شرکت CE

شرکت CE

شرکت CE میتواند کمک رسانی مشتریان باشد. دریافت سی ایی میتواند توسط شرکتهای صادر کننده مختلف انجام مشتریان زیادی نمی دانند جهت گرفتن ce کجا مراجعه کنند این صادر کنندگان آمادگی کامل جهت گرفتن سی ایی میباشد. گرفتن نشان ce بهمین راحتی نمیباشد باید الزامات مختص اروپا رعایت شود. تولید کنندگان باید بدانند جهت صادر کردن محصول این الزامات سی ایی اروپایی باید رعایت شود. مارک سی ایی سه نوع اورجینال، انطباق، خود اظهاری میباشد. نوع اورجینال اصلی ترین مدرک بوده همچنین هزینه بالایی هم خواهد داشت. اما دو نوع دیگر بصورت سوری صادر خواهد شد. الزامات مختص اتحادیه اروپا جهت محصول تولید شده اورجینال این مدرک میباشد.

اتحادیه اروپا توسط سازمانی تشکیل شده آزمایشات محصول انجام داده اگر پروتکل های اتحادیه سازگار باشد اجازه دادن نشان ce خواهد داد. گواهی ce باید توسط سازنده یانماینده مجاز خود تهیه شود. سی ایی مارک باید فقط بمحصولاتی برچسب آن توسط قوانین هماهنگی سازمان خاص تهیه شده اعمال شود نباید هیچ محصول دیگری اعمال شود. داشتن نشان ce مارک تولید کنندگان نشان میدهد مسئولیت محصولات باتمام الزامات قابل اجرا جهت قوانین مربوط هماهنگ سازی مربوط هماهنگی انجمن مطرح شده پذیرفته اند.

نشان ce باید علامت گذاری شده باشد، نشان دهنده انطباق محصول باالزامات قابل اجرا قوانین مربوط هماهنگی اتحادیه اروپا میباشد. این نشان تنها برای اکثر محصولات تحت پوشش دستورالعملهای جدید قرار میگیرند اجباری میباشد. مارک سی ایی برای محصولات دیگر ممنوع میباشد. توجه داشته باشید مارک سی ایی نشان نمیدهد یک محصول توسط اتحادیه اروپا یایک مقام دیگر تایید شده. تمامی تولید کنندگان نقش بسیار مهمی اطمینان اینکه محصولات بازار اقتصادی اتحادیه اروپا عرضه توزیع میشوند ایمن هستند ایفامیکند. همه تولید کنندگان مسئول بررسی این موضوع میباشند تولیدشان باشرایط ایمنی، بهداشت محیط زیست، اتحادیه اروپا مطابقت دارد. کلمه ce برروی محصولات معامله شده بازار منطقه اقتصادی اروپا مشاهده میشود، شامل کشورهای اتحادیه اروپا همچنین کشور سوئیس، ایسلند، آلمان میباشد، نه عضو اتحادیه اروپا اما هنوز بخشی این بازار میباشد.

علامت ce نشان میدهد محصول مورد ارزیابی قرار گرفته شرایط ایمن، سلامتی، حفاظت محیط زیست بالا ببرند. هنگامیکه یک تلفن جدید، یک خرس عروسکی، یک تلویزیون خریداری میکنید میتوانید علامت سی ایی برروی آن پیدا کنید. تاییدیه مارک ce روی محصول تولید کننده اعلام میکند محصول مطابق تمام الزامات قانونی مارک سی ایی میباشد میتواند سراسر جهان بفروش برسد. تولید کننده، واردکننده، توزیع کننده، نظر قانونی مسئول انطباق محصول باالزامات مربوط بدستورالعمل علامت سی ایی جهت محصول میباشد. اعلامیه مربوط به انطباق شامل نام، آدرس سازنده اطلاعات، الزامات اساسی محصول، نام شماره شناسایی دستگاه اعلام شده درصورت لزوم یک امضا قانونی طرف سازمان باشد.

