ودرصورتي كه براي صادرات بخواهيد ازآن استفاده كنيد، مسلما هيچ ارزشي نخواهد داشت. براي جلوگيري ازاين موضوع، ميتوانيد كد چهار رقمي درج شده بالاي گواهيناهه درسايتهاي نوتي فاي بادي بررسي كرده ومطمئن شويد. گواهينامه اورژينال واصلي سي اي راازاين NB ها بايد تهيه كرد. روش صدور به اين شكل است كه مرجع ابتدا محصول مورد نظر رابررسي ميكند تا درصورتي كه ساختار آن پيچده باشد، آزمايشات مربوطه راخود نوتي فاي بادي انجام داده وچنانچه بامقررات اروپايي مطابقت داشته باشد، گواهي اصلي CE راثبت مينمايند. اما برخي مواقع محصول مورد نظر ازپيچيدگيهاي خاصي برخوردار نمي باشد. دراينصورت توليد كننده كالا ميتواند آزمايشات ضروري راداخل سازمان خود انجام داده ونتايج آنرا دراختيار موسسه نوتي فاي بادي قرار دهد. پس ازآن صدر كننده نتايج راارزيابي كرده ودرصورت مطابقت با مقررات اروپايي، ونيز عدم مشاهده عوارض براي كاربران ومحيط زيست، گواهي سي اي رابراي درخواست كننده ثبت مينمايد.

 

گواهي CE صفحه ما را در اینستاگرام دنبال کنید

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family