مارک ce میتوان برروی محصول بسته بندی دستورالعمل های عملیات، گواهی گارانتی یافت. علامت ce میتواند دررابطه سایر نشانه ها مورد استفاده قرار گیرد درصورتی دید خواندن نشان سی ایی کاهش نمیدهد. بطور خلاصه مارک ce برای اثبات اینکه محصولات مطابق دستورالعمل اتحادیه اروپا درمورد بهداشت ایمنی یاحفاظت محیط زیست استفاده میشود به همین دلیل علامت سی ایی بعنوان یک گذرنامه برای محصولات پذیرفته شده، تعریف علامت سی ایی الزامات قانونی جهت همه کشورها اتحادیه اروپا همچنین منطقه اقتصادی اروپا اعمال شده پوشش میدهد. علامت سی ایی یک محصول سازنده اعلام میکند این محصول مطابق الزامات اساسی دستورالعمل اتحادیه اروپا میباشد. سازنده باید اقدامات لازم برای قرار دادن علامت سی ایی یک محصول انجام دهد. مانند یک ارزیابی مربوط انطباق تهیه بک پرونده فنی همچنین اعلامیه انطباق بااتحادیه اروپا امضا کند. این اسناد باید درصورت درخواست توسط سازمانهای دولتی بهردلیلی دردسترس باشد.
چند عنصر معرض سی ایی وجود دارد، شرکت پیشرو سازنده میباشد. سازنده محصول طراحی، ساخت محصولات برای اتحادیه اروپا میباشد. اگر سازنده خارج مرزهای اتحادیه اروپا تاسیس شود نماینده مجاز شرکت نیز جهت سیستم علامت گذاری ce شرکت میکند. سایر افراد سازمانهای درگیر این برنامه وارد کنندگان ، توزیع کنندگان شرکتهای مونتاژ نهایت مصرف کنندگان هستند. مارک سی ایی هنگامیکه یک محصول اسناد مرتبط اضافه شده باشد این معنی میباشد محصولات مطابق استانداردهای اروپا بخشهای هماهنگ راهنمایی فنی اروپا میباشد. این معنی یعنی محصول رامیتوان آزادانه بازار قرار داد میتوان آن راباخیال راحت خرید فروش کرد. مفهوم مارک سی ایی طریق هماهنگی معرفی شده توسط دستورالعمل جدید رویکرد منتشر شده معرفی میگردد هدف این رویکرد جدید استاندارد کردن مقررات قانونی فنی خصوصیات کشورهای اتحادیه اروپا میباشد. مانند محصول ساخت ساز اجرا درآمد شش اصل اساسی دستورالعمل مانند مقاومت مکانیکی، ثبات، ایمنی درصورت آتش سوزی، بهداشت، بهداشت شرایط محیطی، ایمنی عملیاتی، حفاظت محیط اقتصاد انرژی، حفظ گرما، علامت سی ایی جهت تمام محصولات تحت پوشش قرار میدهد. برای تولید کنندگان چینی نشان بسیار شبیه ce برای محصولات خود استفاده میکنند، کوتاه شدن کلمه China Export بمعنای صادرات چین میباشد. بااین حال کمیسیون اروپا میگوید این تصویر غلط میباشد، اعلان کرده وجود نشان صادرات چین آگاهی نداشته بنظر این کمیسیون کاربرد اشتباه نشان ce درستکاری این نشان دومعقوله جدا ازهم میباشند. کمیسیون اروپا قصد دارد سی ایی یک نشان تجاری تبدیل کند، بامقامات چینی برای اطمینان مطابقت کالاهای ساخت این کشور بااستانداددهای اروپا مذاکره داشته باشند. نشان s یک نشان اختیاری نشانگر کیفیت میباشد.

اینترتک بعنوان یک آزمایشگاه مستقل معتبر محصول مورد آزمون قرار داده تایید میکند الزامات ایمنی ذی ربط پاسخگو میباشد. نشان سی ایی یک خوداظهاری جانب تولیدکننده وارد کننده خارج اروپا قرار داشته باشند. مبنی براینکه محصول مورد نظر الزامات اروپا برآورده سازی کرده اند. اگر قرار باشد محصول در اروپا بفروش برسند باید اجبارا نشان سی ایی بگیرند. محصولاتی واجد دریافت علامت سی ایی میشوند میبایست نظر سلامت، امنیت مضرر نبودن برای جسم انسان

طبیعت مورد بررسی قرار گیرند، اگر واجد این شرایط باشند قادر بدریافت این نشان خواهند بود. نشان سی ایی باید برای این محصولات دریافت شود، مصالح ساختمانی، تجهیزات پزشکی، مواد تجهیزات کاشتی بدن، تجهیزات الکترونیکی، سرد کننده ها، یخچالها، اسباب بازی، ماشین آلات، تجهیزات حفاظت شخصی، تجهیزات اندازه گیری غیراتوماتیک، تجهیزات گاز سوز، مواد منفجره غیر نظامی، بالا بردن مخازن تحت فشار، تجهیزات رادیویی مخابراتی،

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

گواهینامه های مهم

نحوه ی اخذ گواهینامه گواهی نامه ایزو ISO و HSE و CE و IMS و رتبه گرید انفورماتیک IT پیمانکاری

media/k2/items/src/873514e130e46a244b5aae0b135db01f.jpg
  نحوه اخذ گواهینامه ایزو نحوه اخذ
media/k2/items/src/ea82697ed9755e975f3c7d735db2070c.jpg
نحوه اخذ گواهینامه HSE نحوه اخذ و دریافت گواهی
media/k2/items/src/05a977f75c8bd421cf67e35678973f79.jpg
نحوه اخذ گواهینامه CE اتحادیه اروپا نحوه اخذ
media/k2/items/src/71ab1197965a26d2e4379f8b23c36ebb.jpg
نحوه اخذ گرید و رتبه پیمانکاری و انفورماتیک نحوه
Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Black Blue Brow Green Cyan

Body

Background Color
Text Color
Layout Style
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family